🔖 Bra folk | HR

Ukens HR-profil bruker HR til å bekjempe korrupsjon i Ukraina

av | 6. oktober 2016 @ 14:37

Møt HR-profilen Olaf Saxegaard, som bruker HR til å bekjempe korrupsjon.

Da Olaf skulle hente skilter til bilen sa politimannen at de ikke var klare likevel. «Du må vente to måneder til.» Olafs kone ga politimannen 200 kroner. Da ordnet det seg.

Pensjonisten Olaf Saxegaard har satt seg fore å bruke HR mot korrupsjon. Hans prosjekt er ambisiøst. Han har valgt seg et av de lengste lerreter å bleke på kloden: Ukraina. Det er et av verdens mest korrupte land.

— Da jeg satte foten ned på ukrainsk jord hadde jeg ingen anelse om hva jeg skulle gjøre, forteller ukens HR-profil på Skype fra sitt hjem i Poltava, en by 300 kilometer øst for Kiev.

Så han så seg rundt i det store, loslitte landet. Det var midtvinters. På gatene i byen så han gamle krokryggede bestemødre stavre seg frem til butikken. Men de gikk ikke inn for å handle. I stedet hakket de møysommelig løs på isen på fortauet foran butikken, i håp om at butikkeieren ville gi dem en slant for det.

Kapitalismens inntog i den tidligere kommunistiske sovjetrepublikken har gjort et fåtall svært rike, men de fleste er blitt fattigere.

— Da Sovjetunionen gikk over ende i 1991 ble Ukraina veldig snart preget av oligarki, forteller Olaf. — I dag er det verre enn under kommunismen. I bunnen av dette ligger korrupsjon, muligheten til å kjøpe seg fordeler. Ukraina er gjennomkorrupt, og det kommer ovenfra: Minst 400 av de 450 medlemmene av parlamentet er bestukket.

— Noen få oligarker har sikret seg enorme verdier, mens det store flertall lider. Det er pensjonistene som lider mest. De som har jobbet et langt liv og som i sitt livs høst må hakke is vekk fra fortauet for 50 øre.

«Pensjonistene lider mest. De som har jobbet et langt liv og som i sitt livs høst må hakke is vekk fra fortauet for 50 øre»

Til tross for den omfattende korrupsjonen, er det stor interesse for landet fra vestlige selskap. Arbeidskraften er billig, og det er et høyt kunnskaps- og kompetansenivå.

— Det er ekstremt lave lønninger og høyt utdannede arbeidsfolk, men dessverre med papirer som ikke er godkjent av EU på grunn av korrupsjon i skolesystemet, forteller Olaf. — Men Europa har likevel fått øynene opp for at Ukraina er et bra sted for outsourcing. Avstanden er ikke for stor, og kulturen er sammenlignbar. En årslønn her er lavere enn i India.

Gjennomsnittlig månedslønn i Ukraina er ca 5.200 UAH (ukrainske hryvnja), tilsvarende ca 1.600 norske kroner.

— Og en halvliter koster bare 6 kroner, ler Olaf.

Nå bruker den tidligere HR-rådgiveren faget sitt så godt han kan for å skape holdningsendring. Han gikk av med AFP fra en jobb i Akershus fylkeskommune i 2014. Hans ukrainske kone Antonina lokket ham med på stort og spennende eventyr: å bosette seg i Ukraina.

— OK, men maksimalt fire år, sa Olaf.

Nå er to av de årene gått.

«Kjærligheten brakte meg hit, og korrupsjonen fikk meg til å bli»

— Kjærligheten brakte meg hit, og korrupsjonen fikk meg til å bli, sier Olaf.

— Jeg ville gjerne studere kulturforskjeller i arbeidslivet mellom her og Norge. Den store forskjellen, både i offentlig og privat sektor, viste seg å være på områdene ledelse og korrupsjon. Som patriot av det ukrainske samfunn, valgte jeg å bruke min ressurs som gjesteforeleser for studenter innen fagområdene organisasjon og ledelse, blant annet med fokus på utfordringer fra EUs arbeidsdirektiver, samt generell ledelsesadferd.

— Dernest — ut fra kreative samtaler med kolleger ved universitetet — har jeg designet et konsept for bekjempelse av korrupsjon. Prosjektet har tatt mye tid, men også gitt meg utrolig innsikt i arbeidslivet og et inspirerende samarbeid.

Han forteller at kampen mot korrupsjon i Ukraina i dag utkjempes på to fronter: Fjerne korrupte personer i oligarkiet og blant politikere; samt å innføre elektroniske samhandlingssystemer mellom offentlige tjenester og publikum. Erfaringer viser at ingen av disse tiltakene fungerer, både fordi påtalemyndigheter og sentrale politikere utgjør navet i korrupsjonskulturen, og fordi tjenestemenn er flinke til å omgå bruk av elektroniske betalingssystemer.

— Det er nesten en dagligdags affære at «Nasjonalt byrå for antikorrupsjon» påpeker en rekke kriminelle forhold den ene dagen, så frikjenner påtalemyndighetene dem dagen etterpå, sukker Olaf, og drar sin «elevator pitch» om prosjektet:

— Den russiske økonomen Simon Kordonsky sa at «korrupsjon er relasjonen i klassesamfunnet, en relasjon dypt kulturelt forankret». Skal man fjerne offentlige tjenestemenns avhengighet av pengesterke bestikkere må virksomhetene gjennomføre organisasjonsutvikling og lederutvikling innen rammen av kulturendring. Dette betinger demokratiske og transparente utviklingsprosesser, generell atferdsendring og strukturelle endringer.

— Normalt vil dette være risikabelt, men skal Ukraina oppnå en bærekraftig og tillitsskapende offentlig tjeneste, har vi egentlig ikke noe valg. Gjennom undersøkelser og ut fra kunnskap om arbeidslivet generelt, ser vi at gjennomføring av store prosesser er mulig, men utfordrende. Nøkkelen til suksess ligger i at prosessene fokuserer mer på åpen samhandling, etikk og organisatorisk performance, og mindre på korrupte forhold.

Det offentlige er angivelig sterkt overbemannet i Ukraina, og det er blitt antydet at den kan halveres ved bruk av elektroniske systemer og effektiv organisasjonsutvikling.

— I et fattig land som Ukraina er dette avgjørende for å få landet på rett økonomisk kjøl, sier Olaf.

Derfor handler økonomisk reform på makronivå om gode organisatoriske grep på mikronivå, i følge korrupsjonsbekjemperen. Han mener at mennesker med den rette HR-bakgrunn vil ha en interessant rolle i utviklingen av Ukraina.

Hans målgruppe er seks millioner offentlig ansatte, og det er litt flere enn han kan håndtere på egen hånd. Derfor har Olaf alliert seg med regionale universiteter med organisasjon og ledelse i fagkretsen og flere frivillige organisasjoner som jobber med samfunnsutvikling. 30. september arrangerte han sammen med Universitetet NORD og antikorrupsjonsbyrået «Zero Conference» i Kiev.

— Det var vellykket, sier han. — Metodikken om å angripe problemet via kulturendring ble tatt godt i mot. Nå står syv universiteter for tur til å høre forelesninger om organisasjonskultur.

«Det er nesten en dagligdags affære at ´Nasjonalt byrå for antikorrupsjon´ påpeker en rekke kriminelle forhold den ene dagen, så frikjenner påtalemyndighetene dem dagen etterpå.»

Mye av den kompetansen Olaf i dag bruker mot korrupsjon i Ukraina kan han antagelig takke en lang og kronglete karriere i norsk arbeidsliv for. Etter avbrutte jusstudier og en snei innom IT — eller EDB, som det het den gang på 70-tallet, havnet han i NHO hvor han jobbet med produktivitetsutvikling.

Samtidig ble han trukket inn i lønnspolitikk og –systemer, og tilegnet seg dessuten kompetanse innen konflikthåndtering og kompetanseutvikling.

Dermed var grunnen lagt for en karriere som lønnsforhandler. Han sluttet i NHO, og vendte nesa mot Saga Petroleum, hvor han straks ble utfordret på å sikre et nulloppgjør i lønnsforhandlingene.

— Det var smertefullt, men lærerikt, og det var en god følelse da vi kom overens med fagforeningene.

Da Saga ble kjøpt av Hydro, solgte Olaf seg til Kommunenes sentralforbund.

— Der takket jeg ja til et oppdrag for KS for å lede utviklingsarbeidet for ny tariffavtale i energisektoren. Etter åtte måneder fikk vi utmeislet nytt avtaleverk med god tilslutning fra NITO og EL&IT.

Dermed var en sirkel sluttet i hans karriere. Han gikk tilbake til Statens Datasentral, denne gangen til deres datterselskap Bluegarden.

— KS-oppdraget gav meg innsikt og inspirasjon til å skape nye løsninger for lønns- og personalsystemer i offentlig sektor, så jeg begynte i Bluegarden, et selskap med solid kompetanse innen lønnssystemer, forteller han.

Neste skritt på veien gikk via NRK. Hans jobb der var å skaffe mediehuset effektive HR-systemer og legge en kompetansestrategi.

— I dette arbeidet fikk jeg føle hvor komplekst dette arbeidet er, grunnet spennvidden i kompetanse blant 3.500 ansatte på ulike geografiske og journalistfaglige enheter.

Så kanskje Olaf skrevde for vidt, for etter tre år ble han konsulent for oljeservice-selskapet AIBEL innen Performance Management. Deretter gikk veien til Akershus fylkeskommune som HR-rådgiver med hovedansvar for kompetanseutvikling og HR-systemer.

«Det er viktig å ha fokus på talenter og deres utvikling, men det hjelper lite om talentutvikling ikke sees i en verdiskapningskontekst»

En rød tråd i karrieren hans er ordet «performance».

— For at HR-funksjonen skal bidra effektivt i verdiskapingen, må holdningene til performance alltid være i fokus, og ikke minst det å håndtere performance i et annet og bredere perspektiv enn tradisjonell produktivitet. Det er viktig å ha fokus på talenter og deres utvikling, men det hjelper lite om talentutvikling ikke sees i en verdiskapningskontekst.

— Jeg har også blitt mer bevisst på nødvendigheten av at ledere skaffer seg god innsikt i organisasjonskultur, hvordan den symboliseres og hvordan den påvirker performance, og jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i dette faget nettopp for å kunne danne et realistisk bilde av nytteverdien av kulturforståelse og kulturpåvirkning i organisasjonsprosesser.

Alt dette og mer til tok han med i bagasjen da han satte seg på flyet til Ukraina i 2014, og nå brukes kunnskapene fra en karriere med performance, lønnsforhandlinger og kompetanseutvikling i forsøket på å endre en hel nasjons korrupsjonskultur.

Det står det respekt av.

— I Norge er vi heldige som har faglige kapasiteter på dette området som Henning BangThomas Hylland Eriksen og andre; professorer med sosialantropologisk forankring som forstår mekanismene. Som pensjonist har jeg god tid til å fordype meg både i den sosialantropologiske og den organisasjonspsykologiske tilnærming gjennom blant andre Edgar Schein. Dette har jeg etter beste evne forsøkt å bake inn i prosjektets konsept.

«Disse gamle babushkaene skjønner ikke mekanismene. Det eneste de forstår er at da landet var kommunistisk hadde de nok mat.»

Babushka (Foto: Iewap / Flickr CC BY 2.0)

— I din AFP-tilværelse, hvordan måler du din egen performance?

— Jeg gjør vel egentlig ikke det. Jeg har en magefølelse når et semester er ferdig og studentene har avlagt eksamen. Hva slags stilbakemeldinger jeg får fra studentene har mye å si. Når det gjelder hovedarbeidet —prosjektet for å motarbeide korrupsjon — så er performance ekstremt dårlig. Jeg stanger huet i veggen hele tiden.

— Er det noe håp for dette landet?

— Ja. Mange snakker om at vi hadde Majdan-revolusjonen, og snakker nå om at vi trenger en ny revolusjon. Det er kanskje det eneste som kan bidra til håp.

— Og andre land er mer korrupt. Russland er verre enn Ukraina, men det er ikke så synlig for folk flest. Putin har god kontroll med all korrupsjon. Han er jo også den som har tjent mest på det.

— Er du redd?

— Nei.

— Burde du være redd?

— Nei. Ja. Jeg ser jo selv utslagene av det på nært hold hele tiden. Historien om da jeg skulle ha nye skilter til bilen er et eksempel. Et annet eksempel er fra mitt nærmiljø.

— Jeg bor i en ny boligblokk med stor hage. Vi fikk beskjed om at en del av tomta var kjøpt opp av annet selskap for å bygge ny blokk. Det skjedde ved at myndighetene ga aksept uten å informere vårt borettslag.

— En morgen etter at de hadde begynt å bygge en grop 50 cm fra det nyoppsatte gjerdet kikket jeg ut av vinduet og så 30 politimenn i fullt militært utstyr, med vester, batonger og kalashnikover. De sperret adgangen for oss til hageområdet, for byggefirmaet ville sette opp et nytt gjerde åtte meter lenger inn.

— De hadde ingen legitimitet, men politimennene fikk godt betalt. De hadde også kalt inn en kriminell motorsykkelbande som skulle støtte politiet mot «terroristene» i blokka vår.

— Vi beboere hamret løs på dem i seks timer. Da ga de seg.

— Ser du forskjell på holdningene til korrupsjon hos den oppvoksende generasjon?

— Absolutt! De unge menneskene som deltok i Majdan-revolusjonen i 2013 til 14 er så fed up av det gamle oligarkiet at de gjerne tar en revolusjon til. Jeg har tro på ungdommen. Men disse gamle babushkaene, bestemødrene, skjønner ikke mekanismene. Det eneste de forstår er at da landet var kommunistisk hadde de nok mat.

«De unge menneskene som deltok i Majdan-revolusjonen er så fed up av det gamle oligarkiet at de gjerne tar en revolusjon til»

Fra opprørene i Kiev i februar 2014 (Foto: Wikipedia)

— Hva liker du minst med jobben din?

— Ingen ting, men jeg blir på grensen til deprimert over de politiske holdninger i Ukraina, hvor politikernes oppgave som representanter for folket er totalt fraværende til fordel for tanken på egen bankkonto. Dette gjelder hele spekteret fra president, ministerium, parlament og til regionale og lokale myndigheter. Og dette kan ingen nordmann gjøre noe med, dessverre.

— Rettsforholdene i dette landet under enhver kritikk. Bare pengene rår. Mennesker blir skutt fordi de opponerer. Så er det jo noen større korrupsjonssaker som kommer til overflaten. For eksempel har statsadvokaten 1800 anklagere ansatt. 1799 av dem er gjennomkorrupte. Etter masse om og men fikk folket fjernet direktøren. Presidenten setter så inn en ny direktør, han som var assisterende direktør for den gamle, og like korrupt. De saboterer ethvert forsøk på å dømme mennesker som har begått korrupte handlinger.

«… jeg blir på grensen til deprimert over de politiske holdninger i Ukraina»

— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— HR-funksjonens innhold varierer utrolig mye i forhold til den bransje eller virksomhet HR skal fungere i. Å utvikle forståelse for HRs betydning i akkurat ditt selskap er helt nødvendig. Å lese om Jim Collins følgeforskning gjennom boka«From Good to Great» er en god begynnelse.

— Lær deg gjerne et annet fag først som danner grunnlag for å se nytteverdien av HR. IT er et klassisk eksempel. Å lede en gjeng med programmerere er som å gjete katter. Det er viktig og nødvendig å skaffe seg god innsikt i hva som motiverer, både til performance og til lojalitet.

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

— Det er mange spennende mennesker både innen HR-faget, i undervisningssammenheng og som forfattere med god litteratur på samvittigheten. En av dem jeg kunne hatt gleden av å se profilen til, er Henning Bang.

— Det er notert.

Olaf Saxegaard

Olaf Saxegaard

Nåværende: Universitetet i Poltava, Ukraina

Arbeidserfaring

 • 2014 -> Foreleser, Poltava universitet
 • 2009 — 2013 Seniorrådgiver HR, Akershus fylkeskommune
 • 2011 — 2013 Administrasjonssjef, Eikeli videregående skole
 • 2008 — 2009 Organisasjonsutvikler, Aibel AS
 • 2004 — 2008 Seniorrådgiver, NRK
 • 2000 — 2004 Konsulent, Evry
 • 1999 — 2000 Seniorrådgiver, Kommunenes Sentralforbund
 • 1997 — 1999 Seniorrådgiver, Saga Petroleum LLC
 • 1989 — 1997 Forretningsrådgiver, Næringslivets Hovedorganisasjon
 • 1984 — 1989 Seniorkonsulent, Capgemini

Utdanning

 • 1993 — 1995 Handelshøyskolen BI
 • 1971 — 1974 Universitetet i Oslo

Artikkelen er skrevet for HR Norge og originalt publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: