Hinsides budsjettet:

Er det på tide å vrake budsjettet?

av | 5. oktober 2021 @ 00:00

alternativ budsjettering
Pixabay (montasje av flere CC0-bilder)
«Endring er den eneste konstanten», sier vi, og setter oss ned med regnearket og drømmer opp et tall som skal stå på bunnlinjen om 12-15 måneder. Er det på tide å slutte med meningsløsheten?

«Hvis du vil få gud til å le, vis ham din forretningsplan», lyder et gammelt jungelord fra startup-verdenen. Nå i oktober er det en annen plan som stikker sitt plagsomme hode fram: budsjettet. Er det på tide å vrake den tidkrevende og egentlig ganske håpløse prosessen?

Budsjettering er for svært mange en årlig gjentakende øvelse i avansert spådomskunst. Eller skal vi si ønsketenkning?

«Endring er den eneste konstanten», sier vi, og setter oss ned med regnearket og drømmer opp et tall som skal stå på bunnlinjen om 12-15 måneder.

Meningsløsheten er åpenbar for de fleste av oss, men «slik har vi jo alltid gjort det», ikke sant?

Opprørere mot disse øvelsene har opponert gjennom flere tiår, men har hatt varierende gjennomslagskraft. De siste årene har de imidlertid vokst i antall og styrke og stadig flere innser at vi i vår dynamiske tid ikke kan planlegge basert på klassiske og rigide budsjetteringsprosesser.

Organisasjonen «Beyond Budgeting Institute» står langt fremme på barrikadene. Og i spissen av instituttet og det tilhørende BB Round Table står nordmannen Bjarte Bogsnes.

Hinsides budsjettet

Jeg er usikker på om det finnes et norsk uttrykk for Beyond Budgeting. Forsøksvis har mennesker i smidig-bevegelsen som har omfavnet metoden kalt den «dynamisk styring».

Spør du Google Translate får du fort forslaget «hinsides budsjettet». Det kan jeg like. Det impliserer at tradisjonelle budsjetter er helt hinsides, samtidig som det peker mot hva som ligger bak og forbi.

Alternativt rammeverk for budsjettering

For noe må ligge bak og forbi. Selv om et verktøy ikke lenger fungerer etter hensikten, er det gode intensjoner bak. Det handler om å stake ut en retning innenfor en oversiktlig tidshorisont og sette forventninger knyttet til disse målene.

Budsjettering er et rammeverk for å forutse fremtiden, men rammeverket står på en grunn full av bevegelig kvikkleire.

BB er et alternativt rammeverk for en tid hvor desentralisering og myndiggjøring utover i organisasjonen anses som essensielle forutsetninger for endringsevne. Det handler om å frigjøre mennesker fra byrdene ved et kvelende byråkrati og stramme kontrollsystemer, og erstatte det med kunnskapsdeling, refleksjon, læring og kontinuerlig forbedring.

Metoden adresserer noen av svakhetene ved tradisjonell budsjettering. Noen av svakhetene BB-bevegelsen fremholder er:

 • Budsjettering er tidkrevende og dyrt (og, vil noen legge til, en fantasiøvelse)
 • Budsjetter er sjelden i takt med virksomhetens strategi
 • Budsjetter stimulerer ikke til verdiskapning
 • Budsjetter skaper barrierer for endring
 • Budsjetter øker sentraliseringen av makt i organisasjonen

BBs 12 bud

På hjemmesiden til Beyond Budgeting Institute har de publisert tolv prinsipper i to kategorier; ledelsesprinsipper og styringsprinsipper.

Relativt fritt oversatt, tolket og bearbeidet av meg, ser de tolv budene, med sine «do’s» og «don’ts» slik ut:

Ledelse

 • Mening
  • Du skal engasjere og inspirere rundt noble og dristige formålsdrevne prosjekter.
  • Du skal ikke fokusere på kortsiktige, finansielle mål.
 • Verdier
  • Du skal styre virksomheten fundert i verdier og sunn dømmekraft.
  • Du skal ikke pålegge organisasjonen detaljerte regler.
 • Transparens
  • Du skal gjøre informasjon og kunnskap tilgjengelig for selvregulering, innovasjon, læring og kontroll.
  • Du skal unngå å legge begrensninger på tilgang til informasjon.
 • Organisasjon
  • Du skal dyrke tilhørighet og fremelske selvgående, myndiggjorte team.
  • Du skal unngå hierarkisk kontroll og byråkrati.
 • Autonomi
  • Du skal gi folk frihet til å handle basert på egen erfaring, kompetanse og sunne dømmekraft.
  • Du skal ikke drive kollektiv avstraffing av individuelt misbruk av frihet.
 • Kunder
  • Du skal sørge for at alle forstår hvordan det arbeidet de utfører henger sammen med kunders behov.
  • Du skal unngå interessekonflikter.

Styring

 • Rytme
  • Du skal organisere styringsprosessene dynamisk rundt virksomhetens naturlige liv, aktiviteter og rytme.
  • Du skal ikke ha kalenderen som din eneste taktsetter.
 • Mål
  • Du skal sette retningsbestemte, ambisiøse og relativiserte mål.
  • Du skal unngå absolutte mål og fossefallsmetodikk.
 • Planer og prognoser
  • Du skal gjøre utforming av planer og prognoser til en smidig, lettbent og uhildet, fordomsfri prosess.
  • Du skal unngå rigiditet, silobeskyttelse og annen politisering av planprosessene.
 • Ressurser
  • Du skal fremelske kostnadsbevissthet og du skal gjøre ressurser tilgjengelig når og der de trengs.
  • Du skal ikke drive årlig tildeling av ressurser.
 • Prestasjoner
  • Du skal evaluere prestasjoner helhetlig, og du skal bringe inn feedback fra kolleger.
  • Du skal unngå tallbaserte prestasjonsmålinger, og du skal unngå å gjøre belønning til det viktigste incitament for gode prestasjoner.
 • Belønning
  • Du skal belønne kollektivt og med utgangspunkt i hvordan vi har gjort det i forhold til konkurrentene og markedet.
  • Du skal ikke låse evaluering til forhåndsbestemte mål, men ta hensyn til hvordan virkeligheten faktisk har spilt seg ut.

Teknikker for alternativ budsjettering

Hvis du kaster den tradisjonelle budsjetteringsprosessen ut av vinduet, må du erstatte den med noe annet. BB-rammeverket har ikke i seg teknikker som vil passe alle, men anbefaler et knippe råd som har vist seg effektive for de fleste.

Rullerende prognoser

Heller enn å lage prognoser fra år til år, lag månedlige, kvartalsvise eller i noen tilfelle halvårlige prognoser. Oppdater dem jevnlig gjerne med månedlige avsjekkinger.

KPI-er

Sett og følg opp mål basert på KPI-er (Key Performance Indicators). Dette kan være vekst i trafikk på nettsiden, antall nye kunder, gjennomtrekk av kunder.

PS. Er du så moderne at du har forlatt KPI-er til fordel for OKR-er, kan du lese Bjarte Bogsnes tips om hvordan du gjennomfører det her.

Eksterne målepunkter

Ikke evaluer lederes innsats mot hvordan de gjorde det i fjor, men hvordan de gjør det i forhold til eksterne, eksempelvis folk i tilsvarende posisjoner hos konkurrentene.

Myndiggjørring

Operative ledere må ha myndighet til å ta beslutninger fundert i endringer, og de snakker sammen på tvers for å koordinere sine handlinger.

Litt klokere?

Bjarte Bogsnes innledet og deltok på vårt «Litt klokere» ettermiddagsmøte tirsdag 5. oktober, hvor temaet var nettopp Beyond Budgeting.

Kilder og videre lesning

Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: