Rekruttering, tilbakemeldingskultur og samtalekompetanse

Hvordan sikre at kandidaten som ikke fikk jobben snakker begeistret om dere og søker på nytt en annen gang?

27. januar 2021 @ 07:30

wo young people demonstrating a lively conversation
Ananian, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Jobbsøkere som ringer og ber om tilbakemelding etter avslaget beskriver beklagelig ofte tilbakemeldingen de får med ett ord: «Svada»

De fleste rekrutteringsprosesser har ett mål, å skalere et visst antall søkere ned til den ene kandidaten som er aller best skikket til den stillingen som er lyst ut. På veien har vi et rikt antall verktøy til disposisjon, fra selve stillingsanalysen (hva trenger vi egentlig?), via utlysning til utvelgelse, intervjuer og testing av referanser, preferanser, kunnskap og atferd.

Av Hedvig Rognerud og Mai-Britt Andersen

Men er jobben er gjort når kandidaten er valgt?

Hvor mange søkere er det til stillingen?

Sett at det er 20 søkere til stillingen, og én blir valgt. Da står vi igjen med 19 håpefulle som opplever stang ut, noen for første gang, mens andre må tåle enda et avslag, ja de kan til og med ha kommet ut av tellinga på veien.
Blant de 19 finner vi gjerne både interne og eksterne søkere. De interne har kanskje et engasjement i dag der de håper å få muligheten til å vise fram akkurat sine kvaliteter, og etter hvert aspirere til noe mer langsiktig og stabilt det går an å planlegge framtida med. For andre er søknaden de har sendt, og responsen de får, det første møtet med denne arbeidsgiveren.

Sett fra arbeidsgiversiden er det lett å tenke at jobben er gjort når den rette har fått tilbudet og takket ja. Men hvordan står det til med viljen, evnen og kompetansen til de som rekrutterer, når det gjelder å kommunisere med de som ikke ble valgt?

Framtidas ressursbank

Erfaring viser at en rekke søkere ikke en gang får avslag når de søker på stillinger de ikke får, og de forblir uvitende om hvorvidt de ble vurdert i det hele tatt, eller om de havnet direkte i bunken av «ikke aktuelle».

Andre tar mot til seg og ringer når det har gått litt tid, eller når avslaget er et faktum. De presenterer seg og spør høflig om hvilke vurderinger som er gjort, og hvordan det slo ut i deres tilfelle.

Felles for de fleste jeg (over år) har snakket med, og som har hentet mot til å ta den telefonen, er at de beskriver svarene de får som svada, og at tilliten til en potensiell framtidig arbeidsgiver er mer svekket etter samtalen, enn før.

Som arbeidsgiver kan det være lurt å ha i bakhodet at godt kvalifiserte arbeidstakere som regel er et knapphetsgode. Også derfor kan det lønne seg å behandle alle søkere så bra at de ønsker å søke ved en senere anledning. 

Et nyttig tips kan være å spørre de beste av de kandidatene som fikk avslag, om de samtykker i at du beholder CV-ene deres til senere. Slik kan du bygge opp en god ressursbank og spare både tid og penger. Dette spørsmålet, sammen med en god tilbakemelding, vil heve kandidatens opplevelse av rekrutteringsprosessen med flere hakk.

Respekt som arbeidsverktøy

For noen år siden var jeg med og startet et rekrutteringsfirma, der vi satte oss noen tydelige mål for hvordan vi ønsket å skille oss ut, og hva vi ønsket å være kjent for. Et av målene var at vi i hver rekrutteringsprosess der vi var leid inn, skulle ringe alle søkere som var inne til intervju, men som ikke fikk tilbud om jobb.

Vi skulle gi dem en personlig, ryddig og ærlig tilbakemelding på hva som hadde fungert bra, og hva de kunne tenke over i en eventuell neste runde. Vi fulgte denne praksisen de årene jeg var med, og uten unntak fikk vi svært gode tilbakemeldinger.

Søkerne følte seg sett og respektert som mennesker, og noen fikk litt å tenke på som de tidligere ikke hadde vært seg bevisst. Flere ga uttrykk for at denne arbeidsplassen kom de til å søke seg til igjen, nettopp fordi de følte seg møtt på en ok måte.

Den vanskelige ærligheten

Å snakke ærlig med mennesker du ikke har hyggelige nyheter til, kan oppleves krevende for mange, også for mennesker innen HR og rekrutteringsbransjen. Samtidig kan nettopp disse samtalene fungere som et verktøy for mottaker til å justere kurs. Når vi setter av tid til konstruktive tilbakemeldinger og hjelper kandidaten å tilte hodet littegrann, vil han eller hun brått være bedre skikket til neste intervjurunde, eller også mer trygg på sin egen verdi i dagens posisjon i samme firma.

Alle som opplever å bli valgt vekk, trenger et rammeverk å forholde seg til, der de kan se seg selv i forhold til andre, og forstå hva som må til for å nå egne personlige mål. Noen praktiske tips på vegen kan i denne sammenhengen være gull verdt.

En oppskrift som virker

Når du skal gi tilbakemelding til eksterne kandidater som ikke har fått stillingen, kan det være lurt å fokusere på:

  • Hva de har av relevant kompetanse, og hvor den eventuelt ikke var dyp/ bred/spesifikk nok til denne stillingen.
  • Hvilke ferdigheter og egenskaper som ikke er helt i tråd med kravene som var satt, inkludert språkferdigheter som trenger et løft.
  • Hvor de er godt kvalifisert, men arbeidsgiver hadde et “luksusproblem”.
  • Hvordan de klarte å selge inn sin bakgrunn, og konkretisere relevans og personlig egnethet til intervjupanelet.

NB! Understrek alltid at disse tilbakemeldinger gjelder denne spesifikke stillingen, og at kandidaten gjerne kan søke nye stillinger i virksomheten ved neste korsvei.

Samtalen med den interne søkeren er ikke ulik, men her er det ekstra viktig i tillegg å legge vekt på den verdiskapingen vedkommende allerede bidrar med i dag.

Det viktigste budskapet i dialogen med en skuffet søker, er at alle rekrutteringsprosesser er forskjellige. Selv om hun eller han ikke har lykkes her, kan det bli en helt perfekt match et annet sted: Det er viktig at du som søker fokuserer på hva du vil og hva du er god på, slik finner du drømmejobben tilslutt.

Det hender at unge jobbsøkere spør en potensiell arbeidsgiver om hvilke kurs eller utdanninger de skal ta, for slik å stille sterkere til en jobb i virksomheten. Standardsvaret bør være er at de selv må finne ut hvor de ønsker å utvikle seg, slik at de på sikt kan jobbe med noe de opplever både gøy og interessant. Denne typen aktive valg vil i det lange løp ta dem dit de vil. Kanskje møtes dere igjen ved neste korsvei.

Tilbakemeldingskultur og samtalekompetanse

Gjennom å bygge en kultur for tilbakemelding, og samtidig styrke samtalekompetansen hos de som rekrutterer, vil bevisstheten rundt hvor viktige disse ettersamtalene er, øke, og det vil skje flere positive endringer:

  • Avslaget endrer karakter fra nederlag til læring.
  • Eksterne og interne søkere beholder tilliten til at dette er en attraktiv arbeidsplass, og de vil vurdere å søke igjen når muligheten byr seg.
  • Den som rekrutterer, kan oppdage kvaliteter hos kandidaten som kan komme godt med ved neste ledige stilling.  
  • Det er aldri feil å møte et annet menneske med respekt og oppriktig interesse. Nå når koronaen herjer, og det er flere ledige og større kamp om jobbene enn før, kan en god, og ikke minst konkret, tilbakemelding fra deg gjøre en større forskjell enn du tror.
Følg Hedvig
Artikler av Hedvig Rognerud (alle)
Mai-Britt Andersen
Artikler av Mai-Britt Andersen (alle)

Jobbsøkere som ringer og ber om tilbakemelding etter avslaget beskriver beklagelig ofte tilbakemeldingen de får med ett ord: «Svada». Her er gode råd for deg som syns det er vanskelig å snakke med kandidatene som ikke fikk jobben.

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Rekruttering og tilbakemeldingskultur: En kandidats opplevelse fra virkeligheten - tilt.work - […] Les også: Rekruttering, tilbakemeldingskultur og samtalekompetanse […]

Legg inn en kommentar

Litt klokere hver tirsdag ettermiddag?

Relaterte saker

De siste artiklene

Ukebrevet

Bli en tilter

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: