🔖 Ledelse

Sårbarhet handler ikke om tårer

Usikkerhet, risiko og følelser kan være nøkkelen til god ledelse

av | 16. september 2020 @ 06:13

Foto: Gerd Altmann, Pixabay CC BY SA 3.0
Ledere som våger å vise sin egen usikkerhet, som tar emosjonelle sjanser og våger å blottstille seg, er ikke tapere, men vinnere i lederfaget.

Sårbarhet har et dårlig rykte, og kan lett drepe samtaler på arbeidsplasser. Samtidig er sårbarhet en nøkkelingrediens for vellykket ledelse. 

Sårbarhet betyr at vi er villige til å være åpne, være nysgjerrige og leve med å ikke vite alt. Dette kan være viktige måter å leve på, spesielt når du arbeider i et miljø med ulike bakgrunner og forskjellige kulturer. De modigste lederne er i stand til å bygge tillit og samarbeide på tvers for å oppnå de ønskede resultatene.

Våg å lede

Forsker og forfatter Brené Brown har belyst hvordan sårbarhet kan være en ressurs og styrke for ledere. I sin bok Dare To Lead definerer Brené sårbarhet som usikkerhet, risiko og emosjonell eksponering.

Hun fremhever at:

«Sårbarhet er fødestedet for kjærlighet, tilhørighet, glede, mot, empati og kreativitet. Det er kilden til håp, empati, ansvarlighet og ekthet. Hvis vi ønsker større klarhet i vårt formål eller dypere og mer meningsfylte åndelige liv, er sårbarhet veien.»  

Sårbarhet kan føles ubehagelig i begynnelsen og har tidligere vært forbundet med å bli utsatt for noe vondt. Men denne posisjonen er også et sted hvor vi virkelig kan få kontakt med de rundt oss, inkludert teamet vårt.

Ordet sårbarhet kan også mane frem et bilde av en som går rundt med en pakke Kleenex mens de deler sine aller dypeste og mørkeste hemmeligheter med absolutt alle. Det er ikke denne typen sårbarhet vi snakker om her.

Lederfaget utfordret

For all del la meg være klar, i mine over 10 års fartstid i arbeidslivet i ulike posisjoner har jeg hatt ulike ledere og vært leder selv. I de fleste tilfellene har lederne være transparente og tatt risiko ved å være sårbare i noen sammenhenger. Ingen av disse satt med en pakke Kleenex mens de delte sine hemmeligheter til meg, eller omvendt. Det handler ikke om tårer.

Under koronasituasjonen ble hele lederfaget utfordret og det krevde en stor omveltning av mentalitet, tilnærming og kommunikasjon rundt hvordan en leder skal kunne ivareta og følge opp sine ansatte når landet stengte ned og de fleste måtte plutselig jobbe hjemmefra. Hvordan kunne en leder både ivareta ivareta de ansatte, sikre effektivitet og søke å begrense sykefravær?

Ansatt og leder

I denne kritiske perioden hadde jeg en dobbel rolle i arbeidslivet. På den ene siden var jeg ansatt og måtte lede et svært kritisk prosjekt som fokuserte på kommunikasjon om korona og på den andre siden var jeg leder selv i en startup og måtte sikre at de ansatte ble ivaretatt.

I begge rollene var ledelse den røde tråden. Jeg husker en situasjon midt i krisen der jeg kjente på usikkerhet og kommuniserte dette til min leder. Jeg var selvfølgelig bekymret for hva det betød i rollen min hvis jeg delte dette ubehaget, men ble positivt overrasket.

Hun startet med å ta imot det jeg fortalte henne, tilrettela for at jeg uttrykke meg, deretter skapte trygghet ved å fortelle noe hun også synes var vanskelig. Hun delte videre at hun heller ikke vet alt og det var vel det som var spennende. Det betydde vi kunne lære sammen.

Det valget hun gjorde i dette tilfellet og senere har bidratt til at jeg har utviklet meg og blitt tryggere i rollen. Det har også bidratt til at jeg har større respekt for henne som leder.

Valgte sårbarheten

Min egen lederrolle er i oppstartselskapet Generation Mobility. Her tok jeg også en bevisst rolle med å være transparent om vår situasjon, selskapets utfordringer, valg vi måtte ta for å endre retning og hva jeg synes var vanskelig som leder. Selvfølgelig var det ikke lett, for hva ville de ansatte tenke? Ville de synes at jeg var en svak leder, og ville det skape utrygghet?

Jeg valgte sårbarheten. Det bidro til åpenhet ved at ansatte begynte å dele hvordan de også har blitt påvirket av korona, og hvordan det har påvirket deres rolle og effektivitet.

Plutselig hadde vi alle noe til felles. Og nå som alle problemer lå på bordet var det naturlige neste steg å se på hvordan teamet sammen kan løse utfordringene.

Gi slipp

Å være sårbar betyr at du er klar og villig til å ta bort det du gjemmer deg bak, legge til side eget ego, gi slipp på å være forutinntatt og bli åpen og komfortabel gjennom å være autentisk og naturlig. Det handler om å være villig til å ikke ha alle svarene og å engasjere forskjellige tanker og perspektiver med kollegaene dine. Det handler om å gi slipp på å måtte være best eller ha rett og i stedet omfavne det kollektive og være åpen for nye ideer.

Vi blir i vår kultur opplært til å ikke la de rundt oss legge merke til at vi lider av stress og at vi bestandig skal ha fullstendig kontroll, spesielt når du har en posisjon med makt. Men i denne situasjonen er det likevel slik at alle vet at vi opplever stress og at vi noen ganger er usikre.

Det kreves en virkelig sterk leder å vise denne sårbarheten, slik at de kan la andre hjelpe dem med å bære byrden. Vi er ikke konstruert for å bære alt alene. Det krever ekte mot å være en sårbar leder, å tillate deg å være ekte og å bli sett. 

Slutt å late som

Ingen forventer at du vet alt eller at du har alle svarene, og hvis du later som du vet alt vil du gå glipp av sterkt samarbeid med teamet ditt som kan resultere i for eksempel en ny innovativ løsning.

Når vi ikke anerkjenner egne sårbarheter eller investerer energi i å gjemme oss, kan dette være utmattende. Å jobbe for å beskytte og skjule dine opplevde svakheter for enhver pris kan føre til at vi er defensive, til fordeling av skyld, skam samt dårlig samvittighet som knuser kreativitet og evnen til å ta risiko og finne nye løsninger. Det sender også signaler om at svakhet og nye ideer ikke tolereres, noe som resulterer i stagnasjon og et usunt arbeidsmiljø.

Emosjonell intelligens

Sårbarhet er en markør for emosjonell intelligens og kan brukes av ledere effektivt. De er i stand til å bruke deres erfaring for å skape oppriktige forhold, læring og innovasjoner. Ledere kan omfavne og erkjenne egen sårbarhet og ta ansvar for følelsene sine og be om hjelp når det er nødvendig.

Mellommenneskelige forhold

Sårbarhet er fødestedet for autentiske forhold. Det gir rom for å koble seg til menneskene rundt oss på et dypere nivå. Det gir mulighet for genuine menneskelige forhold. Vi kan jobbe med de samme menneskene hver dag, men aldri bli kjent med dem, med mindre vi tillater oss selv å være mer sårbare.

Ta av masken

Mangel på mellommenneskelig tilknytning på arbeidsplassen skyldes ikke sjelden at folk føler at de trenger å projisere et bestemt bilde av seg selv, et bilde som sender signaler om kompetanse, tillit og autoritet. Problemet med å opptre som om man er på teaterscenen eller bære en maske mens du er på jobb er at vi er biologisk koblet for å resonnere og hente subtile tegn på hva andre mennesker virkelig føler. 

Når det som noen virkelig føler ikke stemmer overens med det projiserte falske selvet, føler vi oss ukomfortable, vi stoler ikke på dem.

Når folk er åpne og sårbare, vil ikke lenger alarmklokkene våre være på, og vi er i stand til å lettere føle tillit og håp både hos den enkelte og for organisasjonen totalt sett. 

Tillit til en leder og organisasjon forbedrer ansattes ytelse. Forskning har vist at når ansatte tenkte på en tidligere leder som hadde disse kvalitetene så viste hjerneområder som er assosiert med sosial tilknytning og positive følelser økt aktivitet.

Løfter ytelsen i organisasjonen

Ledere som er sårbare og klarer å renonsere og bygge tillit med teamet sitt, vil få økt måloppnåelse. Når folk føler seg trygge, er de i stand til å presse seg hardere, ta større risiko og dermed oppnå større suksess. 

Å fremme et miljø med sårbarhet gjør at folk kan legge inn det arbeidet som trengs for å nå neste nivå. De vil være i stand til å bedre kanalisere sin kreativitet og flyt av nye ideer uten frykt for å bli kritisert eller at forslag avlives umiddelbart. De vil også kunne oppdage feil raskere og løse dem raskere på grunn av åpen kommunikasjon og tillit.

Senker stress og spenning

Å måtte unngå visse problemer på jobben eller ignorere elefanten i rommet forårsaker mye stress og spenning. Alle bruker energi på å prøve å unngå ubehagelige emner når de kommer opp. Ledere som kan ta opp upopulære temaer for diskusjon, vil føle seg friere og mindre stresset på jobben.

Å skape et tillitsfullt miljø der folk føler seg trygge nok til å ta opp ubehagelige temaer, vil lette arbeidsmiljøet og øke trivselen.

Bedre teamarbeid og samarbeid

Når ledere er eksempler på sårbarhet, åpenhet og tillit, resulterer dette i bedre teamarbeid og samarbeid. Når en leder stenger seg inne og er reservert, blir det mindre informasjonsdeling blant ansatte som vil prøve å få en lederstilling ved å agere på samme måte. Når en leder er sårbar og autentisk, øker det teamets moral og tro og skaper en livlig atmosfære der alle ser frem til å jobbe sammen. Dette bidrar også til en større grad av tilknytning mellom ansatte og resulterer i mindre frafall i organisasjonen.

Den gjennomsnittlige personen vil tilbringe 1/3 av livet på jobben, noe som utgjør omtrent 90 000 timer. Det er viktig at arbeidsplassen er et sted der vi føler oss akseptert, støttet og knyttet sammen. Sårbarhet er en viktig ingrediens for å gjøre denne delen av livet ditt ikke bare oppleves hyggelig, men også bidrar til vekst og velvære på både individuelt og organisatorisk nivå. Sårbarhet gir større aksept, inkludering, ekthet og det føles mer riktig. Vi er alle mennesker og en del av det å være menneske er å være sårbar. Å lære å bruke vår sårbarhet som en styrke er en viktig del av det å bli en vellykket leder.

Følg
Artikler av Kathra Saba (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: