tilt | For deg som jobber i ... | HR | Jane Bordal, ny HR-topp i Statens vegvesen: «Nå handler det om å se fremover»

Jane Bordal, ny HR-topp i Statens vegvesen: «Nå handler det om å se fremover»

onsdag 8. januar 2020 @ 12:00

Fra 1. januar endret Statens vegvesen organisasjonskartet dramatisk. Samtidig tok en tidligere kjemiingeniør over stafettpinnen som øverste HR-leder i den krympende giganten.
Av Paal Leveraas

Hvordan ser arbeidsdagen ut for en kjemiingeniør som er forfremmet til øverste HR-leder i Statens vegvesen? «Jeg vet ikke ennå», svarer Jane Bordal. «Jeg begynte i jobben 1. januar.»

Fra 1. januar endret Statens vegvesen organisasjonskartet dramatisk. Etaten gikk fra en regional til en funksjonell organisering. Det sammenfaller med regionreformen, som blant annet innebærer at vegadministrasjon overføres til fylkene.

Omstillingen innebærer en reduksjon fra ca. 7.000 til rundt 4.800 ansatte, etter planen effektivt fra 1. januar.

Det er i denne krympende veigiganten den tidligere kjemiarbeideren, hyrebasen, og vegbyggeren Jane Bordal tar roret som øverste HR-leder.

I det nye organisasjonskartet til Statens vegvesen er hun oppført som direktør for HR og HMS.

—  Det beste jeg vet er å jobbe med folk og kjenne gleden ved at de tiltakene vi gjør skaper arbeidsglede og entusiasme, sier hun.

— Det er store omstillinger med omorganisering og effektivisering. Det er både med glede og respekt jeg går inn i denne rollen. Det å bygge laget for framtiden er viktig for oss nå, og vi er allerede i gang med designfasen av et program som starter nå i 2020.

Det beste jeg vet er å jobbe med folk og kjenne gleden ved at de tiltakene vi gjør skaper arbeidsglede og entusiasme.

Jane Bordal

Fag, forretning og HR

Janes karriere omfatter foruten vegbygging også kjemisk industri og shipping, og hun har tilbrakt mange år i Asia, nærmere bestemt Kuala Lumpur i Malaysia. Karrieren har vekslet mellom ledelse av fag, forretning og HR.

De siste seks årene har hun ledet det overordnede vegområdet i Statens vegvesen. Nå er hun altså leder av den strategiske HR-funksjonen, koblet mot HMS og bærekraft, og viktig nok til å inkluderes i etatens toppledelse.

— Hvordan ser arbeidsdagene dine ut?

— Siden jeg er ny i rollen er det vanskelig å svare på det. Men jeg vet at jeg har ansvar for tre hovedfunksjoner: etatens HR-strategier og langtidsplaner for utvikling av organisasjon og menneske; det overordnede arbeidsgiveransvaret, lønnspolitikken og personalreglementet; og den overordnede styringen av etatens systematiske HMS- og bærekraftarbeid.

Siden jeg er ny i rollen er det vanskelig å svare på hvordan arbeidsdagene mine ser ut. Men jeg vet at jeg har ansvar for tre hovedfunksjoner.

Det handler om dyktige medarbeidere

Som ingeniør jobbet Bordal i mange år som salgsingeniør og produktspesialist i kjemisk industri, før hun hoppet av og ble kvalitets- og sikkerhetsleder i Unitor Ships Service.

Det var kvalitets- og sikkerhetsansvaret som ga henne smaken på lederskap.

— Det handler om dyktige medarbeidere. Det å engasjere medarbeidere, bygge kompetanse og utøve godt lederskap er veldig viktig for å nå kvalitetsmålene.

9.000 sjøfolk

Fra Unitor gikk veien videre til Wilh. Wilhelmsen. Hun ble visepresident for crewing med base i Kuala Lumpur.

— Jeg hadde ansvar for 9.000 sjøfolk. Denne rollen kombinerte de tre områdene jeg har interesse for — fag, forretning og HR — og den viktige samhandlingen mellom dem.

Etter fem år i Malaysia var det på tide å reise hjem og etter hvert ble det Vegdirektoratet. Der ledet hun HR og administrasjonsavdelingen i seks år før hun gikk over til vegområdet.

—  Men du er altså kjemiingeniør. Kvalifiserer det til å bygge veier og lede brobyggere og asfalterere?

—  Jeg sluttet ikke å utdanne meg etter at jeg var blitt ingeniør. I bagasjen har jeg nå bedriftsøkonomi, en master of management, strategisk kompetansestyring, samt et Wilh. Wilhelmsen/BI-program som ble kalt Innovation management in the global knowledge economy. Jeg tok også HR-programmet på BI.

— Faglig ballast er viktig for at HR-faget skal kunne utøves basert på kunnskap. Jeg er opptatt av å innføre mer bruk av målinger og analyse i den nye rollen. Det er viktig med konsistente data for å bevege en organisasjon i ønsket retning.

10 prosent turnover

—  Hva liker du minst med å jobbe med HR?

—  Å jobbe med HR betyr også å jobbe med de vanskelige sakene. Jeg synes bestandig det er utfordrende å gå inn i slike saker og tenker bestandig på hva mer vi kunne ha gjort for å unngå dem.

—  Det har vært en utfordrende tid i Statens vegvesen. Vi må motivere til at ansatte går til fylkeskommunene samtidig som vi må opprettholde et godt kompetansemiljø i egen organisasjon slik at vi får løst våre oppgaver i framtiden. I tillegg flyttes om lag 300 stillinger ut av Oslo. Det fører til at mange slutter og går til andre arbeidsgivere. En turnover på rundt 5% er nå nesten doblet. I tillegg kommer alle som går til fylkeskommunene.

— Dette betyr at fokus på vår framtidige organisasjon blir veldig viktig. Etter en svært omfattende omstilling må vi skape entusiasme for hvordan vi skal løse oppgavene våre framover slik at trafikantene opplever at de får en enda bedre framkommelighet på norske veger. Å støtte en slik utvikling fra et HR-perspektiv er givende.

Etter en svært omfattende omstilling må vi skape entusiasme for hvordan vi skal løse oppgavene våre framover slik at trafikantene opplever at de får en enda bedre framkommelighet på norske veger.

Endring gir energi

— På et personlig plan så gleder jeg meg rett å slett til å komme i gang i ny rolle. For meg gir endring energi.

—  Hva er de største HR-utfordringene over en 3-5 års horisont?

—  Etter den store omstillingen vi er inne i må vi bruke de neste årene på å bygge vårt «Brand» for framtiden. Om 3-5 år skal vi framstå som en attraktiv arbeidsgiver som gjør at vi beholder gode medarbeidere og tilsetter de beste.

Vegvesenet anno 2020

— Forklar hva Statens vegvesen er.

— Det er en etat med en lang historie. Vi har vært en stor aktør i 155 år. Nå gjennomføres store reformer og vi får en annerledes rolle i samfunnet.

— Fra 2020 beskriver dette oss: Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten i veisektoren gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom utvikling av regelverk, tilsyn, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg. Virksomheten er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

—  Hva kjennetegner en god leder?

—  Tydelige budskap og som på en ærlig måte skaper entusiasme for virksomhetens strategiske mål.

De største lederutfordringene

—  Hva er de største lederutfordringene i dag?

—  Å lede i virksomheter som raskt endres og gjerne som konsekvens av digitalisering. Nye samhandlingsarenaer skapes som utfordrer ledere til å jobbe annerledes.

— Er du selv en digital leder?

— Jeg er ganske god på det digitale vil jeg nok si.

—  Hvorfor er HR viktig?

—  Jeg mener HR er en strategisk partner for å nå mål i virksomheten. Det handler om motiverte medarbeidere med god kompetanse.

—  Hva er dine tre beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?

— Du skal være interessert i mennesker og hva som motiverer oss; du skal like å jobbe med strategi; og du skal like å jobbe analytisk.  Sørg også for å ha med deg operativ erfaring, det er svært nyttig i utøvelsen av HR-faget.

Stafettpinnen

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

— Jeg har tre navn: Janne Aas Jacobsen i NIRAS, Jon Sannes i Byggenæringens Landsforbund og Liv Kari Hansteen i Rådgivende ingeniører.

— Det er notert.

Sørg for å ha med deg operativ erfaring, det er svært nyttig i utøvelsen av HR-faget.


Intervjuet er gjort for HR Norge og originalt publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.

HR-profiler

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.