🔖 Marked
En grønn tvilling av Statoil

Han ønsker å redde planeten

— og forstår kanskje noe vi andre ikke forstår

av | 15. august 2020 @ 09:02

Alle foto: Cecilie Bannow
Greenstat vil bli det "nye" Statoil bygd på bare grønne verdier. Møt selskapets toppleder Vegard Frihammer.

— Det er en ære å bli latterliggjort. Hvis alle umiddelbart forstod hva vi gjør, hadde vi skjønt at det ikke var stort nok, sier administrerende direktør i Greenstat Vegard Frihammer.

Energiselskapet har milliardomsetning som mål og skal innta posisjonen som det grønne Statoil.

Dette skal skje på en gjennomført bærekraftig verdiplattform.

Arrogant? Nei. Administrerende direktør Vegard Frihammer i Greenstat fremstår egentlig ikke som det. Riktignok snakker han om børsnotering i 2025 og milliardomsetning i 2030. Virksomheten ønsker å bygge et grønt imperium av hydrogenproduksjon, lokal energiproduksjon og grønne drivstoffstasjoner.

Visjoner i perspektiv

Men Frihammer setter sine visjoner hele tiden inn i et perspektiv, som tyder på at de forsøker å lære av det som har skjedd, og tolke dette i lys av det som skal skje innen energisektoren fremover.

Med en gang Christian Michelsen Research opprettet Greenstat i 2015, med Trond Mohn og Universitetet i Bergen som medeiere, tok de kontakt med Arve Johnsen. Frihammer er fra Stord og har sin bakgrunn innen olje og gass. Han skjønte at det viktigste Greenstat umiddelbart måtte gjøre, var å lytte og lære til personer som hadde vært i deres posisjon. 

Da Statoil ble grunnlagt i 1972, etablerte Arve Johnsen kontor i Stavanger. Han bodde på hybel for å spare penger. Fra å være den eneste ansatte, bygget han i løpet av 15 år Statoil til et selskap av internasjonale dimensjoner, i konkurranse med utenlandske oljegiganter.

Johnsens egenrådighet og arrogante lederstil ble etter hvert en torn i øyet på en del politikere, og han måtte til slutt gå av i 1988 på grunn av milliardoverskridelser i forbindelse med utbyggingen av raffineriet på Mongstad. I ettertid fremstår han som den ledende pioneren i den kritiske første fasen, oppbyggingen av norsk oljeindustri på 70— og 80-tallet.

Slett ingen grønnskollinger

Vegard Frihammer (foto: Cecilie Bannow)

Greenstats visjon, «Making Green Happen», har den samme innstillingen til handlekraft som Johnsen viste med Statoil (i dag Equinor). «Mens andre snakker om grønn omstilling skal Greenstat bidra til at reelle prosjekter blir realisert», skriver selskapet i et emisjonsprospekt som ble offentliggjort nylig. 

I perioden fra 2015 — 2019 har virksomheten jobbet med oppstart, posisjonering, merkevarebygging og selskapsstruktur. I perioden fra 2020 — 2024 skal de fokusere på det nasjonale markedet for å bidra til at Norge når sine klimamål. Fra 2025 — 2029 vil man øke fokuset internasjonalt, hvor erfaringene fra det norske markedet skal tas ut i verden. Etter 2030 forventer Greenstat at energimarkedene er omstilt og at markedene for hydrogen, lokal energi og andre, nye energiløsninger er blitt modne markeder, hvor Greenstat tilpasser sin
strategi til gjeldende markedsituasjon.

Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet

Ett av kriteriene for å få dette til er tålmodige investorer med langsiktige perspektiv. I den første emisjonen, (2017), hentet selskapet åtte millioner kroner, basert på en visjon om en grønn og strålende fremtid. I perioden fra 2017 til 2020 har Greenstat totalt hentet 45 millioner fra investorer og omtrent det samme i støttemidler/inntekter. I perioden framover må det skaffes langt større beløp, og da må selskapet vise til konkrete resultater.

Vegard Frihammer sier selv han er stolt av alle aksjonærene som er kommet inn, som han gir merkelappen «verdibaserte».

— Vi skal absolutt tjene penger, bare ikke mest mulig på kortest mulig tid. Vår tilnærming er å tjene penger når penger faktisk kan bli tjent, uten å ty til kjappe inntjeningsløsninger og får dermed en helt annen type investorsammensetning enn mange andre virksomheter. Vi er veldig skeptiske til å få inn aggressive investorer som skal eie store deler av selskapet. Vi legger heller ikke skjul på at det vi planlegger krever stor tålmodighet fra aksjonærer, men har ikke tenkt å fravike det vi har lovt. Foreløpig synes jeg det har vært lite støy fra aksjonærene, sier han.

Ser store muligheter knyttet til hydrogen i maritim sektor

Om aksjonærene ikke får avkastning på kort sikt, lover Frihammer dem det mangedobbelte i løpet av en tiårsperiode. Omtrent det første selskapet gjorde var å inngå en intensjonsavtale om levering av hydrogen til smelteverket Tizir i Tyssedal, sammen med Sunnhordland Kraftlag. Det skal erstatte kullet.

Og det er hydrogen som peker seg ut som x-faktoren som skal gi avkastning.

— Ett stort forbilde er Alf Bjørseth i gamle REC, som med egne midler har bygget opp Scatec som konsern med dedikerte satsinger, eksempelvis børsnoterte Scatec Solar. Han har skjønt hvordan man bygger opp en fleksibel struktur, uten at man trenger en topptung organisasjon. En annen er Elon Musk, som har revolusjonert både bilbransjen med Tesla, og romfart med Space X. Han ignorerer motstanden og all den negative publisiteten. Musk holder fast ved kjernebudskapet om en utslippsfri verden. Det samme gjelder Nikola Motor. De har verdibaserte produkter og går rett på målet. Tesla har vært pionér innen elektriske biler. Nikola Motor innen hydrogenlastebiler. Hvorfor kan ikke vi etablere oss som en betydelig internasjonal aktør på hydrogenbaserte fremkomstmidler i maritim sektor, spør den administrerende direktøren.

De involverte må ha klokkertro

I tillegg til å ta ett steg av gangen og gå rett på målet, mener Frihammer at dyktige mennesker med ekte engasjement er svært viktige for å få dette til. Kunnskapstilnærmingen må være riktig, de må velge mennesker som faktisk kan det de sier de kan, men hver ansatt må også være superdedikerte.

— Vårt mål er blant annet å hente gamle kolleger fra olje og gass over i nye strukturer. De har allerede bevist hvor dyktige de er — nå kan de bruke resten av karrieren på de rette energiløsningene, som kan hjelpe oss å nå klimamålene. Vi skal ha en god følelse på alle menneskene vi involverer oss med. De må ofte være villige til å gå ned i lønn for å få jobber som er meningsfylte for dem. Så kan vi heller lage incentivordninger som gjør at de belønnes på sikt, etter hvert som aksjeprisen stiger.

Dyktige folk på bakken er viktig

Selv om koronasituasjonen ikke har påvirket Greenstat på kort sikt, medgir Frihammer at det vil være negativt om situasjonen vedvarer. En fordel av pandemien er den større aksepten at man ikke behøver å være fysisk til stede selv. Men uansett trenger man lokale eksperter i områdene hvor etableringen skjer.

– Jeg synes virkemiddelapparatet i Norge generelt tenker altfor smått. Det må ekstraordinære tider til for at de skal åpne lommeboka. Hadde det ikke vært for pandemien, hadde vi mest sannsynlig ikke fått støtte på 700.000 kroner til kommersialiseringsløp innen hydrogen i India. Vi er selvsagt veldig takknemlige for det, men skulle ønske at det ble malen, sier han og forteller at de har en viktig menneskelig ressurs som kjenner det asiatiske markedet og har åpnet dører for dem.

— Vi må ha lokalt kompetente partnere og har ikke tid til lange rekrutteringsrunder. I Sør-Afrika er det det samme. Vi har folk med relasjoner til Greenstat. Vi er i dialog med aktører i Danmark og ønsker å se på Australia, sier han og røper at de har ekstremt mange baller i luften samtidig. 

Men han er samtidig tydelig på at mye velges vekk og kun områder med kommersielt potensial prioriteres. De har med andre ord allerede begynt å så globale frø, selv om man i investorprospektet viser til nasjonalt hovedfokus i perioden 2020-2024 («fokusere på det nasjonale markedet for å bidra til at Norge når sine klimamål»).

— Det er viktig for oss å plukke både markedsområder og geografiske områder som vi treffer skikkelig på. Hydrogen tror vi for eksempel har enormt vekstpotensial. Digitaliseringen med 100 prosent nettbaserte, skybaserte og skalerbare systemer er en forutsetning for at vi skal komme dit vi ønsker. Vi må alltid velge det som er mest kostnadseffektivt for å skalere opp og ned etter behov, sier den grønne gründeren som snakker om «lean» og «mean», fleksibilitet i en periode, evnene til å skalere hurtig innenfor flere områder når de trenger, etc, etc.

Og hvis noen skulle være i tvil:

— Norge er det perfekte øvingsmarkedet for slike storskalasatsinger, mener han og tror vi er perfekt posisjonert i vårt gjennomdigitaliserte og velfungerende næringsliv for å teste ut konsepter i liten skala, for så å klinke til internasjonalt. Alle selskaper i Norge bør være «Born Global», uten at det blir et tomt begrep. 

Men da må vi faktisk tørre å si at vi skal lykkes med bærekraftige prosjekter i all offentlighet. Og stå for det over lengre tid enn noen år.


Om selskapet

Greenstat AS har flere aktive datterselskap: Greenstat Hydrogen, Greenstat Energy og Greensight (analyse). I tillegg er det etablert et selskap som heter Greenstation, som skal ivareta en satsing på grønne energistasjoner. Selskapet Greenstat Asia skal se på mulighetene innen hydrogen i India.

  • Greenstat Hydrogen: Etablert i februar 2017 for å ivareta den kommersielle satsingen knyttet til hydrogen. Selskapets formål er å finne, utvikle og drive hydrogenrelaterte prosjekter for å skape grønn vekst og lønnsomhet.
  • Greenstat Energy: Ble etablert i januar 2018. Skal utvikle lønnsomme prosjekter med lokale energiløsninger innen vindkraft, industrielle solcelleanlegg, bygg, borettslag og nabolag.
  • Greensight: Ble stiftet som et heleid datterselskap i desember 2016. Det overordnede formålet er å gjøre grønn omstilling enklere for bedrifter, offentlig sektor og private aktører.
Bærekraft

Greenstat ønsker å bidra til fire av FNs bærekraftsmål:

7. Rimelig og fornybar energi gjennom lokal energiproduksjon.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur gjennom utvikling av produksjonsanlegg for grønn hydrogen.

13. Klimahandling gjennom analyser og rådgiving om løsninger som fører til reduserte utslipp.

17. Samarbeid for å nå målene gjennom prosjektledelse og deltakelse i samarbeidsprosjekter, samt deltakelse i næringsklynger.

Mål

Målsetninger Greenstat 2030
• Ha bidratt til betydelig reduksjon i fossile utslipp.
• Dominerende aktør innen hydrogen i Norge, og være godt representert internasjonalt.
• Sterk posisjon som leverandør av lokale energisystemer.
• Utviklet brandselskap(er) innen utvalgte områder (eks. maritime) som ivaretar hele verdikjeden fra produksjon til forbruk.
• Ett av Norges mest attraktive selskaper å jobbe for, med betydelig verdiskapning for aksjonærene
• Børsnotert selskap med en verdi på 100 mrd. som tjener penger på driften
• Betydelig antall eiere av småaksjonærer som også er et attraktivt investeringsobjekt for profesjonelle investorer

Prosjekter

Eksempel på prosjekter

Intensjonsavtale med Hyundai Hydrogen Mobility om å levere hydrogen til Hyundais hydrogenlastebiler i Norge. Involvert i etableringen av et hydrogenproduksjonsanlegg i Glomfjord industripark. Deltaker i et konsept for hydrogendrevne arbeidsbåter. Etablering avhydrogeninfrastruktur for tungtransport i Hordaland.

Artikler av Herman Berg (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Da Storebrand sendte brev til Bolsonaro

Da Storebrand sendte brev til Bolsonaro

173 år etter at «Christiania Almindelige Brandforsikrings- Selskab for Varer og Effecter» ble stiftet, er Storebrand opptatt av å posisjonere seg som en ledende bærekraftaktør. Vi forsøker å finne ut hva det egentlig innebærer.

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: