tilt | Signert | Språk som lederverktøy | Kunsten å skille mellom problem og omstendighet

Kunsten å skille mellom problem og omstendighet

onsdag 28. april 2021 @ 06:00

En pandemi er en omstendighet, en hendelse vi ikke har kontroll over, og som tar den tiden den tar før den faser seg selv ut. På veien skaper den problemer for oss som privatpersoner, yrkesutøvere og familiemedlemmer. Problemer vi ikke har bedt om, men som til en viss grad er løsbare.
Av Hedvig RognerudPixabay CC0

«Jeg lærte tidlig å se forskjell på et problem og en omstendighet.» Ordene kom naturlig midt i en lengre samtale. Jeg må ha sett litt undrende ut, så min samtalepartner fortsatte forklarende: «Et problem kan du angripe og løse, mens omstendigheten må du gå rundt.» Dermed falt logikken på plass også i mitt hode, og jeg nikket bekreftende.

Tankene gikk videre til en brøk av teksten jeg i flere sammenhenger har hørt omtalt som Frans av Assisi’s bønn:

«Gi meg sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og forstand til å se forskjellen.»

Forstand til å se forskjellen

Uten at jeg har tenkt på det på den måten tidligere, har jobben min det siste året handlet om å hjelpe folk til å skille mellom problemer og omstendigheter, og ta grep der de har størst påvirkningskraft.

En pandemi er en omstendighet, en hendelse vi ikke har kontroll over, og som tar den tiden den tar før den faser seg selv ut. På veien skaper den problemer for oss som privatpersoner, yrkesutøvere og familiemedlemmer, problemer vi ikke har bedt om, men som til en viss grad er løsbare.

Jeg finner mening i å tenke på problemene som sprettballer, slike det ofte er vanskelig å gripe tak i og holde fast.

Samtidig, innimellom sprettballene kommer det også trillende nye, mindre omstendigheter, skapt av den første store. Disse ballene er tyngre, litt mindre fleksible og til tider vanskelige å flytte på.

Når alle disse ballene ligger i ro, kan de likevel være til forveksling like. Så hvordan ser vi forskjell på dem?

Omstendigheten

Omstendighetens viktigste kvalitet er at den ligger fast. Den er der, og den kan ikke velges bort. En pandemi er en omstendighet. Sykdom er en omstendighet. At et marked faller bort på grunn av en kombinasjon av pandemi og restriksjoner, er en omstendighet. At våren kommer sent, er en omstendighet.  Omstendigheter er en del av rammevilkårene som preger livet vårt, uten at vi har den nødvendige påvirkningskraften til å gjøre noe med dem.

Virginia Satir beskriver omstendighetene slik:

«Life isn’t what it’s supposed to be, it is what it is.The way you cope with it is what makes the difference.«

Problemet

Et problem, derimot, er løsbart så lenge vi velger den riktige angrepsvinkelen og har tilgang på de ressursene som trengs.

Den største utfordringen de fleste av oss har, er at vi ikke har trent opp forstanden til å se forskjell på disse to. Dermed blir det fort til at vi definerer en rekke problemer som omstendigheter vi ikke får gjort noe med.

Slik overser vi at selv om en sykdom isolert sett er en omstendighet, har vi likevel stor innvirkning på hvordan vi velger å leve med den og med problemene den skaper. Hva vi velger å legge vekt på, og valgene vi tar, påvirker vår egen livskvalitet i stor grad. 

Mentalt har vi bedre av å oppsøke mulighetsrommet enn å fokusere på det umulige.

Selv om vi ikke kan fjerne omstendigheter knyttet til restriksjoner og pålagte begrensninger, står vi fritt til å møte dem eller gå rundt med ulike former for problemløsning. Vi har fortsatt tilgang på stor bevegelsesfrihet utendørs, og en rekke digitale kontaktflater. Kan vi ikke reise, er det likevel rom for å oppsøke smaksopplevelser fra omtrent hele verden.

At markedet forsvinner, i hvert fall for ei stund, har for mange utløst stor kreativitet knyttet til produktutvikling, produktpakking og andre budskap i nye kanaler, eller rett og slett tid og rom til alt fra oppussing til strategiarbeid.

Akseptere det jeg ikke kan forandre

Nylig snakket jeg med en leder som begynte å innse at livsverket neppe kommer til å overleve 2021. Jeg vil gå langt i å hevde at akkurat denne virksomheten har vært et offer for en serie av omstendigheter det siste året.

Desto mer gledelig var det at denne lederen var godt i gang med å snu sin ulykke til mulighet, og allerede hadde begynt å utforske den valgfriheten den nye framtida kunne by på.

Hun var i ferd med å akseptere omstendighetene og var på tur inn i problemløsningen.

Det skulle ikke vært sånn!

Å slåss mot omstendighetene er en krevende og energitappende oppgave:

«Det skulle ikke vært sånn!»

Nei, det skulle ikke det, men akkurat nå er det slik omstendighetene er. Og før du erkjenner at det er her du er nå, er det vanskelig å ta kloke valg som bringer deg videre.

Først når erkjennelsen er der, kan du ta tak i én og én av sprettballene du utsettes for, drive aktiv problemløsning og sende dem dit de hører hjemme. Slik skaper du ditt eget mulighetsrom innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende omstendigheter.

Mot til å forandre det jeg kan

Hva holder du i hånda nå? Holder du en sprettball eller en overdimensjonert bowlingkule?

Legg kula ned, aksepter at den er der, og se deg rundt. Start med den første sprettballen, gå systematisk til verks, be om hjelp hvis du må, og rydd deg den plassen du trenger!

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Jobb, karriére eller kall?

Jobb, karriére eller kall?

|
Er din jobb en jobb eller en karriére? Eller er den et kall? Om du lever ut ditt kall avhenger av dine holdninger, men også av ledelsen og miljøet du er i.
Bærekraftig lykke - Bhutans brutto nasjonal lykke

Bærekraftig lykke – Bhutans brutto nasjonal lykke

|
Bhutans Brutto nasjonal lykke-indeks består av 9 dimensjoner og omfatter så mye mer enn økonomiske parametre alene.
Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.