tilt | For deg som jobber i ... | HR | DNBs digitale endringsreise i et HR-perspektiv

DNBs digitale endringsreise i et HR-perspektiv

tirsdag 5. november 2019 @ 09:17

Kari Bech-Moen, konserndirektør People i DNB, om HR-utfordringer i en digital tid.
Av Paal Leveraas

Kunstig intelligens, maskinlæring og kjempestore data til tross: Den viktigste softwaren sitter fremdeles mellom ørene til de ansatte. Få vet det bedre enn People-direktøren i Nordens største finanskonsern, Kari Bech-Moen

Kari Bech-Moen var en av keynotene på Software 2020 som en av få uten en teknologisk forankret posisjon som har snakket til denne forsamlingen gjennom årene.

Et det HoPe?

Siden DNB reorganiserte deler av konsernstrukturen i september har hun hatt jobben som Group Executive Vice President, Head of People (EVP HoPe) i DNB. 

Det er det vi kalte HR-direktør i fjor. 

—  Er det håp for folk i finans, Kari? Eller blir det bare roboter igjen?

—  Folk er det viktigste vi har, og det vil det fortsette med. Du kan bare glemme å håndtere de enorme endringene finansnæringen går gjennom uten de rette folka. Og alt vi gjør har i siste instans med mennesker å gjøre. 

«Du kan bare glemme å håndtere de enorme endringene finansnæringen går gjennom uten de rette folka.»

Kari Bech-Moen

Like mange ansatte for 50 år siden

—  Men mennesker påvirkes sterkt av endringene som skjer. DNB er Nordens største finanskonsern. I 1969 var vi like mange ansatte som i dag, men nesten 9 av 10 medarbeidere satt bak skranken. I dag snakker vi om færre enn 1 av 10. I dag er 99 prosent av møtene mellom kunder og DNB digitale. Det betyr at brukeropplevelsen betyr mer og mer. Samtidig skal vi være tilstede lokalt med folk man kan snakke med, over hele landet.

—  På Software skal du snakke om hvordan man navigerer innen digitalisering. Hva kommer du til å si?

—  Jeg skal dele hvordan digitaliseringen av finansnæringen oppleves og håndteres i et HR-perspektiv. Endringstakten i dag er enorm. Konkurransebildet snus på hodet, og etablerte selskap må snu seg raskere enn noen gang. Jeg vil dele noen av våre erfaringer fra denne endringsreisen. 

Finans er IT, ikke bank

─ Stikkord?

─ Å navigere i digitalisering. Å være bevisst på det viktigste vi kan lære folk i dag er å lære. At nye problemstillinger krever ny kompetanse. 50 prosent av nyansettelsene våre i dag er IT-hoder. At det å drive bank i dag handler vel så mye om IT-virksomhet som økonomisk rådgivning. Få, om noen, har sett større omstillinger som følge av digitaliseringen enn bank. 

—  Du har bare 25 minutter eller så?

─ Så vil jeg snakke om konkurransebildet, hvordan vi ruster oss mot trusselen om at fintech-startupene kommer og tar oss. Jeg vil snakke om digitale infrastrukturer; og jeg vil dele historien om hvordan vi reduserte reisetiden fra søknad om boliglån til beslutning fra 48 timer til 2 minutter.

«Vi reduserte reisetiden fra søknad om boliglån til beslutning fra 48 timer til 2 minutter.»

HR, IT og endring

— Hvordan påvirker de store endringene HR som fag og funksjon?

─ HR er en viktig medspiller i alt som har med endring å gjøre, selv om endringsreisen som sådan eies av hele konsernledelsen. Vi har en viktig rolle i å bryte ned siloer og bygge kultur.

─ Så handler det mye om ledelse. Vi har jobbet lenge for å forankre det vi kaller «gi slipp»-ledelse. Nå er fokus på at ledere skal sette tydelig retning for fremtiden. Den nye konsernstrategien handler mye om det. Vi knytter ting litt tettere sammen, prioriterer hardere og tar litt mer strukturell styring.

─ Vi jobber også med å å digitalisere interne prosesser i HR. Det gjør vi i stor grad selv med folk i HR-enheten «Tech and Core». Vi har dessuten en HR-chatbot ved navn Hugo som svarer på mange spørsmål knyttet til personalfunksjonen.

─ Nå jobber vi med hvordan vi kan bruke teknologien mer proaktivt, for eksempel ved prediksjoner knyttet til fremtidige kompetansebehov. Vi jobber med å få opp datagrunnlaget for dette.

Eks-gründeren som ble HR-topp

Kari startet i DNB som divisjonsdirektør for People våren 2019. Fra 23 september har hun hatt tittelen konserndirektør, med ansvar for «People», som i praksis er hele DNBs HR-område. Hun har ansvar for ca 9.000 medarbeidere i Norge og utlandet. 

At hun ble konserndirektør i Nordens største finanskonsern kan være interessant å vite for mange håpefulle gründere, for da hun ble rekruttert til DNB ledet hun det lille oppstartselskapet FamWeek. Det ble solgt med stab og styre og tjenester, men altså uten CEO-en. 

I perioden hun startet FamWeek hadde hun forlatt en jobb i Telenor for å flytte til London med mann og barn. Med to unger i barnehage oppdaget hun at kommunikasjon mellom skole og foreldre foregikk på alle slags plattformer. Lapper i sekken, apper, læringsplattform, tekstmeldinger, epost. FamWeek ble startet for å løse problemet. 

— Da jeg jobbet i Telenor var vi, som mange andre, et par med en svært travel hverdag, og vi var opptatt av å være gode foreldre. Vi hadde barn i barnehage og SFO. Jeg ble gal av alle de ulike kanalene som ble brukt for å kommunisere mellom foreldre og skole, og så at det ikke bare var en utfordring i Norge, men også internasjonalt. Så da startet jeg FamWeek.

—  Gründererfaringen er en viktig ballast for meg i den rollen jeg har nå, sier hun. 

«Gründererfaringen er en viktig ballast for meg i den rollen jeg har nå.»

Forretningsnærhet

—  Oppsummert, hva er det viktigste budskapet du gir til de 6-7-800 IT-folkene i salen når du holder foredraget på Software 2020?

—  Jeg vil forklare reisen, synliggjøre den enorme utviklingen vi har vært gjennom, og tydeliggjøre at det ikke alltid er like lett med den digitale reisen og transformasjonen man skal gjennom. 

—  Har du et råd til IT-folket?

—  Sørg alltid for at det er en forretningsnær IT-utvikling.


Artikkelen er skrevet for Den norske dataforening og opprinnelig publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Jobb, karriére eller kall?

Jobb, karriére eller kall?

|
Er din jobb en jobb eller en karriére? Eller er den et kall? Om du lever ut ditt kall avhenger av dine holdninger, men også av ledelsen og miljøet du er i.
Bærekraftig lykke - Bhutans brutto nasjonal lykke

Bærekraftig lykke – Bhutans brutto nasjonal lykke

|
Bhutans Brutto nasjonal lykke-indeks består av 9 dimensjoner og omfatter så mye mer enn økonomiske parametre alene.
Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.