Samspillet mellom virtuelt kontor og fysisk kontor

Jippi! Endelig tilbake på kontoret. Eller?

av | 16. juni 2021 @ 06:00

Tilbake til kontoret
Illustrasjon: Joseph Mucira, Pixabay
Etablerte uformelle maktsystemer var ikke lenger til stede. De var satt ut av funksjon. Det kom nye spilleregler. Det kom fram nye helter.

Når vi nå gradvis skal vende tilbake på kontoret, vil ansatte ha ulike behov og meninger. Vi har innsett at arbeidslivet ikke vil bli som det var. Sammen skal vi utforme den Nye normalen.

Jeg har hatt den gleden av å lede de første seminarene med ansatte som ikke har møtt hverandre fysisk det siste året. Både gleden og spenningen var til å ta og føle på. Noen hadde satt på flere vekkerklokker for å være sikre på at de våknet. Nystrøkne klær var lagt fram dagen i forveien. Noen hadde sovet dårlig om natten. En person brukte en time på eget kontor alene, for å gjenkjenne kroppen i sitt rette element før han skulle treffe de andre. «Det var som om det skulle være første dag på skolen,» var det en som sa.

Det Nye normale

Når vi kommer tilbake på skolen etter en lang sommerferie spør vi hverandre: Hva har du gjort i ferien? Vi har lyst til å høre fra våre venner om det ble noe av drømmene og planene som ble lagt før ferien. Men vi har ikke vært på en årlig planlagt sommerferie. Mange av oss har hatt et års fravær av det fysiske arbeidsfellesskapet. Og, dette året startet ikke med planer og drømmer. Det kom brått. Vi ble utsatt for noe ingen hadde på ønskelisten. Sjokk, vantro, benekting var de vanlige reaksjonene. Man så fram til at det skulle gå over. I stedet ble det gjentagne utsettelser av tilbakevending til det normale.

Etter hvert forsto vi at det ble ikke en tilbakevending til det normale. Vi snakket om det Nye normale. Vi forsto at det store antallet av hjemmekontorister, den lange varigheten av fraværet og de nye teknologiske plattformene gjorde at vi ikke kom til å vende tilbake til hvordan det var. Vi hadde kollektivt fått et masse-kurs i praksisbasert læring i virtuelt samarbeid. Noen meldte seg ut av denne læringen, noen falt av, andre slet seg gjennom møter og ble vant til å høre «Du må «unmute». Andre igjen så dette som en anledning til å briljere med sin teknologiske kompetanse. Etablerte uformelle maktsystemer var ikke lenger til stede. De var satt ut av funksjon. Det kom nye spilleregler. Det kom fram nye helter.

Vi er forskjellige

Vi har hatt en felles erfaring i form av fravær på arbeidsplassen. Vi har delt informasjon, men samtidig levd et år i forskjellige virkelighetsverdener. Noen har levd mye alene, andre har funnet fram til større åpenhet og nærhet til de nærmeste i familien. Noen har fått bedre tid til å fokusere på sine egne arbeidsoppgaver, andre mistet den sosiale arenaen som definerte hvem de var og hva de var gode for.

Vi har hatt forskjellig hjemmemiljø. Vi er forskjellige mennesker som ser, oppfatter og verdsetter forskjellig. Når vi da har hatt ulike erfaringer, hver av oss i vårt eget hjemmekontor-univers, er det sannsynlig at medlemmene av organisasjonen har ulike ønsker med basis i den unike læringsprosess de har vært gjennom.

Det har vært sagt i mange år at den digitale verden vil være det stedet der de introverte endelig kunne få større innflytelse. Det synes å bli et allment krav om at hvis det er mulig å arbeide hjemmefra – så bør det være anledning til å gjøre det noen dager i uken. Hvilke oppgaver egner seg på hjemmekontor – og hvilke oppgaver foretrekker vi å gjøre på arbeidsplassen? Og, er det forskjell på disse ønskene avhengig av grad av utadvendhet?

Dette var spørsmål som vi i Human Factors As ønsket å finne ut av. Vi har en tradisjon der vi bruker en psykologisk test som forteller om kommunikasjonspreferanser. I vår språkverden snakker vi om Rød, Blå og Grønne preferanser. Vår forskning viser at de Røde er de mest ekstroverte, de Blå mest introverte og de Grønne er midt imellom. Vi tror at det å samsnakke om forventinger og ønsker om samarbeid når vi nå kommer tilbake til den nye normalen, tilbake til kontoret, vil blir formet av slike preferanser. Vi gjennomførte derfor en kundeundersøkelse med ca. 50 deltakere i april.

LES OGSÅ: Hva betyr din personlighetstype for hvordan du mestrer hjemmekontoret?

To hovedspørsmål

Det vokste fram to hovedspørsmål for vår undersøkelse:

  1. Hva er samspillet og balansen mellom virtuelle og fysiske samhandlingsarenaer?
  2. Hvordan kunne samspillet føre til at ansatte ønsket å arbeide hjemmefra og ikke på arbeidsplassen?

Vi spurte om preferanser for de ulike oppgavene med tanke på hjemmekontor eller på arbeidsplassen. De oppgavene som fikk høyest rangering som best egnede til fysisk arbeidsplass var knyttet til å:

  • bygge fellesskap
  • bygge relasjoner til kolleger
  • skape psykologisk trygghet
  • håndtering av person-konflikter
  • kreativitets- og endringsprosesser.

Vi ser her den klare favoriseringen av de sosiale prosessene som viktig i et fysisk arbeidsfellesskap.

Undersøkelse fordeler med hjemme-/virtuelt kontor.
Undersøkelse utført av Enalyzer/Human Factors.

Fra et hjemmekontor var det en tydelig favorisering av utføring av oppgaver og det å arbeide fokusert. Det var også en stor åpenhet for å gjennomføre en del møter i en virtuell setting.

Når det gjelder de personlige forskjellene fant vi at introverte gjerne ville løse både person- og sakskonflikter på arbeidsplassen, mens ekstroverte ikke var like opptatt av det.

Ekstroverte bør tenke over adferd

Å be om hjelp og uttrykke uenighet mente mange introverte kunne gjøres på en ok måte både hjemmefra og i arbeidsfellesskapet. De introverte ga også uttrykk for at de i større grad kunne være seg selv i en hjemmesituasjon enn i et kontorfellesskap. Dette kan tyde på at de utadvendte skaper normer i det sosiale fellesskapet som setter begrensninger på introvertes anledning til å by på seg selv. Dette er et læringspunkt med tanke på psykologisk trygghet og kreativitet på arbeidsplassen. Det illustrerer at ekstroverte bør være oppmerksomme på hvordan egen atferd kan påvirke andre.

Dette var en liten undersøkelse med ca. 50 personer. Derfor er det en undersøkelse til ettertanke og refleksjon. Den peker på noen problemstillinger og muligheter der man må forvente at ansatte har ulike meninger. Enhver organisasjon og avdeling må finne fram til en balanse som passer deres oppgaver og ansattes ønsker når flere skal tilbake på kontoret. Store variasjoner i ønsker og praksis behøver ikke å være et problem så lenge deltakerne finner en god rolle i samspill med andre – og at det samtidig er en omforent forståelse av disse forskjellene og det ideelle samspillet.

Lykke til med samtalene for å finne fram til deres egen lokale forståelse av den nye normalen.

Min egen opplevelse

Jeg hørte til de som mistet den sosiale rollen som seminarleder i et rom med mennesker i rask interaksjon. Jeg var vant til en hverdag der forståelse av blikk-kontakt og non-verbale signaler var sentralt. Observasjon av samspill mellom deltakerne ga meg en unik anledning til å forstå det som egentlig skjedde bak ordene. Jeg brukte min kropp, bevisst og ubevisst, når jeg instruerte og inviterte til dialog og deltakelse.

Å være seminarleder er en praksisbasert yrkesrolle der timene preges av kroppslig og intellektuell mestring, overraskelser, humor og improvisasjon. Det kjentes på kroppen når jeg hadde min første dag. Det kjentes på kroppen at den kom tilbake i sitt naturlige habitat. I den setting kunne jeg bruke hele meg. Jeg er nok litt mer ekstrovert enn introvert.

Bjørn Z. Ekelund

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Alene ut av skapet

Alene ut av skapet

Jeg ser for meg, en gang i fremtiden, parader hvor supportere marsjerer med en rekke fotballskjerf rundt halsen og åpent bekjenner at de elsker flere lag.

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: