🔖 HR
HR-profilen Nina Yttervik:

Fra bærekraftige pølser til bærekraftige pakker

av | 27. april 2020 @ 06:00

Hun pleide å jobbe for mer bærekraftige pølser og bensin. Så ble det bærekraftige bygninger. I dag jobber hun for bærekraftige postbud. Møt Nina Yttervik, konserndirektør for HR og HMS i Posten.

Nina Christin Yttervik startet i jobben som konserndirektør HR og HMS i Posten 5. mars. Etter noen få dager i ny jobb gikk hun rett i karantene.

— Sønnen min studerer i Barcelona og første helgen etter oppstart besøkte jeg ham. Da jeg dro var det ikke særlig koronasmitte i Spania. Da jeg kom tilbake, stod alt på hodet. Så jeg gikk så å si rett i karantene. Alle kolleger jeg er blitt kjent med og nesten all onboarding så langt har vært gjennom videomøter.

En korona av lys

Det synes ikke å påvirke humøret og energien hos Postens nye HR-direktør. Gjennom hele videointervjuet oser hun av entusiasme i en korona av lys fra loftsvinduet i leiligheten på Bekkelaget.

— Du er frisk og ikke smittet?

— Ja, jeg er frisk og alle rundt meg er friske, også sønnen min, som nå er kommet hjem til Norge.

— Hvordan er Posten ellers rammet av viruset?

— Vi har reduksjon i volum i deler av virksomheten. Vi ser en stor økning i hjemlevering privatpersoner. Samtidig har mye post, reklame og informasjonsmateriell, stoppet opp. For virksomheten betyr det at noen har veldig fulle dager mens andre har fått mindre å gjøre.

— Har dere tall på folk som er syke eller i karantene?

— Vi har hatt få smittede, men mange er i karantene. Nå er definisjonen på sykdom blitt annerledes. Alle med forkjølelse eller influensalignende symptomer skal defineres som koronasyke i egen kode. Med den definisjonen har vi mellom 100 og 150 syke og 800 i karantene. (Intervjuet ble gjort den 20. mars. red. anm.)

— I en organisasjon med 14.000 medarbeidere er ikke dette så mange, og svært få av de som er syke har korona. For et par dager siden hadde vi 5-6 stykker som var bekreftet smittet av korona.

— Vil det bli permitteringer?

— Det er foreløpig ikke aktuelt. Vi avventer frem til påske for å holde beredskap og drift høyt oppe. I Norge er vi definert som en samfunnskritisk funksjon. I Sverige og Danmark med mer spredt virksomhet er situasjonen litt annerledes, og vi vurderer permitteringer der.

Startpunkt

— Hvordan er det å starte i en ny HR-toppjobb på denne måten, i denne tiden?

— Det positive er jo at man kan gjøre seg nyttig med en gang. Jeg ble jo bare kastet ut i det. En del utvikling blir naturlig nok satt på hold nå, mens andre ting fortsatt må holdes levende. Arbeidet med den nye strategien er et viktig startpunkt for meg.

— Hva handler den om?

— Fremtiden.

— Ja, det skjønte jeg.

— Vi jobber med ulike scenarier for hvor vår virksomhet er på vei. Det er mye som skjer på teknologi, innen logistikk og på flere andre områder. Vi står foran mange endringer. Fra juli blir det postomdeling annenhver dag. Det er en stor endring, men det er ikke den siste endringen som skjer.

— Du er opptatt av bærekraft, så er noe av det første som skjer at postbudene skal bære mindre?

— He-he. Ja, bærekraft er en viktig del av min rolle. Men det er vel ikke først og fremst den slags bærekraft dette handler om. Det skal nok bæres mye fremover også. Vi ser jo at selv om folk i mindre grad sender brev, så er netthandelen i voldsom vekst, og det skal også leveres hjem til folk.

Bærekraftige pølser

— Hva fikk deg til å bli opptatt av bærekraft?

— Jeg jobbet endel med dette i Circle K, hvor det jo var noen åpenbare utfordringer knyttet til det teamet, gitt at kjernevirksomheten er salg av bensin og pølser. Men det gjør at akkurat bærekraft blir veldig HR-relevant. Arbeidstakerne er gjerne unge miljøbevisste mennesker. De lar seg ikke lure av «green washing», og vi gjorde ekte, dyptfølte miljøvalg av stor betydning.

I Circle K jobbet Nina sammen med profilerte Jacob Schram, i dag konsernsjef i Norwegian.

— Sender du noen varme tanker til din tidligere sjef i disse koronatider?

— Ja, vi kommuniserte via sms for et par dager siden. Jeg misunner ham ikke utfordringene han står i nå. Men er det noen jeg tror kan få det til, er det han. Han er en fantastisk sjef, den beste jeg har … nei, det skal jeg kanskje ikke si, jeg har hatt flere virkelig gode. Han er en veldig god leder.

— Du gikk fra Circle K til Snøhetta?

— Ja, jeg valgte å gå fra et stort konsern til et lite selskap med 250 medarbeidere. Snøhetta er et selskap med en utrolig sterk kultur og et velutviklet bærekraftfokus. Min interesse og engasjement i bærekraft ble enda sterkere i Snøhetta.

Best som rund

— Men du var der i bare litt over et år?

— Ja. Jeg forstod nok at jeg er en «corporate» person. Jeg er vant til å lede et stort HR-team med dyktige eksperter. Her hadde jeg langt mer begrensede ressurser til disposisjon.

— Jeg har ingenting imot å «brette opp ermene» og gjøre grunnleggende HR-arbeid, men jeg måtte gjøre en erkjennelse, som jeg også delte i avskjedstalen min:

— Tidligere har jeg alltid hatt opplevelsen av å være en runding omgitt av firkanter. I Snøhetta var alle de andre rundinger, så jeg måtte være firkanten.

— Du liker ikke å være for firkantet?

— Jeg liker å jobbe med analytiske, strukturerte og ja, firkantede folk, vi trenger dem like mye som vi trenger runde, menneskeorientert og visjonære folk, og selv kan jeg være begge deler. Men jeg liker meg best når jeg får være rund.

— Så ble det Posten. Fortell hvordan det skjedde.

— Det startet med et møte med konsernsjefen for å se om det var match. Etter første møte trengte jeg mer tid til å finne ut av kjemien. Så vi tok et møte til. Da fant vi tonen. Jeg fikk snakket om hva som er viktig for meg og hun fikk tydeliggjort hvorfor hun er ute etter en med min profil.

— Hva er den endringen du ønsker å skape i Posten?

— Det handler om å fortsatt utvikle en organisasjon for fremtiden. Posten har en voldsomt bra track-record i alt fra omstilling til lederutvikling til tariffoppfølging til medarbeiderinvolvering. Det er en stolt og sterk kultur som har drevet med innovasjon og endring i mange år. Det er lett å se alt de er gode på. Jeg ser også at det er behov for å se litt dypere i glasskula for å utvikle organisasjonen videre.

— Er bærekraft et tema i Posten?

— De mest åpenbare bærekrafttemaene er naturlig knyttet til transport og kjøretøy. Men bærekraft handler om mer enn miljø. Vi er en stor arbeidsgiver i mange land og har jobbet aktivt med at alle våre ansatte skal ha anstendige vilkår og arbeidsforhold. Det er også viktig å skape et inkluderende miljø med stort mangfold. Vi er opptatt av balanse mellom kjønnene, og er i dag 30 prosent kvinner og 70 prosent menn. Men: i konsernledelsen er det 50:50 og ute blant postbudene er det i dag flere kvinner enn menn. Sist, men ikke minst, er også innovasjon et viktig tema i vårt arbeid med bærekraft. Innovasjon er helt nødvendig for å være relevant også i fremtiden.

– Jeg er veldig begeistret for å få jobbe med bærekraft. Det er et utrolig meningsfylt og viktig arbeid. Posten har jobbet målrettet med dette i mange år og ligger i front, så det er lett å bli stolt av det arbeidet som er gjort, og jeg er ambisiøs på vegne av det vi skal få til i fremtiden.

Kommersiell tilnærming

– Hvordan vil du beskrive din HR-rolle?

– Jeg har ansvar for HR, HMS, sikkerhet og bærekraft. Siden jeg er helt ny i min rolle bruker jeg mye tid på å bli kjent, lære teamet, ledergruppen og virksomheten å kjenne. Det er viktig for meg å forstå hvordan vi tjener penger. Jeg er veldig kommersiell i min tilnærming til faget HR.

— Jeg bruker også mye tid på å forstå selskapskulturen for å kunne vurdere hvordan den støtter og eller hindrer utvikling og vekst. I disse dager observerer jeg og benytter den perioden man fortsatt har friske øyne slik at jeg kan danne noen hypoteser å jobbe videre med.

— Hvordan havnet du i HR?

– Jeg visste hele tiden at jeg ville jobbe med mennesker og HR, og valgte jussen som en plattform for en karriere. Jeg fikk tidlig muligheten til å lede, og deltok i endringsarbeid som tillitsvalgt. Etter hvert søkte jeg meg aktivt mot HR-roller. Jeg har ikke vært opptatt av bransje, men sett etter selskaper eller utfordringer der jeg kunne lære noe nytt de gangene det har vært aktuelt å skifte jobb.

– Hva ser du mest frem til i den nye jobben?

— Å bidra til å utvikle Posten. Det er en organisasjon som har fått anerkjennelse for innovasjonsevne, omstillingsevne og intern kultur. Jeg gleder meg også til å få jobbe med proffe ledere og medarbeidere.

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå og over tid?

– Akkurat nå er det koronaviruset. Utover det er vi i gang med et omfattende strategiarbeid, og min jobb blir å vurdere hvordan vår strategi og våre mål påvirker vår organisering, kompetansebehov, arbeidsmetodikk, vår kultur.

Om HR og ledelse

– Hva er de største lederutfordringene i dag?

– Kompleksitet og informasjonsbehandling: Å organisere kompleksitet med ofte tradisjonelle ledelsesinnretninger og hierarkier, å følge med på teknologisk utvikling, tørre å ta valg, utvikle og endre kulturen i selskapet etter de forretningsmessige behov uten å miste selskapets «sjel»

– Hvorfor er HR viktig?

– Å ha de rette menneskene, kompetansen og kulturen på plass i en organisasjon som skaper verdier og utvikling, og som jobber etter hensiktsmessige arbeidsmetoder i en etter behovene riktig organisasjonsstruktur som skaper samhandling er avgjørende for virksomhetens suksess. En god HR-funksjon må kunne bidra til dette. Det er mange år siden det holdt å ha orden på tariffavtaler, rekruttering og lederutvikling.

– Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriere i HR i dag?

— Det som har vært nyttig i min HR-karriere har vært interessen for mennesker og hva som driver dem kombinert med en lyst til å forstå hva som skjer der ute fra dag til dag, og igjen se dette i kombinasjon med de lange linjer.

Send stafettpinnen videre

– Hvem vil du gjerne lese om i senere HR-profiler?

Tonje Jensen, VP HR Europe i Circle K og Kari Wang Olsen i Felleskjøpet.

– Hvorfor valgte du disse personene?

– De er fantastisk dyktige!

Intervjuet er gjort for HR Norge og er en del av serien HR Norges HR-profiler med nesten 100 profiler siden høsten 2015. Republisert etter avtale. 

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: