5 tips for motiverende ledelse

Gjør motivasjon til et mantra

indre motivasjon mantra

7. oktober 2021 @ 07:00

🔖 Ledelse
Her er fem bud, samlet i ett mantra, for motiverende ledelse.
Artikler av Erik Slinning (alle)

Inspirere er «å puste liv i». Motivere er «å bevege». Ordet leder føres tilbake til «leidar», kaptein og navigatør for vikingskipet. Ledelse er å blåse liv i kollektive motiver på reisen mot felles mål.

Et mantra er et ord som repeteres. Under følger er et mantra som oppsummerer motivasjonsforskningen. Du kan se på det som en huskeregel for det viktigste en leder må gjenta.

mantra motivasjon

Mestring

Mestring er å møte hverdagens krav og muligheter på en effektiv måte. Når vi føler vi har oppnådd noe meningsfylt, opplever vi mestring. Disse oppnåelsene må ikke være store gjennombrudd. En liten, men merkbar, fremdrift mot et tydelig mål er nok.

Mestringsfølelse (fra det du gjør på «utsiden») er bærebjelken for vår selvfølelse (det du kjenner på «innsiden»). Selvfølelse er strengt tatt ikke en «følelse», men en beskrivelse av vår evne til å takle følelser. Det dreier seg om høy eller lav evne til å takle egne og andres følelser.

Når «utsiden» møter «innsiden» på gode måter er vi myndiggjort. Den som tar ansvar for andre, umyndiggjør, de tar ansvaret fra dem. Myndiggjorte ledere viser naturligvis omsorg, men ikke på måter som fratar den andre ansvar for seg selv.

LES OGSÅ: Hva er et myndiggjort menneske?

Autonomi

Autonomi er å gjøre noe av egen fri vilje. Jobbautonomi vil si fravær av overdrevet kontroll og detaljstyring.

Ledelse og biltrafikk har mye til felles. Skal en organisere seg som et trafikklys eller som en rundkjøring? Flest og mest alvorlige ulykker skjer i lyskryss (kontroll). Rødt og grønt lys gir falsk trygghet ved overraskelser og gult lys oppmuntrer til sjansing og juks. I rundkjøringen (autonomi) er ansvaret plassert hos den enkelte bilist. Beslutninger fattes av den som er i situasjonen med best informasjon. Muligheter gripes, trusler avverges og man tar hensyn til både seg selv og andre.

Det er primært tre faktorer som i sum gir næring til individuell motivasjon: MAT (Mestring, Autonomi og Tilhørighet). Denne matpakken spiser alle hver for seg, med ulikt pålegg.

Mestring - autonomi - tilhørighet

Normer

Normer er felles standarder. De regulerer atferd, fremmer holdninger og synliggjør verdier som regnes som akseptable og uakseptable. En norm svarer på spørsmålet: «Hvordan gjør vi dette her hos oss?». Leder er fremste fanebærer.

De fleste opptrer innenfor aksepterte rammer. Hvis ikke er det leders lodd å gi rask og klar beskjed. Avvik, ofte eller lenge nok, utenfor normene, blir unødvendige personalsaker. Når noen sier «dette går ikke lengre!» har andre overtatt roret.

Krystallklare normer er også en av faktorene som sterkest skiller effektive fra ineffektive ledergrupper. I høyt presterende ledergrupper vet alle nøyaktig hva som er og ikke er akseptabel atferd.

Tilhørighet

Tilhørighet er vårt behov for å bry oss om andre og at andre bryr seg om oss. Du fortjener ikke å tilhøre et bedre lag enn du er med på å skape selv.

Rolleavklaring

Enkelte episoder fra arbeidslivet glemmer du aldri. Som nyansatt møtte jeg sjefen for første gang. Han hilste hyggelig, satte seg ned og fortalte at vi skulle gjøre tre ting.

Først ville han formidle så tydelig som mulig hva som var min rolle. Deretter skulle jeg forklare hva jeg trengte av ham for å innfri disse kravene. Til slutt, hva vi skulle gjøre når en av oss ikke var fornøyd.

Mangler mestring mangler mot.
Uten autonomi står folk på fot.
Normer utenfor streken, seg ikke hør og bør.
Fravær av tilhørighet, folk forsvinner ut av dør.
Uavklarte roller tenner lunter og krutt.
Bruk derfor dette mantra, jevnt og trutt.

Så kommer resultatet helt til slutt.

Artikler av Erik Slinning (alle)

Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i tilt.work kan du delta på alle våre “Litt klokere” nettmøter. Du får også tilgang til en ressursbank under oppbygging, våre berømte 🤣morgentilt☕, og rabatter på tjenester, events og produkter.  Takk for at du støtter oss og bidrar til å tilte hoder mot et mer bærekraftig arbeidsliv.

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Relaterte saker

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

 

Navn*

Hva vil du lese?

På forsiden nå

meningsfull jobb

Bare 1 av 5 av oss opplever jobben som meningsfull

|
Har virksomheten en dårlig sjef, er du garantert å få ansatte som hater jobben.
Ett åt uten løgn

Utfordring: Ett år uten løgn

|
I ett år skal jeg ikke lyve. Aldri. Ikke en eneste hvit løgn.
Strekk deg litt lengre i sommer

Strekk deg litt lengre i sommer

|
Rick Salmon utfordrer deg til å gå ut av komfortsonen denne sommeren. «Ekte endring starter der komfortsonen slutter», fremholder han.
værekraft

Værekraft, eller prøve å finne meg sjæl

|
Vi har alle vært der, og ikke minst har vi tatt tak i venner, kunder, kjærester og kolleger når de slutter å puste med magen og fester øynene på et mål langt der borte i horisonten.  Når de slutter å være nærværende.
negativt fokus

Negativt fokus kan være positivt

|
Det kan være vel så motiverende å finne ut hva du ikke vil være, som å styre etter positive verdier.
Her er standarden som sier hva du kan forvente av en coach

Her er standarden som sier hva du kan forvente av en coach

|
Sjamanisme, healing, lederutvikling, beste versjon av deg selv? Coaching er så mye. Kanskje for mye. Vi trenger en standard, og nå er den her.
selvhøytidelighet

Den patetiske selvhøytideligheten

|
Min aversjon mot selvhøytidelighet er patetisk når jeg til stadighet tar meg selv i å være det.
Bli en karriedesigner

Bli en karriedesigner

|
En gang var karriere noe du tok stilling til én gang i livet. I dag kan det være lurt å være en karrieredesigner.
tilte hoder

Å tilte hoder kan være krevende langsomt

|
Kvantesprang er unektelig mer sexy enn å tilte. Men for mye iver kan ødelegge de beste prosjekter og intensjoner.

%d bloggere liker dette: