tilt | For deg som jobber i ... | Ledelse | Gjør motivasjon til et mantra

Gjør motivasjon til et mantra

torsdag 7. oktober 2021 @ 07:00

Her er fem bud, samlet i ett mantra, for motiverende ledelse.
Av Erik Slinning

Inspirere er «å puste liv i». Motivere er «å bevege». Ordet leder føres tilbake til «leidar», kaptein og navigatør for vikingskipet. Ledelse er å blåse liv i kollektive motiver på reisen mot felles mål.

Et mantra er et ord som repeteres. Under følger er et mantra som oppsummerer motivasjonsforskningen. Du kan se på det som en huskeregel for det viktigste en leder må gjenta.

mantra motivasjon

Mestring

Mestring er å møte hverdagens krav og muligheter på en effektiv måte. Når vi føler vi har oppnådd noe meningsfylt, opplever vi mestring. Disse oppnåelsene må ikke være store gjennombrudd. En liten, men merkbar, fremdrift mot et tydelig mål er nok.

Mestringsfølelse (fra det du gjør på «utsiden») er bærebjelken for vår selvfølelse (det du kjenner på «innsiden»). Selvfølelse er strengt tatt ikke en «følelse», men en beskrivelse av vår evne til å takle følelser. Det dreier seg om høy eller lav evne til å takle egne og andres følelser.

Når «utsiden» møter «innsiden» på gode måter er vi myndiggjort. Den som tar ansvar for andre, umyndiggjør, de tar ansvaret fra dem. Myndiggjorte ledere viser naturligvis omsorg, men ikke på måter som fratar den andre ansvar for seg selv.

LES OGSÅ: Hva er et myndiggjort menneske?

Autonomi

Autonomi er å gjøre noe av egen fri vilje. Jobbautonomi vil si fravær av overdrevet kontroll og detaljstyring.

Ledelse og biltrafikk har mye til felles. Skal en organisere seg som et trafikklys eller som en rundkjøring? Flest og mest alvorlige ulykker skjer i lyskryss (kontroll). Rødt og grønt lys gir falsk trygghet ved overraskelser og gult lys oppmuntrer til sjansing og juks. I rundkjøringen (autonomi) er ansvaret plassert hos den enkelte bilist. Beslutninger fattes av den som er i situasjonen med best informasjon. Muligheter gripes, trusler avverges og man tar hensyn til både seg selv og andre.

Det er primært tre faktorer som i sum gir næring til individuell motivasjon: MAT (Mestring, Autonomi og Tilhørighet). Denne matpakken spiser alle hver for seg, med ulikt pålegg.

Mestring - autonomi - tilhørighet

Normer

Normer er felles standarder. De regulerer atferd, fremmer holdninger og synliggjør verdier som regnes som akseptable og uakseptable. En norm svarer på spørsmålet: «Hvordan gjør vi dette her hos oss?». Leder er fremste fanebærer.

De fleste opptrer innenfor aksepterte rammer. Hvis ikke er det leders lodd å gi rask og klar beskjed. Avvik, ofte eller lenge nok, utenfor normene, blir unødvendige personalsaker. Når noen sier «dette går ikke lengre!» har andre overtatt roret.

Krystallklare normer er også en av faktorene som sterkest skiller effektive fra ineffektive ledergrupper. I høyt presterende ledergrupper vet alle nøyaktig hva som er og ikke er akseptabel atferd.

Tilhørighet

Tilhørighet er vårt behov for å bry oss om andre og at andre bryr seg om oss. Du fortjener ikke å tilhøre et bedre lag enn du er med på å skape selv.

Rolleavklaring

Enkelte episoder fra arbeidslivet glemmer du aldri. Som nyansatt møtte jeg sjefen for første gang. Han hilste hyggelig, satte seg ned og fortalte at vi skulle gjøre tre ting.

Først ville han formidle så tydelig som mulig hva som var min rolle. Deretter skulle jeg forklare hva jeg trengte av ham for å innfri disse kravene. Til slutt, hva vi skulle gjøre når en av oss ikke var fornøyd.

Mangler mestring mangler mot.
Uten autonomi står folk på fot.
Normer utenfor streken, seg ikke hør og bør.
Fravær av tilhørighet, folk forsvinner ut av dør.
Uavklarte roller tenner lunter og krutt.
Bruk derfor dette mantra, jevnt og trutt.

Så kommer resultatet helt til slutt.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Jobb, karriére eller kall?

Jobb, karriére eller kall?

|
Er din jobb en jobb eller en karriére? Eller er den et kall? Om du lever ut ditt kall avhenger av dine holdninger, men også av ledelsen og miljøet du er i.
Bærekraftig lykke - Bhutans brutto nasjonal lykke

Bærekraftig lykke – Bhutans brutto nasjonal lykke

|
Bhutans Brutto nasjonal lykke-indeks består av 9 dimensjoner og omfatter så mye mer enn økonomiske parametre alene.
Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.