tilt | Signert | Bjørn Z. | Slik kan du få forskjellighet til å blomstre

Slik kan du få forskjellighet til å blomstre

torsdag 3. februar 2022 @ 07:00

Et team er ofte satt sammen med basis i forskjellighet i kompetanse og funksjon. Hvis forskjellene er store med hensyn til ulik bakgrunn og ulike fagtradisjoner, er utfordring stor.
Av Bjørn Z. EkelundFoto: Ulrike Leone

TeamPyramiden er en modell som identifiserer viktige faktorer for team som vil utvikle forskjellighetene mellom deltakerne til en positiv ressurs. Jeg lanserte modellen i 2006, og siden er den blir brukt og beskrevet i en rekke bøker og artikler.

Her presenterer jeg en oppdatert og forkortet versjon der jeg tydeliggjør de ulike fagtradisjonene i de ulike elementene av TeamPyramiden.

Nivå 1 – nødvendige forutsetninger

Det nederste nivået i TeamPyramiden kan sees på som guideline for oppstart, prosess og resultatoppnåelse.

1. Annerkjennelse

Den første boksen handler om anerkjennelse av det enkelte medlem helt og fullt på en måte som gjør at vedkommende opplever seg inkluderte med sine unike sider. Det er dette som skaper den psykologiske tryggheten som gjør at unike ideer og bidrag blir brakt til torgs. Dette er en psykologisk fagtradisjon med fokus på individets opplevde trygghet i teamet.

2. Gruppedynamikk

Den andre boksen handler om gruppedynamikk. På den ene siden svinger den mellom opplevelse av fellesskap gjennom likhet i verdier og målsettinger. På den andre siden opplevelsen av deltagernes ulikhet med hensyn til verdier, perspektiver og kompetanse. Verdi-ulikhet er vanskelig og konfliktfylt. Perspektiv-ulikhet kan være berikende hvis det håndteres bra. Kompetanseforskjeller er kun en fordel med tanke på gjennomføring.

I denne boksen handler det om å tydeliggjøre likheter og forskjeller i fellesskap. Slik vil teamet ha en omforent forståelse for å gå inn i de neste fasene med beslutninger og utførelse. Sentralt i denne prosessen er individuell og felles kartlegging. Dette er en problemstilling som bygger på gruppe- og sosialpsykologi.

3. Prosesser

Den tredje boksen handler om ulike måter å arbeide på, avhengig av stadier i en kreativ problemløsningsprosess. Det begynner med å samle informasjon for å forstå. Deretter utvikler man i fellesskap et forslag til løsning. Dette innebærer felles bearbeiding av informasjon til kunnskap. Og, til slutt handler det om hvem som gjør hva, hvor og når.

Problemløsning og beslutningstaking i grupper er et eget fagområde som henter elementer både fra psykologi og ledelse. Dette er sentralt i fagområdet prosjektstyring. I prosjektstyring vil det ofte være slik at man tildeler ansvar til enkeltpersoner avhengig av kompetanse. Det kan gjøre det lettere å ta beslutninger når kompleksiteten og usikkerheten er stor.

4. Målsetting

Den fjerde boksen handler om målsetting. Her fremhever jeg hvordan forskjeller i målsetting har implikasjoner for hvordan man bør bruke tid og fokus i samarbeidet. Målsettingen har altså tilbakevirkende kraft på hvordan man bør utforme prosessene. Kontrasten er lettest å se med hensyn til effektivitet versus kreativitet som målsetting.

Hvis effektivitet er målsettingen er det viktig med rett person på rett sted, tildelte oppgaver og fokus. Hvis kreativitet er målsettingen er det viktig å bruke mye tid for å hente inn og bearbeide perspektiver, utfordre hverandre og lete etter nye måter å skape synergi.

Ideelt bør både leder og medarbeidere beherske begge former. I den engelskspråklige management-litteraturen kalles det «ambidexterity» når man håndterer begge målsettingene samtidig i organisasjonen. For team er løsningen å variere arbeidsform avhengig av type problemstilling.

Nivå 2 – Motivasjon

Det nederste nivået i TeamPyramiden kan sees på som en sekvens. Først må vi få folk om bord, deretter håndtere gruppens dynamikk før vi beslutter og fordeler arbeidsoppgaver og gjennomfører. Nivå 2 handler om det vi i hverdagen kaller teambygging.

5. Gode felles opplevelser

Det andre nivået i TeamPyramiden omfatter understøttende prosesser med fokus på gode felles opplevelser. Personlig kjennskap utover det absolutt nødvendige er med på å øke den enkeltes opplevelse av anerkjennelse. Samtidig øker kapasiteten til problemløsning i teamet. Dette er en praksis som mange har positive oppfatninger om, men som det i liten grad har vært forsket på.

6. Et positivt språk

Et felles språk med gode modeller og metaforer for godt teamarbeid er med på å bygge tro på teamets evne til å skape resultater. Vår erfaring med Diversity Icebreaker, der individuelle forskjeller og perspektiver blir organisert i tre enkle kategorier; Rødt, Blått og Grønt, er et eksempel på språk og modeller som fremmer teamarbeid.

Nivå 3 – Lære av erfaringer

Det øverste og tredje nivå handler om erfaringslæring og refleksjon. Dette er noe som nødvendigvis må komme etter i tid.

7. Kollektiv refleksjon

Mange studier viser at erfaringslæring er sentralt for den enkeltes kompetansebygging, kvalitetskontroll og ikke minst evne til å tenke og handle nytt. Erfaringslæring er ofte forbundet med frykt for å gjøre feil. Den psykologiske tryggheten i teamet må understøtte at feil er et bidrag til kollektiv læring. Negative sanksjoner, formelt og uformelt, kan i slike sammenhenger få sterke negative effekter i forhold til erfaringslæring. Den positive praksisen i forhold til feil er noe som må erfares gjennom konkrete hendelser og gode rollemodeller.

TeamPyramiden og ulike fagtradisjoner

Et team er ofte satt sammen med basis i forskjellighet i kompetanse og funksjon. Hvis forskjellene er store med hensyn til ulik bakgrunn og ulike fagtradisjoner, er utfordring stor.

TeamPyramiden er en modell som kan være til hjelp. Den viser også hvordan ulike fagtradisjoner har potensielt bidrag i ulike faser og til ulike formål. En felles forståelse for hvordan de ulike komponentene kan bidra positivt i samspillet bygger felles trygghet og forutsigbarhet. Tillit i teamet vil da vokse. Dette vil føre til økt problemløsningsevne som igjen vil forsterke tiltro til individuell og felles mestringsevne. Da kommer man inn i en positiv selvforsterkende teamutvikling som leder til de beste resultater.

LES OGSÅ: Hvordan kan vi øke verdien av mangfold?

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?
utradisjonelle valg: Jeg har valgt en annen, mindre farbar sti

Utradisjonelle valg: Fra toppleder til teologi-studier

|
I et samfunn der konformitet ofte er normen, har jeg valgt en annen sti. Min karrierevei og utdanningsvalg har vært preget av både uortodokse beslutninger og en konstant tørst etter kunnskap.
coaching kan gi deg verktøyene for å se trinnene du må ta, men kan ikke tvinge deg til å gå dem.

Det er ikke deg som coach det handler om!

|
Coachen tilbyr ei verktøykasse på reisen for den det gjelder, men velger den reisende å la verktøyene ligge ubrukt, er det helt ok.
- Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

– Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

|
– Vi har bygget opp et narrativ i Norge om at all rikdommen vår skyldes olje. At hadde vi ikke hatt oljen, ville vi vært lutfattige. Det er så tragisk at denne fortellingen har fått lov å sette seg.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.