Gevinsten med å ha en mentor i krisetider

En mentor kan brukes til så mangt, og det å skaffe seg en mentor - eller stille som mentor for andre - anbefales varmt. Kanskje det også kan bedre folkehelsa?

av | 23. november 2020 @ 07:30

Foto: Wikimedia Commons

Alle bransjer i verden, på tvers av fagområder og landområder, har kjent på virkningen av koronaviruset i 2020, og hva det gjør med ansatte og hvordan de har det. I slike tider kan det være fornuftig av bedriftene å se på muligheten for bruk av mentorer som et verktøy for å øke motivasjonen, styrke tilliten og stimulere videreutviklingen av de ansatte.

Uavhengig om man arbeider i helsesektoren, og derfor er direkte påvirket av pandemien som herjer, eller om man arbeider i en bransje som er utsatt for permitteringer, oppsigelser og fare for egen arbeidsplass, kan det være nyttig med en mentor som kan være en mental støtte, og en veileder gjennom vanskelige tider.

info

Mentor

Begrepet «mentor» defineres som en rådgiver og veileder; en mentor er en person med lang erfaring og mye kunnskap om fagfeltet, og har tatt på seg rollen med å skape personlig utvikling hos den ansatte han eller hun er mentor for.

Normalt viser man gjerne til daglig leder, eller nærmeste leder, når en ansatt trenger råd eller hjelp til det daglige arbeidet. En mentor har en annen rolle: Der nærmeste leder har mange andre arbeidsoppgaver som skal gjennomføres, og kan være svært opptatt, er mentor dedikert til oppgaven å veilede, motivere og bistå deg mentalt i din arbeidsdag, karriere og personlige utvikling.

Hvordan får man en mentor?

Det finnes flere måter å skaffe seg en mentor på. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver ønsker å gi sine ansatte en mentor for å hjelpe deres utvikling innen selskapet, eller at den ansatte selv ser etter en mentor for å bedre egen motivasjon i arbeidet/ karrierestigen.

Bedriften kan da peke ut en mentor innad i selskapet som har mulighet og tid til å ta på seg arbeidet som mentor, eller de kan inngå avtale med en ressurs utenfra som mentor.

Globale Bærum, et samarbeid mellom næringsliv, stat, kommune og frivillighet, har et mål om å få 1000 arbeidsledige innvandrere i jobb innen tre år. De tilbyr en mentortjeneste som kobler erfarne mentorer med innvandrere med høy utdanning, og som vil inn i arbeidsmarkedet.

NAV tilbyr også mentortjenester til de som trenger praktisk bistand i arbeidet, og tildeler mentor til de som er i arbeidstrening, opplæring under utdanning, eller de som får midlertidig eller varig lønnstilskudd.

Mine første mentorerfaringer

Den enkelte kan også selv ta initiativ til å skaffe seg en mentor, enten ved å oppsøke gode rollefigurer, eller kontakte noen i sitt eget nettverk som har den nødvendige erfaringen og kunnskapen som trengs. Det er også mulig å oppsøke relevante mentorprogrammer, slik jeg selv gjorde for fem år siden.  Jeg ble tatt opp i NHOs Global Future Program, et program som skulle hjelpe høyt utdannede innvandrere med å få stillinger og styreverv som passer deres utdanning.

Der ble jeg kjent med min første mentor, Anne Lebesby Høeg, som hadde samme profesjon som undertegnede, og lang fartstid i legemiddelindustrien.

Vi hadde mange gode samtaler, spesielt rettet mot personlig utvikling, å anerkjenne seg selv, og det å være tydelig nok. Vi hadde faste møter med klare forpliktelser og forventinger, en agenda for hvert månedlig møte, samt referat og refleksjonslekser jeg skulle tenke over til neste møte. Jeg lærte enormt av denne prosessen, og fikk et forsprang i min personlige utvikling og karrierevei.

Etter min ferdige doktorgrad, ønsket jeg å utvide min horisont ytterligere og integrere min kunnskap i andre felt enn de helserelaterte. Jeg oppsøkte derfor min nåværende mentor, Glenn Hole, som har både en spennende kompetanse, men ikke minst, et stort hjerte og engasjement for en mer inkluderende og bærekraftig verden, områder jeg ønsket mer fordypning og kunnskap om.

Hvorfor er en mentor viktig?

Et nøkkelord er håp, det å skape og opprettholde håp er mentors viktigste funksjon. For å få til dette må mentoren utfordre den hen er mentor for, til å sette mål for egen progresjon. Siden mentoren skal være mentalt og profesjonelt til stede for adepten, er det viktig at hun eller han er dedikert til arbeidet sitt.

Oppgavene til en mentor kan være mange og varierte; adepten kan for eksempel trenge mental støtte for å finne sin plass på et nytt arbeidssted, eller veiledning gjennom en jobbsøkeprosess; alt fra valg av yrke til CV-en og et godt søknadsbrev.

De som allerede har fast arbeid kan trenge hjelp til videreutvikling, for å jobbe mot en forfremmelse, eller for å unngå å miste jobben sin. Når arbeidstakeren har satt seg mål for utviklingen sin, er det mentors oppgave å hjelpe sin adept til å lage en god plan for prosessen, og følge denne. Mentor skal hjelpe adepten til å ta eierskap i planen, og få en mestringsfølelse av å oppnå målene han/hun har satt.

Mentorer får minst like mye tilbake som de som er adepter, de utvider sitt eget perspektiv og utvikler seg som menneske og leder. Derfor er en sånn type relasjon en vinn-vinn!

Kan en mentor gi bedre helse?

Økt mestring og motivasjon på jobb er bra for folkehelsa, og vil i de fleste tilfeller også påvirke humøret og motivasjonen privat. Som arbeidstakere klarer vi aldri å skille jobb og privat fullstendig, og sinnstilstanden vår blir påvirket av alle faktorer.

I krisetider som under koronapandemien er det mange som sliter med motivasjon og håpløshet siden fremtiden er svært usikker. Mange frykter for arbeidsplassen sin, føler seg nedprioriterte, frykter for fremtiden for bedriften, og for hele nasjonen.

Når man møter slik motstand og usikkerhet, er det vanskelig å finne troen på at «den vanlige hverdagen» kommer igjen. Håpløshet, lav verdifølelse, tillit og ikke å være til  nytte, er faktorer som bidrar til dårlig produktivitet på arbeidsplassen. Det er nettopp disse faktorene en mentor skal være med på å snu, samt utvide ens egen horisont og utvikle en selv som menneske.

Gevinsten ved bruk av mentorordning

Fra bedriftens perspektiv er det alltid lønnsomt med motiverte ansatte. En ansatt som blir utnevnt til mentor vil oppleve en stor tillit fra arbeidsgiveren sin. Tillit er med på å skape lojale ansatte, som på sikt kan bidra til lavere utskiftning av ansatte. Det er svært lønnsomt å investere penger i å beholde sine ansatte ved å gjøre dem motiverte, glade, fornøyde og stolte over arbeidet sitt.

Av samme årsak er det en nyttig investering å gi ansatte som trenger fornyet motivasjon en mentor, slik at de også blir værende i bedriften. Når bedriften velger å gjøre slike investeringer føler også den ansatte at han/hun er verdt å bruke penger på, noe som i seg selv kan være en tillitsbygger. Selve handlingen med å tildele en mentor kan virke motiverende, noe mentoren kan bygge videre på ved å være en god og aktiv lytter, en sparringspartner og støttespiller, og ikke minst en døråpner for arbeidstakeren.

Skulle krisen allikevel gjøre at den ansatte mister jobben, vil vedkommende ha et annet utgangspunkt, en annen sinnstilstand enn han/hun hadde hatt dersom troen på fremtiden allerede var lav.

Artikler av Walaa Abuelmagd (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Fordelene med selvskryt

Fordelene med selvskryt

Rosen hun fikk prellet av. Så lærte en venninne henne litt om Janteloven. Doktor Walaa deler hva hun har lært om selvaktelse og hvordan du bygger deg selv opp.

forsiden

Værekraft, eller prøve å finne meg sjæl

Værekraft, eller prøve å finne meg sjæl

Vi har alle vært der, og ikke minst har vi tatt tak i venner, kunder, kjærester og kolleger når de slutter å puste med magen og fester øynene på et mål langt der borte i horisonten.  Når de slutter å være nærværende.

Noen av våre forfattere

701 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
70 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
42 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet. Som en ledende ekspert på team og samarbeid holder han foredrag, leder seminarer og gir veiledning.
View Posts →
40 posts
Atle Øi er sertifisert DNCF-coach. Han har jobbet store deler av karrieren i media - radio, TV, utelivreklame, nett. Han har gitt ut to diktsamlinger. Han underviser i språk, og også på OsloMet i markedsføring.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er journalist. Han sitter i tilt.works advisory board.
View Posts →
14 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
11 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
9 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
9 posts
Annar Aasheim er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid. Han driver selskapet Kompetanseunion som blant annet utvikler nye metoder for medarbeidersamtaler og -undersøkelser.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
6 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker og tar oppdrag innen content management og innholdsproduksjon.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Coach og organisasjonsutvikler @StadigBedre :: management for hire :: kultur og strukturbygger :: Levende opptatt av å skape prestasjonsfremmende rammer gjennom menneskeorientert ledelse.
View Posts →
2 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Per Spektiv er, som navnet antyder, en person som er i stand til å se ting fra mange sider, og det er også hans jobb her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Hodejeger, arbeidslivsekspert og Managing Partner i Hammer & Hanborg. Trine Larsen har over 15 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister, og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten om fremtidens arbeidsliv. Hun leder den norske delen av det nordiske rekrutterings- og konsulenthuset Hammer & Hanborg.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Hans E. Anonsen har bred erfaring fra seniorposisjoner i næringsliv og finans. Han har ledet omfattende prosjekter, som har vært kritiske for store bedrifters overlevelse. Han har også vært styreformann og styremedlem i diverse organisasjoner. Siden 1999 har forfatteren vært partner i Concern d.a. - et svensk-norsk partnerskap, som har jobbet med svensk og norsk næringsliv. Han har coachet et stort antall ledere og medarbeidere. Målet har hele tiden vært å utvikle deres evne til å håndtere sammenhengen mellom tanker og følelser, kultur og holdninger, business og økonomi.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Agnethe har jobbet med lederutvikling siden 2005. Hun har undervist på høyskolenivå, og har utgitt karrierebøkene «100-dagerskoden" og "Karrieredesign". Av bakgrunn har hun en tverrfaglig utdanning innen blant annet teknologi, ledelse og innovasjon. Agnethe er også internasjonalt sertifisert coach og organisasjonscoach.
View Posts →
1 posts
Lori er en pionér innen coaching. Hun har gjennom flere tiår skapt opplevelsesbaserte treningsprogram og har jobbet med hundrevis av ledere verden over. Hun er opptatt av nevrovitenskap, og var blant de første til å integrere dette i ledertrening.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Lori Shook og Frode Svensen driver selskapet shooksvensen ltd. Lori er en pionér innen internasjonal coaching. Frode er en erfaren leder som i dag trener andre ledere. shooksvensen er partnere med tilt.work.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Frode tror på kraften i gode historier. Han har hele sitt liv jobbet med å utvikle mennesker, blant annet som leder i ExxonMobil og i Capgemini. De siste tiårene har han jobbet som coach og lederutvikler.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
%d bloggere liker dette: