Foto: Wikimedia Commons

23. november 2020 @ 07:30

En mentor kan brukes til så mangt, og det å skaffe seg en mentor - eller stille som mentor for andre - anbefales varmt. Kanskje det også kan bedre folkehelsa?

Alle bransjer i verden, på tvers av fagområder og landområder, har kjent på virkningen av koronaviruset i 2020, og hva det gjør med ansatte og hvordan de har det. I slike tider kan det være fornuftig av bedriftene å se på muligheten for bruk av mentorer som et verktøy for å øke motivasjonen, styrke tilliten og stimulere videreutviklingen av de ansatte.

Uavhengig om man arbeider i helsesektoren, og derfor er direkte påvirket av pandemien som herjer, eller om man arbeider i en bransje som er utsatt for permitteringer, oppsigelser og fare for egen arbeidsplass, kan det være nyttig med en mentor som kan være en mental støtte, og en veileder gjennom vanskelige tider.

info

Mentor

Begrepet «mentor» defineres som en rådgiver og veileder; en mentor er en person med lang erfaring og mye kunnskap om fagfeltet, og har tatt på seg rollen med å skape personlig utvikling hos den ansatte han eller hun er mentor for.

Normalt viser man gjerne til daglig leder, eller nærmeste leder, når en ansatt trenger råd eller hjelp til det daglige arbeidet. En mentor har en annen rolle: Der nærmeste leder har mange andre arbeidsoppgaver som skal gjennomføres, og kan være svært opptatt, er mentor dedikert til oppgaven å veilede, motivere og bistå deg mentalt i din arbeidsdag, karriere og personlige utvikling.

Hvordan får man en mentor?

Det finnes flere måter å skaffe seg en mentor på. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver ønsker å gi sine ansatte en mentor for å hjelpe deres utvikling innen selskapet, eller at den ansatte selv ser etter en mentor for å bedre egen motivasjon i arbeidet/ karrierestigen.

Bedriften kan da peke ut en mentor innad i selskapet som har mulighet og tid til å ta på seg arbeidet som mentor, eller de kan inngå avtale med en ressurs utenfra som mentor.

Globale Bærum, et samarbeid mellom næringsliv, stat, kommune og frivillighet, har et mål om å få 1000 arbeidsledige innvandrere i jobb innen tre år. De tilbyr en mentortjeneste som kobler erfarne mentorer med innvandrere med høy utdanning, og som vil inn i arbeidsmarkedet.

NAV tilbyr også mentortjenester til de som trenger praktisk bistand i arbeidet, og tildeler mentor til de som er i arbeidstrening, opplæring under utdanning, eller de som får midlertidig eller varig lønnstilskudd.

Mine første mentorerfaringer

Den enkelte kan også selv ta initiativ til å skaffe seg en mentor, enten ved å oppsøke gode rollefigurer, eller kontakte noen i sitt eget nettverk som har den nødvendige erfaringen og kunnskapen som trengs. Det er også mulig å oppsøke relevante mentorprogrammer, slik jeg selv gjorde for fem år siden.  Jeg ble tatt opp i NHOs Global Future Program, et program som skulle hjelpe høyt utdannede innvandrere med å få stillinger og styreverv som passer deres utdanning.

Der ble jeg kjent med min første mentor, Anne Lebesby Høeg, som hadde samme profesjon som undertegnede, og lang fartstid i legemiddelindustrien.

Vi hadde mange gode samtaler, spesielt rettet mot personlig utvikling, å anerkjenne seg selv, og det å være tydelig nok. Vi hadde faste møter med klare forpliktelser og forventinger, en agenda for hvert månedlig møte, samt referat og refleksjonslekser jeg skulle tenke over til neste møte. Jeg lærte enormt av denne prosessen, og fikk et forsprang i min personlige utvikling og karrierevei.

Etter min ferdige doktorgrad, ønsket jeg å utvide min horisont ytterligere og integrere min kunnskap i andre felt enn de helserelaterte. Jeg oppsøkte derfor min nåværende mentor, Glenn Hole, som har både en spennende kompetanse, men ikke minst, et stort hjerte og engasjement for en mer inkluderende og bærekraftig verden, områder jeg ønsket mer fordypning og kunnskap om.

Hvorfor er en mentor viktig?

Et nøkkelord er håp, det å skape og opprettholde håp er mentors viktigste funksjon. For å få til dette må mentoren utfordre den hen er mentor for, til å sette mål for egen progresjon. Siden mentoren skal være mentalt og profesjonelt til stede for adepten, er det viktig at hun eller han er dedikert til arbeidet sitt.

Oppgavene til en mentor kan være mange og varierte; adepten kan for eksempel trenge mental støtte for å finne sin plass på et nytt arbeidssted, eller veiledning gjennom en jobbsøkeprosess; alt fra valg av yrke til CV-en og et godt søknadsbrev.

De som allerede har fast arbeid kan trenge hjelp til videreutvikling, for å jobbe mot en forfremmelse, eller for å unngå å miste jobben sin. Når arbeidstakeren har satt seg mål for utviklingen sin, er det mentors oppgave å hjelpe sin adept til å lage en god plan for prosessen, og følge denne. Mentor skal hjelpe adepten til å ta eierskap i planen, og få en mestringsfølelse av å oppnå målene han/hun har satt.

Mentorer får minst like mye tilbake som de som er adepter, de utvider sitt eget perspektiv og utvikler seg som menneske og leder. Derfor er en sånn type relasjon en vinn-vinn!

Kan en mentor gi bedre helse?

Økt mestring og motivasjon på jobb er bra for folkehelsa, og vil i de fleste tilfeller også påvirke humøret og motivasjonen privat. Som arbeidstakere klarer vi aldri å skille jobb og privat fullstendig, og sinnstilstanden vår blir påvirket av alle faktorer.

I krisetider som under koronapandemien er det mange som sliter med motivasjon og håpløshet siden fremtiden er svært usikker. Mange frykter for arbeidsplassen sin, føler seg nedprioriterte, frykter for fremtiden for bedriften, og for hele nasjonen.

Når man møter slik motstand og usikkerhet, er det vanskelig å finne troen på at «den vanlige hverdagen» kommer igjen. Håpløshet, lav verdifølelse, tillit og ikke å være til  nytte, er faktorer som bidrar til dårlig produktivitet på arbeidsplassen. Det er nettopp disse faktorene en mentor skal være med på å snu, samt utvide ens egen horisont og utvikle en selv som menneske.

Gevinsten ved bruk av mentorordning

Fra bedriftens perspektiv er det alltid lønnsomt med motiverte ansatte. En ansatt som blir utnevnt til mentor vil oppleve en stor tillit fra arbeidsgiveren sin. Tillit er med på å skape lojale ansatte, som på sikt kan bidra til lavere utskiftning av ansatte. Det er svært lønnsomt å investere penger i å beholde sine ansatte ved å gjøre dem motiverte, glade, fornøyde og stolte over arbeidet sitt.

Av samme årsak er det en nyttig investering å gi ansatte som trenger fornyet motivasjon en mentor, slik at de også blir værende i bedriften. Når bedriften velger å gjøre slike investeringer føler også den ansatte at han/hun er verdt å bruke penger på, noe som i seg selv kan være en tillitsbygger. Selve handlingen med å tildele en mentor kan virke motiverende, noe mentoren kan bygge videre på ved å være en god og aktiv lytter, en sparringspartner og støttespiller, og ikke minst en døråpner for arbeidstakeren.

Skulle krisen allikevel gjøre at den ansatte mister jobben, vil vedkommende ha et annet utgangspunkt, en annen sinnstilstand enn han/hun hadde hatt dersom troen på fremtiden allerede var lav.

🏷️ mentor

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Relaterte saker

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

 

"*" indicates required fields

Navn*

Hva skjer?

Siste artikler

På forsiden nå

Susanns kritiske refleksjoner om et ledelsesfag i teorikrise

Susanns kritiske refleksjoner om et ledelsesfag i teorikrise

|
Jeg har startet på en bok jeg tror kan endre hvordan vi tenker og handler omkring ledelse. Her er mine førsteinntrykk fra boken, som er skrevet av Susann Gjerde.
En tid for å gi?

En tid for å gi?

|
I disse ulvetider, finnes det noe mer radikalt enn å gi? Gi, uten å kreve noe tilbake? Gi deg selv den største gaven i høst. Gi en tirsdag. 
Coaching virker. Men hvordan bevise det?

Coaching virker. Men hvordan bevise det?

|
Vi som driver med coaching og lederutvikling har en utfordring: Vi vet at det virker, men det er vanskelig å bevise det. 
bygg nettverk med elevator pitch

Bruk «The elevator pitch» når du bygger nettverk

|
Det er disse møtene mellom mennesker og den magien vi klarer å få til i interaksjon med andre, som gjør at vi skaper nye forretningsmuligheter
ta igjen

Du må jo ta igjen!

|
Innimellom treffer jeg mennesker som har akseptert rollen som den tapende part, nesten før slaget har begynt. Andre går i krigen på vegne av både seg selv og andre, uansett hvor stor makt motstanderen kan synes å sitte på.
Hjerner i relasjon

Hjerner i relasjon

|
Jeg har lært noen enkle, men effektive verktøy for å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør.
ost er ost

Dette kan alle bedrifter lære av Jarlsberg-reklamen

|
Summen av de små, gjennomtenkte detaljene i både produksjons- og lagringsprosessen utgjør en viktig forskjell.
sosiale medier virkelighet

Når sosiale medier blir usosiale

|
Vi eier vår egen historie, men ikke vårt eget omdømme. Likevel kan vi påvirke omdømmet gjennom måten vi kommuniserer på, og hvordan vi eksponerer oss i de ulike kanalene vi har tilgang på.
Tornefull vei mot en standard for coaching

Tornefull vei mot en standard for coaching

|
Alle kan kalle seg coach, og «alle» har også tidvis kalt seg coach. For kundene er det ikke alltid lett å skille mellom astrologer, sjamaner, tryllekunstnere, numerologer, hva-universet-prøver-å-fortelle-deg-predikanter og coacher. Det blir snart lettere.