Hva er poenget med en ung mentor?

av | 11. august 2020 @ 07:48

Toppleder Tom Georg Olsen har en mentor på 21 år. Samtalene mellom de to etterlater ham ofte undrende og takknemlig. «Undrende fordi han ser på ting fra andre synsvinkler enn meg», skriver han. «Takknemlig fordi jeg blir utfordret og inspirert av hans engasjement.»

Jeg har en mentor på 21 år. Selv er jeg i 50-årene. Han har innvandrerbakgrunn og studerer på BI. Jeg er etnisk norsk og utdannet sivilingeniør. Til tross for sin unge alder har han allerede hatt lederverv i en rekke frivillige organisasjoner innen både ledelse, entreprenørskap og politikk. Vi er faktisk hverandres mentor. Dette utfordrer nok den vanlige forståelsen av hva en mentor skal være.

Selve ideen om å «gå i Iære» hos en mentor er så gammel at den mest kjente fortellingen om det stammer fra gammel gresk mytologi. Forfatteren Homer skriver om hvordan kong Odyssevs tar kontakt med sin venn Mentor før han legger ut på sin farefulle ferd til Troja. Odyssevs ber Mentor om å ta vare på sønnen Telemakhos og være som en far for ham.

Tre mentormodeller

Den britiske professoren David Clutterbuck har laget en modell som beskriver tre mentorroller:

Sage on the Stage – vismannen på scenen. I denne definisjonen er mentor den viktigste person i samarbeidet mellom mentor og mentee. Det er mentoren som har erfaringen, nettverket, makten og innflytelsen. Det er denne som definerer hvilke dører det er viktig å åpne for mentee, hvilke jobber det er relevant for denne å søke mot og hvilke kompetanser som bør utvikles.

Guide on the Side – veilederen ved min side. I denne definisjonen er mentor mer en veileder, en lærer og en rollemodell. Mentoren støtter mentee i dennes utvikling, deler sin viten og erfaring og gir gode råd. Det er således stadig mentor som gir fra seg, og fokus er på mentees læring.

Learning Alliance – læringssamarbeid. Når mentorskapet defineres som et læringssamarbeid, kommer fokus på relasjonen: hvordan mentor og mentee samarbeider og lærer gjennom dette samarbeidet. Det er viktig at mentoren har erfaring og ferdigheter som kan være relevante for mentee. I denne rollen blir mentor en person som lytter og stiller spørsmål, både av utforskende og utfordrende karakter, som gir feedback, og som også gjør sin mening kjent og forteller historier fra eget liv og arbeide. Mentee får ikke straks gode råd og løsninger servert, men hører historier som kan inspirere, utvikler ideer som kan bygges videre på og blir utsatt for spørsmål som gir nye innsikter og nye perspektiver.

Å kalle mentorskapet et læringssamarbeid betyr også at mentor samtidig har fokus på egen læring. Når mentoren lytter til mentees utfordringer og bekymringer, hører historier fra dennes liv og arbeid samt ser verden gjennom mentees øyne, vil også mentor få nye innsikter og ny viten. Begge parter i dette læringssamarbeidet har ansvar for sin egen læring, og begge har ansvar for å bringe all deres viten, erfaring og ferdigheter inn i samarbeidet for å skape den best mulige læringssituasjonen for begge.

Vårt læringssamarbeid

Mentorrelasjonen mellom min unge mentor og meg selv er primært basert på et læringssamarbeid. Undertegnede med nærmere 30 års ledererfaring fra store og små bedrifter i næringslivet, vil opplagt kunne ha verdi for et ungt ledertalent. Samtidig vil jeg på min side hevde at min egen opplevde verdien av å ha en ung mentor, har vært vel så stort i vårt samarbeid.

Gjennom spesielt de siste 15 årene har jeg definert og utviklet min lederstil med utgangspunkt i tillitsbasert og tjenende ledelse. Erfaringene med slik form for ledelse fra egen virksomhet har jeg delt med store og små grupper, i lukkede rom og på åpne konferanser, samt gjennom diverse artikler. Dette temaet har jeg diskutert mye med min unge mentor, som deler min interesse for ledelsesfaget.

En lørdagskveld for noen måneder siden mottok jeg en kort melding fra ham:

«Hei, min venn! Si ifra når du har tid til en prat. Jeg trenger å få testet ut min forståelse av tillitsbasert ledelse.»

Dette er en spørsmålsstilling som han ofte benytter. Siden hans ledererfaring og arbeidslivserfaring er begrenset både i tid og omfang, pleier han å teste ut sin forståelse av ulike begreper og situasjoner med meg.

«Hei på deg! Det passer faktisk nå, for jeg sitter uansett og jobber.»

Ett minutt senere ringer telefonen.

Gartner og tillit

«Tom Georg, er det slik at man kan sammenligne en leder, som leder basert på tillit, med en gartner?»

Min unge mentor er meget belest og klok for sin alder og bruker gjerne metaforer for å oversette min verden til hans. Ikke sjelden henter han eksempler fra de gamle grekerne og romerne, men denne gangen valgte han et mer jordnært (ref. gartner :-)) eksempel.

«Er det ikke slik at en gartner må kjenne godt sine ulike blomster og planter? Han må vite at rosene trenger mye vann når de er unge og litt mindre senere. En kaktus på sin side dør dersom den får for mye vann og trenger kun å bli vannet en gang i måneden. Har jeg forstått det riktig?»

Jeg har tidligere fortalt ham at tillitsbasert ledelse krever stor innsikt om den enkelte medarbeider. Hvem har hvilken kompetanse? Hvem liker utfordringer utenfor komfortsonen? Hvem er trygghetsmotivert? Hvem trenger jevnlig oppfølging, og hvem ønsker å få være i fred så lenge oppgaven er forstått.

«Ja, det var en god sammenligning! Den stjeler jeg gjerne til mine foredrag.»

«Så bra! Da skal jeg ikke forstyrre deg mer, men kun avslutte med et siste spørsmål.»

«Kjør på!»

«Må ikke en gartner også være forberedt på å luke bort ugress en gang iblant?»

(Jeg smiler). «Det er et godt poeng! Samtidig tenker jeg at en god gartner som steller sin hage hver dag, vil gjøre slik at ugress ikke får så gode vekstvilkår. Likevel kan det nok oppstå at et område i hagen har fått for lite oppmerksomhet eller at man har skjøvet oppgaven foran seg i for lang tid. Da må det kanskje gjøres en større lukejobb.»

«Tusen takk, min gode venn og mentor! Ha en fortsatt fin lørdagskveld.»

Undrende og takknemlig

Samtalene med min unge mentor etterlater meg ofte undrende og takknemlig. Undrende fordi han ser på ting fra andre synsvinkler enn meg. Takknemlig fordi jeg blir utfordret og inspirert av hans engasjement.

Tre dager senere plinger det på nytt i chatten.

«Hei, min venn! Har du tid til et nytt spørsmål?»

«Selvsagt! Bare ring!»

«Takk for at du tar deg tid.» (Han er godt eksempel på den delen av Mindfulness som handler om å takke mer). «Det er noe som jeg har tenkt mye på. Hva gjør en leder lykkelig?»

Wow! Dette er et eksistensielt spørsmål nesten på linje med «hva er meningen med livet?». Hva svarer jeg på dette sånn på sparket? Plutselig dukker min siste samtale med ham opp i hodet mitt.

«Husker du samtalen vår lørdag kveld? Basert på denne samtalen, hva tror du gjør en gartner lykkelig?»

Jeg hører at han lyser opp og stemmen bli ivrig.

«Åååå, du er klok, min mentor. Du gir meg svaret uten å gi meg svaret! Selvsagt blir gartneren lykkelig når rosene spirer og kaktusen vokser! Dersom han i tillegg ikke trenger å luke ugress så ofte, vil han bli ekstremt lykkelig! Tusen takk!»

Med dette avsluttet han og la på.

Min unge mentor har nok hatt læringsmessig nytteverdi av disse to samtalene og generelt av vårt samarbeid. Hva sitter så jeg selv igjen med av læring?

Dypere læring

Gartner-metaforen og denne historien med min unge mentor benyttet jeg på mine neste foredrag. Den viste seg å fungere veldig godt som en uhøytidelig og humørfylt avslutning.

Den litt dypere læringen har vært å få innsikt i hvordan et ungt menneske forstår og tenker om moderne ledelse. Vi snakker ofte om at vi må forstå bedre hvordan de kommende generasjoner tenker, og hvilke forventninger de har til arbeidslivet og sine kommende ledere. En mentorordning som beskrevet, kan bidra til å øke denne forståelsen.

Det er flere toppledere som har delt offentlig at de har en ung mentor. Felles for disse unge mentorene at de gjerne er ansatt i egen organisasjon. Det er klart noen fordeler ved det, men det følger også med noen ulemper, som at man gjerne ikke kan være så åpen om interne forhold og personer.

For min del har det vært verdifullt å ha en ung mentor som sitter på utsiden av min hverdag. Uavhengig av om det er en intern eller en ekstern person, vil jeg uansett sterkt oppfordre flere ledere til å prøve ut et mentorordning basert på et læringssamarbeid.

Tom Georg Olsen (t.h.) med sin omvendte mentor.
Tom Georg Olsen

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: