Unikt kurs i Oslo

Alchemy and the Third Entity

Dette unike kurset gir deg verktøyene og ferdighetene du og din ko-fasilitator trenger for å fremstå som én sammensmeltet person. Bonus: Du lærer også hvordan du skal bygge opp en virkelig læringsfokusert workshop. Kurset ledes av Lori Shook og Anne Rød. Det holdes på engelsk og det skjer i Oslo 4.-6. februar 2022. Les mer.

Konsekvenser for HR og ledelse

Sosialisering i den hybride hverdag

13. januar 2022 @ 07:00

hybrid hverdag
Foto: Gerd Altmann, Pixabay
Den hybride hverdag krever at ledere og HR-ansvarlige klarer å skape en felles kultur for læring og at ansatte er villige til å reflektere over sine egne verdisett.

Jobbe alene eller sammen med andre? I den hybride hverdag sier vi : Takk, begge deler. Men, for HR og ledere er det samarbeidskulturen som kan være den avgjørende faktor for at den enkelte yter bedre, ikke den enkeltes arbeidsprestasjon når de arbeider alene.

Den nye normalen med hybrid hverdag har handlet om balansen mellom hjemmekontor og tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det nye er at vi har fått betydelig mer erfaring med hjemmekontor og hybride løsninger. De virtuelle plattformene har utviklet seg i et rivende tempo og med stadig bredere funksjonalitet. To år ut i pandemien er den viktigste forandringen at det er så mange medarbeidere som har opplevd denne utviklingen samtidig og i fellesskap.

Forventer fleksibilitet

Vi har også fått en større andel av medarbeidere som har forventning om fleksibilitet med hensyn til hvor de skal arbeide. Utfordringen for HR og ledere i den nye hybride hverdagen, er å få mest mulig ut av tiden ansatte er i samme rom.

Utfordringen for HR og ledere i den nye hybride hverdagen er å få mest mulig ut av tiden ansatte er i samme rom.

Et sentralt konkurransefortrinn kan være å skape en organisasjonskultur som fremmer læring gjennom samarbeid i et fysisk arbeidsfellesskap.

Hvordan skal vi komme dit? Hvilke ferdigheter er viktige både hos den ansatte og i det arbeidsmiljøet vi skaper? Det er to ferdigheter det er essensielt å trekke frem her:

  • For den enkelte medarbeider er evnen til å reflektere over sin egen verdiplattform essensielt.
  • For organisasjonen er det viktig å utvikle en felles kultur der læring verdsettes.

Egen verdiplattform

Det skrevne ord, det vi finner i lærebøker og artikler, kalles gjerne eksplisitt kunnskap. Den eksplisitte kunnskap kan formidles i ord, i kontrast til implisitt og taus kunnskap. Når mennesker møtes, handler det ikke bare om informasjon, men også om at folk har ulike interesser og verdisyn. Det gjør at vi innpasser informasjon og perspektiver ulikt i våre liv. Til slutt blir det en del av den vi er, våre ubevisste verdier og holdninger. Det blir etter hvert en del av vår verdiplattform.

Den implisitte og tause kunnskapen kan kun avdekkes i mellommenneskelig praksis. For nyansatte er deltagelse i et sosialt fellesskap forutsetningen for å lære seg denne delen av organisasjonskulturen. Onboardingprosesser har vært en utfordring under pandemien, og kommer til å bli mer avgjørende når medarbeiderne i varierende grad er fysisk til stede.

Å være klar over vår integrerte, ubevisste plattform er en viktig del av det å kjenne seg selv – men også viktig for å forstå hvordan man kan bidra på en konstruktiv måte for en annen. Andre har også, selvsagt, ubevisste verdier og holdninger. Disse ubevisste elementene er det lettest å forstå når man ser det utenfra, når man ser andres non-verbale språk, dedikasjon og emosjonalitet.

Å se seg selv utenfra krever en sosial arena

Vi understreker her: Det er lettest for andre å se dette. Skal man få tilgang til mer verdi-ladede deler av seg selv og andre, forutsetter det sosial samhandling. Skal du kunne se deg selv utenfra, forutsetter det en sosial arena. Styrker du evnen til å se og snakke om egen og andres verdiplattform, vil det bringe glede og ny innsikt både hos deg selv og andre.

Deling av erfaringer og kreativitet mellom arbeidstakere er en vesentlig del av kunnskapsutvekslingen på arbeidsplassen. Hvis man ikke tar med seg den implisitte og tause kunnskapen, blir det en begrenset form for kreativitet og innovasjon. Det blir løsninger som hvem som helst kan kopiere som har lest bøkene.

Utvikle en felles kultur der læring verdsettes

Som HR-ansvarlig og leder er dere ansvarlig for å lage de sosiale arenaene der denne form for kommunikasjon og læring blir mulig. Dere har ansvar for å utvikle en kultur hvor denne type læring verdsettes.

For oss som jobber med personalutvikling betyr det å gi medarbeiderne verktøyene som trengs for å snakke sammen på tvers av ulike verdiplattformer og ulik kompetanse. Det er sentralt å oppmuntre til bevisstgjøring av egne og andres verdier.

Lysten til å lære av andre, den positive nysgjerrigheten på andres ståsted, blir en viktig kvalitet.
Det fordrer både nysgjerrighet, kompetanse til å stille gode spørsmål, en evne til å ha et åpent sinn – og ikke minst en praksis der man verdsetter hverandres tilstedeværelse og deltagelse. Som HR-ansvarlig og leder kan dette lettes fremmes ved å gå foran som godt eksempel. På den måten kan dere skape en fysisk arbeidsplass preget av attraktivitet og kreativitet.

En del virksomheter lykkes ikke i å skape denne kulturen. Skal man vinne kampen om attraktiv arbeidskraft, må man ha med seg verdiskapningspotensiale som ligger i det gode fysiske og mellommenneskelige arbeidsmiljø. I en hverdag hvor vi er færre dager på felles arbeidsplass, er kvaliteten på tiden vi tilbringer sammen på arbeidsplassen viktigere enn noensinne. Ledere må bruke denne tiden klokt.

Bjørn Z. Ekelund
Følg Bjørn
Artikler av Bjørn Z. Ekelund (alle)
Jeanette Høie

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Alle artikler

styrkebasert ledelse

Problemet med styrkebasert ledelse

|
Parolen «kartlegg dine styrker og bygg videre på egenskaper du allerede er god på» er lettsolgt. Latskap er lett å like.
Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

|
Jeg er egentlig en ganske ubekymret fyr. Men nå, ved inngangen til 2022, kjenner jeg at vi trenger mer enn et lyst sinn. Hva tenker du?
sinna på jobb

Hva gjør vi med sinnamenneskene i organisasjonen?

|
Å føle det vi føler, er en rett. Å eksponere følelsene ufiltrert er ingen rett.
samarbeid på tvers

Knus siloene og åpne øynene for andres perspektiver

|
Til syvende og sist handler samarbeid på tvers av fag om å verdsette det som er på utsiden av ens egen lille verden.
12-ukersåret

12-ukersåret

|
Nyttårsforsetter er avlegs. Her er en metode som faktisk fungerer. Og den gir deg fire nyttårsaftener i året.
trendene i 2022

Dette er trendene som vil prege 2022

|
Det hybride arbeidsliv, endemi, 4-dagersuke, klimaskvis og evig omstokk av medarbeidere. Og blir 2022 året du kan leie en introvert?
ekkokammer

På vei ut av ekkokammeret

|
Denne boken gir en presis og relevant guide til kritisk tenkning.
eldre som mangfoldsressurs

Eldre som en mangfoldsressurs

|
Eldre arbeidstakere er mer produktive. De har erfaringskompetanse, mindre sykefravær og bedre evne til å fokusere.
det ufullendte maleri

Skjønnheten ved det ufullendte

|
Drømmen om de gode spørsmålene kan beskrives som en søken etter skjønnheten i det ufullendte.

Litt klokere hver tirsdag?

Få en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

%d bloggere liker dette: