tilt | Aktuelt | Arbeidslivet | Sosialisering i den hybride hverdag

Sosialisering i den hybride hverdag

torsdag 13. januar 2022 @ 07:00

Den hybride hverdag krever at ledere og HR-ansvarlige klarer å skape en felles kultur for læring og at ansatte er villige til å reflektere over sine egne verdisett.
Av Bjørn Z. EkelundFoto: Gerd Altmann, Pixabay

Av Bjørn Z. Ekelund og Jeanette Høie

Jobbe alene eller sammen med andre? I den hybride hverdag sier vi : Takk, begge deler. Men, for HR og ledere er det samarbeidskulturen som kan være den avgjørende faktor for at den enkelte yter bedre, ikke den enkeltes arbeidsprestasjon når de arbeider alene.

Den nye normalen med hybrid hverdag har handlet om balansen mellom hjemmekontor og tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det nye er at vi har fått betydelig mer erfaring med hjemmekontor og hybride løsninger. De virtuelle plattformene har utviklet seg i et rivende tempo og med stadig bredere funksjonalitet. To år ut i pandemien er den viktigste forandringen at det er så mange medarbeidere som har opplevd denne utviklingen samtidig og i fellesskap.

Forventer fleksibilitet

Vi har også fått en større andel av medarbeidere som har forventning om fleksibilitet med hensyn til hvor de skal arbeide. Utfordringen for HR og ledere i den nye hybride hverdagen, er å få mest mulig ut av tiden ansatte er i samme rom.

Utfordringen for HR og ledere i den nye hybride hverdagen er å få mest mulig ut av tiden ansatte er i samme rom.

Et sentralt konkurransefortrinn kan være å skape en organisasjonskultur som fremmer læring gjennom samarbeid i et fysisk arbeidsfellesskap.

Hvordan skal vi komme dit? Hvilke ferdigheter er viktige både hos den ansatte og i det arbeidsmiljøet vi skaper? Det er to ferdigheter det er essensielt å trekke frem her:

  • For den enkelte medarbeider er evnen til å reflektere over sin egen verdiplattform essensielt.
  • For organisasjonen er det viktig å utvikle en felles kultur der læring verdsettes.

Egen verdiplattform

Det skrevne ord, det vi finner i lærebøker og artikler, kalles gjerne eksplisitt kunnskap. Den eksplisitte kunnskap kan formidles i ord, i kontrast til implisitt og taus kunnskap. Når mennesker møtes, handler det ikke bare om informasjon, men også om at folk har ulike interesser og verdisyn. Det gjør at vi innpasser informasjon og perspektiver ulikt i våre liv. Til slutt blir det en del av den vi er, våre ubevisste verdier og holdninger. Det blir etter hvert en del av vår verdiplattform.

Den implisitte og tause kunnskapen kan kun avdekkes i mellommenneskelig praksis. For nyansatte er deltagelse i et sosialt fellesskap forutsetningen for å lære seg denne delen av organisasjonskulturen. Onboardingprosesser har vært en utfordring under pandemien, og kommer til å bli mer avgjørende når medarbeiderne i varierende grad er fysisk til stede.

Å være klar over vår integrerte, ubevisste plattform er en viktig del av det å kjenne seg selv – men også viktig for å forstå hvordan man kan bidra på en konstruktiv måte for en annen. Andre har også, selvsagt, ubevisste verdier og holdninger. Disse ubevisste elementene er det lettest å forstå når man ser det utenfra, når man ser andres non-verbale språk, dedikasjon og emosjonalitet.

Å se seg selv utenfra krever en sosial arena

Vi understreker her: Det er lettest for andre å se dette. Skal man få tilgang til mer verdi-ladede deler av seg selv og andre, forutsetter det sosial samhandling. Skal du kunne se deg selv utenfra, forutsetter det en sosial arena. Styrker du evnen til å se og snakke om egen og andres verdiplattform, vil det bringe glede og ny innsikt både hos deg selv og andre.

Deling av erfaringer og kreativitet mellom arbeidstakere er en vesentlig del av kunnskapsutvekslingen på arbeidsplassen. Hvis man ikke tar med seg den implisitte og tause kunnskapen, blir det en begrenset form for kreativitet og innovasjon. Det blir løsninger som hvem som helst kan kopiere som har lest bøkene.

Utvikle en felles kultur der læring verdsettes

Som HR-ansvarlig og leder er dere ansvarlig for å lage de sosiale arenaene der denne form for kommunikasjon og læring blir mulig. Dere har ansvar for å utvikle en kultur hvor denne type læring verdsettes.

For oss som jobber med personalutvikling betyr det å gi medarbeiderne verktøyene som trengs for å snakke sammen på tvers av ulike verdiplattformer og ulik kompetanse. Det er sentralt å oppmuntre til bevisstgjøring av egne og andres verdier.

Lysten til å lære av andre, den positive nysgjerrigheten på andres ståsted, blir en viktig kvalitet.
Det fordrer både nysgjerrighet, kompetanse til å stille gode spørsmål, en evne til å ha et åpent sinn – og ikke minst en praksis der man verdsetter hverandres tilstedeværelse og deltagelse. Som HR-ansvarlig og leder kan dette lettes fremmes ved å gå foran som godt eksempel. På den måten kan dere skape en fysisk arbeidsplass preget av attraktivitet og kreativitet.

En del virksomheter lykkes ikke i å skape denne kulturen. Skal man vinne kampen om attraktiv arbeidskraft, må man ha med seg verdiskapningspotensiale som ligger i det gode fysiske og mellommenneskelige arbeidsmiljø. I en hverdag hvor vi er færre dager på felles arbeidsplass, er kvaliteten på tiden vi tilbringer sammen på arbeidsplassen viktigere enn noensinne. Ledere må bruke denne tiden klokt.

Bjørn Z. Ekelund
Følg Bjørn
Jeanette Høie
Artikler av Jeanette Høie (alle)
 

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

kloke hoder

Kloke hoder slår seg sammen

|
I en overbevisning om fellesskapets styrke har 19 av våre tiltere gått sammen i Partners in Tilt.
De smittende glade eldre arbeidstakerne

De smittende glade eldre arbeidstakerne

|
Det er kjempegøy å være senior i det norske arbeidslivet. Men hvordan unngår du å bli vraket? Hvordan komme inn igjen hvis du har vært ute?
Episodeinfo OmLivet-podden

Lyttetips: Du kan mer enn du tror

|
Flinke piker og gutter bruker uforholdsmessig mye tid på å gruble, være selvkritiske og tvile på seg selv. Bedragersymptomet (the Impostor Syndrom) er velpløyd mark for disse flinke. I denne podcasten får du tips til hvordan du kan «lure» bedragersymptomet.
Kritisk tenkning

Kritisk tenkning

|
Falsk eller feilaktig informasjon er en stor utfordring, men det egentlige problemet er hvordan vi tenker.
Podcasten uttafor men innafor

Tilt-spekket podcast om HR-avdelingens rolle

|
Er HR for opptatt av prosedyrer? Er det egentlig et mål å holde ansatte i jobb lengst mulig? Kan EUs ESG krav redde lederskapet i ledelse?
digital kompetanse

KI og digital kompetanse: Houston, we have a problem …

|
Over halvparten av alle norske ansatte trenger en betydelig oppgradering av digital kompetanse og ferdigheter.
Griske tidstyver i kloke hoder

Griske tidstyver i kloke hoder

|
Selv selverklærte «kloke hoder» plages med maur som kravler rundt i hodene og skaper engstelse og stress.
Tillit og to andre suksessfaktorer for lykkelandet Norge

Tillit og to andre suksessfaktorer for lykkelandet Norge

|
Det er tre faktorer i samfunnet som skaper lykke. Vår grunnlov tar vare på alle tre. Det er viktigere enn noensinne å verne om dem, minner Arne Jensen om.
dårlig leder

At noen forteller deg at du er en dårlig leder, behøver ikke bety at du er det.

|
«Den situasjonen håndterte du ubegripelig dårlig! Er dette det du kaller ledelse?»

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.