8 ledermyter du aldri kan leve opp til

Få områder er utsatt for så mye forskning som ledelse. Men holder forskningen mål? Nei, mener en liten gruppe akademikere og forskere fra ulike verdenshjørner. En av dem er Mats Alvesson, som nylig fikk Svenska HR-föreningens pris «Årets bok» for «Reflexive Leadership».

av | 27. august 2019 @ 04:00

Det fins en gruppe forskere som gjennom flere år har påpekt at ledelsesforskere og -utviklere, i likhet med keiseren, ikke har klær på seg. Mats Alvesson er en av dem. I artikkelen «Waiting for Godot: Eight major problems in the odd field of leadership studies» punkterer han en rekke myter om lederskap. Her er min tolkning av essensen i denne myteknusingen.


Dette er lederen som er større enn selve livet.

1 Den uovervinnelige helten: Du vet, han som kommer ridende inn i byen som styres av banditter. Solnedgangen i ryggen. Hesten lunter rolig avsted. Helten ser ut som han sover. I virkeligheten er han sterk, kraftfull, klok, allmektig og 100 prosent oppmerksom på skurkene som lurer bak saloon-døren. Dette er lederen som transformerer sine følgere. Hans kraft og autoritet er så stor at kulturelle normer, organisatoriske rutiner og historie faller som korthus og erstattes av noe nytt, vidunderlig. Dette er lederen som er større enn selve livet.


2 Ledelse er en Disney-film: I Disney-filmene vinner det gode over det onde, moral trumfer umoral, ærlighet overvinner falskhet.

Løvenes konge er ikke bare sterkere og mer kraftfull enn hyenene og bavianene, han er også mer moralsk, autentisk og modig, så modig at han er villig til å dø for det han vet er rett.

Det er vakkert, får frem tårer og smil, men fungerer sjelden like godt i virkeligheten som på et kinolerret.


… «karisma» og «autentisitet» er ikke konstante faktorer som kan pleies i en lukket lederskaps-container og tas frem når det trengs

3 Du er den fødte leder: Nei, du er ikke født som leder, du blir skapt. Og du skaper ikke deg selv, det er de du leder som skaper deg. Ditt lederskap er et resultat av kulturen du opererer i. Likevel tas lederskap forbløffende ofte ut av sin kontekst og defineres som noe som står på egne bein. Når en virksomhetskultur endres, går gjerne æren til godt lederskap. Lederen fremstår som en kulturskaper, snarere enn en som formes av kulturen.

Abstrakte og innholdsløse ord som «karisma» og «autentisitet» er ikke konstante faktorer som kan pleies i en lukket lederskaps-container og tas frem når det trengs. De er variabler. Hun som ble beskrevet som karismatisk i sin forrige jobb, beskrives som grå og kjedelig i sin nåværende. Han som alle syns var så autentisk i sin forrige jobb er blitt et logrende ja-menneske i sin nåværende.


4 Det fins to typer mennesker … de som leder og de som følger. Eller gjør det virkelig det? Er programmeringsgeniet i teamet ditt en som følger deg, eller er det du og resten av teamet som følger henne? Lunter professoren lydig etter dekanen, eller legen bak avdelingsdirektøren?

Lederskap har sjelden rom til å bre ut sine hvite vinger og fange vinden. 

Ofte vil vi oppdage at der organisasjonskartet beskriver en leder-følger-relasjon er det egentlig en kollega-til-kollega-relasjon.

Lederskap har sjelden rom til å bre ut sine hvite vinger og fange vinden. En leders mulighet til å utøve autentisk lederskap eller transformere sine følgere er ofte begrenset av uformelle, formelle og kulturelle faktorer.


5 Det glitrer, – det må være lederskap! Det er ikke gull alt som glimrer, og ikke alt som høres fint ut er lederskap. Det kan til og med hende det havnet i ledelseslitteraturen fordi noen så muligheten til å tjene penger på det.

Lederutvikling og ledelse er et attraktivt felt. For mange akademikere er det en inntektskilde som mer enn sper på professorlønna. «Lederskap» er også populært blant studenter, og det skaper et marked for stadig flere ledelseseksperter.

I jakten på ekstra inntekter setter forskere og akademikere merkelappen ´lederskap´ på alle slags fenomener.

God ledelse er definert som en kritisk suksessfaktor for de fleste virksomheter, og det gjør at pengene sitter løst. Det tiltrekker seg opportunister som ser en mulighet til å tjene gode penger. Også akademia og skoler lar seg friste, og i jakten på ekstra inntekter setter forskere og akademikere merkelappen «lederskap» på alle slags fenomener.

Ledelsesforskning og -utvikling blitt noe av en «honningfelle» for mange i akademiske miljø.


6 Ledelse er en sjekkliste av ferdigheter: Et annet problem Mats Alvesson løfter frem er tendensen til å «tingliggjøre» det folkene øverst i hierarkiet driver med. Man hiver en rekke egenskaper i en container og setter merkelappen «lederskap» på den.

«Autentisk lederskap» beskrives for eksempel i en studie referert i artikkelen hans som bestående av «oppmerksomhet, fordomsfri prosessering, demonstrert autentisk adferd, relasjonell orientering, lidenskapelig jakt på formål, solide verdier, empatisk ledelse, hjerterom, evne til å skape varige relasjoner og selvdisiplin».

— Å pakke alle disse gode egenskapene inn i en tilsynelatende robust kategori som autentisk lederskap virker tvilsomt, for å si det forsiktig, bemerker Alvesson.

Å pakke alle disse gode egenskapene inn i en tilsynelatende robust kategori som autentisk lederskap virker tvilsomt, for å si det forsiktigMats Alvesson

7 Gode resultater? Det må være godt lederskap: Tautologi er smør på flesk, eller når du forklarer den samme idéen med ulike ord. «En uventet overraskelse» er et eksempel. En overraskelse er pr definisjon uventet.

Mats Alvesson og andre forskere peker på at måten vi utformer spørreskjemaene vi måler lederferdigheter med ofte har sterke innslag av tautologi. Språket som er brukt i spørsmålsstillingen leder respondenten mot svaret. Når du har krysset av for at «jeg er stolt av å være assosiert med min leder» skal det litt til å svare negativt på neste spørsmål som er hvorvidt avdelingen ledes effektivt.

Poenget til Alvesson er at det intensjon, handling og resultat ofte sauses sammen. Et ønsket resultat tilbakeføres til en lederadferd uten at det er sikkert at det er en sammenheng. En leder som «oppfordrer til kritisk og strategisk tenkning» skal fortjener ikke nødvendigvis æren for at det tenkes godt bare fordi hun oppfordrer til det.

Jeg har måttet erkjenne at transformasjonsledelse ikke eksisterer i det virkelige liv.Susann Gjerde

Her er vi, slik jeg oppfatter det, ved noe av kjernen i Susann Gjerdes aha-opplevelser som lederutvikler og -forsker. Lederutviklingens dilemma ligger i måten vi stiller spørsmålene våre.

— Måten spørsmålene er formulert forteller deg hva du bør svare, sier hun.

— Jeg har undervist i mange år i transformasjonsledelse, og tatt for gitt at de positive effektene er reelle. Mats Alvesson har fått meg til å innse at det hele er fundert på antagelser som ikke har forskningsmessig belegg. Jeg har måttet erkjenne at transformasjonsledelse ikke eksisterer i det virkelige liv. Det er noe som blir til gjennom et spørreskjema.

8 Ledelse er uavhengig av virkeligheten: Er ledelsesforskere og lederutviklere interessert i virkeligheten? Spørreskjemaene som brukes er i hvert fall sjelden interessert i virkeligheten. De er frikoblet fra organisasjonens hverdag i form av begivenheter, følelser, relasjoner, motstand og opposisjon i rekkene.

Lederundersøkelser er dessuten ofte det man i media vil omtale som «enkilde-journalistikk». All informasjon er basert på intervjuer med mennesker som, gitt sin egeninteresse, er alt annet enn troverdige datakilder. Ofte tror lederne selv at de er bedre ledere enn deres medarbeidere kan bekrefte.

… disse idéene er ikke i kontakt med noen realistisk erkjennelse av organisatorisk virkelighetMats Alvesson

«Man kan lure på om ledere og andre som er ment å utøve lederskap egentlig får så mye hjelp av transformerende, tjenende eller autentisk lederskap, fordi disse idéene ikke er i kontakt med noen realistisk erkjennelse av organisatorisk virkelighet», skriver Alvesson, og tilføyer om organisatorisk virkelighet at den ofte er «rotete, politisk og fokusert på leveranser av kortsiktige resultater med medarbeidere som tilpasser seg deres sjefers vilje».


Oppslagfoto: Ravi Mohan fra Pixabay

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Råtten lederutvikling? | Tirsdag morgen - […] Jeg har lest den og her får du min tolkning av essensen i denne skarpe, myteknusende artikkelen. […]
  2. Leksikonet, innovasjonen og den verdibaserte lederen | Tirsdag morgen - […] Selv innen ledelsesfaget — «en disiplin eldre enn verdens eldste yrke» — tenkes det nye tanker og gamle sannheter…
  3. Leksikonet, innovasjonen og den verdibaserte lederen - tilt.work - […] Selv innen ledelsesfaget tenkes det nye tanker og gamle sannheter utfordres.  […]
  4. Råtten lederutvikling? - tilt.work - […] Jeg har lest den og her får du min tolkning av essensen i denne skarpe, myteknusende artikkelen. […]

Legg inn en kommentar

De siste artiklene

Ukebrevet

Bli en tilter

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: