🔖 Ledelse

— Vi har for mange lederpyser

av | 17. september 2018 @ 06:59

«Doktor Glad» – Lisa Vivoll Straume – mener mange ledere kaster bort muligheten å bygge medarbeidere som fungerer på sitt beste og leverer de beste resultatene. De er for pysete, rett og slett.

All ledelsesforskning viser at god ledelse handler om relasjoner. Ikke bare gode relasjoner, men at lederen tør å stå i relasjoner til sine medarbeidere på godt og vondt. Men liv og lære er to forskjellige ting. – Det er for mange pyser der ute, sier Lisa Vivoll Straume. – Lederpyser.

Ph.d. i positiv psykologi – også kalt «doktor Glad» – Lisa Vivoll Straume er ikke glad for at det er sånn. Hun mener mange ledere kaster bort en stort potensial til å bygge medarbeidere som er fungerer på sitt beste og følgelig leverer de beste resultatene. Men hun vet mer enn de fleste hvilke underliggende mekanismer som ligger bak.

Ingen menneskerett

– Ledere som ikke tør å ta de vanskelige samtalene og stille de tøffe spørsmålene er et stort problem i norsk arbeidsliv, sier hun.

– Det er ingen menneskerett å være leder. Når du har påtatt deg ansvar for andre mennesker kan du ikke bare belage deg på at du gjennom tittel kan beslutte, så blir alt som du hadde tenkt. Ledelse krever at du involverer deg.

«… husk at det å være omsorgsfull som leder ikke nødvendigvis handler om trøst»

Jeg intervjuet Lisa i forbindelse med HR Norges årskonferanse HR Forum. Der snakket hun om «Ledelse gjennom styrker, ressurser og relasjoner». Det handler om den vanskelige balansegangen ledere må stå i, og hvordan en kunnskap om grunnleggende menneskelige mekanismer kan hjelpe.

Krysse grensene

– Hva er ditt viktigste budskap?

– Det er at skal du lykkes som leder må du tørre å bevege deg over grensene for din tittel, posisjon og stillingsinstruks, svarer hun.

– Og det betyr?

– At du som leder må tørre å gå i en ekte åpen og ærlig dialog og stille de vanskelige spørsmålene. At du tør å risikere deg selv ved å stille spørsmål du ikke liker svaret på, eller ikke har en løsning på.

— For når du får vite ting om deg selv som gjør vondt å høre, eller må ta del i andres livskriser og tilkortkommenhet, da krever det sitt for å stå i det med rak rygg, varmt hjerte og klokt hode. Der er det mange som ikke tør eller skygger unna, og det er det jeg mener med at ledelse ikke er for pyser.

– Men det er jo ikke så lett å være leder heller?

– Nei, ledelse er vanskelig, men det betyr jo ikke at man kan la det være. Det er krevende å balansere mellom nærhet, tilstedeværelse og omsorg på den ene siden, og tydelighet, krav og forventninger på den andre.

– Men husk at det å være omsorgsfull som leder ikke nødvendigvis handler om trøst. Det handler om å være en veiviser, en som står støtt og kan ta imot og samtidig gi retning, være tydelig og utfordre om det kreves.

Bygge mestringstro

– Hvordan ser dette ut i praksis?

– Sett at en medarbeider klager over høyt arbeidspress og mangel på tid og ressurser. Mest sannsynlig kan du ikke redusere antall oppgaver eller gi mer tid, og det er heller ikke nødvendigvis den beste løsningen for slike opplevelser. Din viktigste oppgave som leder blir å lytte, forstå og bekrefte, for deretter å veilede medarbeideren til å håndtere opplevde krav og hindringer gjennom å ta i bruk de personlige styrkene og ressursene vedkommende har i seg.

I mange tilfeller handler det om å bygge mestringstro, optimisme og motivasjon, og om hjelp til å utvikle gode mentale strategier for å stå i det som oppleves vanskelig eller uoverkommelig.

– Vi vet jo at det er noen lederstiler som funker bedre enn andre. Styring og kontroll er ganske utbredt, og det funker i noen situasjoner. Skure-og-gå-ledelse er også vanlig. Det går aldri bra, og har kjempestore negative konsekvenser. Vi vet også at den type lederstil som har relasjoner i fokus er den som gir best resultater på sikt.

– Når det kommer til stykket koker alt ned til at den gruppen mennesker du har ansvar for blir motivert til å gjøre det som er lurt å gjøre. Husk at ledelse er å skape resultater gjennom andre. Hvis andre kan gjøre det uavhengig av deg, er det ikke ledelse.

Lisa er opptatt av kraften i det læringsorienterte fokuset som en grunnleggende forutsetning for praktisk talt alt, og spesielt for å dyrke fram en kultur hvor det er lov å feile.

– Hvis vi beveger oss litt forbi de vanlige motivasjonsteoriene knyttet til belønning ser vi at en viktig faktor er tankesett. Tankesett er de indre teoriene vi har om oss selv som i stor grad påvirker hvilke valg vi tar og hvordan vi forholder oss til motgang.

– Når vi er læringsorienterte ser vi ofte på motgang som interessant og en mulighet til å være i utvikling, mens når resultat og prestasjon er fokuset blir ofte motgangen en kilde til frustrasjon, ubehag og frykt for å ikke være god nok.

«Det er lov å feile» (liksom)

– Så har vi jo designet et utdanningssystem og et arbeidsliv som hovedsakelig belønner resultater. Går tallene opp har du lykkes, går de ned har du mislykkes. «Det er lov å feile», sies det, inntil du feiler og oppdager at det ikke er lov likevel. Det er synd, for da bygger vi samtidig frykt for å feile. Og de fleste virksomheter er avhengige av medarbeidere som både oppdager og tør å gripe muligheten for læring og nyskaping. Stenger du for dette mister du konkurransefortrinn.

– Det er ikke galt å ha fokus på resultat og prestasjon, men du skal vite hvilke mekanismer som trer i kraft og hvordan du som leder kan hemme eller fremme de gode resultatene gjennom fokus på innsats og læring.  Det er en svært viktig faktor for motivasjon.

– Så fokus på relasjon er viktig, men det du skal skape gjennom gode relasjoner er trygghet for at om jeg legger all min innsats og ære i at virksomheten skal lykkes, står vi også sammen om nederlagene. Noen stiller opp for meg om jeg gjør feil. Feil er en fantastisk viktig kilde til læring.

Ledermekanismene

– Du snakker om at ledere må forstå hvilke grunnleggende mekanismer som styrer våre tanker, følelser og handlinger. Hva er disse mekanismene?

– Det er i hovedsak de grunnleggende behovene vi mennesker har som for eksempel å bli sett og anerkjent, tilhøre, påvirke og oppleve mening. Som leder er dette en del av ditt handlingsrom hvor du har muligheten til å motivere til innsats og enestående prestasjoner blant dine medarbeidere..

«Når vi er læringsorienterte ser vi ofte på motgang som interessant og en mulighet til å være i utvikling»
Lisa Vivoll Straume

Denne artikkelen er skrevet for HR Norge og du kan også lese den på deres nettsider. Republisert etter avtale.

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
24 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
3 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: