Mangfold:

Hvordan skape større mangfold på 42 minutter?

700 ledere. 42 minutter. 398 idéer.

av | 1. februar 2021 @ 10:00

Mann på scene i 42 minutters sirkel
Kunden var global, og oppdraget var stort, men tiden var snau: På 42 minutter skulle han bistå 700 ledere med å gjøre organisasjonen mer mangfoldig.

En gang ble jeg spurt om å kunne bistå en stor global organisasjon slik at de oppnådde mer mangfold i organisasjonen. Jeg fikk lov til å disponere 700 av deres ledere i 42 minutter. Jeg designet en kunnskapsskapende arbeidsprosess der resultatet var relevant på flere måter. Gode svar ble gitt på følgende lederutfordringer:

  • Hvordan bygge en inkluderende kultur?
  • Hvordan beholde nyrekrutterte som bidro til organisasjonen mangfold?
  • Hvordan få tilgang til unike idéer?

God kjønnsbalanse

Dette var en organisasjon med skandinaviske røtter, så de hadde lykkes med en bedre kjønnsbalanse. Men, i de senere år ble mangelen på personer med annen kulturell bakgrunn mer sentralt. Til tross for et sterkt fokus og mange fine ord, så var det lite mangfold dess høyere man kom opp i hierarkiet. De arbeidet godt med rekruttering, men kandidatene sluttet før de kom seg oppover i ledelseshierarkiet.

Jeg var ekstern konsulent, – ekspert på hvordan håndtere mangfold i organisasjoner. Og jeg var en hvit norsk mann, med dress, over 50 år.

Jeg stilte meg opp på scenen foran 700 personer og fortalte om hvordan jeg hadde opplevd å ikke bli spurt, ikke regnet med og ikke tatt på alvor. Jeg fortalte om hvordan dette gjorde vondt og hvordan jeg mistet lysten til å delta. Skal jeg kjempe for det jeg står for eller skal jeg stikke av?

For disse erfaringene var typisk for mine opplevelser i et bestemt miljø. Ikke i min hverdag her i Norge, men når jeg var sammen med fag-kolleger i USA som arbeidet innenfor det området som der kalles «Diversity, Equity and Inclusion».

3 spørsmål

Fra scenen stilte jeg disse tre spørsmålene til lederne i salen:

«Hvordan kan dere handle som ledere slik at dere får tilgang til de idéene som ikke er lettest tilgjengelig i organisasjonen? Hvordan kan dere sørge for at en person som er annerledes føler seg anerkjent og får lyst til å bli værende? Hvordan kan dere opptre slik at alle føler seg inkludert uansett bakgrunn?»

Jeg fikk organisert lederne i små grupper der de delte erfaringer og refleksjoner fra sin hverdag, fra sitt ståsted og i sine roller. Konkrete forslag ble skrevet ned. Noen ledere fra de mer perifere deler av organisasjonen ble bedt om å dele gode eksempler. Der jeg startet på scenen avsluttet deres ledere på min tilmålte tid på 42 minutter.

Jeg fikk samlet inn 398 idéer fra alle gruppearbeidene. Jeg kunne knapt vente til jeg kom hjem med å sortere dem. Hva kunne jeg lære av dette som kunne være relevant for dem og andre?

Jeg skrev et lite hefte som ble gitt til organisasjonen med tittelen «Inkludering og meningsmangfold». Det lille heftet passet i innelommen, i vesken og ble en liten gave som ble delt med ansatte og gjester for å vise hvordan man gjerne ønsket at det skulle være her i organisasjonen.  

Kommunikasjon

Blant de 398 idéene var det mange konkrete og gode svar på de tre spørsmålene jeg stilte i starten av denne artikkelen.

Den største gruppen med svar handlet om kommunikasjon.

Og det var en type kommunikasjon som ikke handlet om å prate tydelig. Det handlet ikke om informasjonsgivning. Det handlet om å stille åpne spørsmål, sette seg ned og virkelig lytte på hva som ble sagt og deretter vise vilje og evne til å endre oppfatning.

Det handlet om å være positivt nysgjerrig, ha et åpent sinn og aktivt søkte medarbeidernes perspektiv. Effekten av dette er at medarbeiderne vil vurdere egne tanker som noe av verdi for organisasjonens ledere.

Bli kjent

Den nest største gruppen med svar handlet om det å bygge tillit ved å bli kjent med ansatte utenfor den vanlige arbeidshverdagen. Ofte ble det nevnt team-byggings-øvelser der deltakerne kunne ta andre roller i en annen kontekst.

Det å kunne møtes etter arbeidstid, et annet sted og i en annen ramme synes å gi en åpning for at andre sider av seg selv kan vises fram. Det skaper psykologisk trygghet for å kunne være seg selv. Folk som er trygge på å kunne være den de er, fullt og helt, vil også oppleve det lettere å kunne uttrykke avvikende idéer som kan være nyttig for organisasjonen. På den måten får leder og medarbeidere andre måter å kunne nærme seg hverandre. De fikk andre innganger til å samtale med hverandre.

Respekt

Den tredje største gruppen handlet om å vise fram hvordan unike idéer og erfaringer ble tatt imot i organisasjonen. Dette handlet blant annet om å unngå å klubbe ned utfordrende og annerledes idéer og perspektiver. Dette kunne forsterkes ved at ledere fortalte historier om unike idéer fra nyansatte personer, fra avdelinger som ikke sitter nærmest ledelsen og fra møter med krevende kunder. Idéer som ikke var ledelsens egne standpunkter, ble verdsatt.

Mangfoldsteam

Den siste gruppen handlet om det å bygge team der forskjellige type mennesker er inkludert. Mangfold i erfaringsbakgrunn er en måte å sørge for nærhet til potensialet for manfold av idéer og perspektiver. Likhet gjør at teamprosesser glir lettere. Det er trygt og godt. Men faren er gruppe-tenkning og enfold.

Mangfold er krevende. De fleste team lykkes ikke med å hente ut en gevinst av mangfold som er større enn kostnadene.

Mangfold er viktig på to ulike nivå. Det handler om personer og det handler om deres idéer. De personene som opplever å ha en unik bakgrunn trenger å bli verdsatt for den unike identitet de bringer inn i fellesskapet. Dette handler om å bli verdsatt som den en er, helt og fullt, som en person hvis unikhet også anerkjennes og høres på. 

Han hadde 42 minutter på seg til å få 700 ledere i en global organisasjon til å tenke større mangfold. Slik løste han oppdraget.

Konflikt

De ulike idéene som fremmes kan lett føre til konflikter. Det å aktivt konvertere ulike perspektiver til noe som har kan nyttiggjøres, er en nødvendighet for at idémangfoldet skal blomstre over tid i teamet. Dette fordrer en teamkompetanse som blant annet omfatter god møtestruktur, kommunikasjonsferdigheter og kritisk analytisk tenkning.

Disse fire gruppene av idéer har for meg blitt gode og praktiske råd med hensyn til mangfoldsledelse, en mangfoldsledelse som verdsetter alles gode ideéer og som gjør det lettere for en nyrekruttert med en annen bakgrunn å føle seg velkommen.

Fant egne svar

Som ekstern konsulent og foredragsholder hadde jeg ikke så gode svar for disse 700 lederne i de 42 minuttene jeg fikk disponere deres tid. Men svarene som de selv ga, med basis i egne erfaringer og historier, ble konvertert til kollektiv praktisk visdom.

Det er ikke første gang at jeg opplever at det er lettere å få til endringer i kulturer når nye idéer vokser fram av egen praksis framfor formidlet gjennom boklig lærdom fra en ekstern ekspert. For en som meg som samler erfaringer og omdanner det til kunnskap, så understreker det hvordan spørsmål og prosesser kan være viktigere enn mitt beste svar.


Bjørn Z. Ekelund

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Slik kan du lage et årshjul for mangfold - tilt.work - […] LES OGSÅ: Hvordan skape større mangfold på 42 minutter […]

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: