🔖 HR

Jane Bordal, ny HR-topp i Statens vegvesen: «Nå handler det om å se fremover»

av | 8. januar 2020 @ 12:00

Fra 1. januar endret Statens vegvesen organisasjonskartet dramatisk. Samtidig tok en tidligere kjemiingeniør over stafettpinnen som øverste HR-leder i den krympende giganten.

Hvordan ser arbeidsdagen ut for en kjemiingeniør som er forfremmet til øverste HR-leder i Statens vegvesen? «Jeg vet ikke ennå», svarer Jane Bordal. «Jeg begynte i jobben 1. januar.»

Fra 1. januar endret Statens vegvesen organisasjonskartet dramatisk. Etaten gikk fra en regional til en funksjonell organisering. Det sammenfaller med regionreformen, som blant annet innebærer at vegadministrasjon overføres til fylkene.

Les også intervjuet med Vidar Lødrup i Statens vegvesen

Omstillingen innebærer en reduksjon fra ca. 7.000 til rundt 4.800 ansatte, etter planen effektivt fra 1. januar.

Det er i denne krympende veigiganten den tidligere kjemiarbeideren, hyrebasen, og vegbyggeren Jane Bordal tar roret som øverste HR-leder.

I det nye organisasjonskartet til Statens vegvesen er hun oppført som direktør for HR og HMS.

—  Det beste jeg vet er å jobbe med folk og kjenne gleden ved at de tiltakene vi gjør skaper arbeidsglede og entusiasme, sier hun.

— Det er store omstillinger med omorganisering og effektivisering. Det er både med glede og respekt jeg går inn i denne rollen. Det å bygge laget for framtiden er viktig for oss nå, og vi er allerede i gang med designfasen av et program som starter nå i 2020.

Det beste jeg vet er å jobbe med folk og kjenne gleden ved at de tiltakene vi gjør skaper arbeidsglede og entusiasme.

Jane Bordal

Fag, forretning og HR

Janes karriere omfatter foruten vegbygging også kjemisk industri og shipping, og hun har tilbrakt mange år i Asia, nærmere bestemt Kuala Lumpur i Malaysia. Karrieren har vekslet mellom ledelse av fag, forretning og HR.

De siste seks årene har hun ledet det overordnede vegområdet i Statens vegvesen. Nå er hun altså leder av den strategiske HR-funksjonen, koblet mot HMS og bærekraft, og viktig nok til å inkluderes i etatens toppledelse.

— Hvordan ser arbeidsdagene dine ut?

— Siden jeg er ny i rollen er det vanskelig å svare på det. Men jeg vet at jeg har ansvar for tre hovedfunksjoner: etatens HR-strategier og langtidsplaner for utvikling av organisasjon og menneske; det overordnede arbeidsgiveransvaret, lønnspolitikken og personalreglementet; og den overordnede styringen av etatens systematiske HMS- og bærekraftarbeid.

Siden jeg er ny i rollen er det vanskelig å svare på hvordan arbeidsdagene mine ser ut. Men jeg vet at jeg har ansvar for tre hovedfunksjoner.

Det handler om dyktige medarbeidere

Som ingeniør jobbet Bordal i mange år som salgsingeniør og produktspesialist i kjemisk industri, før hun hoppet av og ble kvalitets- og sikkerhetsleder i Unitor Ships Service.

Det var kvalitets- og sikkerhetsansvaret som ga henne smaken på lederskap.

— Det handler om dyktige medarbeidere. Det å engasjere medarbeidere, bygge kompetanse og utøve godt lederskap er veldig viktig for å nå kvalitetsmålene.

9.000 sjøfolk

Fra Unitor gikk veien videre til Wilh. Wilhelmsen. Hun ble visepresident for crewing med base i Kuala Lumpur.

— Jeg hadde ansvar for 9.000 sjøfolk. Denne rollen kombinerte de tre områdene jeg har interesse for — fag, forretning og HR — og den viktige samhandlingen mellom dem.

Etter fem år i Malaysia var det på tide å reise hjem og etter hvert ble det Vegdirektoratet. Der ledet hun HR og administrasjonsavdelingen i seks år før hun gikk over til vegområdet.

—  Men du er altså kjemiingeniør. Kvalifiserer det til å bygge veier og lede brobyggere og asfalterere?

—  Jeg sluttet ikke å utdanne meg etter at jeg var blitt ingeniør. I bagasjen har jeg nå bedriftsøkonomi, en master of management, strategisk kompetansestyring, samt et Wilh. Wilhelmsen/BI-program som ble kalt Innovation management in the global knowledge economy. Jeg tok også HR-programmet på BI.

— Faglig ballast er viktig for at HR-faget skal kunne utøves basert på kunnskap. Jeg er opptatt av å innføre mer bruk av målinger og analyse i den nye rollen. Det er viktig med konsistente data for å bevege en organisasjon i ønsket retning.

10 prosent turnover

—  Hva liker du minst med å jobbe med HR?

—  Å jobbe med HR betyr også å jobbe med de vanskelige sakene. Jeg synes bestandig det er utfordrende å gå inn i slike saker og tenker bestandig på hva mer vi kunne ha gjort for å unngå dem.

—  Det har vært en utfordrende tid i Statens vegvesen. Vi må motivere til at ansatte går til fylkeskommunene samtidig som vi må opprettholde et godt kompetansemiljø i egen organisasjon slik at vi får løst våre oppgaver i framtiden. I tillegg flyttes om lag 300 stillinger ut av Oslo. Det fører til at mange slutter og går til andre arbeidsgivere. En turnover på rundt 5% er nå nesten doblet. I tillegg kommer alle som går til fylkeskommunene.

— Dette betyr at fokus på vår framtidige organisasjon blir veldig viktig. Etter en svært omfattende omstilling må vi skape entusiasme for hvordan vi skal løse oppgavene våre framover slik at trafikantene opplever at de får en enda bedre framkommelighet på norske veger. Å støtte en slik utvikling fra et HR-perspektiv er givende.

Etter en svært omfattende omstilling må vi skape entusiasme for hvordan vi skal løse oppgavene våre framover slik at trafikantene opplever at de får en enda bedre framkommelighet på norske veger.

Endring gir energi

— På et personlig plan så gleder jeg meg rett å slett til å komme i gang i ny rolle. For meg gir endring energi.

—  Hva er de største HR-utfordringene over en 3-5 års horisont?

—  Etter den store omstillingen vi er inne i må vi bruke de neste årene på å bygge vårt «Brand» for framtiden. Om 3-5 år skal vi framstå som en attraktiv arbeidsgiver som gjør at vi beholder gode medarbeidere og tilsetter de beste.

Vegvesenet anno 2020

— Forklar hva Statens vegvesen er.

— Det er en etat med en lang historie. Vi har vært en stor aktør i 155 år. Nå gjennomføres store reformer og vi får en annerledes rolle i samfunnet.

— Fra 2020 beskriver dette oss: Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten i veisektoren gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom utvikling av regelverk, tilsyn, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg. Virksomheten er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

—  Hva kjennetegner en god leder?

—  Tydelige budskap og som på en ærlig måte skaper entusiasme for virksomhetens strategiske mål.

De største lederutfordringene

—  Hva er de største lederutfordringene i dag?

—  Å lede i virksomheter som raskt endres og gjerne som konsekvens av digitalisering. Nye samhandlingsarenaer skapes som utfordrer ledere til å jobbe annerledes.

— Er du selv en digital leder?

— Jeg er ganske god på det digitale vil jeg nok si.

—  Hvorfor er HR viktig?

—  Jeg mener HR er en strategisk partner for å nå mål i virksomheten. Det handler om motiverte medarbeidere med god kompetanse.

—  Hva er dine tre beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?

— Du skal være interessert i mennesker og hva som motiverer oss; du skal like å jobbe med strategi; og du skal like å jobbe analytisk.  Sørg også for å ha med deg operativ erfaring, det er svært nyttig i utøvelsen av HR-faget.

Stafettpinnen

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

— Jeg har tre navn: Janne Aas Jacobsen i NIRAS, Jon Sannes i Byggenæringens Landsforbund og Liv Kari Hansteen i Rådgivende ingeniører.

— Det er notert.

Sørg for å ha med deg operativ erfaring, det er svært nyttig i utøvelsen av HR-faget.


Intervjuet er gjort for HR Norge og originalt publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
24 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
3 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: