🔖 Aktuelt
Bås eller ikke bås?

«Jeg vil ikke bli satt i bås!»

Måten vi bruker psykologiske tester kan bygge opp eller rive ned

av | 25. februar 2021 @ 08:52

Kuer i bås
Bildet er tatt av peter jung fra Pixabay
Bjørn Z. Ekelund har arbeidet med psykologiske tester i mer enn 35 år. Likevel sliter han med å svare når han blir konfrontert med merkelapper og båssetting. Er det rett å sette folk i bås?

Vi er alle unike – det finnes ingen psykologisk testmodell som fanger opp den fulle opplevelse som hver og en av oss har om oss selv. Samtidig settes vi alle i bås, i ett sett. For oss psykologer er det viktig å anerkjenne hvilken påvirkningsmakt vi har på våre klienter og forklare hvorfor psykologiske tester først og fremst gir mening for oss som behersker faget. De gir sjelden innsikt i hvem du egentlig er.

Det er en økende interesse i å bruke psykologiske tester for å lære mer om seg selv. Som regel fører dette til en større selvbevissthet og personlig refleksjon på en positiv måte. Men, noen ganger møter jeg personer som sier «Jeg vil ikke bli satt i bås, overhodet ikke!!»

Noen av dem sier det med en slik tyngde at jeg skjønner dette er ikke bare en intellektuell ytring. Det ligger dyptfølte og bitre personlige erfaringer til grunn. Og jeg merker når de forteller sin historie, blir jeg altfor ofte svar skyldig på vegne av egen tradisjon.

Jeg greier ikke på en enkel måte å gi svar som fullt ut forklarer hvorfor de ikke burde være så negative til testing. Hvorfor er det slik? Jeg burde ha mer enn nok erfaring til å gi fullgode begrunnelser på slike viktige problemstillinger.

Jeg har arbeidet med bruk av psykologiske tester i mer enn 35 år. Jeg har importert kjente og etablerte tester med høy kvalitet, andre spennende konsepter er under utvikling. Jeg har skrevet akademiske artikler og bøker, bidratt i diverse faglige fora og utviklet en spennende kommersiell virksomhet knyttet til dette feltet.

Likevel nøler jeg når jeg blir konfrontert med merkelapper og båssetting.

Når de forteller sin historie, blir jeg altfor ofte svar skyldig på vegne av egen tradisjon

Respekten for ydmykelsen

Opplevelsen av å bli krenket, føle seg ydmyket og tråkket på. Det er noen av de uttrykkene som brukes. Og, det gjør vondt å høre at psykologisk kunnskap kan føre til slik smerte.

Hver gang stiller jeg meg spørsmålet: hva ligger bak en slik dårlig behandling? Det kan umulig være gjort med vitende og vilje fra avsenders side?

Allerede her blir det vanskelig å gi et klart og enkelt svar, det finnes så mange variabler og ulike situasjoner.

Noen ganger har testene holdt lav kvalitet. Andre ganger har kompetansen vært for svak hos dem som har benyttet testene. I rekrutteringssammenheng kan testresultater bli benyttet som hovedbegrunnelse for å velge noen framfor andre.

Og ofte er det slik at den som ikke blir valgt får lite presis informasjon om årsaker til hvorfor man til slutt ikke ble valgt. Enda mer provoserende blir avslaget hvis man selv mener at testresultatene ikke stemmer.

Magiske tester

Den kanskje største vrangforestillingen er troen på at de psykologiske testene kan si noe om en person på en dypere og psykologisk avslørende måte. Det å blåse opp forventningene for klientene, slik at de tror de kan få presise svar langt utover det som egentlig er rimelig, er jo ikke en spesielt smart strategi.

Det magiske og mystiske ved psykologiske tester  er med på å bidra til økt bruk av tester, noe som mange aktører i et voksende marked alltid vil sette pris på. Økt etterspørsel er jo en suksessfaktor i et fungerende marked.

Men la meg dele noen synspunkter om psykologiske testers kvaliteter som kanskje kan bringe oss ned på jorda.

Forskningens begrensede muligheter

I testpsykologien studerer man ofte store grupper langs få dimensjoner. Hvis man kan sammenligne en gruppe med en annen gruppe, og vise at det er lite sannsynlig at gjennomsnittforskjellen skyldes en tilfeldighet, så kan man si noe generelt om gruppene. En person som får et testresultat kan få en pekepinn om hvor han eller hun skårer i forhold til andre, – på disse dimensjonene.  

Men spørsmålet den enkelte ønsker svar på er «hvem er jeg og hvordan utvikler jeg meg videre?» Vi er konstant i utvikling i søken etter den beste versjonen av oss selv. I denne utviklingsprosessen blir hvert enkelt menneske unikt. Sammenligningen med andre på et bestemt tidspunkt på noen få dimensjoner i psykologiske tester blir fattig i forhold til den rikdom av ulike kvaliteter som enhver person besitter.

Sammenligningen med andre på et bestemt tidspunkt på noen få dimensjoner i psykologiske tester blir fattig i forhold til den rikdom av ulike kvaliteter som enhver person besitter.

Spørsmålet den enkelte ønsker svar på er «hvem er jeg og hvordan utvikler jeg meg videre?»

Å bruke makten med fornuft

Alle mennesker bruker noen kategorier for å beskrive seg selv og andre. Vi kategoriserer automatisk, og setter folk i bås uansett. Når vi møter andre personer blir de kategorisert umiddelbart i forhold til vår livsverden. Slik klarer vi å manøvrere i et ofte overveldende og uoversiktlig menneskelig landskap.

Psykologiske modeller er bare én av flere tradisjoner for å forstå mennesker. Vi som bruker dem har makt, makt til å definere verden, det som ofte kalles språkmakt eller modellmakt.

Av den grunn er det viktig at vi spør oss selv om det språket og de modellene vi bruker, er presise, skjønne, gode, relevante og viktige for den som blir testet.

Er de introverte? Er de emosjonelt intelligente? Eller er det folk vi ikke forstår og derved plasserer vi dem i kategorien «fremmede»?

Psykologiske tester benytter seg av modeller som går inn i språket vårt og former hvordan vi tolker oss selv og andre. Som psykologer er vi opptatt av presisjon, men skal vi ta hensyn til det enkelte menneske må vi også søke det det funksjonelle og det skjønne.

Med skjønnhet mener jeg opplevelse av glede, det å ha en positiv utvikling, lysten til å dele livet med andre og evne til å løfte blikket mot stjernene. Personer med en dårlig opplevelse fra tester har ikke opplevd denne skjønnheten. De har opplevd det som noe skremmende, ukjent og negativt. Det har ikke vært funksjonelt. Ikke for dem.

Skal vi ta hensyn til det enkelte menneske må vi også søke det det funksjonelle og det skjønne

Resultatet tilhører ikke den som blir testet

Forskere har satt opp, for dem, meningsfulle kategorier som gjør at de med bruk av diagnoser som for eksempel «introvert», kan formidle meningsfullt til andre kolleger uten å måtte utdype. Slike diagnoser fungerer som hensiktsmessige betegnelser med referanse til den forskningskunnskap som er delt mellom forskerne.

Men at det fungerer som meningsfulle begreper for forskere, betyr ikke at det er kategorier og beskrivelser som det enkelte menneske kjenner igjen i eget liv. I naturvitenskapelig medisin er «benbrudd» noe som tilhører pasienten. Og det er denne medisinske tradisjonen blir feilaktig blir overført til psykologiske fenomener.

I den psykologiske verden er ikke «introvert» noe en klient har. Det er ikke en egenskap som eies av personen. Det er et uttrykk forskeren eller psykologen bruker og som gir mening i lys av de store mengder av data som forskere behersker.

Derfor tilhører slike psykologiske diagnoser forskeren, psykologen og terapeuten – ikke klienten.

Dette er en grunnleggende forskjell mellom medisinske og psykologiske diagnoser. Det ene er naturvitenskapelig – den andre er samfunnsvitenskapelig.

I naturvitenskapelig medisin er «benbrudd» noe som tilhører pasienten … denne medisinske tradisjonen blir feilaktig overført til psykologiske fenomener

Ta eierskap til ditt eget liv

Da har jeg vist til tre ulike perspektiver som viser testenes begrensninger i møte med det enkelte menneske. La psykologen beholde resultatet, i sin verden, til sitt formål. Hvis du blir testet, så vet du at resultatet ikke vil gi deg en helt ny og magisk innsikt om deg selv. Du kan bruke resultater for å forankre modellene og forståelsen i din egen verden, slik du har lært deg selv å kjenne og slik du drømmer om å bli. Og, gjør det gjerne i dialog med andre som kjenner deg godt. Da vil du kanskje bli overrasket over unike sider av deg selv som du ikke kjente til.

Bjørn Z. Ekelund

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Alene ut av skapet

Alene ut av skapet

Jeg ser for meg, en gang i fremtiden, parader hvor supportere marsjerer med en rekke fotballskjerf rundt halsen og åpent bekjenner at de elsker flere lag.

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: