🔖 HR
HR-profilen Hilde Kristoffersen:

HR-toppen som vil ha mer ansvarlig rekruttering i olje og gass

av | 8. juni 2018 @ 11:14

Med oljeoppturen kan vi «ikke bare rekruttere som galne igjen», sier Hilde Kristoffersen, sentral i HR i Rogaland, i dette intervjuet.

Bærekraft er et av oljebransjens viktigste «godord» for tiden. HR-profilen Hilde Kristoffersen oppfordrer industrien til å tenke bærekraft også når det gjelder rekruttering, med den siste store nedturen i bransjen friskt i minne.

Med utallige rekrutteringer til Statoil på samvittigheten var det tøft for Hilde Kristoffersen å være vitne til «oljemassakren» i Rogaland for 2-3 år siden. Når pendelen nå har snudd, tar hun til orde for en mer bærekraftig rekruttering.

— Vi kan ikke bare rekruttere som galne igjen, sier den nye lederen i HR Norge Rogaland.

Derfor er «bærekraftig rekruttering» tema den 7 juni når det første ordinære medlemsmøtet under Rogaland Personalforums nye identitet HR Norge Rogaland gjennomføres.

– Det har jo vært noen opp og nedturer i arbeidsmarkedet her i Rogaland, sier hun. – Under oppturen steg lønningene kraftig, og det var stor kamp om kompetansen. Så kom nedturen, og plutselig var det ikke bruk for noen lenger. Folk ble nedbemannet og arbeidsledigheten skjøt i været.

– Nå er vi på ny opptur, og før den tar skikkelig fart er det viktig at vi som driver med rekruttering tar en runde med læring. I den forrige krisen var det full bråstopp. Men det er viktig å rekruttere også i nedgangstider, ikke minst for å ivareta en balanse mellom generasjoner og å unngå at alle studenter søker seg bort fra oljefagene. Jeg håper vi ikke igjen skal begynne å «rekruttere som galne», men finner mer balanserte måter.

«Før (oppturen) tar skikkelig fart er det viktig at vi som driver med rekruttering tar en runde med læring»

I debattpanelet i Stavanger den 7. juni vil representanter både fra offentlig og privat sektor være tilstede. Mange tidligere medlemmer av Rogaland Personalforum som nå er medlemmer av HR Norge vil delta.

— Jeg er veldig glad for sammenslåingen med HR Norge. Det gir oss et større nettverk og en stemme inn til Oslo.

Hoveddelen av sin karriére tilbrakte Hilde Kristoffersen i Statoil, i dag Equinor. Hun kom inn via et arbeidsmarkedstiltak fra NAV. Da hun sluttet 25 år senere var hun leder for en HR-avdeling.

Hilde Kristoffersen (alle foto: privat)

— Da jeg var ferdig med videregående skole var jeg veldig usikker på hva jeg ville gjøre videre og jeg hadde ikke lyst til å studere bare for å studere. Jeg meldte meg derfor som arbeidsledig og fikk et vikariat i en barnehage. Etter et år som vikar i barnehagen ble jeg oppringt fra NAV som lurte på om jeg kunne tenke meg å delta på et arbeidsmarkedstiltak hos Statoil som hadde en varighet på seks måneder.

De seks månedene ble altså til 25 år.

Etter hvert graviterte karrieren hennes mot rekruttering.

— De første årene jobbet jeg som sekretær i en av HR-avdelingene. I 1995 fikk jeg anledning til å være med på en runde med ansettelser. Det ga meg interesse for rekruttering. Det å få følge en hel rekrutteringsprosess fra å identifisere behov, motta søknader og lese CV, kalle inn til og gjennomføre intervjuer, evaluere, gi tilbud, motta den nyansatte og så følge vedkommende gjennom ansettelsesforholdet er utrolig spennende.

Hun forteller at hun har vært innom en rekke forretningsområder i Statoil, vært vitne til en rekke reorganiseringer, og sett HR-faget utvikle seg sterkt.

— HR-faget har forandret seg mye gjennom årene og mange av oppgavene som HR tidligere hadde hatt ansvar for ble overført til linjelederne, mens HR fikk mer ansvar for å legge til rette for gjennomføring av de ulike HR-prosessene. Jeg savnet det å være tett på menneskene i organisasjonen og oppleve på nært hold hvordan prosessene som vi i HR tilrettela faktisk fungerte i praksis så i 2012 gikk jeg over til en lederstilling.

Det ble også begynnelsen på slutten for Hilde i Statoil. Etter utallige omorganiseringer kjente hun på en slags omorganiseringstretthet. Da hennes egen avdeling stod for tur, tok hun sats og sa opp jobben.

— De seks månedene nærmet seg 25 år, og jeg fant ut at dersom jeg skulle gjøre noe annet var det på tide å gjøre det nå. I 2014 valgte jeg å slutte og gikk til den stillingen jeg nå har i Soiltech. Jeg gikk fra et selskap med over 20.000 ansatte til et med 14. Det var en stor omveltning.

— Fortell mer om det.

— I Statoil hadde jeg eksperter rundt meg på ulike områder. Om det var noe jeg lurte på om pensjon eller forsikring, ringte jeg Thomas. I blant når jeg sitter her med policies, prosedyrer og personalhåndbok stopper jeg meg selv fra å løfte opp telefonen og ringe Thomas. Her har jeg jo ingen Thomas, ler Hilde.

— Har du angret at du sluttet?

— I starten angret jeg litt. Jeg savnet nettverket mitt. Jeg trodde jeg kunne alt om HR, men oppdaget at jeg hadde mange hull. Det har også gjort at jeg har lært utrolig mye. I en liten organisasjon er det lettere å se sammenhenger og jeg har mye større mulighet til påvirkning av prosesser.

«Jeg gikk fra et selskap med over 20.000 ansatte til et med 14. Det var en stor omveltning»

Hilde er alene på HR i Soiltech.

— Derfor må jeg dekke alle rollene innenfor HR i dag, både operasjonelt og strategisk. Utfordringen er å balansere tiden man bruker på det operasjonelle med det strategiske.

— Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg er som regel først på kontoret så jeg får tid til å gå gjennom kalenderen min og planlegge dagens aktiviteter før de andre kommer. Den siste tiden har vi rekruttert en del, så da har dagene ofte vært fordelt mellom bemanningsplanlegging, motta søknader og lese CV-er og beslutte hvem som skal kalles inn til intervju, innkalling, gjennomføring av intervjuer og evaluering av kandidater. Tilbud skal sendes ut og mottak av nyansatte skal planlegges og gjennomføres.

— Hvor tidlig må du være på kontoret for å være først på jobb?

— Rundt halv åtte. Jeg jobber på Tananger, og bor på Hundvåg. Jeg kjører elbil. Ikke si det til noen. Det er jo nærmest for forræderi å regne i ojlebransjen, ler hun.

Soiltech er i dag ca 30 ansatte, og de lever av å rense boreavfall på rigger i Nordsjøen. De er spesialister på behandling av slikt avfall, og benytter miljøvennlige systemer uten bruk av kjemikalier.

— Vi opererer utstyr som skiller olje og andre forurensende ting fra vann, forteller Hilde. — Det blir litt som å skille melk og Oboy.

«Det blir litt som å skille melk og Oboy»

— Hva er de viktigste kravene når du rekrutterer høyteknologiske oljerensere?

— Først og fremst at de er nevenyttige. Utdannelse er ikke alt.

— Her må vi i blant avvise folk fordi vi opplever at de har for mye utdanning. Vi foretrekker mennesker med erfaring fra mekaniske fag og hvis de har erfaring fra gårdsarbeid er det et pluss. Det er folk som kan løse problemer når de oppstår. Blant våre ansatte har vi bønder som går i turnus og tar vare på gården i friperiodene.

— Hva er Soiltechs største HR-utfordringer?

— Soiltech er et relativt ungt selskap som ble startet i 2011. Vi er i støpeskjeen med å bygge vår identitet som selskap ved å ha fokus på våre verdier og vår kultur. Samtidig som vi «skal finne oss selv» skal vi etablere HR-prosesser som dekker hele livssyklusen til en ansatt selv om ikke alle prinsipper er på plass. Som et ungt selskap er det viktig å tenke nøye gjennom problemstillinger fordi svaret vil være med på å sette prinsippene for veien videre.

— Vi har begynt å skape en identitet og kultur som vi får gode tilbakemeldinger på fra våre kunder. Det er vi veldig stolte av. Utfordringen blir å holde på denne identiteten og vokse i riktig tempo slik at vi ikke mister noe av vår identitet på veien.

— Vi må ha fokus på at de prosesser vi har etablert og den kulturen vi er i ferd med å bygge fortsetter slik vi ønsker den skal være samtidig som den må passe til en større organisasjon enn vi er i dag og forhåpentligvis også utenfor landegrensen.

— Hva kjennetegner en god leder?

— En god leder er opptatt av sine medarbeidere og legger til rette for mulighet til vekst og utvikling. For meg er det viktig at lederen er tydelig i sine forventninger, motiverende, har evnen til å lytte og er en god diskusjonspartner.

— Hva er de største lederutfordringene i dag?

— Flere og flere leder mennesker som ikke sitter fysisk på samme sted som dem selv. Dette gjelder også for vår virksomhet hvor leder sitter på land og har ansatte offshore. Samtaler foregår ofte på telefon og man treffes sjelden fysisk.

— Man blir ikke kjent på samme måte som når man ser hverandre hver dag, og det tar lengre tid å bygge relasjoner og å skape en teamfølelse.

— Avstandsledelse krever god planlegging av møtearenaer for å legge til rette for relasjonsbygging, både mellom team og mellom leder og ansatt.

— Hvorfor er HR viktig?

— Humankapital er bedriftens viktigste ressurs. For at bedriften skal kunne nå sine mål er det viktig at vi har fokus på å ha en HR-strategi som er en del av og støtter opp under selskapsstrategien.

— Riktig forvaltning av ressursene våre, riktige rammer og prosesser som legger til rette for utvikling og vekst, riktig kultur som bidrar til motivasjon og engasjement er vårt største konkurransefortrinn.

— Hva er dine tre beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?

— Du må være interessert i og like å jobbe med mennesker. Du må like å jobbe med langsiktige oppgaver – det tar tid å innføre nye prosesser og gjennomføre endringer. Og du må like å jobbe variert.

HR-profilen Hilde Kristoffersen

 • Stilling: HR-direktør (VP HR & HSEC)
 • Arbeidssted: Soiltech AS
 • Aktuell: Styreleder i det nyetablerte HR Norge Rogaland.
Arbeidserfaring og verv
 • 2014-> VP HR & HSEQ, Soiltech as
 • 2018 -> Styreleder, HR Norge Rogaland
 • 2015-2018 Nestleder, Rogaland Personalforum
 • 2012-2014 Leder HR, Statoil
 • 2007-2012 HR business partner, Statoil
 • 2005-2007 Styremedlem, Rogaland Personalforum
 • 1989-2007 HR-rådgiver, Statoil
Utdanning
 • 1998-2004 Bachelor arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Stavanger
 • 2011-2013 Sertifisert coach, Den Norsk Coachforening (DNCF)
 • 1985-1988 Ledaal vgs
«Utdannelse er ikke alt. Her må vi i blant avvise folk fordi vi opplever at de har for mye utdanning»Hilde Kristoffersen, HR-direktør i Soiltech

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
24 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
3 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: