Rød, grønn eller blå på hjemmekontoret?

Hva betyr din personlighetstype for hvordan du mestrer hjemmekontoret?

av | 21. august 2020 @ 13:53

Rødt, grønt og blått øye
Kunnskapsutvikling, mestring og mangfold med hjemmekontor avhenger til en viss grad av din personlighet. Personlighetsekspert Bjørn Z. Ekelund redegjør.

Det å være sammen med andre som tenker likt som en selv, gir trygghet for den enkelte. Når man ikke kan være sammen, lønner det seg å finne meningsfeller som er opptatt av hvordan du kan mestre tilværelsen. At man er ulike som personer betyr ikke at man ikke har de samme bekymringene. Mestrer du ikke hjemmekontoret – ta kontakt med andre som er i samme båt og begynn å prat med dem!

En av de sentrale, positive mulighetene med mangfold i grupper er økt tilgang av ulike perspektiver. De ulike perspektivene kan i godt samspill føre til nye og bedre idéer. Meningsmangfold har et klart potensial når den gode kommunikasjonen er preget av nysgjerrighet, evne til å lytte og åpenhet for å endre syn.

Men, dette forutsetter at personene allerede har etablerte oppfatninger. Kunnskapsutvikling handler ikke bare om å samle ideer og videreutvikle dem. Det handler også om hvordan slike nye idéer skapes.

Lærende organisasjoner

Innenfor en kunnskapstradisjon med «lærende organisasjoner» ble det lansert en modell om læring på tre nivå. Individuell læring, gruppelæring og organisatorisk læring. Samtaler mellom folk med etablerte oppfatninger er en gruppelæringsprosess der man tilpasser seg til hverandre og finner en felles forståelse.

Organisatorisk læring er å skape rutiner, prosedyrer og dokumentasjon som skaper kontinuitet og utvikling.

Den individuelle erfaringslæringsmåten handler om å reflektere over egne erfaringer, prøve å sette ord på erfaringene og forstå dette i sammenheng med hva man ellers kjenner.

Den nye situasjonen

Det siste halvåret har vi hatt en helt annerledes kontekst med pandemi, lock-down, økonomisk usikkerhet på mange nivå, daglige rapporteringer om døde og en usikkerhet på hvordan dette kom til å gå til slutt. Hele situasjonen er ny og annerledes, men vi har en felles kontekst, og vi har felles erfaringer.

Ut ifra min erfaring vil det være store forskjeller på hvordan folk opplever og mestrer slike situasjoner. Men når man arbeider alene på et hjemmekontor, har man ikke like lett tilgang til andre for å prøve å sette ord på mange av de nye følelsene og erfaringene som dukker opp.  

Det å samtale med andre i tilsvarende situasjon, er ofte en hjelp for å kunne sette ord på nye opplevelser og erfaringer. Noen ganger er det slik at dem du samtaler med, deler den samme opplevelsen. Andre ganger er reaksjonen veldig forskjellig.

Det å samtale med noen som deler samme opplevelse, gir trygghet til å sette opplevelsen inn i en større sammenheng. Det å høre andre som har andre reaksjoner, bidrar til andre perspektiv og en annen måte å sette ramme rundt erfaringen. Det å høre andre som har reagert forskjellig fra en selv, er også med på å bidra til en felles forståelse av mangfoldet av erfaringer.

Jeg har alltid tenkt at det å ta regien på slike samtaler er en konkret måte å skape ny kunnskap, en konkret form for kunnskapsledelse. Kunne dette være relevant nå etter måneder med hjemmekontor? Hvordan har vi respondert på denne situasjonen i disse koronatidene? Hvilke erfaringer har vi nå? Hva tenker folk som har ulike tenknings- og sosiale stiler?

Rød, grønn og blå

I Human Factors AS leverer vi et produkt som heter Diversity Icebreaker (DI), der deltakerne tester seg selv i henhold til Røde, Blå og Grønne preferanser. De som skårer høyt på Rødt, er glad i å treffe folk, kommuniserer mye og er opptatt av fellesskap. De Blå er mer konkrete, handlingsorienterte og har en større toleranse for å være alene. De Grønne elsker de store utfordringene, er opptatt av nye perspektiver samtidig som de gjerne vil ha tilbakemeldinger på fortreffeligheten i egne idéer.

Jeg stilte meg spørsmålet: Er det slik at reaksjonene de siste månedene farges av den enkeltes preferanse? Kunne vi samle personer i virtuelle møter, der deltakerne kunne sette ord på sine erfaringer sammen andre som hadde samme fargepreferanse?

Vår erfaring er at når vi samler deltakere i grupper med samme fargepreferanse, oppstår det raskt en trygg og positiv åpenhet der man setter ord på det som er viktig for en selv.

Vi inviterte til webinarer, og totalt har vi gjennomført 9 webinarer for ca. 150 personer i april, mai og juni i år.

Vi lot deltagerne teste seg selv med DI på forhånd for å kunne identifisere sin fargepreferanse. Når vi samlet deltagerne i det virtuelle rommet, ble de plassert i ensfargede grupper. Der ble de bedt om å utdype fargenes kvaliteter i form av styrker og utfordringer, gitt den arbeidssituasjon man nå levde i med hjemmekontor og større bruk av digital kommunikasjon.

Vi erfarte at deltakerne viste den samme entusiasme over å dele erfaringer med likesinnede slik vi også ser i vanlige fysiske seminarer. Dette styrket vår tro på at dette ville fungere godt.

Erfaringene våre

Nedenfor finner du en kort oppsummering med tips og erfaringer fra de 9 webinarene. 

Røde styrker: Har ofte bredt sosialt nettverk og etablerte måter å kommunisere på virtuelt; tilpasser teknologien til deres behov (Skype, Zoom, Teams-fester); optimisme; tro på fellesskap og dugnadsånd.

Røde utfordringer: Mangel på sosial nærkontakt og nærmest fravær av fysisk kontakt truer Rødes velvære; kommunikasjon via skjerm er frustrerende på grunn av begrenset non-verbal kommunikasjon; opplever at de bruker mye energi på å bringe det sosiale og emosjonelle inn i virtuelle sammenhenger uten å få tilsvarende tilbake. 

Blå styrker: Høy teknologikompetanse fra før, lærer fort og finner det de ikke vet på nettet; har fordel ift. virtuell fasilitering der god forberedelse og detaljer er veldig viktige; kan løse problemer underveis; flinke til å organisere dagen og unngår å utsette ting til tross for hjemmekontor; trives med individuelt arbeid hjemmefra og liker de effektive, korte, rett-på-sak virtuelle team-møtene.

Blå utfordringer: Høy uforutsigbarhet og behov for raske endringer forårsaket av COVID-19 er ekstra stressende for de Blå; kan ha lett for å glemme at andre trenger betydelig mer sosial kommunikasjon.

Grønne styrker: Får mye energi under krisetilstander der det å tenke nytt er høyest på agenda; fokuserer på det positive og de muligheter virtuell kommunikasjon gir, fremfor å klage på det som mangler; ser sammenhenger og greier å tenke strategisk i den situasjonen der mange primært er opptatt av krisehåndtering.

Grønne utfordringer: Frustrerende at de ikke får umiddelbar tilbakemelding på deres ideer og at mye er satt på vent; de mange mulighetene, løsningene og ideene de plutselig ser, kan være overveldende – selv for dem; er noen ganger redd for at de går glipp av det spennende og nye (som dukker stadig opp) både i form og innhold.

Større helhet

Tryggheten i ensfargede grupper gjorde det lettere å sette ord på ubevisste og ennå ikke uttalte synspunkter. Det å sette sammen folk i ensfargede grupper for å formulere ny kunnskap, fungerte også i denne virtuelle konteksten. At farge-preferansene hadde direkte betydning for hvordan man reagerte i den nye situasjonen, var helt tydelig.  

Jeg tenker at når man kommer sammen med andre som synes å ha samme erfaringer, blir det tryggere å by på sine uferdige tanker. I slike gode dialoger erfarer man da hvordan før-bevisste  og uferdige tanker og taus kunnskap blir språksatt på en tydeligere måte.

Det å være sammen med andre som tenker likt som en selv, gir trygghet for den enkelte. Det gir anledning til å formulere med klare ord slik at man kan samtale med andre både om egne og andres erfaringer. Tryggheten som man får ved å være sammen med andre som tenker likedan, bidrar til en større åpenhet for å integrere andres annerledes erfaringer. På en slik måte får man en større helhet.

Bjørn Z. Ekelund

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Vippepunkt korona: Når avstand blir den nye normalen (selv om vi er i samme båt) ~ tilt.work - […] skit eller vi synes det er helt strålende. Personlighetsekspert Bjørn Z. Ekelund har skrevet om hva din personlighetstype betyr…
  2. Jippi! Endelig tilbake på kontoret. Eller? - tilt.work - […] LES OGSÅ: Hva betyr din personlighetstype for hvordan du mestrer hjemmekontoret? […]

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: