Dumhetens paradoks

Bør du dumme deg ned for å klatre raskere opp karriérestigen? Ja, faktisk. Det er dumhetens paradoks.

Noen doser dumhet skaper harmoni og avverger konflikt. Store doser dumhet kan ha katastrofale konsekvenser. Det er dumhetens paradoks, i følge Mats Alvesson og André Spicer.

Bedrifter ansetter smarte mennesker og dummer de ned. Det er kortversjonen av talentreisen i mange virksomheter. De smarte folkene vil naturlig nok gjerne tenke selv og komme med løsninger, men oppdager snart at det ikke lønner seg. «Ikke tenk, bare gjør det», blir de fortalt, og «ikke kom med problemer, kom med løsninger».

De smarteste er smarte nok til ikke ikke å bruke sin intelligens, og heller ikke stille for mange spørsmål.

Dumhetens paradoks er at dette ikke alltid er et problem, snarere tvert i mot: det løser problemer. I hvert fall på kort sikt. Å dumme seg ned sparer tid og gjør veien oppover karrierestigen enklere og raskere.

På lang sikt kan det imidlertid gi katastrofale resultater. Finanskrisen i 2008 startet med funksjonell dumhet. Apples detronisering av Nokia som verdens suverene mobilkonge handlet også om funksjonell dumhet.

Det gjør denne boka også.

The Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work (Mats Alvesson og André Spicer)

Oppslagsfoto: Gerd Altmann fra Pixabay

Paal Leveraas
Følg Paal

The Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work

Functional stupidity can be catastrophic. It can cause organisational collapse, financial meltdown and technical disaster. And there are countless, more everyday examples of organisations accepting the dubious, the absurd and the downright idiotic, from unsustainable management fads to the cult of leadership or an over-reliance on brand and image. And yet a dose of stupidity can be useful and produce good, short-term results: it can nurture harmony, encourage people to get on with the job and drive success. This is the stupidity paradox.

The Stupidity Paradox tackles head-on the pros and cons of functional stupidity. You'll discover what makes a workplace mindless, why being stupid might be a good thing in the short term but a disaster in the longer term, and how to make your workplace a little less stupid by challenging thoughtless conformity. It shows how harmony and action in the workplace can be balanced with a culture of questioning and challenge.

The book is a wake-up call for smart organisations and smarter people. It encourages us to use our intelligence fully for the sake of personal satisfaction, organisational success and the flourishing of society as a whole.

Noen lenker kan gi et lite kickback til tilt.work. 

Bra bøker

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.