tilt | For deg som jobber i ... | Ledelse | Gjør motivasjon til et mantra

Gjør motivasjon til et mantra

torsdag 7. oktober 2021 @ 07:00

Her er fem bud, samlet i ett mantra, for motiverende ledelse.
Av Erik Slinning

Inspirere er «å puste liv i». Motivere er «å bevege». Ordet leder føres tilbake til «leidar», kaptein og navigatør for vikingskipet. Ledelse er å blåse liv i kollektive motiver på reisen mot felles mål.

Et mantra er et ord som repeteres. Under følger er et mantra som oppsummerer motivasjonsforskningen. Du kan se på det som en huskeregel for det viktigste en leder må gjenta.

mantra motivasjon

Mestring

Mestring er å møte hverdagens krav og muligheter på en effektiv måte. Når vi føler vi har oppnådd noe meningsfylt, opplever vi mestring. Disse oppnåelsene må ikke være store gjennombrudd. En liten, men merkbar, fremdrift mot et tydelig mål er nok.

Mestringsfølelse (fra det du gjør på «utsiden») er bærebjelken for vår selvfølelse (det du kjenner på «innsiden»). Selvfølelse er strengt tatt ikke en «følelse», men en beskrivelse av vår evne til å takle følelser. Det dreier seg om høy eller lav evne til å takle egne og andres følelser.

Når «utsiden» møter «innsiden» på gode måter er vi myndiggjort. Den som tar ansvar for andre, umyndiggjør, de tar ansvaret fra dem. Myndiggjorte ledere viser naturligvis omsorg, men ikke på måter som fratar den andre ansvar for seg selv.

LES OGSÅ: Hva er et myndiggjort menneske?

Autonomi

Autonomi er å gjøre noe av egen fri vilje. Jobbautonomi vil si fravær av overdrevet kontroll og detaljstyring.

Ledelse og biltrafikk har mye til felles. Skal en organisere seg som et trafikklys eller som en rundkjøring? Flest og mest alvorlige ulykker skjer i lyskryss (kontroll). Rødt og grønt lys gir falsk trygghet ved overraskelser og gult lys oppmuntrer til sjansing og juks. I rundkjøringen (autonomi) er ansvaret plassert hos den enkelte bilist. Beslutninger fattes av den som er i situasjonen med best informasjon. Muligheter gripes, trusler avverges og man tar hensyn til både seg selv og andre.

Det er primært tre faktorer som i sum gir næring til individuell motivasjon: MAT (Mestring, Autonomi og Tilhørighet). Denne matpakken spiser alle hver for seg, med ulikt pålegg.

Mestring - autonomi - tilhørighet

Normer

Normer er felles standarder. De regulerer atferd, fremmer holdninger og synliggjør verdier som regnes som akseptable og uakseptable. En norm svarer på spørsmålet: «Hvordan gjør vi dette her hos oss?». Leder er fremste fanebærer.

De fleste opptrer innenfor aksepterte rammer. Hvis ikke er det leders lodd å gi rask og klar beskjed. Avvik, ofte eller lenge nok, utenfor normene, blir unødvendige personalsaker. Når noen sier «dette går ikke lengre!» har andre overtatt roret.

Krystallklare normer er også en av faktorene som sterkest skiller effektive fra ineffektive ledergrupper. I høyt presterende ledergrupper vet alle nøyaktig hva som er og ikke er akseptabel atferd.

Tilhørighet

Tilhørighet er vårt behov for å bry oss om andre og at andre bryr seg om oss. Du fortjener ikke å tilhøre et bedre lag enn du er med på å skape selv.

Rolleavklaring

Enkelte episoder fra arbeidslivet glemmer du aldri. Som nyansatt møtte jeg sjefen for første gang. Han hilste hyggelig, satte seg ned og fortalte at vi skulle gjøre tre ting.

Først ville han formidle så tydelig som mulig hva som var min rolle. Deretter skulle jeg forklare hva jeg trengte av ham for å innfri disse kravene. Til slutt, hva vi skulle gjøre når en av oss ikke var fornøyd.

Mangler mestring mangler mot.
Uten autonomi står folk på fot.
Normer utenfor streken, seg ikke hør og bør.
Fravær av tilhørighet, folk forsvinner ut av dør.
Uavklarte roller tenner lunter og krutt.
Bruk derfor dette mantra, jevnt og trutt.

Så kommer resultatet helt til slutt.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

tilt.møteplasser

Siste artikler

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

|
Hvordan kan HR bidra til bærekraftsstrategien og selv bli bærekraftig? Modeller er ikke nok. Men de kan være et startpunkt.
Ingen grunn til panikk?

Ingen grunn til panikk?

|
En konferanse i regi av Samfunnsbedriftene og et møte med en professor har gjort meg litt mer optimistisk for et samfunn hvor alle, også næringslivet, tar ansvar for en bærekraftig fremtid.
helsestrategi for dine ansatte

Har du husket helsestrategi for dine ansatte?

|
Målet med en helsestrategi er at alle ansatte har fysisk og - ikke minst - psykisk overskudd.
myteknusing

Når en «bløff» blir «sannhet» fordi den gjentas ofte nok

|
Det er meningsløst å bringe videre en generell påstand om at 70 prosent av alle endringsinitiativ mislykkes.
Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

|
Selskaper som i dag ikke har en bærekraftstrategi som de etterlever, har ikke livets rett.
Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

|
Det er kvinnedag i morgen. Og som alltid hører vi røster som hevder at i Norge er vi nå så likestilte at kvinnedagen ikke trengs mer. Men dagen går ikke ut på dato før den gamle normalen er byttet med en ny hvor «likestilling» er en selvfølgelighet.
Varför inte tvärtom

Kunsten å tenke motsatt: Hva om vi ansatte gründerne på fastlønn?

|
Gründervirksomhet er bygget på risiko, stor fallhøyde og mulighet for store gevinster.
Return on Involvement

Motiverende samspill øker din ROI – Return on Involvement

|
Det skal så lite til for at en medarbeider opplever å bli sett, mens effekten ofte er stor.
ytringseffektivitet

Ytringsklima + lytteklima = ytringseffektivitet

|
Det å kunne uttrykke seg musikalsk, enten via et piano eller med en stemme, handler om å uttrykke noe på en slik måte at de som lytter kan få noe ut av det.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.