Kari Bergeius Andersen

Juss og hjerterom

av | 11. januar 2018 @ 08:18

Kari Andersen er en ubetalelig kombinasjon av juss og hjerterom. Sjelden har du møtt en mer menneskelig arbeidsrettsadvokat. — Og ja, hvis jeg måtte velge mellom juss og hjerterom, ville jeg valgt hjerterom, sier hun.

Månedens HR-profil er en presumptivt rå, brutal arbeidsrettsadvokat som gir f… i skjebner så lenge lovens bokstav er intakt og til arbeidsgivers fordel.

Bortsett fra at det er så langt fra Kari Bergeius Andersen som det er mulig å tegne et bilde av en personlighet.

Sjelden har du møtt en mer menneskelig arbeidsrettadvokat.

Kari Andersen er en ubetalelig kombinasjon av juss og hjerterom.

— Og ja, hvis jeg måtte velge mellom de to, ville jeg valgt hjerterom, smiler hun. — Jeg kunne aldri vært strafferettsadvokat. Menneskeskjebner går i hjerterota mi, på godt og vondt.

— Jobben er imidlertid å bruke både juss og hjerte for å finne gode løsninger for virksomhetene og for den enkelte. Dette er noe de fleste HR-folkene jeg møter kjenner seg igjen i. Det handler om å løse problemer med lite eller ingen konflikt, og er nok mer mekling enn slåssing. Jussen legger rammene, min rolle er å hjelpe klienten å forstå risiko og hvilke alternativer som foreligger.

Kari og SBDL jobber nok oftere for arbeidsgivere enn arbeidstakere. Men ikke sjelden sitter det en nedbrutt arbeidstaker på Karis kontor også.

Det kan være en dresskledd karrieremann i 60-åra som har vært sjef i mange tiår. Når jobben er i fare er selve identiteten truet.  Det er en personlig krise hvor den enkelte kan føle at alt han har bygget sitt liv rundt smuldrer bort.

Da kommer gjerne tårene.

— I slike sammenhenger er det enklere å åpne seg for en utenforstående som er der for å tale din sak, sier Kari. — Da får gjerne sorgene og bekymringene fritt utløp.

—  Hvordan vil du beskrive din rolle i forhold til HR-profesjonen?

—  Jeg er arbeidsrettsadvokat. Jeg gir råd til arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner i arbeidsrettslige spørsmål, med hovedmål å finne gode løsninger for klientene mine. I mange tilfelle er jeg «HRs forlengede arm». Jeg forhandler mye, og går i retten de få gangene partene ikke klarer å bli enige om en god løsning. I tillegg underviser jeg mye arbeidsgivere, ledere og organisasjoner i arbeidsrettslige spørsmål og ledelse med arbeidsrett som utgangspunkt.

—  Hva kjennetegner vanskelige saker?

— De vanskeligste sakene kjennetegnes av at arbeidsgivere har behov for å gjøre endringer eller avslutte arbeidsforhold med arbeidstakere som har det spesielt vanskelig eller rammes spesielt hardt. Dette er typisk i en del saker knyttet til syke arbeidstakere men også ellers når vi ser arbeidstakere går i oppløsning ved å miste jobben sin.

— De mest utfordrende sakene er når jeg bistår arbeidstakere og innser, etter som jeg blir kjent med klienten, at det er hun eller han som grunnet vedkommendes personlighet har en vesentlig del av skylden i konflikten med arbeidsgiver.

«Arbeidsrett er å benytte ´jussen i bunnen´ og ellers bruke hodet og kunne kommunisere»

—  Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

—  Svært hektisk. Jeg «løper fra møte til møte», snakker med ledere, HR-ansvarlige og andre om løpende saker eller om enkeltspørsmål. Mange ønsker å kvalitetssikre egne tanker og meninger. En advokat skriver også mye, både på kontoret og andre steder på min lille Mac. Å jobbe med arbeidsrett er å benytte «jussen i bunnen» og ellers bruke hodet og kunne kommunisere.

—  Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR?

—  Det er ingen jeg har så respekt for som en HR-ansvarlig som kan jobben sin. Veldig mange HR-folk kan mye arbeidsrett, samtidig som de har en kommunikasjonsevne av en annen verden. De beste er de som har hjertet på rett plass og som finner gode løsninger ved å snakke tydelig med de involverte.

—  Mitt første og største forbilde, som også var den som fikk meg til å få interesse for HR-faget, var faren min. Han var personalsjef og mannskapssjef i et rederi fra jeg var i tenårene. Vi diskuterte saker over middagsbordet og studentgjengen min var til stede i retten når han var arbeidsgiverrepresentant.

— Pappaen min lærte meg betydningen av god kommunikasjon og det å se folk, uansett hvilken rolle de hadde. Det var lærerikt å se ham på jobb, særlig de siste årene. Noe av det jeg bet meg merke i var hans evne til å se den enkelte, huske navn og vise at han kjenner dem som personer.

—  Etter at jeg ble advokat har jeg diskutert saker med ham i alle år, også nå som han er pensjonist. Han lærer meg fortsatt mye om at konfliktløsning dreier seg om å snakke sammen, tydelig, men med respekt.

«Det er viktig å ikke glemme at parten alltid kan fakta best»

—  Og jeg lærte også mye om rettssalenes indre liv da jeg overvar rettssaker. Jeg la spesielt merke til roen og verdigheten. Både hos faren min og advokatene. Og den tause, skriftlige kommunikasjonen via gule lapper. Det har jeg tatt med meg. Når jeg går i retten har jeg alltid en bunke med gule lapper.

—  Det er viktig å ikke glemme at parten alltid kan fakta best, for det er parten som har opplevd den, enten som HR-ansvarlig, som leder eller som arbeidstaker. Som advokater skal vi være tydelige i vår rådgivning og når vi snakker på vegne av klienter, men ha stor respekt for kunnskapen som sitter hos klientene.

—  Hvordan har veien vært til der du er i dag vært?

—  Jeg begynte som vitenskapelig assistent på Universitetet med arbeidsrett og internasjonal rett som spesialområde. Gikk derfra som advokatfullmektig i et fullservice-firma, med arbeidsrett som spesiale. Jeg gikk gradene der til datteren min var tre, og tiltrådte deretter som partner i spesialistfirmaet SBDL. Det var et livsvalg.

—  Har du en spesialisering i HR? I så fall, hva er det viktig for oss andre å vite om denne spesialiseringen?

—  Spesialiseringen er det juridiske fundamentet hvor arbeidsretten danner rammen eller «grunnfjellet» for hva du kan foreta deg som leder og arbeidsgiver. Min rådgivning og mitt arbeid innebærer å bruke og utnytte denne rammen best mulig i praksis.

—   Hva er det beste ved jobben din?

—  Å få jobbe med mennesker og føle at jeg faktisk kan bruke det jeg kan til å løse konflikter. Mye av det jeg driver med er forhandlinger og konfliktløsning. Det er mer megling enn slåssing. Jussen ligger i bånn, og det jeg bidrar med er blant annet å vurdere risiko og forklare konsekvenser av de ulike alternativer.

Generasjonsskifte

—  Hvordan vil du beskrive virksomheten du jobber i?

—  Et lite spesialistfirma hvor alle brenner for jobben sin.

—  Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer?

—  Generasjonsskifte. Da jeg kom inn for elleve år siden var det tre partnere i begynnelsen av 50-årene og noen fullmektiger. Nå er vi ti partnere, hvorav fem er 60 pluss. I løpet av de neste 5-10 årene er ikke de her lenger. Vi er da fem igjen med et fremtidsperspektiv på ti år eller mer. Det skaper overgangsutfordringer for ethvert firma, også for oss.

—  Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

—  ca 20 inklusive 10 partnere.

Fagledere uten ledertrening

—  Hva kjennetegner en god leder?

—  Jeg ser gode ledere som tør å stille krav, samtidig som de ser menneskene og betydningen av å ha et felles mål om å lykkes.

—  Hva er de største lederutfordringene i dag?

—  Det er vanskelig å svare på. Det jeg ser er at konflikter oppstår fordi ledere har sett gjennom fingrene med ting for lenge eller at ledere som er blitt ledere fordi de er flinke faglig og som mangler ledelsestrening.

—  Hvorfor er HR viktig?

—  De ansatte er normalt virksomhetens viktigste ressurs. HR er nøkkelen til å forvalte den ressursen best mulig.

—  Hva er dine tre beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?

—  Skaff deg utdanning, vær modig og bry deg om dine medmennesker.

—  Er det noe mer du ønsker å dele om HR-faget?

—  HR er en nøkkelressurs for ledere og bør være en naturlig del av ledelsen.

Send stafettpinnen videre

—  Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

—  Lisbeth Andersen, seniorrådgiver HR med ansvar for vanskelige sykefraværssaker i KLP Kommunal Landspensjonskasse.

—  Hvorfor valgte du henne?

—  Hun har både kunnskap, erfaring og personlige egenskaper jeg har stor respekt for!

—  Det er notert.


Kari Bergeius Andersen

Partner / advokat SBDL (Storeng, Beck & Due Lund)

Arbeidserfaring

 • 2007 – Partner, SBDL (i tillegg daglig leder i 2017)
 • 2002 – 2007 Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt
 • 2000 – 2001 Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 1998 – 2000 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 1998 Forskningsassistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • 1997 Sommervikariat, Sekretær i Arbeidsretten
 • 1995 – 1996 Praktikant, Advokatfirmaet Arntzen Ueland & Co ANS
 • 1993 – 1995 Vit.ass., Senter for Europarett, Universitetet i Oslo

Utdannelse

 • 2001 Diplomeksamen i EU-rett, King’s College London
 • 1997 Cand.jur., Universitetet i Oslo

Kilde: SBDL


Artikkelen er skrevet for HR Norge og originalt publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

 1. Lisbeth gjør pensjonskassen rosa | Tirsdag morgen - […] Bergeius Andersen var HR Norges HR-profil i januar, og var også den som sendte stafettpinnen videre til sin (etter-)navnesøster…

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: