Alene på tribunen. Alene i HR

av | 6. mars 2017 @ 13:40

I Norges Fotballforbund er det mer enn 130.000 frivillige, 30.000 lag, 3.000 dommere, 200 ansatte og 27 engasjerte. Men bare én HR-person. Møt ukens HR-profil, Mette Sørlien, HR-sjef i NFF.

Fotballen er rund. Få gjenstander skaper større engasjement, entusiasme og samhold enn lærkula. Den skaper integrering. Mens de håpefulle løper rundt på banen, står foreldre sammen på sidelinjen, og plutselig har de alle noe felles, enten de kommer fra Kongsvinger eller Karachi.

Midt i dette står Norges Fotballforbund som en samlende paraplyorganisasjon, og midt i NFF sitter Mette Sørlien og jobber med HR.

— Jeg tenker ofte på hvilken viktig samfunnsaktør vi er. Fotballen er en lett arena å møtes på. Mange foreldre knytter livslange bånd med hverandre gjennom idretten, og fotballen blir et samlingspunkt som går på tvers av kultur og etnisitet, yrke og samfunnsbakgrunn, sier Mette.

«Fotballen blir et samlingspunkt som går på tvers av kultur og etnisitet, yrke og samfunnsbakgrunn»

Mette Sørlien

Hun beskriver NFF som en blanding av børs og katedral.

— På den ene siden er er vi kommersielle, på den andre er de tusenvis av frivillige som steker vafler ute i klubbene. Vi har ikke som mål å gå med overskudd. Vi eies av klubbene og skal pløye mest mulig midler ut igjen til organisasjonen.

Mette er ingen fotballjente selv, selv om hun brenner veldig for organisasjonen hun jobber i.

— Jeg driver med HR og foretrekker å jogge heller enn å sparke ball. Men jeg er superstolt av å jobbe i NFF. Det er en organisasjon med så mye engasjement, fagkompetanse, stå-på-vilje og «passion». Det viser også det lave sykefraværet – hos oss vil folk gå på jobben. De fleste har et stort fotballhjerte, her går jobb og fritid og lidenskap hånd i hånd. Noen medarbeidere må nesten holdes igjen.

— Hvordan vil du beskrive din HR-rolle slik den er i dag?

— Jeg har for inntil et par år siden stort sett jobbet med personaladministrasjon, da det har vært én stilling på HR i vår organisasjon. De siste par årene har jeg fått noe avlastning, og har dermed kunne jobbet noe mer strategisk og med mer utviklingsrettede HR-tiltak.

— Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Den er uforutsigbar. Det er å svare på e-post, forberede og delta på møter, koordinere saker med HR-konsulent. Alt jeg gjør av HR- tiltak har som mål å oppfylle målene i HR-strategien. Jeg er opptatt av lederskap på det viset at lederne må gå foran som gode eksempler hva gjelder holdninger, adferd og anvendelsen av våre verdier. Jeg er i like stor grad opptatt at medarbeiderskap. Medarbeiderne har et ansvar både for medvirkning og positive bidrag, ikke minst i forhold til å skape et godt arbeidsmiljø. Dette er spennende temaer.

— Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR?

— Jeg jobbet i markedsavdelingen i NFF og hadde ikke tenkt tanken på HR, før jeg ble forespurt i 2001 om jeg kunne tenke meg å jobbe med HR. Ergo det var andre som tenkte for meg, at jeg kanskje kunne passe inn i dette fagfeltet.

— Hvordan har veien til der du er i dag vært?

— Det har vært en ekstremt faglig bratt lærekurve hvor det har vært «learning by doing». «Selfmade» – enkelt og greit. Jeg har vært på mange kurs og seminarer, snakket og rådført meg med andre HR-folk. Fått mye hjelp av NHO samt spedd på med formell kompetanse underveis, blant annet arbeids- og trygderett på Høgskolen på Lillehammer og HRM-studiet i regi av HR Norge i 2012. Det er mange arbeidsrettslige spørsmål i jobben min.

— Har du en spesialisering i HR? I så fall, hva er det viktig for oss andre å vite om denne spesialiseringen?

— Nei, i og med alene på HR er jeg en allrounder, jeg kan litt om mye.

— Hva er det beste ved jobben din?

— Når jeg ser HR-tiltakene lykkes. Når både medarbeidere og ledere blomstrer og er fornøyd. Så er det gøy når landslagene vinner og gjør det bra. Det er en boost for oss alle.

— Hva liker du minst ved jobben din?

— Konfliktfylte HR-saker er det vel ingen som synes er særlig gøy, men de må gjøres og behandles profesjonelt. Det er en del av å jobbe på HR.

— Er det mye konflikt her?

— Ikke så mye som det kan virke som når man leser aviser. Det er et stort mediefokus på oss — på godt og vondt. Alle mener noe om oss. Vi skal være glade for dette engasjementet og ta med alt det positive som det fører med seg, men når jeg leser i VG om pampene på Ullevål stadion kjenner jeg meg overhodet ikke igjen. Så er det sånn at hvis du velger å være toppleder i NFF må du lære deg å leve i uenighet. Vi må forholde oss til en rekke interessegrupperinger. Alle vil ha penger, alle vil ha oppmerksomhet.

«Når jeg leser i VG om pampene på Ullevål stadion kjenner jeg meg overhodet ikke igjen»

— Apropos toppledere: Du har nettopp fått ny sjef?

— Ja, Pål Bjerketvedt, vår nye generalsekretær. Han kom fra NTB. Jeg visste på forhånd at han har stort fokus på HR, og da han i forrige uke meddelte at han ønsket at HR skulle bli en egen seksjon som rapportere direkte til han, ble jeg selvsagt veldig glad. HR får den posisjonen i NFF som den fortjener. NFF er en kompetansebedrift, det er menneskene, kunnskapen de besitter, anvendelsen av denne og samspillet mellom kolleger og eksterne aktører som er avgjørende om vi når målene.

— Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

— Vi skulle gjerne hatt flere kvinner inn i fotballen generelt og spesielt på ledernivå. I tillegg flere med minoritetsbakgrunn for å speile samfunnet og fotballen på en mer balansert måte.

— Jeg ser også at HR-strategien må implementeres i sterkere grad i selve driften i NFF. Den må ligge der som en grunnmur i bunnen. HR-strategien og de tiltak og aktiviteter den skaper, skal bidra til at vi når våre overordnede mål i handlingsplanen: Kvalitetsklubb, jenter og spillerutvikling

— Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer over en 3-5 års horisont?

— Jeg har et ønske og mål om å bli en HR-business-partner. Da må jeg skjønne driften 100 prosent slik at HR ikke bare skal tilpasse seg NFFs overordnede strategi og jobben litt på siden for seg selv. Målet er at HR og NFF-strategi setter premisser for hverandre, hvor HR like godt kan gi grunnlag for strategiutforming og strategivalg som motsatt. Med de nylige grepene som er gjort organisatorisk er vi i alle fall et lite stykke på vei.

— Vi må tydeliggjøre hva vi legger i våre fem verdiord: Trygghet, Likeverd, Glede, Respekt og Folkelighet. Hva betyr det for lederskapet i NFF, hva betyr det for hver enkelt medarbeider i hverdagen? Hva skal vi forvente oss av hverandre? Her har vi en vei å gå.

— Hvorfor er HR viktig?

— HR er viktig fordi den er selve grunnmuren i enhver bedrift. Spesielt i kompetansebedrifter hvor menneskene er selve «varen».

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Skulle jeg gjort opp igjen i dag, ville jeg ha studert blant annet organisasjonspsykologi, ledelse og arbeidsrett.

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

 Linda Sjøviken Karlsen, i Dustin, fordi hun er i HR-nettverket mitt og gjort mye bra på HR-siden i Dustin.

— Det er notert.

Mette Sørlien

HR-profilen Mette Sørlien

Arbeidserfaring

  • 2001 -> Personalkonsulent, senere HR-sjef, Norges Fotballforbund
  • 1986 – 1987 Medarbeider, AS Factoring Finans
  • 1997 – 2001 Markedskonsulent, Norges Fotballforbund
  • 1991 – 1997 Salgssjef, Rica hotels
  • 1989 – 1981 Salgskonsulent, Robinson Scandinavia

Utdanning

  • 2013 – 2013 HR Akademiet, HiBu og HR Norge
  • 1981 – 1984 Raufoss Videregående Skole
  • 2004 – 2004 HR-studiet, Høgskolen i Lillehammer
  • 1987 – 1989 Bachelor i turisme, Høgskolen i Oslo
  • 1985 – 1986 Pedagogikk, Høgskolen Lillehammer
Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: