🔖 Samfunn

En samtale om lykke

Slik den oppleves i Lima, Lofoten, Barcelona og Hurdal
Hva om vi har tatt fullstendig feil av våre menneskelige behov? Kanskje bier, blomster og brusende bekker er nok?

av | 13. november 2020 @ 07:00

Hennes forskning tyder på at verken i Norge eller andre rike land, reduseres lykke, tilfredshet med livet eller vitalitet om man engasjerer seg i bærekraftig forbruk, inkludert mindre flyreiser og mer grønnsaker og fruktbasert kosthold.

I sin higen etter å kombinere livskraft med bærekraft, har hun i over ti år arrangert workshops både i Andesfjellene og i Hurdal basert på chilenske Manfred-Max Neefs filosofi. Bli kjent med Monica Guillen-Royo i denne samtalen med Bjørn Z. Ekelund.

Monica Guillen-Royo har en doktorgrad fra University of Bath i England. Doktorgradsavhandlingen hennes var en tverrfaglig studie av relasjonen mellom forbruk og livskvalitet i Peru, med utgangspunkt i teorier om grunnleggende, menneskelige behov, og lykkeforskning.

— Da jeg begynte på en doktorgrad i England, forstod jeg at svarene var komplekse. Ett problem er at vi assosierer ting og produkter med menneskelig behov. Det er faktisk to veldig ulike fenomener, sier hun.

Katalanske Guillen-Royo har både en bachelor og en master i samfunnsøkonomi, i tillegg til en master og doktorgrad i samfunnsfag.

Da sommerhusene kom, ble familien syk

«Hvorfor måtte de ha en stressende livsstil for å tjene høye lønninger som faktisk ikke var nødvendig? Vi hadde alle mer enn nok til å kunne leve et tilfredsstillende liv.»

— Jeg har alltid vært interessert i å forstå koblingen mellom forbruk og livskvalitet med bakgrunn i de kontrastene jeg hadde observert i oppveksten min i Katalonia. Derfor begynte jeg å stille ganske grunnleggende spørsmål: Hvorfor blir de mange veiene og sommerhusene som skjærer gjennom, og inn i vår vakre natur, tatt som tegn på økonomisk velstand? De stille, tradisjonelle landskapene med eple-, fersken-, oliven- og mandeltrær forsvant så byfolk kunne bygge sommerleiligheter, sier hun.

Samtidig opplevde Guillen-Royo at folk i familien begynte å lide av jobbrelaterte sykdommer.

— Hvorfor måtte de ha en stressende livsstil for å tjene høye lønninger som faktisk ikke var nødvendig? Vi hadde alle mer enn nok til å kunne leve et tilfredsstillende liv, mener hun.

Subjektiv livskvalitet

Bjørn Z. Ekelund skrev i sin tid hovedoppgaven i psykologi om måling av subjektiv livskvalitet.

— Den gangen var både jeg, og mange andre, inspirert av å finne et alternativ til brutto nasjonalprodukt — et mål som kunne brukes som en direkte indikasjon på individuell behovstilfredsstillelse. Som aktiv deltaker i miljøbevegelsen var jeg også motivert av at en slik behovstilfredsstillelse ikke nødvendigvis krevde økonomisk vekst og materielt forbruk, sier han.

Ekelund ønsket selv å finne frem til hvordan mennesker gjennom bedre dialog og forståelse kunne anskueliggjøre et mer meningsfylt liv, både hos hverandre og seg selv. Gjennom selskapet Human Factors har han utviklet verktøyet «Diversity Icebreaker», med formål å få folk selv til å se hvordan man kommuniserer, agerer, reagerer og løser problemer ulikt, basert på personlighet.

Verktøyet identifiserer tre perspektiver. Man trenger alle perspektivene for å kunne lage en kompleks løsning sammen, og målet er å skape felles erfaringer preget av inkludering og positivitet, samtidig som man får eierskap til et språk der man kan uttrykke uenighet uten at uenigheten truer.

Se også:

Den ukjente, verdensberømte vestfoldingen som fargekoder folk

Derfor ble han nysgjerrig da han kom over en engelskspråklig bok om workshops, skrevet av Monica Guillen-Royo. I boken forteller hun om involverende seminarer om bærekraft, som hun har holdt i Peru, Spania og Norge.

Etter å ha lest boken, inviterte han henne til et intervju.

Fokus på selve samtalen i seg selv

Monica, du har skrevet en bok med erfaringer fra mange land, inklusiv Norge. Dette tyder på en flernasjonal bakgrunn. Fortell litt om hvordan ting henger sammen?

— Ifølge den avdøde chilenske økonomen Manfred-Max Neef er det menneskene selv, gjennom samarbeid, som finner fram til gode løsninger. Han foreslo derfor å organisere deltakende workshoper hvor folk kunne diskutere hindringer og muligheter for å øke både tilfredsstillelse av menneskelig behov og bærekraft. I mer enn ti år har jeg fulgt i Manfreds fotspor og organisert workshops på så ulike steder som Andesfjellene og Lima i Peru, samt Oslo, Lofoten og Hurdal i Norge, forteller hun.

Hun mener at den eneste reelle løsningen som fungerer, er å involvere innbyggerne, hvis man skal oppnå en dypere forståelse for hvordan man skal kunne kombinere livskvalitet med bærekraft. For å kunne analysere grundig og stille de rette diagnosene, er det vesentlig med aktive deltakere som kommer med løsningsforslag. Løsningene bør inkludere en plan for hvordan iverksettelse skal skje, og oppfølging av tiltakene som iverksettes.

— De fleste, som har analysert og studert resultater av slike behovsbaserte workshoper, peker på at funn og resultater forplikter. Hvis ikke myndighetene viser ved handling at de faktisk ønsker å implementere funnene fra workshopene, kan deltakerne til slutt føle frustrasjon og håpløshet. Da vil man kunne miste interessen for fremtiden i aktiv deltakelse i politikkutforming. Manglende deltakelse fra innbyggerne er en risiko for samfunnet.

Du bruker begrep som «å være, å gjøre, å ha og å samhandle» – begreper som jeg forbinder med filosofi og velferdsforskning i Skandinavia. Hvordan er dette anvendt i disse workshopene?

— Max-Kneef identifiserte ni ulike behov som, i motsetning til Freud og Maslow, har en større oppmerksomhet på det skapende menneske i fellesskap med andre, forklarer hun.

De ni behovene er:

 1. Livsopphold
 2. Beskyttelse
 3. Hengivenhet
 4. Forståelse
 5. Deltagelse
 6. Rekreasjon
 7. Skapertrang
 8. Identitet
 9. Frihet

— Og, når vi arbeider med deltagere i workshopene spør vi om hva som er viktig innenfor disse ni behovene i lys av de tre eksistensielle modusene: Ha – gjøre – være. I tillegg spør vi om i hvilke situasjoner kan disse tre modus-områdene være i virksomhet samtidig og virke forsterkende; For å være den du ønsker å være, hva må du gjøre og hva må du ha og i hvilken situasjon? Når man i workshoper identifiserer sammenhengen mellom disse får man en forsterkende attraktivitet som virker motiverende både på den enkelte og fellesskapet.

Kan du eksemplifisere en slik workshop?

— Jeg gjennomførte en studie med bruk av behovsbaserte workshoper i Oslo. Det var i 2013 på Universitetet i Oslo (UiO), og både ansatte og studenter deltok i workshopene, forteller hun

Deltakerne fra UiO identifiserte følgende faktorer som hindret dem i å få tilfredsstilt sine behov:

 • Selvopptatthet og intoleranse
 • Sosial kontroll
 • Markedsbaserte samfunnsøkonomiske strukturer
 • Individualisme og ekskludering
 • Mangler i offentlig transport

Deltakerne pekte også på konkrete tiltak som kunne bidra til en høyere livskvalitet og økt bærekraft i Oslo:

 • Å øke borgernes involvering i utformingen av politikk, blant annet gjennom internettfora, online plattformer for oppfølging av implementering av politiske programmer, infrastruktur for å organisere avstemninger på nettet, og/eller folkeavstemninger.
 • Å øke befolkningens kunnskap om samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av forbruk, gjennom for eksempel utvikling av en dedikert mobiltelefonapplikasjon for å skanne produktetiketter for å få informasjon om typen og mengden energi som brukes, karbondioksid (CO2) -utslipp fra produksjon og transport, og arbeidsforholdene for arbeidere i hele forsyningskjeden

Livskvalitet i en grønn fremtid

Bjørn Ekelund er tydelig på at han ikke er fan av FNs 17 bærekraftsmål. Han selv har snakket om bærekraft siden 70-tallet og mener begrepet er blitt utvannet med FNs brede bærekraftsmål.

Det som jo er det egentlige nye nå er at vi belaster planeten både med forurensning, vi ødelegger dyrkbar mark, og vi bruker opp de materielle ressursene slik at neste generasjon ikke har den samme mulighet til å leve et godt liv. Hva tenker du om det?

— Etter min mening kan både bærekraftbegrepet og FNs bærekraftsmål være nyttig for å øke bevisstheten om behovet for å møte økonomisk velstand, samtidig som vi ivaretar økologisk bærekraft. Men, det kan godt være at grønn vekst er en feilslutning, og at for å begrense klimaendringene, bør rike mennesker i både rike og fattige land planlegge for en reduksjon i forbruket. Jeg mener vi må planlegge for dette for ikke havne i nedgangstider, slik som nå skjer som en følge av Covid-19, sier hun og forklarer at hennes erfaring med behovsbaserte workshoper beviser at folk i rike samfunn gjerne kan forbruke mindre, men at de da vil kreve andre grunnleggende rettigheter.

Eksempler kan være forbedret helsebistand og muligheter for utdanning, direkte-demokrati, bedre infrastruktur og kortere arbeidsuker.

Det å tilfredsstille menneskelige behov kan gjøres på mange andre måter enn å øke det materielle forbruk. Hvorfor er ikke dette mer sentralt i dagens bærekrafts-debatt?

— Det finnes stadig flere studier som analyserer hvordan samfunnet kan klare å beholde et høyt nivå av livskvalitet kombinert med lavere forbruk. Dette er ganske nytt, da den mest vanlige antakelsen er at det er en klar sammenheng mellom materielt forbruk og livskvalitet. Men, kanskje kan vi opprettholde livskvalitet og samtidig ta bedre vare på miljøet gjennom grønnere produksjons- og distribusjonsmetoder. En del forskere har begynt å studere hvordan forbruket vårt kan endres mens livskvalitet beholdes, sier hun og utdyper:

«Den dominerende retorikk er fortsatt at mer forbruk, som så langt ikke har vist seg å være så bærekraftig, fører til økt livskvalitet. Det kan være tilfelle når man er fattig, men det er ikke nødvendigvis sant i rike samfunn.»

— Forskning om forholdet mellom bærekraft og livskvalitet er økende, men den er kanskje ikke så populær fordi den dominerende retorikk fortsatt er at mer forbruk, som så langt ikke har vist seg å være så bærekraftig, fører til økt livskvalitet. Det kan være tilfelle når man er fattig, men det er ikke nødvendigvis sant i rike samfunn.

Hva tenker du om hvordan du kan bidra til dette feltet fremover?

— Jeg har forsket på forholdet mellom livskvalitet og bærekraft i mange år og skal fortsette å gjøre det, både med bruk av statistiske metoder og kvalitative metoder som workshoper og intervju. Jeg har for eksempel nylig publisert en studie hvor jeg studerer forholdet mellom lykke, tilfredshet med livet og vitalitet og bærekraftig forbruk i Norge. Resultatene tyder på at i Norge skjer det samme som i de andre rike land, verken lykke, tilfredshet med livet eller vitalitet blir redusert om man engasjerer seg i bærekraftig forbruk, inkludert mindre flyreiser og mer grønnsaker og fruktbasert kosthold.

— Jeg håper at dette kan bidra til å argumentere for en mer bærekraftig livstil her i landet, sier professor Monica Guillen-Royo.

Artikler av Herman Berg (alle)

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

 1. En bok som bringer lykkefølelsen tilbake - tilt.work - […] Foruten å påpeke disse motsetningene mellom måling av økonomisk vekst og personers lykke, gir forfatterne en oversikt over verdier…

Legg inn en kommentar

Alene ut av skapet

Alene ut av skapet

Jeg ser for meg, en gang i fremtiden, parader hvor supportere marsjerer med en rekke fotballskjerf rundt halsen og åpent bekjenner at de elsker flere lag.

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: