tilt | Signert | Tirsdag morgen | Er det på tide å vrake budsjettet?

Er det på tide å vrake budsjettet?

tirsdag 5. oktober 2021 @ 00:00

«Endring er den eneste konstanten», sier vi, og setter oss ned med regnearket og drømmer opp et tall som skal stå på bunnlinjen om 12-15 måneder. Er det på tide å slutte med meningsløsheten?
Av Paal LeveraasPixabay (montasje av flere CC0-bilder)

«Hvis du vil få gud til å le, vis ham din forretningsplan», lyder et gammelt jungelord fra startup-verdenen. Nå i oktober er det en annen plan som stikker sitt plagsomme hode fram: budsjettet. Er det på tide å vrake den tidkrevende og egentlig ganske håpløse prosessen?

Budsjettering er for svært mange en årlig gjentakende øvelse i avansert spådomskunst. Eller skal vi si ønsketenkning?

«Endring er den eneste konstanten», sier vi, og setter oss ned med regnearket og drømmer opp et tall som skal stå på bunnlinjen om 12-15 måneder.

Meningsløsheten er åpenbar for de fleste av oss, men «slik har vi jo alltid gjort det», ikke sant?

Opprørere mot disse øvelsene har opponert gjennom flere tiår, men har hatt varierende gjennomslagskraft. De siste årene har de imidlertid vokst i antall og styrke og stadig flere innser at vi i vår dynamiske tid ikke kan planlegge basert på klassiske og rigide budsjetteringsprosesser.

Organisasjonen «Beyond Budgeting Institute» står langt fremme på barrikadene. Og i spissen av instituttet og det tilhørende BB Round Table står nordmannen Bjarte Bogsnes.

Hinsides budsjettet

Jeg er usikker på om det finnes et norsk uttrykk for Beyond Budgeting. Forsøksvis har mennesker i smidig-bevegelsen som har omfavnet metoden kalt den «dynamisk styring».

Spør du Google Translate får du fort forslaget «hinsides budsjettet». Det kan jeg like. Det impliserer at tradisjonelle budsjetter er helt hinsides, samtidig som det peker mot hva som ligger bak og forbi.

Alternativt rammeverk for budsjettering

For noe må ligge bak og forbi. Selv om et verktøy ikke lenger fungerer etter hensikten, er det gode intensjoner bak. Det handler om å stake ut en retning innenfor en oversiktlig tidshorisont og sette forventninger knyttet til disse målene.

Budsjettering er et rammeverk for å forutse fremtiden, men rammeverket står på en grunn full av bevegelig kvikkleire.

BB er et alternativt rammeverk for en tid hvor desentralisering og myndiggjøring utover i organisasjonen anses som essensielle forutsetninger for endringsevne. Det handler om å frigjøre mennesker fra byrdene ved et kvelende byråkrati og stramme kontrollsystemer, og erstatte det med kunnskapsdeling, refleksjon, læring og kontinuerlig forbedring.

Metoden adresserer noen av svakhetene ved tradisjonell budsjettering. Noen av svakhetene BB-bevegelsen fremholder er:

 • Budsjettering er tidkrevende og dyrt (og, vil noen legge til, en fantasiøvelse)
 • Budsjetter er sjelden i takt med virksomhetens strategi
 • Budsjetter stimulerer ikke til verdiskapning
 • Budsjetter skaper barrierer for endring
 • Budsjetter øker sentraliseringen av makt i organisasjonen

BBs 12 bud

På hjemmesiden til Beyond Budgeting Institute har de publisert tolv prinsipper i to kategorier; ledelsesprinsipper og styringsprinsipper.

Relativt fritt oversatt, tolket og bearbeidet av meg, ser de tolv budene, med sine «do’s» og «don’ts» slik ut:

Ledelse

 • Mening
  • Du skal engasjere og inspirere rundt noble og dristige formålsdrevne prosjekter.
  • Du skal ikke fokusere på kortsiktige, finansielle mål.
 • Verdier
  • Du skal styre virksomheten fundert i verdier og sunn dømmekraft.
  • Du skal ikke pålegge organisasjonen detaljerte regler.
 • Transparens
  • Du skal gjøre informasjon og kunnskap tilgjengelig for selvregulering, innovasjon, læring og kontroll.
  • Du skal unngå å legge begrensninger på tilgang til informasjon.
 • Organisasjon
  • Du skal dyrke tilhørighet og fremelske selvgående, myndiggjorte team.
  • Du skal unngå hierarkisk kontroll og byråkrati.
 • Autonomi
  • Du skal gi folk frihet til å handle basert på egen erfaring, kompetanse og sunne dømmekraft.
  • Du skal ikke drive kollektiv avstraffing av individuelt misbruk av frihet.
 • Kunder
  • Du skal sørge for at alle forstår hvordan det arbeidet de utfører henger sammen med kunders behov.
  • Du skal unngå interessekonflikter.

Styring

 • Rytme
  • Du skal organisere styringsprosessene dynamisk rundt virksomhetens naturlige liv, aktiviteter og rytme.
  • Du skal ikke ha kalenderen som din eneste taktsetter.
 • Mål
  • Du skal sette retningsbestemte, ambisiøse og relativiserte mål.
  • Du skal unngå absolutte mål og fossefallsmetodikk.
 • Planer og prognoser
  • Du skal gjøre utforming av planer og prognoser til en smidig, lettbent og uhildet, fordomsfri prosess.
  • Du skal unngå rigiditet, silobeskyttelse og annen politisering av planprosessene.
 • Ressurser
  • Du skal fremelske kostnadsbevissthet og du skal gjøre ressurser tilgjengelig når og der de trengs.
  • Du skal ikke drive årlig tildeling av ressurser.
 • Prestasjoner
  • Du skal evaluere prestasjoner helhetlig, og du skal bringe inn feedback fra kolleger.
  • Du skal unngå tallbaserte prestasjonsmålinger, og du skal unngå å gjøre belønning til det viktigste incitament for gode prestasjoner.
 • Belønning
  • Du skal belønne kollektivt og med utgangspunkt i hvordan vi har gjort det i forhold til konkurrentene og markedet.
  • Du skal ikke låse evaluering til forhåndsbestemte mål, men ta hensyn til hvordan virkeligheten faktisk har spilt seg ut.

Teknikker for alternativ budsjettering

Hvis du kaster den tradisjonelle budsjetteringsprosessen ut av vinduet, må du erstatte den med noe annet. BB-rammeverket har ikke i seg teknikker som vil passe alle, men anbefaler et knippe råd som har vist seg effektive for de fleste.

Rullerende prognoser

Heller enn å lage prognoser fra år til år, lag månedlige, kvartalsvise eller i noen tilfelle halvårlige prognoser. Oppdater dem jevnlig gjerne med månedlige avsjekkinger.

KPI-er

Sett og følg opp mål basert på KPI-er (Key Performance Indicators). Dette kan være vekst i trafikk på nettsiden, antall nye kunder, gjennomtrekk av kunder.

PS. Er du så moderne at du har forlatt KPI-er til fordel for OKR-er, kan du lese Bjarte Bogsnes tips om hvordan du gjennomfører det her.

Eksterne målepunkter

Ikke evaluer lederes innsats mot hvordan de gjorde det i fjor, men hvordan de gjør det i forhold til eksterne, eksempelvis folk i tilsvarende posisjoner hos konkurrentene.

Myndiggjørring

Operative ledere må ha myndighet til å ta beslutninger fundert i endringer, og de snakker sammen på tvers for å koordinere sine handlinger.

Litt klokere?

Bjarte Bogsnes innledet og deltok på vårt «Litt klokere» ettermiddagsmøte tirsdag 5. oktober, hvor temaet var nettopp Beyond Budgeting.

Kilder og videre lesning

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Hva OLA lærte meg om læring

Hva OLA lærte meg om læring

|
Vi har alle møtt mennesker som har bestemt seg for at «nei, jeg trenger ikke å lære mer. Jeg har lært nok». Ikke vær en av dem.
Vi er likere enn vi liker å tro

Vi er likere enn vi liker å tro

|
Følger vi virkelig vår egen sti, eller lar vi oss drive med av strømmen?
En grønn spire foran en skjerm som viser aksjekurser. Illustrerer ESG i finanssektoren.

ESG i finanssektoren: Nøkkelen til fremtidig suksess

|
Bank- og finanssektoren må aktivt omfavne ESG som et strategisk styringsverktøy for å sikre bærekraftig vekst og opprettholde relevans i en stadig skiftende verden.
Generasjon Zs umulige oppgave

Generasjon Zs umulige oppgave

|
Den generasjonen ledere som er på vei inn i arbeidslivet i dag står foran noen av de største utfordringene i sivilisasjonens historie.
Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.