tilt | Signert | Bjørn Z. | Skjønnheten ved det ufullendte

Skjønnheten ved det ufullendte

onsdag 22. desember 2021 @ 07:45

Drømmen om de gode spørsmålene kan beskrives som en søken etter skjønnheten i det ufullendte.
Av Bjørn Z. EkelundFoto: PublicDomainPictures, Pixabay

Det ufullendte inviterer til fullbyrdelse. I møte med en veisøker er det ufullendte et mulighetsrom. Det er også en tillitserklæring til at mottakeren selv har kompetansen til å ta neste steg.

I min psykologpraksis har jeg vært fasinert av samspillet mellom ekspertrollen og det å la mottakeren av mine tjenester finne sin egen vei i sin egen prosess.

Ekspertkompetansen er noe som er bygd opp over mange år, både ved studier og ikke minst i reflektert praksis. Den har frembrakt en visdom som gjør meg i stand til å forstå og se alternative perspektiver på menneskers veisøken langt utover det som er normalt. Ekspertkompetansen er til hjelp, men må samtidig balanseres i forhold til veisøkerens eget liv.

Spørsmålenes førende kraft

Vi psykologer har tradisjonelt brukt spørsmålene som en ikke-invaderende veiledning. Et spørsmål inviterer til en oppmerksomhet rettet mot et svar, mer enn å sette perspektiv og premiss i fokus.

Etter hvert har jeg blitt fasinert av hvordan det ufullendte kan ha den samme karakter. Det ufullendte ber om en avslutning. Hvor ser jeg det ufullendte dukke opp i praksis?

En ikke fullendt samtale

Den første gang jeg ble oppmerksom på skjønnheten ved det ufullendte, var i terapitimer der klienten på slutten av timen nærmet seg det som egentlig var viktig å dukke ned i.

Hverdagen med 45 minutters-timer hos psykologen tvang meg til å avslutte til tid. Da erfarte jeg at klientene fortsatte sine tanker og refleksjonen utenfor mitt rom og min tid. De kom tilbake til neste time, og da ofte med en betydelig større forståelse og kontroll over eget liv.

Problemstillingers attraktivitet

Den andre gangen jeg ble oppmerksom på hvor aktivitetsfremmende det var med ufullendte bidrag, var i mine seminarer der jeg reiste problemstillinger som denne: Hva er utfordringen i tverrfaglig samarbeid?

At seminardeltagere i grupper utviklet en felles forståelse, var ingen stor overraskelse for min del. Men, eierskapet og konkretisering var stor hos deltagerne. Ikke bare hadde de med seg en større oppmerksomhet på utfordringen, men de fikk også et større engasjement for å forbedre hverdagens praksis.

Dårlig formulerte ytringer

I det siste har jeg blitt oppmerksom på hvordan dårlige formulerte spørsmål, litt mer plumpe og ukorrekte ytringer og ikke minst formidling av reell usikkerhet – skaper et ekstra engasjement.

Engasjementet kan være knyttet til å finne bedre spørsmålsformuleringer og avdekke underliggende verdier bak de politisk ukorrekte ytringene, og ikke minst en søken gjennom dialog å finne fram til en bedre forståelse, en forståelse som både er hensiktsmessig og inviterende til videre søken.

Drømmen om de gode spørsmålene, og drømmen om en sann forståelse av komplekse problemstillinger, kan også her beskrives som en søken etter skjønnheten i det ufullendte.

Ekspertkompetansens manglende rekkevidde

Kanskje er det ikke så viktig å være ekspert, allikevel?

Kanskje kan uklare, litt provoserende, men inviterende setninger, på sin måte fremkalle den ønskede søken etter en større skjønnhet?

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.