tilt | Signert | Bjørn Z. | Det er vanskelig å se rundt hjørnene!

Det er vanskelig å se rundt hjørnene!

onsdag 15. desember 2021 @ 07:00

Min sterke overbevisning om verdien av erfaringsbasert læring, gjorde at jeg ikke tok inn over meg at noen hadde andre preferanser for læring.
Av Bjørn Z. EkelundIllustrasjon: Mohamed Hassan, Pixabay

Det var få som planla en fremtid med pandemi som nært forestående. Når den kom, ga den oss god tid til å tenke annerledes om det som vi tok for gitt. Og, når man går rundt et hjørne, fremstår et nytt univers med nye erfaringsmuligheter og nye refleksjoner over tidligere levd liv.

Det fysiske seminaret som ramme

Jeg har i mesteparten av mitt profesjonelle liv vært en seminarleder. Jeg har søkt etter pedagogiske former der engasjement, deltakelse og frigjørende refleksjon i samme rom har vært ledestjerner. Jeg har gledet meg over å gi deltakerne nye erfaringer har gitt dem ny innsikt, aha-momenter der fortid og fremtid sees i et nytt lys.

I min seminarledelse har jeg hele tiden vært opptatt av å gi deltakerne nye erfaringer eller nye briller, les perspektiv, modeller og ord, som gjør at de ser noe nytt. Menneskers tanker er knyttet sammen med egne erfaringer. Vi utvikler noen perspektiver, oppfatninger og meninger som passer med den virkelighet vi ser. Verdier utvikles i tråd med dette, og verdien former hva vi velger og hva vi legger merke til. Nye erfaringer gir nye muligheter.

Når mulighetsrommet endres bak neste hjørne

I pandemiens restriksjoner mistet jeg anledningen til å leve i det som var min verden, i en dynamisk interaktiv, verbal og non-verbal interaksjon, med deltakernes nye erkjennelser som målsetting. Min praksis og mine tanker om meg selv var midlertidig satt ut av spill.

Jeg hadde opplevd noe på min vei, noe nytt bak et hjørne som jeg ikke forutså. Min første fase besto i å bearbeide sorgen over den tapte arenaen som definerte min profesjonelle eksistens. Min interaktive kompetanse forankret i mellommenneskelig samspill mistet sin funksjon. Ensomhet og meningsløshet var kroppens budskap til hjernen.

Men, bak et nytt hjørne ligger også anledningen til å tenke nytt, om det som var og det som kan komme. Noen av spørsmålene til meg selv som satte mitt liv i en ny ramme, var følgende:

 «Kanskje er det ikke min pedagogiske regi i rommet som er det viktige? Kanskje er det ikke hva som skjer av læring med deltakerne i den tiden som jeg kontroller i rommet som er det viktige?»

LES OGSÅ: Kanskje vi befinner oss i et gigantisk hva-hvis-laboratorium

 Jeg begynte å se for meg deltageren i mine seminarer, på utsiden og i etterhånd. Jeg begynte å stille meg spørsmål om hvordan jeg kan bidra til læring på deltagernes egne arenaer. Der hvor de selv er aktører, med mennesker og situasjoner som er viktige for dem.

Min erkjennelse

Med dette fokuset ble mine engasjerende erfaringslærings-seminarer bare en av flere mulige bidrag. Jeg hadde allerede erkjent at det var forskjeller på folk. Det var ikke alle som likte å bli forført inn i erfaringsprosesser med mange følelser og mye usikkerhet om hva som kommer til å skje. Men min sterke overbevisning om verdien av erfaringsbasert læring, gjorde at jeg ikke tok inn over meg at noen hadde andre preferanser for læring.

Digitale og asynkrone læringsarenaer

Fraværet av fysisk deltakelse som læringsarena åpnet opp for digitale plattformer. De digitale flatene ga muligheter for mindre krav til samtidighet både i film og tekst. Et nytt begrep, asynkronitet, ble sentralt som en beskrivelse av nye samhandlingsmuligheter. Kreative prosesser i asynkrone skriftlige digitale former vokser fram med kvaliteter vi ikke har sett tidligere. Deltagere velger tid og sted og har større kontroll over egne bidrag. Læringsprosessen strekker seg over tid utenfor den arenaen der vi tidligere hadde samlet deltakerne i samme fysiske rom.

Det var vanskelig å se dette komme. Jeg måtte finne fram til nye måter som skapte verdi. Jeg begynte å legge forholdene til rette for at deltagere kunne designe egne prosesser, ta egne valg, velge medium, velge egne arenaer for å fremme sin egen utvikling i sin egen regi. Jeg skrev nye tekster, distribuert på andre måter, filmet mine presentasjoner og gjorde mine tolkninger av psykologiske tester lettere tilgjengelig.

Distribuert definisjonsmakt

Bak dette hjørnet som pandemien ga oss, har vi sett en ny fordeling av makt. Denne gang en mer distribuert makt. Jeg mistet min arena der jeg hadde definisjonsmakt og kontroll over regien. Nå var det jeg som var deltager i en uforutsigbar og usikker erfaringslæring. Og «mine» tidligere deltagere, de tar til seg det de ønsker, når de vil, anvender det i sin egen kontekst og tar ansvar for bruk av min kunnskap i sin verden.

«Mine» deltagere er ikke «mine» deltagere lenger, men aktører i sitt eget liv. Jeg så ikke dette komme bak dette hjørnet. Men, det gleder mitt hjerte å se det jeg ser.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

kostbar ledelse

Kostbar ledelse

|
Den menneskelige kostnaden er alltid for høy, men vet du hva det i kroner koster å miste en person?
Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

|
Vårt Litt klokere nettmøte den 18. april skal handle om hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidslivet. AI-feberen har eksplodert, og teknologien har allerede stor innflytelse på hvordan vi jobber, noe denne artikkelen er et eksempel på.
Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

|
Hvordan kan HR bidra til bærekraftsstrategien og selv bli bærekraftig? Modeller er ikke nok. Men de kan være et startpunkt.
Ingen grunn til panikk?

Ingen grunn til panikk?

|
En konferanse i regi av Samfunnsbedriftene og et møte med en professor har gjort meg litt mer optimistisk for et samfunn hvor alle, også næringslivet, tar ansvar for en bærekraftig fremtid.
helsestrategi for dine ansatte

Har du husket helsestrategi for dine ansatte?

|
Målet med en helsestrategi er at alle ansatte har fysisk og - ikke minst - psykisk overskudd.
myteknusing

Når en «bløff» blir «sannhet» fordi den gjentas ofte nok

|
Det er meningsløst å bringe videre en generell påstand om at 70 prosent av alle endringsinitiativ mislykkes.
Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

|
Selskaper som i dag ikke har en bærekraftstrategi som de etterlever, har ikke livets rett.
Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

|
Det er kvinnedag i morgen. Og som alltid hører vi røster som hevder at i Norge er vi nå så likestilte at kvinnedagen ikke trengs mer. Men dagen går ikke ut på dato før den gamle normalen er byttet med en ny hvor «likestilling» er en selvfølgelighet.
Varför inte tvärtom

Kunsten å tenke motsatt: Hva om vi ansatte gründerne på fastlønn?

|
Gründervirksomhet er bygget på risiko, stor fallhøyde og mulighet for store gevinster.

tilt.møteplasser

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.