tilt | Aktuelt | Dette er trendene som vil prege 2022

Dette er trendene som vil prege 2022

fredag 31. desember 2021 @ 07:30

Det hybride arbeidsliv, endemi, 4-dagersuke, klimaskvis og evig omstokk av medarbeidere. Og blir 2022 året du kan leie en introvert?
Av Jeanette HøieFoto: Tumisu, Pixabay

Jeg vinner ingen pris for å spå at klimakrise og pandemi kommer til å prege trendene i 2022.

Korona-pandemien har ført til så store omveltninger at verden aldri mer vil bli den samme. Spørsmålet er om det er for tidlig å høste lærdom av pandemien, og hvilken lærdom vi velger å plukke ned.

Samtidig skingrer klimakrisens alarmklokker stadig høyere og mer insisterende. Evner vi å tenke de lange tankene? Evner vi å velge politikere som tør ta upopulære beslutninger?

Her har jeg samlet et knippe av det ekspertene tror er trender som vil prege 2022:

Kampen mellom demokrati og autokrati

Først ut er et utvalg fra «The World Ahead 2022» fra Tom Standage, gjengitt i The Economist:

 • Demokrati vs autokrati, eksemplifisert av mellomvalget i USA og partikongressen i Kina. USA slites i stykker av motsetninger og manglende tillit mellom folk og mellom folk og institusjoner. For Kina er det lett å bruke verdens største demokrati som et kroneksempel på hvorfor demokrati ikke fungerer.

 • Fra pandemi til endemi? Vil korona-pandemien bli nok et eksempel på en sykdom som rammer fattige land, men ikke de rike?

 • Det hybride arbeidsliv er en realitet – men hvordan skal det organiseres i praksis? Innebærer et hybrid arbeidsliv et mulig tilbakeskritt for likestillingen? Skal man tillate en form for overvåking når arbeidet skjer et annet sted enn på kontoret?

 • Klimaskvis. Alarmklokkene skingrer, men politiske beslutningstakere ser ikke ut til å ha det travelt. Vesten og Kina er nødt til å samarbeide om avkarbonisering, samtidig intensiveres den geopolitiske rivaliseringen mellom de to maktene. Et solar-geoengineering team ved Harvard forsker på en slags høytsvevende ballong som kan slippe ut støv i atmosfæren for å dimme sollyset. Blir slike løsninger en trend i 2022, slik at vi kan kjøpe oss tid?

Standage lister opp ti trender vi skal være oppmerksom på i 2022. De øvrige omhandler inflasjon, teknologiutvikling, krypto, endringer i reisevaner, romkappløp og politiseringen av fotball. Les hele artikkelen her.

Gjennombruddet for den profesjonelle nomade

LinkedIn ber hvert år utvalgte medlemmer av nettsamfunnet om å peke på trender som vil prege neste år. For 2022 har de samlet 29 punkter i artikkelen «29 Big Ideas that will change our world in 2022».

 • Øverst på listen over trender som vil prege 2022 troner «The Great Reshuffle», sesong 2. Arbeidsgivere må belage seg på en kontinuerlig omstokk av arbeidsstokken. Å være profesjonell nomade er ikke forbeholdt eksentrikere med stort frihetsbehov, men blir normalen. I hvert fall i kunnskapsbedrifter. Denne ustadigheten vil trolig også gi utslag i form av en evig søken etter «det riktige karrierevalget» og karriererådgivere kan se gylne tider i møte.
 • De store teknologiselskapene utfordrer nasjonalstatene. Meta (tidligere Facebook), Google, Amazon og Alibaba opptrer i stadig flere sammenhenger som uavhengige, selvstendige stater når det kommer til å utøve innflytelse over enkeltindivider. Vi kan nevne uavhengige valg, sky-løsninger og betalingsløsninger. Still deg selv det ubehagelige spørsmålet: Hvem vil ha størst innflytelse over det kommende mellomvalget i USA? USAs president eller Metas CEO?
 • Mental helse vil være et smertepunkt for samfunnet i et post-korona-scenarie. Interessant nok peker artikkelen kun på medisinsk personell og utvikling i medisinsk teknologi, ikke på fenomener som enklere tilgang på sosiale møteplasser.
 • 4-dagersuken vil bli et konkurransefortrinn. Ikke bare slutter folk i jobbene sine, det virker som om den vestlige verden kollektivt har revurdert hvilken rolle jobben skal ha i deres liv. Å jobbe lange dager er ikke lenger et tegn på status og karriere.
 • Sjømat i vid forstand vil komme på tallerkenen. Vi snakker om fisk og skalldyr, men også om tang, tare og andre alger. Alger er rikere på proteiner enn kjøtt og meieriprodukter.
 • Trøbbel for ESG-selskaper. Investorer har flokket seg rundt ESG-selskaper, men nå ropes det et varsko rundt bærekraftige investeringer. Er det hele en luftspeiling? Det etterlyses klarere definisjoner og standarder, og et reelt sammenligningsgrunnlag. 2022 er året grønnvasking vil bli avslørt.

Metaverset kommer

I Forbes skriver Krista Neher om 12 trender som vil gjøre seg gjeldende innen digital markedsføring i 2022.

 • Det første tipset dreier seg om metaverset. Vi vil kanskje begynne å ane konturene av det i 2022, men så langt er det flere spørsmål enn svar. Virksomheter må allerede nå ha en idé om hvordan de kan posisjonere seg i fremtiden.

 • Så å si alle nettsider bruker cookies – også de du befatter deg med både privat og profesjonelt. I 2022 vil trolig cookies fjernes og erstattes av ny teknologi. Dette er noe du må forholde deg til, enten du vil eller ikke.

 • LinkedIn vokser med lysets hastighet, og vil fortsette å gjøre det i 2022. Er du/virksomheten ikke på LinkedIn? Da vet du hva du må gjøre.

Lei en introvert

Til sist våger jeg meg på noen trend-varsler for 2022 for egen regning.

 • De redigerte mediene tar et oppgjør med seg selv og sine nyhetskriterier. Det resulterer i at mediene får en bredere forståelse for sin rolle som samfunnsaktører og settet med KPI-er endres. Konflikt blir ikke lenger det viktigste nyhetskriteriet, internt i redaksjonene måler man hverandre på lesetid og ikke på antall klikk.

 • Kunstig intelligens tas i bruk for å avdekke og slette konspirasjonsteorier, falske nyheter og villedende informasjon på sosiale delingsplattformer som Twitter, Facebook og hos søkemotorer som Google. Det fører til en lite tillitsvekkende kamp om hvem som har rett til å definere sannheten. Hva er kontroversielle meninger og hva er løgn?

 • Uttrykket «bære sprikende staur» får en renessanse.

 • Uforberedte ledere av kunnskapsbedrifter får bakoversveis når de innser at postulatet «digitalt først» ikke bare handler om hvordan kunnskapsoverleveringen skal skje, men også gjelder hvilke (sam)arbeidsformer som er foretrukne. Kunnskapsarbeidere vil ikke lenger være på et fysisk kontor bare fordi lederen har et behov for å ha dem nær (les: kontrollere dem).

 • Et nytt forretningskonsept vokser frem: Lei en introvert. Ekstrovertes helseproblemer øker drastisk når hjemmekontor-påbud gjør at de ikke lenger kan bruke arbeidsplassen som en SFO for voksne. Løsningen blir å leie en eller flere introverte til å speile det lyset som ellers ville ha strålet helt forgjeves.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.