Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i tilt.work kan du delta på alle våre “Litt klokere” nettmøter. Du får også tilgang til en ressursbank under oppbygging, våre berømte 🤣morgentilt☕, og rabatter på tjenester, events og produkter.  Takk for at du støtter oss og bidrar til å tilte hoder mot et mer bærekraftig arbeidsliv.

En tillitserklæring

Skjønnheten ved det ufullendte

av | 22. desember 2021 @ 07:45

det ufullendte maleri
Foto: PublicDomainPictures, Pixabay
Drømmen om de gode spørsmålene kan beskrives som en søken etter skjønnheten i det ufullendte.

Det ufullendte inviterer til fullbyrdelse. I møte med en veisøker er det ufullendte et mulighetsrom. Det er også en tillitserklæring til at mottakeren selv har kompetansen til å ta neste steg.

I min psykologpraksis har jeg vært fasinert av samspillet mellom ekspertrollen og det å la mottakeren av mine tjenester finne sin egen vei i sin egen prosess.

Ekspertkompetansen er noe som er bygd opp over mange år, både ved studier og ikke minst i reflektert praksis. Den har frembrakt en visdom som gjør meg i stand til å forstå og se alternative perspektiver på menneskers veisøken langt utover det som er normalt. Ekspertkompetansen er til hjelp, men må samtidig balanseres i forhold til veisøkerens eget liv.

Spørsmålenes førende kraft

Vi psykologer har tradisjonelt brukt spørsmålene som en ikke-invaderende veiledning. Et spørsmål inviterer til en oppmerksomhet rettet mot et svar, mer enn å sette perspektiv og premiss i fokus.

Etter hvert har jeg blitt fasinert av hvordan det ufullendte kan ha den samme karakter. Det ufullendte ber om en avslutning. Hvor ser jeg det ufullendte dukke opp i praksis?

En ikke fullendt samtale

Den første gang jeg ble oppmerksom på skjønnheten ved det ufullendte, var i terapitimer der klienten på slutten av timen nærmet seg det som egentlig var viktig å dukke ned i.

Hverdagen med 45 minutters-timer hos psykologen tvang meg til å avslutte til tid. Da erfarte jeg at klientene fortsatte sine tanker og refleksjonen utenfor mitt rom og min tid. De kom tilbake til neste time, og da ofte med en betydelig større forståelse og kontroll over eget liv.

Problemstillingers attraktivitet

Den andre gangen jeg ble oppmerksom på hvor aktivitetsfremmende det var med ufullendte bidrag, var i mine seminarer der jeg reiste problemstillinger som denne: Hva er utfordringen i tverrfaglig samarbeid?

At seminardeltagere i grupper utviklet en felles forståelse, var ingen stor overraskelse for min del. Men, eierskapet og konkretisering var stor hos deltagerne. Ikke bare hadde de med seg en større oppmerksomhet på utfordringen, men de fikk også et større engasjement for å forbedre hverdagens praksis.

Dårlig formulerte ytringer

I det siste har jeg blitt oppmerksom på hvordan dårlige formulerte spørsmål, litt mer plumpe og ukorrekte ytringer og ikke minst formidling av reell usikkerhet – skaper et ekstra engasjement.

Engasjementet kan være knyttet til å finne bedre spørsmålsformuleringer og avdekke underliggende verdier bak de politisk ukorrekte ytringene, og ikke minst en søken gjennom dialog å finne fram til en bedre forståelse, en forståelse som både er hensiktsmessig og inviterende til videre søken.

Drømmen om de gode spørsmålene, og drømmen om en sann forståelse av komplekse problemstillinger, kan også her beskrives som en søken etter skjønnheten i det ufullendte.

Ekspertkompetansens manglende rekkevidde

Kanskje er det ikke så viktig å være ekspert, allikevel?

Kanskje kan uklare, litt provoserende, men inviterende setninger, på sin måte fremkalle den ønskede søken etter en større skjønnhet?

Bjørn Z. Ekelund
Følg Bjørn
Artikler av Bjørn Z. Ekelund (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Alle artikler

hybrid hverdag

Sosialisering i den hybride hverdag

|
Den hybride hverdag krever at ledere og HR-ansvarlige klarer å skape en felles kultur for læring og at ansatte er villige til å reflektere over sine egne verdisett.
styrkebasert ledelse

Problemet med styrkebasert ledelse

|
Parolen «kartlegg dine styrker og bygg videre på egenskaper du allerede er god på» er lettsolgt. Latskap er lett å like.
Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

|
Jeg er egentlig en ganske ubekymret fyr. Men nå, ved inngangen til 2022, kjenner jeg at vi trenger mer enn et lyst sinn. Hva tenker du?
sinna på jobb

Hva gjør vi med sinnamenneskene i organisasjonen?

|
Å føle det vi føler, er en rett. Å eksponere følelsene ufiltrert er ingen rett.
samarbeid på tvers

Knus siloene og åpne øynene for andres perspektiver

|
Til syvende og sist handler samarbeid på tvers av fag om å verdsette det som er på utsiden av ens egen lille verden.
12-ukersåret

12-ukersåret

|
Nyttårsforsetter er avlegs. Her er en metode som faktisk fungerer. Og den gir deg fire nyttårsaftener i året.
trendene i 2022

Dette er trendene som vil prege 2022

|
Det hybride arbeidsliv, endemi, 4-dagersuke, klimaskvis og evig omstokk av medarbeidere. Og blir 2022 året du kan leie en introvert?
ekkokammer

På vei ut av ekkokammeret

|
Denne boken gir en presis og relevant guide til kritisk tenkning.
eldre som mangfoldsressurs

Eldre som en mangfoldsressurs

|
Eldre arbeidstakere er mer produktive. De har erfaringskompetanse, mindre sykefravær og bedre evne til å fokusere.

Litt klokere hver tirsdag?

Få en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, og nå også med en oppsummering av de siste sakene en annen dag i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

%d bloggere liker dette: