🔖 Bra folk | HR
HR-profilen Hege Schøyen Dillner:

Barndomsminnet som fikk Hege Dillner til å skifte jobb

Hege Schøyen Dillner (foto: Paal Leveraas)
Foto: Paal Leveraas
Det første som kom opp var Svartevannsdammen i Sirdal. «Du verden!», tenkte Hege Schøyen Dillner. «Den bygde jo min far!» Da forsvant tvilen.

av | 27. oktober 2016 @ 21:11

Hege Dillner trivdes med utfordringene i Utdanningsdirektoratet, og hadde ingen planer om å slutte. Men hodejegeren hadde insistert på at hun i det minste måtte gjøre seg kjent med Veidekke.

Da hun klikket seg inn på nettsiden var det første som kom opp et bilde som på et øyeblikk åpnet slusene til fortiden på vidt gap. Pulsen slo fortere og minnene strømmet på.

«Du verden!», tenkte jeg. «Den bygde jo min far!»

— Jeg klikket meg inn på prosjektene deres, forteller ukens HR-profil Hege Schøyen Dillner. — Det var mer enn 600 prosjekter, men det første som kom opp var Svartevannsdammen i Sirdal. «Du verden!», tenkte jeg. «Den bygde jo min far!»

Bildet var fra et rehabiliteringsprosjekt som Veidekke fikk i oppdrag å gjennomføre for noen år siden.

Hege vokste opp i Sirdal. Faren Rolf Dillnerledet vannkraftutbyggingen av Svartevannsdammen i Åna-Sira, en av verdens største dammer. Det store utbyggingsprosjektet var viktig for norsk samfunnsbygging på 60- og 70-tallet.

— Jeg løp inn og ut av tuneller fra jeg var bitteliten, forteller Hege. — Jeg var veldig knyttet til faren min, han var verdens flotteste menneske. På generalforsamlingene her i Veidekke treffer jeg stadig folk som husker ham og jobbet sammen med ham.

Bildet gjorde utslaget. Hege sa opp jobben i Utdanningsdirektoratet for en plass i konsernledelsen i Veidekke. Der har hun nå ansvar for HR, HMS, miljø, bærekraft og juridisk.

Tidlig ansvar

Heges reise fra Svartevannsdammen i Sirdal til Veidekke på Skøyen startet jobbmessig i media. 24 år gammel ble hun ansvarlig for å utdanne rekvisitører i NRK. Det var mens hun gikk på embetsstudiet i pedagogikk.

— NRK søkte etter en person som skulle kartlegge muligheten for å bygge en rekvisitørutdanning. Det fantes ingen slik utdanning i Norge. Jeg fikk muligheten, men tok også risiko ved at det ikke var sikkert at det ble noe av.

Det ble noe av, og Hege ble i NRK i mange år. Hun er takknemlig for sjansen hun fikk.

— I ettertid har jeg sagt til Anne Tveitan som var min leder at hun tok risiko ved å gi meg, som var så ung, så mye ansvar. Jeg tror vi noen ganger burde gi unge mennesker tidligere ansvar og at det gir en flott mulighet for utvikling.

«Jeg tror vi noen ganger burde gi unge mennesker tidligere ansvar og at det gir en flott mulighet for utvikling.»

Læring

Læring, utvikling og kompetanse har stått sentralt i karrieren hennes. Hun drev med e-læring i Hydro, og ble senere konsulent på samme felt i Ciber. Så gikk hun inn i HR i Aker Kværner.

— Årene i Aker var utrolig utviklende. Det eneste jeg av og til savner i jobben min nå er å arbeide på tvers av 32 land og ulike kulturer. Jeg fikk dessuten stadig nye ansvarsområder av sjefen min, Magne Hovden, og jeg arbeidet på tvers av flere fagområder. Endring og å arbeide på tvers av fagfunksjoner har nok påvirket videre jobber.

Magne Hovden er for øvrig i dag øverste HR-leder i Statoil. I dag reduserer Statoil bemanningen med tusenvis av kloke hoder, mens Veidekke bare ansetter og ansetter — antagelig også noen av de som måtte forlate oljen.

— Det de i så fall kommer til er et selskap som er mer enn gjennomsnittlig opptatt av menneskene, sier Hege. — Vi assosieres ofte med produktene våre, men vårt fokus er på menneskene og kompetansen. Vår konsernsjef Arne Giskeer opptatt av at det er mennesker som bygger, og vi bygger for at andre skal ha bedre liv.

Og skal man dømme etter selskapets vekst, har de funnet en formel som funker.

— I løpet av seks år har vi vokst fra 16 til ca 30 milliarder i omsetning, sier Hege Dillner. — I fjor fikk vi 1.400 nye medarbeidere, hvor 40 prosent kom fra oppkjøpte selskap. Alle disse skal integreres og bli en del av kulturen, og alle de som søkte, men ikke fikk jobb, skal huske prosessen som positiv og ha et godt forhold til oss.

— Med så mange nye medarbeidere inn i organisasjonen er det viktig med god opplæring og sørge for at vi fortsetter den gode utviklingen vi har hatt i reduksjon av antall alvorlige skader. Her skiller vi ikke mellom egne ansatte og underentreprenører, alle skal komme trygt hjem fra jobb til sine kjære.

Hun er også opptatt av mangfold og ungdom.

— Jeg ønsker at vi skal øke kvinneandelen og mangfoldet blant våre ansatte. Vår bransje har tradisjonelt vært mannsdominert. Vi er også opptatt av å utvikle unge ledere. Vi samlet 40 unge ledere fra Skandinavia for et par uker siden til vår første BaseCamp i Nordmarka. Vi ønsker deres innspill på hva de mener er viktig for konkurranseevnen fremover. De fikk fem oppgaver som de skal komme med innspill på til vårt årlige ledermøte i januar.

«Det er mennesker som bygger, og vi bygger for at andre skal ha bedre liv»

Asfalt og opera

Veidekke er mer enn veidekke. Mange forbinder selskapet med de røde folkene som står med store blinkende anleggsmaskiner og snevrer inn veien foran deg mens de legger et rykende svart spor av fersk asfalt. Og 13 prosent av omsetningen kommer fra pukk, asfaltering og veivedlikehold.

Men det største virksomhetsområdet er næringsbygg. Veidekke bygde Operaen, de har over 18 skoler i porteføljen, og setter opp næringsbygg over hele Skandinavia. De er også tungt inne i boligmarkedet.

Og det grønne skiftet er i gang for fullt.

— Entreprenørbransjen i dag er en pådriver for det grønne skiftet, forteller Hege.

— Bransjen har kanskje ikke vært så synlig, men den har stor påvirkning på livene våre. Vi skal drive virksomheten i tråd med FNs togradersmål.

— Det å knytte dette til hvordan vi driver forretningen vår fra dag til dag, prosjekt til prosjekt og investerer i å legge om til grønnere produksjon er utrolig spennende. Dette gir oss konkurransekraft fremover.

Ansattvennlig og ansatteid

Også på andre områder fremstår entreprenørselskapet som en samfunnsansvarlig aktør.

Mange vil huske hvordan daværende konsernsjef Terje Venold under krisen i 2009 fikk mange virksomheter til å tenke gjennom nedbemanningsplanene sine en gang til.

I et stort oppslag i Dagens Næringsliv formidlet Venold læring fra tidligere kriser, og minnet om at måten vi behandler ansatte på i nedgangstider vil bli husket i oppgangstider.

Med det som utgangspunkt, gjorde Venold det klart at Veidekke var villig til å strekke seg langt for å unngå nedbemanning i krisen som red verden i 2008 og 2009, selv om tidene var ekstremt tøffe.

Nåværende konsernsjef Arne Giske viderefører den ansattvennlige politikken, som på mange måter også kan kalles en aksjonærvennlig politikk: 50% av de ansatte har aksjer i selskapet.

— Aksjeprogrammet i Veidekke er også bygget opp over lang tid. Det gjør noe med folk å være medeier. Aksjekursutviklingen er et felles måleparameter og jeg opplever en organisasjon som tar stort ansvar for å skape resultater. 

Veidekke går litt motstrøms. Selskapet er opptatt av å ha en solid andel egenproduksjon og er mindre opptatt av outsourcing, midlertidige ansatte eller begreper som «frilanssamfunnet».

— Vi bygger komplekse prosjekter, på tvers av fag og i involvering med kunde, arkitekt, ingeniører og underentreprenører. For oss er ansatte med høy kompetanse i alle roller vesentlig. Vi leverer unike bygg og vi trenger kontinuitet hos våre ansatte for å kunne utvikle de beste løsningene til kundene våre.

Veidekke har for øvrig ikke gått med underskudd et eneste år siden selskapet ble etablert i 1936.

«Det gjør noe med folk å være medeier. Aksjekursutviklingen er et felles måleparameter, og jeg opplever en organisasjon som tar stort ansvar for å skape resultater»

Robo-arbeider?

Heges engasjement for det hun startet med i NRK for nesten 25 år siden, opplæring og utdanning, er fremdeles en levende del av hverdagen hennes, og hun har vært med å forme fremtidens utdanning:

— Jeg ledet et utvalg for fremtidens fagutdanning på forespørsel fra Kunnskapsdepartementet. De ønsket arbeidslivets innspill på utforming av fagutdanningen, og vårt utvalg dekket bygg, anlegg, elektro og industri. Jeg sa ja til dette da Veidekke har over 220 lærlinger og vi har høy grad av egenproduksjon innenfor kjernefagene våre.

Også konsernledelsen er opptatt av fremtiden og hva slags kompetanse som kreves.

— Jeg kommer akkurat tilbake fra ledermøte der vi har utforsket rask utvikling og digitalisering som viktig strategisk faktor. Vi bygger bevisst kompetanse sammen med Stanford University på involverende planlegging, virtuell design, prosessledelse og 3D-modellering, og dette påvirker hvordan vi gjennomfører prosjekter. Men vi ser også at nye forretningsmodeller kan være under utvikling og vi vil vurdere hvor raskt ting kommer til å skje og hvilke endringer dette vil ha for vår organisering og kompetanseutvikling.

Men det er som kjent vanskelig å spå, især om fremtiden.

— Jeg er ikke sikker på om vi overser konsekvensene av alt som skjer — at vi i enda større grad vil være en by- og områdeutvikler, utover å levere ulike enkeltprosjekt. Utviklingen på mange av våre områder går utrolig fort.

— Vi ser allerede at fossilfrie byggeplasser kommer for fullt. Hvordan vil det å drive tuneller være ti og 20 år frem i tid? Vil veier og bilkøer bli elektronisk styrte? Førerløse biler, og ikke minst førerløse anleggsmaskiner er underveis.

— 3D-printing av det man trenger på byggeplassen når man trenger det vil redusere transportutfordringene. Fagarbeidere kan bli utstyrt med robotskjell, påkledning og utstyr med innebygd elektronikk og mekanikk som gir ekstra løfteevne.

— Det er gledelig å se at mye av utviklingen i organisasjonen kommer nedenfra. Vi har en bedriftskultur som bygger på respekt for de ansatte, tillit, medarbeiderskap og involvering, og det fremmer innovasjon. HRs rolle i dette er å tilrettelegge for høyt presterende team.

Eierskap

— Hva er det beste med jobben din?

— Å være ute i driften og på prosjektene. Jeg lærer alltid mye av å snakke med de folkene våre. Veidekke har en særegen kultur med entreprenørskap, og hvor våre ansatte har stor myndighet ute i linjen.

— Hva liker du minst?

— At døgnet i perioder ikke har mange nok timer til alle de gode samtalene jeg skulle hatt tid til, og å være ute i produksjonen. Og useriøsitet i bygg og anleggsbransjen. Hva gjelder det siste vil jeg påpeke at det er mange dyktige og seriøse aktører som tar et bransjeansvar blant annet sammen med BNL og EBA.

— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Alle stabsfunksjoner er med på å utvikle forretningen og i Veidekke er vi opptatt av å bidra til en god og lønnsom produksjon. Sørg for å få god forståelse for bedriften du jobber i, vær nysgjerrig og tenk hvordan du best kan bidra til en god bunnlinje — om du jobber i næringslivet, vel å merke.

— Snakk med folk som har erfaring og skaff deg gjerne en god mentor eller coach. Jeg snakket med et par unge, dyktige kvinner som gikk ut av Handelshøyskolen i Bergen for et par år siden. De fortalte at mange på kullet deres ønsket å jobbe med HR og at det ble oppfattet som spennende og attraktivt.

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

— Kathrine Holstad fra Kleven Verft. Jeg ble kjent med henne da hun satt i utvalget for fremtidens fagutdanning. Hun er klok og jordnær.

— Det er notert.


avatar

Hege Schøyen Dillner

HR-direktør, Veidekke ASA

ARBEIDSERFARING
2013 —> Veidekke
2010 — 2013 Divisjonsdirektør, Utdanningsdirektoratet
2009 — 2010 HR-direktør, Capgemini
2007 — 2008 Visepresident Aker Academy, Aker Solutions
2004 — 2007 Konsern-HR, Aker Solutions
1999 — 2004 Seniorrådgiver kunnskapsledelse Ciber
1998 — 1999 Prosjektleder eLearning, Norsk Hydro
1993 — 1997 Prosjektleder, NRK
UTDANNING
2011 — 2013 The Society of NLP, Licenced Coach
2008 — 2008 International Institute for Management Development
1990 — 1996 Cand Paed, Universitetet i Oslo


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

De siste artiklene

Ukebrevet

Bli en tilter

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: