Jeg ønsker meg en 3D-verden til jul

Montasje (oppslag): Dariusz Sankowski, Pixabay m. fl.

14. desember 2020 @ 07:30

🔖 Samfunn
«Jeg går ikke inn i en diskusjon for å vinne, men for å lære», sa en kollega. Selv ønsker Hedvig seg en 3D-verden til jul, der Dialog, Diskusjon og Debatt har likeverdig plass og aktivt benyttes for å mane fram en 3-dimensjonal forståelse av viktige spørsmål på mikro- og makronivå.
Følg Hedvig

Det bekymrer meg at debattformen tas i bruk for ofte og for tidlig, og dermed stjeler tid og plass fra de to andre samspillsdimensjonene, slik at drømmen om et samfunn med tre likeverdige dimensjoner synes stadig mer uoppnåelig.

Verdigrunnlaget vi vokser opp med

Selv har jeg vokst opp i en familie der de tre dimensjonene er gitt plass, og jeg har etter beste evne forsøkt å videreføre de samme verdiene til neste generasjon. Syretesten kom da yngste datter gikk på videregående og skulle opp til muntlig eksamen i KRL med valgfritt tema. Hun valgte å belyse hijabens plass i kvinnefrigjøring ut ifra ulike kulturelle perspektiv.

«Det var vel omtrent som en vanlig samtale rundt kjøkkenbordet med deg mamma og venninnene dine.»

Dialogen med, og utspørringen fra sensor hadde vært preget av åpenhet og interesse. Det siste spørsmålet før avrundingen var omtrent som følger: «Har du opplevd denne samtalen som krevende?»  Hun smilte da hun fortalte det til meg og sa: «Det var vel omtrent som en vanlig samtale rundt kjøkkenbordet med deg mamma og venninnene dine.»

En annen sønn i samme vennekrets fortalte meg senere at han hadde vokst opp i troen på at vår omgangsform var den vanlige. Han trodde lenge at alle barn måtte trene på å belyse det de sto for fra flere sider, og at det rett og slett var en del av foreldrejobben å gi opplæring i dette. Som ung politisk aktiv utviklet han et vennskap med en annen gutt og oppdaget raskt at i det hjemmet hadde sønnen et konfliktfylt forhold til far på grunn av sine «feile» meninger. Litt sånn som Danny de Vito i rollen som den bruktbilselgende faren i Roald Dahl’s «Matilda, fritt etter hukommelsen: «Du er ung og jeg er gammel, du er dum og jeg er smart. Du tar feil og jeg har rett.»

Dialog, diskusjon og debatt

Dialogen som omgangsform er et utrolig viktig element i vår egen dannelsesreise. Den gir rom for undring og ny kunnskap. Vi får tilgang på flere perspektiv og en dypere forståelse, og i noen tilfeller resulterer det i at vi selv endrer ståsted underveis, rett og slett fordi helheten og sammenhengene i det vi snakker om trer tydeligere fram.

Jo tryggere vi er på eget ståsted, jo mer mening gir det å ta aktivt del på de arenaene, som legger til rette for diskusjon og meningsutveksling. Fundamentet for å kunne mene noe er lagt, men vi har fortsatt mer å sette oss inn i. En tidligere, og både dyktig og profilert kollega, uttrykte det slik: «Jeg går ikke inn i en diskusjon for å vinne, men for å lære.» Hans kunnskap om folk og fag gjør at han ikke sjelden blir brukt i oppdrag som handler om å løse opp i konflikter, og gjenopprette dialog mellom ulike parter.

Jeg tenker også at debatten er en viktig dimensjon. Som form er den godt egnet til å belyse ulikheter og tydeliggjøre viktige verdiforskjeller i samfunnet, og den stimulerer den som lytter, til å ta mer bevisste valg.

Det som bekymrer meg, er at debattformen tas i bruk for ofte og for tidlig, og dermed stjeler tid og plass fra de to andre samspillsdimensjonene, slik at drømmen om et samfunn med tre likeverdige dimensjoner, synes stadig mer uoppnåelig.  Oppgavene som ligger foran oss, enten det gjelder folkehelse, klimautfordringer eller internasjonale konflikter, er så komplekse at hele verktøykassen må tas i bruk, og risikoen er stor for at endimensjonale debatter gjør vondt verre.

Hvordan skape større rom for dialog og utveksling av tanker?

I tilt.work nettverket er det stor enighet om å gi dialogen og diskusjonen større spillerom, og at vi ønsker å være en del av en flerdimensjonal læringsarena. Samtidig kan det skrevne ord alene fort oppleves som et verktøy for monolog.

Derfor inviterer jeg denne gangen helt spesifikt til dialog:

Ønsker du deg også en 3D-verden til jul? Hvis ja, hvor begynner vi?

Følg Hedvig

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Relaterte saker

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

 

Navn*

Hva vil du lese?

På forsiden nå

borgerlønn

Borgerlønn som svar på økonomiske skjevheter

|
Når så mange pilotprosjekter viser at borgerlønn er bra for samfunnet, hvorfor setter vi ikke bare i gang?
etnisk mangfold

Etnisk mangfold og lønnsomhet: Hvor finner vi de gode rådene?

|
Hvor skal vi henvende oss for å finne ut hvilke mangfoldsstrategier som egentlig fungerer?
tillit Stortinget

Tillit og to andre suksessfaktorer for lykkelandet Norge

|
Norge er et tillitsbasert land. Vi stoler på hverandre. Tilliten skaper grobunn for velstand, noe som er verdt å minne om på en dag som i dag.
meninger med innhold

Ti stille om du ikke har noe å tilføre

|
På russekortet mitt i 1983 sto det «Det er bedre å holde kjeft og bli mistenkt for å være idiot, enn å åpne kjeften og fjerne all tvil»
huske bedre

Gode råd for å huske bedre

|
Det viktigste tipset for å huske det du nettopp har lært, er å lære det videre til andre.
test ut jobben

Vær en karriereturist!

|
Har du tanker om å endre retning eller rolle? Er du i tvil? Test det ut!
Ridderens leveregler og min reise inn i det ukjente

Ridderens leveregler og min reise inn i det ukjente

|
Skal du på en reise inn i det ukjente, kan 600 år gamle leveregler for riddere kanskje være til nytte.
den kritiske stemmen

Derfor skal du lytte til den kritiske stemmen

|
Fordelene med å gå i takt er mange, men i gitte situasjoner er denne aktiviteten direkte farlig, gitt at marsjretningen er mot et ukjent stup.
kollegasamtale

Kollegasamtaler er balsam for arbeidsmiljøet

|
Samtaler mellom kolleger er et viktig tiltak for å bygge den organisasjonskulturen som ivaretar medarbeidernes behov for påvirkning.
%d bloggere liker dette: