🔖 HR
Månedens HR-profil:

— Humor er undervurdert som lederverktøy

«Min misjon er å få ned selvhøytideligheten»

av | 16. desember 2019 @ 08:17

Erik Dale (foto: Paal Leveraas)
HR-direktør Erik Dale startet karrieren som Peder fra Froland i Lille Lørdag. Hans misjon er å bekjempe pompøsitet. Våpenet er humor.

«Humor er undervurdert som lederverktøy», sier Erik Dale. HR-direktøren i entreprenørselskapet Kruse Smith bør vite hva han snakker om. Humor har vært hans hobby siden han debuterte som Peder fra Froland i Lille Lørdag på midten av 90-tallet.

Etter å ha skrevet 81 profiler av folk i eller med tilknytning til HR, lar jeg meg fortsatt forundre over hvilket spekter av fargerike personligheter dette faget har trukket til seg.

Reklamefolk? Mediefolk? Standup-komikere? De kan bare gå og legge seg, beskjemmet over sine grå og triste fremtoninger.

Det er i HR det skjer.

På den annen side …

Månedens HR-profil har noen karrierer bak seg før han endte i HR.

Innen reklame.

Og media.

Og som komiker.

Humor mot selvhøytidelighet

—  Min misjon er å få ned selvhøytideligheten, sier eks-kommunikasjonsdirektør, reklamegrunder, journalist, komiker og (faktisk) sykepleier Erik Dale, p.t. organisasjons- og kommunikasjonsdirektør (herunder HR) for Kruse Smith.

—  Jeg bruker humor som medisin mot selvhøytidelighet. Noen kulturer oser av pompøsitet. Jeg merker med en gang jeg kommer i kontakt med en virksomhet om det er en varm, raus, inkluderende kultur, eller en avmålt, kompetitiv, kald selvhøytidelig kultur.

—  Hvilken kategori faller Kruse Smith i?

—  Heldigvis er vi et svært lite selvhøytidelig selskap.

—  Hvordan bekjemper du pompøsitet?

—  Humor er et godt virkemiddel for å avkle selvhøytideligheten. Jeg er nok en krevende fyr for selvhøytidelige mennesker. Så er det fallgruver. Det går en fin grense mellom å klovne og tulle og tøyse og ivareta en naturlig autoritet. Jeg håper jeg greier den balansen.

Noen kulturer oser av pompøsitet. Min misjon er å få ned selvhøytideligheten.

—  Humor er blitt en hobby for deg, nærmest en bijobb i perioder. Fortell.

— Jeg møtte Bård Tufte Johansen da jeg gikk på gymnaset i Skien på 80 – tallet. Siden da har vi vært nære venner. Bård og Harald Eia hadde sitt gjennombrudd med Lille Lørdag  De rasket sammen noen kamerater til dugnad for sketsjer og humor hvor Rudebilstasjonen i Arendal og rifla påmm fritt stod sentralt. Jeg fikk rollen som Peder fra Froland.

Siden den gang har han med ujevne mellomrom lagt bort slipset og dressjakken og entret en eller annen scene, både alene og med partnere. I 2013 var det med Toby Tørressen. «Sønnen min sier det er en midtlivskrise», fortalte han bladet Byggeindustrien i den anledning. For to år siden lagde imidlertid far og sønn sitt eget humorshow også.

Det store mellomrommet

—  Hvordan havnet du i HR?

— Det som trakk meg mot HR er det store MELLOMROMMET: mennesker, teknologi og organisasjon. Kall det gjerne organisasjonskultur.

—  Jeg er utdannet sykepleier og jobbet på gulvet innen akuttmedisin i noen år  før jeg startet som rådgiver i HR-avdelingen i Aker–systemet i 1998. Da Aker nedbemannet i 2001 sluttet jeg og ble gründer og eier av det som etterhvert ble et stort og tydelig  kommunikasjonshus på Sørlandet, Dale+Bang. På det meste var vi nærmere 40 ansatte. I denne perioden jobben jeg stort sett med prosesser knyttet til kommunikasjon og ledelse hos våre kunder.

Mye på farten

Erik bor i Kristiansand hvor Kruse Smith har sitt hovedkontor. Men mye av tiden bruker han på selskapets lokasjoner i Oslo og Stavanger.  Ofte starter dagen med tidlige flyavganger.

— Og da kommer du inn med 06:10-flyet og fyller det store mellomrommet?

— Ikke personlig. Men jeg er opptatt av det jeg kaller det store mellomrommet: Det som oppstår i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi. Jeg er opptatt av hvordan kulturen i organisasjonen påvirker mennesker, hvordan den enkelte og organisasjonen som helhet finner sitt «hvorfor».

Jeg er opptatt av det store mellomrommet.Erik Dale

—  Hva er Kruse Smiths «hvorfor»?   

—  Kruse Smith er et av de få selskapene i vår størrelse innen bygg- og anlegg som er familieeid. Eierne er Leire-familien. Kruses grunnlegger var morfaren til vår styreleder Sissel Leire. Selskapet har vært i denne familien hele tiden. Det i seg selv er et «why». Å jobbe i en familiebedrift er en del av et «why».

—  Vi har dedikerte og verdiorienterte og tålmodige eiere gjennom tre generasjoner. Eierne er også opptatt av miljø og samfunnsansvar. De er opptatt av menneskene i organisasjonen. Det betyr at min rolle blir sentral også i et eierperspektiv. Det er også et «why».

—  Det er i tredje generasjon det begynner å bli trøblete, er det ikke?

—  Jeg tror ikke de ser på det som at en generasjon overtar etter en annen, men som en slags transformasjon hvor det skal legges stor vekt på det menneskelige aspektet. 

 Kliss like ledere

—  Du er brennende opptatt av mangfold og mangfoldsledelse. Vil du snakke om det?

—  En stor lederutfordring i Norge i dag er mangel på mangfold blant norske ledere. Den store majoriteten av ledere i norsk næringsliv er «kliss like». De er primært utdannet økonomer, noen er ingeniører eller jurister. Hva er det med disse utdanningene som gjør deg spesielt skikkelig til å lede mennesker? Er det noe de spiser i kantina på BI? Eller noe du bare blir når du tar på deg vaffeljakka på Handelshøgskolen? Ikke vet jeg.

— Dette bekymrer meg faktisk ganske mye. Ledergrupper må ikke bli ekkokamre der mangfoldet i samfunnet for øvrig er svært dårlig representert. Rekrutterere bidrar også til å opprettholde status quo. Norske rekrutterere er heller ikke særlig spenstige og dristige i sine valg. Så velger vi de som ligner oss og fyller på med flere av samme slag. En mannlig toppleder som er over snittet prestasjonsorientert, og briefer med slimfit og pulsklokke,  ansetter ikke en overvektig kvinne i rullestol.  Sånn er det bare.

Hva er det med disse utdanningene som gjør deg spesielt skikkelig til å lede mennesker? Er det noe de spiser i kantina på BI?Erik Dale

—  Hvordan står det til med mangfoldet i ledelsen i Kruse Smith?

—  Konsernsjef, styreleder og og en av tre operative regionledere er kvinner. I vår bransje er det faktisk ganske bra. Det etniske mangfoldet er vi imidlertid alt for svake på. Og her i HR —  jeg er eneste mann i HR-teamet. Det sier vel sitt. Vi har behov for å adressere disse utfordringene for å få et større mangfold. Vi trenger definitivt flere menn i HR-faget.

Ikke bare tilstede, men tilSTEDE

— Hvordan ser arbeidsdagene ut for deg?

—  Kruse Smith-konsernet har tre hovedlokasjoner, Oslo, Stavanger og Kristiansand. Jeg bruker mye tid på å være fysisk tilstede og tilgjengelig. Ikke bare i møter, men tilSTEDE. Å prate med folk er som forferdelig undervurdert. Som konsern «kobler» vi på HR- og kommunikasjonsaspektet i ulike forretningsmessige prosesser. Jeg får derfor et tydelig kommersielt utgangspunkt for min virksomhet, noe jeg også forsøker å forankre og bevisstgjøre i min avdeling.

—  Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

—  Å støtte og fasilitere endringer som bidrar til lønnsomhet og kommersielle resultater.

—  Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer over en 3-5 års horisont?

—  Bidra med vår kompetanse for å skape resultater og være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver.

—  Det har vært noen tøffe år for Kruse Smith?

—  Det har vært tre krevende år hvor vi har måttet jobbe veldig hardt for lønnsomhet. De siste årene har det også fått konsekvenser for bemanningen.  Da jeg begynte i 2012 var vi nesten 1000 ansatte her. Nå er vi 850.

Mennesker som tema

—  Hva gjør deg stolt med tanke på jobben?

—  Jeg er stolt av å bringe inn perspektiver knyttet til mennesker, organisasjon og ledelse i jobben min.

—  Hva kjennetegner en god leder?

—  Den viktigste lederegenskapen er å være glad i mennesker. Fordi ledelse i bunn og grunn handler om å få folk med seg.

—  Hvorfor er HR viktig?

—  HR er ikke viktig i seg selv, men kan være avgjørende under noen tydelige forutsetninger. HR må kunne forretningen, hvor verdiene skapes. HR må hele tiden stille seg selv spørsmålet hvordan vårt fag kan bidra til å skape resultater, både menneskelige, økonomiske og teknologiske.

Omsorg og kynisme

—  Hva er dine tre beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?

  1. Tenk deg godt om – det er mange om beinet
  2. Kommunikasjonsferdigheter og kommunikasjonsfaget er viktige og undervurderte bestanddeler innen HR-faget
  3. Du må takle å stå i et krevende skjæringspunkt mellom «omsorg og ivaretakelse av mennesker» på den ene siden, og «kyniske» og kommersielle perspektiv på den andre siden. 

—  Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

—  Anne Torbjørnsen, HR-direktør i Veidekke.

—  Hvorfor valgte du denne personen?

—  Anne er dyktig!

—  Det er notert.

«HR må hele tiden stille seg selv spørsmålet hvordan vårt fag kan bidra til å skape resultater»

Intervjuet er gjort for HR Norge, og inngår i en lang serie intervjuer med mennesker i HR. Se denne siden for en oversikt. Republisert etter avtale,

Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: