Tommy tok en master for å bevise at lean virker

av | 5. oktober 2017 @ 07:38

Fylkesdirektørstedfortreder Tommy Johansen er mer enn alminnelig opptatt av kontinuerlig forbedring og lean-metodikk. Men han har foreløpig ikke greid å bevise at det virker.

Tommy Johansen ville bevise at lean var årsaken til resultatforbedringen i NAV-kontorer i Hordaland. Så han skrev en masteroppgave om lean. Men han fant ingen vitenskapelig sammenheng. «Troen lever videre», sier assisterende fylkesdirektør i NAV Hordaland. Her er månedens HR-profil.

—  Jeg ble akkurat ferdig med en master i styring og ledelse i juni, sier Tommy Johansen. Fylkesdirektørstedfortrederen er mer enn alminnelig opptatt av kontinuerlig forbedring og lean-metodikk. Men han har foreløpig ikke greid å bevise at det virker.


«Medarbeiderne vet ikke nødvendigvis at de jobber ´lean´»

—  Masteroppgaven så på om lean har betydd noe for den positive resultatutviklingen i NAV-kontorene i Hordaland de siste 7-8 årene, forteller han.

—  Vi lagde en lean-indeks som vi beregnet for hvert kontor og sammenholdt med resultatutviklingen. Vi fant ikke vitenskapelig støtte for det. Dessverre, kan du si.

Han tror det kanskje kan skyldes at mange av de spurte ikke vet at de faktisk jobber på en «lean» måte.

-—  Det er stor forskjell på hvordan medarbeidere og ledere ser på innføringen av lean. Omtrent 80 prosent av lederne sier at lean forbedrer hverdagen, mens bare rundt 30 prosent av medarbeiderne sier det samme. Jeg tror det har sammenheng med at ledere har et mer bevisst forhold til kontinuerlig forbedring. Medarbeiderne vet ikke nødvendigvis at de jobber «lean».

—  Hvordan har lean påvirket måten du personlig jobber?

—  Det har påvirket meg i forhold til det å definere et problem. Å definere rotårsaken er sentralt i lean. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid til dette. Går du løs på en problemstilling med feil årsaksoppfatning er det overveiende sannsynlig at du ender opp med feil løsninger.


«Jeg har oppdaget gleden ved å finne feil»

—  En annen måte lean påvirker er at jeg har oppdaget gleden ved å finne feil – ikke minst min egne.

— Det å lete etter feil og mangler, ikke for å fryde deg over andre, men for å finne noe som har en negativ påvirkning på leveranser, det er rett og slett moro. Og det er en stor kulturell utfordring å etablere som tenkemåte i en organisasjon. Dette definerer mye av kjernen i lean – ikke at du skal løpe fortere, men avdekke «sløsing» som vi ofte gjør i lykkelig uvitenhet.

—  Jeg var på presentasjonen av HR-undersøkelsen her i Bergen, og de snakket om selskap som Spotify, som heier på feil fordi det øker sannsynligheten for å gjøre det rett i fremtiden. Kontinuerlig forbedring krever en kultur hvor man kan hive fram ideer selv om de ikke er helt ferdigtygd.

— De beste lean-virksomhetene får så mye som 200 forbedringsforslag i gjennomsnitt fra hver ansatt per år.

— Hvordan har du kontinuerlig forbedret deg i det siste?

— Vi har faktisk kjørt en analyse på meg. Mine medarbeidere har klaget på at jeg er så lite tilgjengelig, så de tok initiativ til at vi undersøker hvorfor det oppleves slik. I det ligger at det ikke er sikkert at jeg er så lite tilgjengelig, men vi er åpne for muligheten.

— Måten det foregår på er at mine medarbeidere i avdelingen på fylkeskontoret setter seg ned og gjennom bruk av lean-verktøy definerer hva som er problemet samt beskriver ønsket tilstand. Så blir det spennende å se hva rotårsaken forteller.

— Hvordan vil du beskrive din HR-rolle slik den er i dag?

— I tillegg til å være fast stedfortreder for fylkesdirektøren har jeg i utgangspunktet to roller: Jeg er ansvarlig for en av tre avdelinger på fylkeskontoret i Hordaland, og jeg er ansvarlig for oppfølging av alle resultatenheter i Hordaland. I den forbindelse rapporterer 16 avdelingsdirektører til meg. Min rolle går på å støtte, tilrettelegge og lede slik at organisasjonen leverer i henhold til vårt samfunnsoppdrag.

— Jobben favner over både det strategiske og det operative. Det er viktig å skape oppslutning rundt kompleksiteten i det at vi jobber på vegne av de folkevalgte der vi både skal være «mulighetsforvaltere» og portvoktere.

— Så dere jobber for de folkevalgte? Jeg trodde NAV var til for «folk flest»?

— Vel, de folkevalgte rapporterer til folk flest. NAV skal forvalte retningslinjer satt av de folket har valgt til å sette retningslinjer, og det er politikerne.

— Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

—  Jeg er ikke først på jobb. Mellom 9 og 15 består dagen stort sett i å lede eller delta på møter internt og eksternt. Dette innebærer at jeg er mye på farten og i liten grad bruker skrivebordet mitt. Etterarbeid og forberedelser gjøres som oftest hjemme på ettermiddag og kveld.

— Skrivebordet mitt er plassert i kontorlandskap sammen med 25 andre medarbeider på fylkeskontoret. Da får jeg nærkontakt med kollegaene og stortrives med det.

— «Ikke først på jobb»? Har du problemer med å komme deg opp om morran?

— Nå vel, jeg er på jobb mellom 8 og 9. Men jeg greier ikke å slå mine ivrige kolleger som nok er mer A-mennesker enn meg.

— Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR? 

— Jeg har alltid vært en lagspiller. Jeg har mer enn 35 års erfaring som håndballspiller og trener. Jeg er opptatt av hva et kollektiv kan få til ut over summen av bidragene fra enkeltmedlemmer, hvordan man kan utnytte enhver persons styrker og svakheter til det beste for organisasjonen.

— Var du god som håndballspiller?

— Midt på treet. Ganske greit. Jeg spilte i nest øverste og tredje øverste divisjon. Senere har jeg trent mange lag, både lag hvor barna mine spilte og andre.


«Talent og hardt arbeid er en uslåelig kombinasjon»

— I filmen Moneyball spiller Brad Pitt en baseball-trener for et lag langt nede på tabellen. Han utfordrer ideen om at det å skape et suksesslag nødvendigvis ikke handler om å kjøpe inn dyre stjernespillere.

— Det han gjør i stedet er å kartlegge den enkelte spillers egenskaper svært detaljert og sørger for å kombinere egenskaper mellom spillere for å få optimal effekt. Dette har  fascinert meg lenge. Dette definerer nok, ubevisst, litt av mitt tankesett både på håndballbanen og i NAV. Talent og hardt arbeid er en uslåelig kombinasjon.

— Så du har lagd en detaljert matematisk analyse av dine medarbeidere i NAV?

— Nei, jeg har ingen slik modell, men jeg er opptatt av å utfordre tryggheten i systemet vårt. Det sies at vi er lite innovative fordi vi feiler for lite, og jeg tror det er fordi vi prøver for lite. Vi er for lite modige.

— Så er det jo også slik at feil som gjøres i NAV raskt blir forsidesak i VG?

— Det kan du si, men det vi snakker om her ligger på et lavere nivå, det handler om ineffektivitet i de små dagligdagse tingene som ikke kommer fram i lyset. Så lenge vi leverer går det greit, men vi tar ikke ut de gevinstene vi kunne tatt ut.

— Fortell om hvordan veien til der du er i dag har vært.

— Jeg startet i 1994 i en midlertidig stilling som konsulent på Arbeidskontoret i Arna. Etter hvert fikk jeg en nestlederstilling og kontorlederstilling. Den første «rene» HR-jobben fikk jeg som HR og personalsjef i Aetat i 2000.

— I 2002 ble jeg tilsatt som fylkesarbeidssjef i Hordaland – en stilling jeg hadde frem til juli 2006 da NAV ble etablert. Så jobbet jeg ett år som avdelingsdirektør ved fylkesenheten i NAV før jeg tiltrådte stillingen som bransjedirektør for entreprenørene i bygg og anleggsnæringen i Hordaland og Sogn og fjordane i EBA Vestenfjelske. Der jobbet jeg i tre år før jeg vendte tilbake til NAV Hordaland som assisterende fylkesdirektør.

— Så hele karrieren i NAV unntatt ett år i en bransjeorganisasjon?


«Mange av samfunnets viktigste utfordringer er knyttet til NAV»

— Jeg hadde en spennende jobb i EBA. Det var et smalere felt. Men jeg merket at jeg savnet den brede innretningen NAV har, «fra vugge til grav».

— Jeg savnet den brede innretningen NAV har – fra vugge til grav. Mange av samfunnets viktigste utfordringer er knyttet til NAV —  ikke fordi vi skaper dem, men fordi vi har en rolle i å demme opp og redusere negative utviklingstrekk.

— Hva er det beste ved jobben din? 

— Jeg får jobbe med det mest interessante av alle offentlige oppgaver – synes jeg: arbeids- og velferdspolitikk. Jeg er så heldig å inneha en sentral posisjon i en stor organisasjon med ressurser og kompetanse. Jeg får både jobbe med tjeneste- og organisasjonsutvikling – det er en høy grad av kompleksitet på begge områder.

—  Hva liker du minst?

—  Det kan være krevende med kort planleggingshorisont – fra statsbudsjett til statsbudsjett. Men alt blir jo en vane.

—  Si mer om det.

— Det at vi lever fra statsbudsjett til statsbudsjett gjør at vi alltid må ha en «plan B» dersom budsjettene kuttes eller prosjekter legges ned. Vi er styrt av de folkevalgte, på godt og vondt.

— En rekke av de prosjektene vi driver gjør vi sannsynlighetsberegninger på for å se om vi skal ha en alternativ plan. Så jeg syns det hadde vært fint med litt lengre budsjetthorisonter, for eksempel tre år. Det er vi som er ledere i NAV som tar dette og hele tiden må forsøke å dempe konsekvensene.

— Er det noe du vil tilføye om jobben din?

— Mye, men jeg får vel legge bånd på meg…

— Sånn kan du ikke si til en nysgjerrig HR-profilskribent! Si mer!

— Vel, vi har jo nærmere 600 ansatte her. Det er ting internt, som i enhver stor organisasjon. Men det jeg kan tilføye om jobben min er gleden i den enorme variasjonen. Min arbeidsdag kan være i rettssalen med personalsaker og det kan være å ta imot statsråder og skryte av hvordan vi har bistått oljeindustrien med omstilling.

— Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

— De store endringene i oppgaveløsning internt, herunder digitalisering og automatisering, samt store utskiftinger i mannskapet på grunn av. «eldrebølgen».

— Og hva er utfordringene over en 3-5 års horisont?

— Det samme som over, men i tillegg regionalisering og sammenslåing med Sogn og Fjordane med virkning fra 1 januar 2020.

— Hva kjennetegner en god leder?

— En god leder er som en balansekunstner: tilstrekkelig nedpå operativt og strategisk, balanse mellom styring og ledelse, balanse empati og distanse. En god leder må være trygg på og by på seg selv.

— Er dette en beskrivelse av deg?

— Jeg håper det. Det er i hvert fall det jeg forsøker å strekke meg mot.

— Hva er de største lederutfordringene i dag?

— At omgivelsene er i stor endring — digitalisering, oljealder på hell og mer — fordrer stor omstillings- og endringsevne. Å balansere gjennomføring av nødvendige endringer med daglig drift er og blir utfordrende.

— Hvordan merker NAV digitaliseringen på kroppen?

— Det er flere og flere selvbetjeningstjenester. Vi utnytter potensialet i den enkelte bruker og gir dem større eierskap til sine egne saker. Det er mange områder som vi tror blir heldigitalisert, eksempelvis søknad om dagpenger. Om kort tid vil det være helt uten mennesker.

— Automatiseringen gir oss mer tid til å håndtere de vanskelige sakene. Det er de gode, forberedte samtalene som er nødvendig når bruker ikke kan klare seg selv.

— Du har også engasjert deg i etableringen og driften av HR Norges regionalavdeling HR Norge Vest. Hva vil du si om det?

— Jeg opplever at det at vi nå er en del av HR Norge gir oss potensial til å bli en kompetansehub. Det er mye kompetanse i HR Norge vi kan hente ut og la «risle» nedover Bergen.

Det er mye kompetanse i HR Norge vi kan hente ut og la ´risle´ nedover Bergen

— Det er en kraft i at vi har et eget styre her, med folk som kjenner de lokale forholdene og er en del av dagliglivet her. Personlig har jeg en klar ambisjon om å så noen tanker som jeg tenker vil være tidsriktig.

— Et eksempel er inkluderingskompetanse, hvordan vi skal kunne benyttes oss av den ressursen som ligger i innvandrerbefolkningen. Hva slags kompetanse har de som Norge trenger?

— Kathleen (Mathiesen, styreleder i HR Norge Vest, red. anm.) og jeg hadde en kronikk i BT hvor vi var så freidig si at det burde være umulig for en person under 30 å bli uføretrygdet. Der adresserer vi det at i Norge er du enten 100 prosent innenfor eller 100 prosent utenfor. Vi har 6-700.000 som står utenfor permanent.

Det burde være umulig for en person under 30 å bli uføretrygdet

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriere i HR i dag?

— Du må interessere deg for både for det juridiske og formelle, og det strategiske. Når du er «fersk» fra skolen kan det være lurt å jobbe litt i «kjernevirksomhet» som et ledd i HR-karrièren.

— Er det noe mer du ønsker å dele om jobben din? 

— Tja. Hvis det blir stille i festlig lag sier jeg at jeg jobber i NAV.

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil? 

— HR-sjef Liv Vetås i Askøy kommune.

— Hvorfor henne? 

— I tillegg til å være en flott person med gode holdninger og balanse mellom det strategiske og det operative. Liv har en spennende og variert bakgrunn fra både offentlig og privat. Hun er relativt fersk i rollen som HR-sjef i Askøy kommune.

— Det er notert.


«Hvis det blir stille i festlig lag sier jeg at jeg jobber i NAV»

Tommy Johansen, NAV-direktør
avatar

Tommy Johansen

Assisterende fylkesdirektør

Arbeidssted: NAV Hordaland

Stilling: Assisterende fylkesdirektør
Arbeidserfaring
2010 -> Assisterende fylkesdirektør, NAV Hordaland
2007-2010 Direktør, EBA Vestenfjeldske
2006-2007 Avdelingsdirektør marked og samfunn,  NAV Hordaland
2002-2006 Regiondirektør, Aetat Hordaland
Utdanning
2014-2017 Master i styring og ledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus
1987-1994 Bachelor i administrasjon og organisasjon, Universitetet i Bergen


Intervjuet er gjort for HR Norge og originalt publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Agilitet for ledere | Tirsdag morgen - […] NAV i Hordaland hadde en toppleder (nå kommunaldirektør i Bergen) som til de grader brenner for lean og agilitet…

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: