🔖 Samfunn
Inkludering og integrering:

Anonyme CV-er for å få jobb: Er det løsningen?

av | 8. februar 2021 @ 07:30

Foto: Gerd Altmann fra Pixabay
Mange tiltak kan bidra til å gjøre det lettere for innvandrere å komme inn i arbeidslivet, men i lengden trengs det en holdningsendring blant arbeidsgivere, skriver Walaa Abuelmagd.

En stor diskusjon som har vokst fram de siste årene i lys av erfaringer med diskriminering på arbeidsplassen, er hvordan man skal sørge for at alle jobbsøkere får de samme mulighetene uavhengig av etnisk bakgrunn. I denne diskusjonen har regjeringen blant annet testet bruk av anonymisering av CV-er for å sørge for at disse blir vurdert på bakgrunn av søkerens kvalifikasjoner, og ikke hudfarge eller opprinnelsesland.

De fleste arbeidsgivere har nok i utgangspunktet ikke til hensikt å fjerne CV-er fra søkerbunken fordi kandidatene har et annet opprinnelsesland eller etnisk bakgrunn, men det er allikevel et problem som må prates om. Mange arbeidssøkere opplever fortsatt å få avslag på jobbsøknader, også der det er stort behov for arbeidskraft.

Det er viktig at søkere med utenlandske navn får lik behandling som de med norske navn.

Ansettelsesprosessen

Uavhengig av hvilken jobb man søker på, hva slags yrke eller sted man forsøker å få seg jobb i, er ansettelsesprosessen ofte både manuell og til dels gammeldags, og menneskelige vurderinger tillegges stor vekt allerede tidlig i prosessen. Først skal stillingen utlyses, og deretter kommer en rekke søknader og CV-er som skal behandles. Alle søknadene gjennomgås av mennesker som ser på bildene, leser navn, personalia og kvalifikasjoner, og disse skal plukke ut hvilke søkere som skal få komme på intervju.

Når man så har pratet med søkerne som er plukket ut, vil man enten ansette en eller flere av søkerne, eller kalle inn til flere intervjurunder helt til man har valgt ut hvem som skal få jobben.

Gjennom hele prosessen er det menneskelige vurderinger i bildet som avhenger av personlige preferanser og/eller bedriftens policy, og selv om man anonymiserer søknaden vil man allikevel måtte avsløre sin identitet når man stiller på intervju.

Det viser seg vel ofte at det er utadvendte som prater godt for seg, og som ledelsen får god kontakt med, som får jobben selv om det kanskje er flere med bedre kvalifikasjoner i søknadsbunken.

Regjeringen tester anonyme søknader

Juristen Abdoollah Hosseini, som er 31 år gammel, søkte på hele 60 forskjellige stillinger og opplevde bare å bli kalt inn til tre jobbintervju. Han kom til Norge som enslig mindreårig fra Afghanistan da han var 16 år gammel, og er nyutdannet jurist med gode kvalifikasjoner.

Han mener mye av årsaken til at han kun fikk tre innkallinger til intervju, i stor grad skyldes navnet og bakgrunnen hans. Regjeringen anerkjenner at dette er et problem, og tester derfor ut en ny søknadsprosess der arbeidsgiver ikke ser navnet på søkeren før de kaller dem inn til intervju, i håp om at søknadene utelukkende vurderes med bakgrunn i kvalifikasjonene.

«Bare de kommer seg på jobbintervju, opplever mange at de får vist fram kvalifikasjonene sine på en annen måte. Da har de brutt den viktigste barrieren» sa daværende likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

I første fase av dette prøveprosjektet er det kun navnet som anonymiseres, men på sikt kan det også være aktuelt å skjule både alder og kjønn for å gjøre vurderingen enda mer rettferdig. Arbeidsgivere kan fort gå glipp av svært sterke kandidater på grunn av fordommer de kanskje ikke en gang er klar over at de har.

Burde søknadsprosessen anonymiseres?

Gamle vaner er vonde å vende, heter det seg, men kanskje det er på tide å tenke nytt når det gjelder jobbsøkerprosessen for å gi alle like muligheter. I dagens teknologiske verden ligger alt til rette for å digitalisere ansettelsesprosessen, og gjøre det enklere å fjerne menneskelige preferanser i tidlig fase.

For å fjerne ubevisste fordommer, og for den saks skyld også bevisste, er det mange muligheter man kan teste ut fremfor å kun anonymisere CV-en. Det å endre navnet sitt, unngå å oppgi etnisk bakgrunn eller opprinnelsesland kan hjelpe søkeren til å bli kalt inn på jobbintervju, men hva skjer etter det? Dersom det foreligger bevisste eller ubevisste fordommer hos de som intervjuer, er det allikevel vanskelig for dem å bli ansatt i stillingen.

Det vil også være en utfordring for arbeidssøkere som skal vise til publikasjoner eller andre dokumenter der navn er tilgjengeliggjort, å fortsatt kunne forholde seg anonym. Dersom man ikke bare anonymiserer CV-en, men også hele ansettelsesprosessen vil man kunne gjøre det enklere for alle å bli vurdert på lik linje basert på kvalifikasjoner.

Man burde se på muligheter som chat, telefonsamtaler, spørreskjema og lignende for å gjøre prosessen så rettferdig som mulig, hvor ikke man endrer på CV-en, men heller blir ansatt helt og holdent basert på utdanning og arbeidserfaring.

Det kan naturligvis tenkes at man går glipp av noe når man ikke kan sitte foran søkeren og se dem i øynene mens de forteller om seg selv og sine erfaringer, og kanskje ikke chatting er løsningen på problemet. Men det er fortsatt en diskusjon vi burde ha for å forsøke å finne en mer moderne søkeprosess som lar alle søkere få like muligheter på arbeidsmarkedet.

Tenke nytt

Samtidig som det kan være en god tanke å fjerne navn fra CV og anonymisere søknaden for å åpne for muligheter, kan det på en annen side være skadelig i lengden. Å bruke dette som et virkemiddel for å gi alle mennesker lik behandling og like muligheter er en bra ting, men det som virkelig trengs er en holdningsendring blant arbeidsgivere.

Dessverre er det mange innvandrere og folk med annen etnisk bakgrunn som opplever å bli fortalt at de ikke passer til jobben på grunn av bakgrunnen sin. Det er fryktelig synd at mennesker føler at de ikke kan være seg selv når de skal søke på jobb, og det er en holdningsendring som må til.

Hvordan dette skal nås er vanskelig å vite, men det er bra at man forsøker å teste ut nye metoder for å bidra til positive holdningsendringer.

Artikler av Walaa Abuelmagd (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: