🔖 Aktuelt

Dette er trendene som vil prege 2022

av | 31. desember 2021 @ 07:30

trendene i 2022
Foto: Tumisu, Pixabay
Det hybride arbeidsliv, endemi, 4-dagersuke, klimaskvis og evig omstokk av medarbeidere. Og blir 2022 året du kan leie en introvert?

Jeg vinner ingen pris for å spå at klimakrise og pandemi kommer til å prege trendene i 2022.

Korona-pandemien har ført til så store omveltninger at verden aldri mer vil bli den samme. Spørsmålet er om det er for tidlig å høste lærdom av pandemien, og hvilken lærdom vi velger å plukke ned.

Samtidig skingrer klimakrisens alarmklokker stadig høyere og mer insisterende. Evner vi å tenke de lange tankene? Evner vi å velge politikere som tør ta upopulære beslutninger?

Her har jeg samlet et knippe av det ekspertene tror er trender som vil prege 2022:

Kampen mellom demokrati og autokrati

Først ut er et utvalg fra «The World Ahead 2022» fra Tom Standage, gjengitt i The Economist:

 • Demokrati vs autokrati, eksemplifisert av mellomvalget i USA og partikongressen i Kina. USA slites i stykker av motsetninger og manglende tillit mellom folk og mellom folk og institusjoner. For Kina er det lett å bruke verdens største demokrati som et kroneksempel på hvorfor demokrati ikke fungerer.

 • Fra pandemi til endemi? Vil korona-pandemien bli nok et eksempel på en sykdom som rammer fattige land, men ikke de rike?

 • Det hybride arbeidsliv er en realitet – men hvordan skal det organiseres i praksis? Innebærer et hybrid arbeidsliv et mulig tilbakeskritt for likestillingen? Skal man tillate en form for overvåking når arbeidet skjer et annet sted enn på kontoret?

 • Klimaskvis. Alarmklokkene skingrer, men politiske beslutningstakere ser ikke ut til å ha det travelt. Vesten og Kina er nødt til å samarbeide om avkarbonisering, samtidig intensiveres den geopolitiske rivaliseringen mellom de to maktene. Et solar-geoengineering team ved Harvard forsker på en slags høytsvevende ballong som kan slippe ut støv i atmosfæren for å dimme sollyset. Blir slike løsninger en trend i 2022, slik at vi kan kjøpe oss tid?

Standage lister opp ti trender vi skal være oppmerksom på i 2022. De øvrige omhandler inflasjon, teknologiutvikling, krypto, endringer i reisevaner, romkappløp og politiseringen av fotball. Les hele artikkelen her.

Gjennombruddet for den profesjonelle nomade

LinkedIn ber hvert år utvalgte medlemmer av nettsamfunnet om å peke på trender som vil prege neste år. For 2022 har de samlet 29 punkter i artikkelen «29 Big Ideas that will change our world in 2022».

 • Øverst på listen over trender som vil prege 2022 troner «The Great Reshuffle», sesong 2. Arbeidsgivere må belage seg på en kontinuerlig omstokk av arbeidsstokken. Å være profesjonell nomade er ikke forbeholdt eksentrikere med stort frihetsbehov, men blir normalen. I hvert fall i kunnskapsbedrifter. Denne ustadigheten vil trolig også gi utslag i form av en evig søken etter «det riktige karrierevalget» og karriererådgivere kan se gylne tider i møte.
 • De store teknologiselskapene utfordrer nasjonalstatene. Meta (tidligere Facebook), Google, Amazon og Alibaba opptrer i stadig flere sammenhenger som uavhengige, selvstendige stater når det kommer til å utøve innflytelse over enkeltindivider. Vi kan nevne uavhengige valg, sky-løsninger og betalingsløsninger. Still deg selv det ubehagelige spørsmålet: Hvem vil ha størst innflytelse over det kommende mellomvalget i USA? USAs president eller Metas CEO?
 • Mental helse vil være et smertepunkt for samfunnet i et post-korona-scenarie. Interessant nok peker artikkelen kun på medisinsk personell og utvikling i medisinsk teknologi, ikke på fenomener som enklere tilgang på sosiale møteplasser.
 • 4-dagersuken vil bli et konkurransefortrinn. Ikke bare slutter folk i jobbene sine, det virker som om den vestlige verden kollektivt har revurdert hvilken rolle jobben skal ha i deres liv. Å jobbe lange dager er ikke lenger et tegn på status og karriere.
 • Sjømat i vid forstand vil komme på tallerkenen. Vi snakker om fisk og skalldyr, men også om tang, tare og andre alger. Alger er rikere på proteiner enn kjøtt og meieriprodukter.
 • Trøbbel for ESG-selskaper. Investorer har flokket seg rundt ESG-selskaper, men nå ropes det et varsko rundt bærekraftige investeringer. Er det hele en luftspeiling? Det etterlyses klarere definisjoner og standarder, og et reelt sammenligningsgrunnlag. 2022 er året grønnvasking vil bli avslørt.

Metaverset kommer

I Forbes skriver Krista Neher om 12 trender som vil gjøre seg gjeldende innen digital markedsføring i 2022.

 • Det første tipset dreier seg om metaverset. Vi vil kanskje begynne å ane konturene av det i 2022, men så langt er det flere spørsmål enn svar. Virksomheter må allerede nå ha en idé om hvordan de kan posisjonere seg i fremtiden.

 • Så å si alle nettsider bruker cookies – også de du befatter deg med både privat og profesjonelt. I 2022 vil trolig cookies fjernes og erstattes av ny teknologi. Dette er noe du må forholde deg til, enten du vil eller ikke.

 • LinkedIn vokser med lysets hastighet, og vil fortsette å gjøre det i 2022. Er du/virksomheten ikke på LinkedIn? Da vet du hva du må gjøre.

Lei en introvert

Til sist våger jeg meg på noen trend-varsler for 2022 for egen regning.

 • De redigerte mediene tar et oppgjør med seg selv og sine nyhetskriterier. Det resulterer i at mediene får en bredere forståelse for sin rolle som samfunnsaktører og settet med KPI-er endres. Konflikt blir ikke lenger det viktigste nyhetskriteriet, internt i redaksjonene måler man hverandre på lesetid og ikke på antall klikk.

 • Kunstig intelligens tas i bruk for å avdekke og slette konspirasjonsteorier, falske nyheter og villedende informasjon på sosiale delingsplattformer som Twitter, Facebook og hos søkemotorer som Google. Det fører til en lite tillitsvekkende kamp om hvem som har rett til å definere sannheten. Hva er kontroversielle meninger og hva er løgn?

 • Uttrykket «bære sprikende staur» får en renessanse.

 • Uforberedte ledere av kunnskapsbedrifter får bakoversveis når de innser at postulatet «digitalt først» ikke bare handler om hvordan kunnskapsoverleveringen skal skje, men også gjelder hvilke (sam)arbeidsformer som er foretrukne. Kunnskapsarbeidere vil ikke lenger være på et fysisk kontor bare fordi lederen har et behov for å ha dem nær (les: kontrollere dem).

 • Et nytt forretningskonsept vokser frem: Lei en introvert. Ekstrovertes helseproblemer øker drastisk når hjemmekontor-påbud gjør at de ikke lenger kan bruke arbeidsplassen som en SFO for voksne. Løsningen blir å leie en eller flere introverte til å speile det lyset som ellers ville ha strålet helt forgjeves.

Jeanette Høie

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Alle artikler

HR funksjon elelr magiker?

Hva jobber du egentlig med?

|
Fortell meg hva din tittel er og jeg skal si deg hva du gjør. Eller…?
hybrid hverdag

Sosialisering i den hybride hverdag

|
Den hybride hverdag krever at ledere og HR-ansvarlige klarer å skape en felles kultur for læring og at ansatte er villige til å reflektere over sine egne verdisett.
styrkebasert ledelse

Problemet med styrkebasert ledelse

|
Parolen «kartlegg dine styrker og bygg videre på egenskaper du allerede er god på» er lettsolgt. Latskap er lett å like.
Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

|
Jeg er egentlig en ganske ubekymret fyr. Men nå, ved inngangen til 2022, kjenner jeg at vi trenger mer enn et lyst sinn. Hva tenker du?
sinna på jobb

Hva gjør vi med sinnamenneskene i organisasjonen?

|
Å føle det vi føler, er en rett. Å eksponere følelsene ufiltrert er ingen rett.
samarbeid på tvers

Knus siloene og åpne øynene for andres perspektiver

|
Til syvende og sist handler samarbeid på tvers av fag om å verdsette det som er på utsiden av ens egen lille verden.
12-ukersåret

12-ukersåret

|
Nyttårsforsetter er avlegs. Her er en metode som faktisk fungerer. Og den gir deg fire nyttårsaftener i året.
ekkokammer

På vei ut av ekkokammeret

|
Denne boken gir en presis og relevant guide til kritisk tenkning.
eldre som mangfoldsressurs

Eldre som en mangfoldsressurs

|
Eldre arbeidstakere er mer produktive. De har erfaringskompetanse, mindre sykefravær og bedre evne til å fokusere.

Litt klokere hver tirsdag?

Få en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, og nå også med en oppsummering av de siste sakene en annen dag i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

%d bloggere liker dette: