Som da nettavisene kom:

Digitale møter – er de egentlig så effektive?

av | 18. mai 2020 @ 08:00

Foto: Daphne Depasse (CCBY 2.0)
Vi møtes, vi foredrar, vi underholder hverandre i utallige digitale rom, og vi klapper begeistret for hvor effektive vi er blitt. Men er vi egentlig det? Tom Georg Olsen sammenligner dagens «møteteknologi» med de første nettavisene fra midten av 90-tallet.

Som en konsekvens av koronatiltakene, har vi gjennomført et gigantisk, nasjonalt kompetanseløft på bruk av videokonferanseteknologi. Vi har lagt bak oss de fleste problemer med lyd, bilde og ustabile nettverk. Stort sett alle møter er flyttet fra fysiske møterom til digitale møterom.

Mange har med rette blitt begeistret for den nye møteformen og har tatt til orde for at digitale møter i stor grad bør erstatte fysiske møtene, krise eller ei. Her slipper man unna reisetid, lange veier til toalettet og unødig smalltalk. Dette borger for kortere møter, noe som igjen skaper rom i kalenderen for nye møter. Alt dette underbygger en oppfatning av at disse digitale møtene er mye mer effektive enn de fysiske.

Men er de egentlig det?

Fra nettavis til nettmøter

Dagbladet fra desember 1996 (webarchive.org)

Den siste perioden har jeg i snitt hatt tre digitale møter daglig. Noen korte, andre opptil 3-4 timer, noen spontane og uformelle, men også styremøter og andre mer formelle former for møter.

Agenda og tema har stort sett vært som i fysiske møter. Vi har med andre ord flyttet møtene fra det fysiske rommet til det digitale rommet og forsøkt å gjøre dem så like vanlige møter som mulig.

Det minner litt om første nettavisene fra midten av 90-tallet, der man prøvde å kopiere ‘look and feel’ fra papir til nett. På samme måte forsøker vi nå å kopiere de fysiske møtene når vi møtes på nettet.

Som med nettavisene, tror jeg imidlertid at vi raskt vil se at digitale møter vil utvikle seg som et eget og kanskje til og med et bedre «produkt», enn tradisjonelle møter.

«Bruksmønsteret» endrer seg

Samtidig vil vår måte å «bruke» disse møteplassene på tilpasse seg. Et godt eksempel er foredrag og forelesninger på nett. Jeg tror at de fleste som har stått på en vanlig scene, og som nå har blitt henvist til nettet, har merket det manglende nærvær av et publikum. Man får gjerne en følelse av akutt ensomhet i møte med dataskjermen eller tomme konferansesaler og tribuner.

Jeg opplevde dette selv nylig. Et planlagt foredrag om «tillitsbasert ledelse» på BI ble endret fra å presentere i deres fysiske auditorium til å presentere på nettet. Jeg hadde tenkt gjennom dette før foredraget og hadde bevæpnet meg med lattermaskin, satt opp polls og klargjort spørsmål for chat-besvarelser. Selve innholdet i foredraget og presentasjonen var derimot mindre tilpasset den nye «arenaen».

Klarte jeg likevel å formidle budskapet med kvalitet uten en tilførsel av den energien som jeg vet at et synlig publikum gir meg? Får en ekstrovert foredragsholder nok næring til å prestere i en slik setting, eller må produktet «nettforedrag» utvikle seg med nye virkemidler og metoder for å gi både foredragsholderen og publikum en enda bedre opplevelse. Musikere ser ut til å klare nettopp dette i et platestudio. Hva er hemmeligheten?

Handler det også om effektivitet?

Effektivitet

Effektivitet defineres slik (Wikipedia):

Effektiviteten avhenger dermed av hva vi mener med verdiskapning, og hva vi mener med ressursbruk. Dette er tema som det ikke er så lett å bli enige om. Samtidig er det ikke alltid at verdiskapning og ressursbruk er like målbart.

Det er lett å betrakte effektivitet kun ut ifra tids- eller kostnadsgevinster, altså redusert ressursbruk (nevneren i brøken). Samtidig vet vi at resultatet avhenger av hvordan både teller og nevner endrer seg.

Verdiskapning versus ressursbruk

Så hva med telleren i effektivitetsbrøken, verdiskapningen?

Effektiviteten i møter, der det å foreta krevende beslutninger og løse komplekse problemer er de viktigste oppgavene, må i større grad vurderes ut ifra verdiskapning og i mindre grad ressursbruk.

Riktignok ønsker vi raskere beslutningsprosesser, spesielt der tiden det tar å lansere nye produkter og tjenester i markedet, er en viktig konkurransefaktor. Samtidig ønsker vi heller ikke dårlige beslutninger eksekvert hurtig, i de sakene der de negative konsekvensene kan bli betydelige.

Hvordan får vi så økt verdiskapning i for eksempel styremøter og ledermøter?

Hvordan gruppen fungerer, om man får belyst alle sider av en sak, om alle får lagt frem sine synspunkter og refleksjoner, er eksempler på faktorer som påvirker møtets verdiskapning og dermed dets effektivitet. Min foreløpige erfaring med digitale møter er at disse faktorene ikke blir like lett eller like naturlig ivaretatt som i de fysiske møtene. Det at det er mer krevende å følge med på en skjerm, kan også medføre at sakene avsluttes før de er tilstrekkelig behandlet.

Bare begynnelsen

Jeg vil hevde at vi er i en tidlig fase av utviklingen av digitale møter. Samtidig finnes det allerede funksjonalitet som kan verdiøke møtene. Et eksempel på dette er virtuelle «break out»-rom. Med disse kan man når som helst dele opp gruppen og sende dem ut i hvert sitt rom for å diskutere en problemstilling. I en fysisk verden må dette planlegges på forhånd og grupperom må reserveres.

Vi har trolig kun sett begynnelsen av de mulighetene som vil utvikles for de digitale møterommene. Forhåpentligvis vil noen av disse påvirke verdiskapningen positivt, slik at beslutningsprosessene blir minst like gode som i fysiske møter.

For produsentene og leverandørene av videokonferanseløsninger har krisen vært en skikkelig opptur for salget og bruken. Vi bør derfor kunne forvente en tsunami av ny funksjonalitet i tiden som kommer. I tillegg vil vi få mer og mer trening på digitale møter og med det garantert forbedre vår egen møteadferd.

I fremtiden vil vi garantert gjennomføre fysiske og digitale møter helt forskjellig. De vil finne hvert sitt format og hvert sitt bruk, på samme måte som vi i dag leser nettaviser på en annen måte enn vi leser papirutgaven.

Så til spørsmålet i artikkelens overskrift, «Digitale møter – er de egentlig så effektive?», vil mitt svar være: «Ikke ennå, men de har potensiale til å bli enda mer effektive enn fysiske møter.»

Utfordring

I ditt neste digitale ledermøte eller styremøte, inviter til en diskusjon om hvordan dere skal få mer effektive møter gjennom både redusert ressursbruk (lett) og økt verdiskapning (litt vanskeligere).

Tom Georg Olsen

2 Kommentarer

 1. Håkon Weløy Aarseth

  Jeg er helt enig Tom Georg! Det virkelige potensialet i digital samhandling tar vi ut når vi klarer å bevege oss fra synkron samhandling i tid og rom, til asynkron samhandling uavhengig av tid og rom.

  Anbefaler forøvrig å høre denne podcasten (https://podcasts.apple.com/no/podcast/making-sense-with-sam-harris/id733163012?l=nb&i=1000469417564) med Matt Mullenweg som snakker om fem ulike nivå for digital samhandling fra 10:45 og utover.

  Anbefaler å bli med deres Slack communitiet digitalfasilitering.slack.com for å lære mer om digitale møter i praksis!

  Svar
  • Tom Georg Olsen

   Takk for tips, Håkon! Den skal jeg høre!

   Svar

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

689 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
60 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
27 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
6 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
6 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Hodejeger, arbeidslivsekspert og Managing Partner i Hammer & Hanborg. Trine Larsen har over 15 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister, og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten om fremtidens arbeidsliv. Hun leder den norske delen av det nordiske rekrutterings- og konsulenthuset Hammer & Hanborg.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →
1 posts
Per Spektiv er, som navnet antyder, en person som er i stand til å se ting fra mange sider, og det er også hans jobb her i tilt.work.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: