🔖 Bra folk | HR

Kraftverket i Hafslund

av | 22. september 2016 @ 16:44

«Da jeg gikk på universitetet visste jeg ikke hva HR var. Det eneste jeg visste var jeg ville jobbe med mennesker. Da ble det HR.» Møt Siw Sporstøl, en kraftkilde i Hafslund.

Hun startet i departementet og fortsatte som personalsjef for Kims og Sætre. I dag jobber hun blant annet med «Kraftverket». Møt ukens HR-profil, Siw Sporstøl i kraftleverandøren Hafslund.

Siw Sporstøl er ansvarlig for organisasjonsutvikling i Hafslund. Det er en strategisk rolle med overordnet ansvar for strategisk kompetanseutvikling, rekruttering, kontinuerlig forbedring og leder – og medarbeiderutvikling.

— Jeg har et overordnet strategisk ansvar, men er også svært involvert i det operative, forteller hun. — Noe av det viktigste i min rolle er å bruke mye tid i forretningsområdene for å forstå hvordan vi i OU best kan bidra til verdiøkning og støtte forretningsområdene i å nå sine mål. I tillegg er det derfor ekstremt viktig å samarbeide godt med andre støttefunksjoner i konsern som IKT og HR.

Som mange andre HR-profiler, sliter Siw med å si hvordan en typisk arbeidsdag ser ut.

— Ingen dag er lik, det er stor variasjon fra dag til dag og uke til uke. En arbeidsdag kan bestå av å lede eller delta i en workshop, bidra i en prosjektgruppe, produsere underlag og presentasjoner, planlegge ledersamlinger og lage kjøreplaner, statussamtaler med medarbeiderne mine. Eller kanskje et intervju hvis jeg har ansvar for en rekrutteringsprosess.

Mennesker og sånn

Som mange unge visste heller ikke Siw hva hun ville bli når hun ble stor, men hun visste at det måtte være «noe med mennesker og sånn».

— Da jeg gikk på universitetet visste jeg ikke hva HR var. Jeg har alltid vært interessert i samfunn, politikk, mennesker, psykologi og jus. Jeg begynte på Universitetet i Bergen og endte opp med å ta administrasjon og organisasjonsvitenskap hovedfag med støttefag i psykologi og informasjonsvitenskap.

— Det eneste jeg visste var at jeg ville jobbe med mennesker og organisasjon. Så da ble det HR.

Da jeg gikk på universitetet visste jeg ikke hva HR var

Lærte faget i departementet

Som ferdig statsviter bar det rett inn i byråkratiet.

— Da jeg var ferdig statsviter hadde jeg et stort ønske om å jobbe i et departement og var så heldig å få jobb i Utdannings- og forskningsdepartementet som førstekonsulent, eller HR-konsulent, i administrasjonsavdelingen.

— I begynnelsen jobbet jeg med alt fra lønn, til å skrive arbeidsavtaler til å være ansvarlig for leder- og medarbeiderundersøkelser og HR-rådgivning. Etter hvert ble fokus i større grad på utvikling og i departementet fikk jeg coaching-utdannelse og mer ansvar innenfor organisasjonsutvikling. I departementet lærte jeg det grunnleggende i HR-faget.

Etter nesten fem år i staten fikk hun lyst til å prøve seg i privat sektor. Det har gitt henne noen refleksjoner om forskjellene mellom de to sektorene. For i søknadsbunkene kommer man åpenbart i en egen kategori dersom man søker seg inn i privat sektor fra offentlig, eller omvendt.

— Jeg hadde problemer med å bli kalt inn til intervjuer i privat sektor, men lyktes til slutt og fikk et svangerskapsvikariat i Orkla. Det var nøkkelen til å bli kalt inn og være aktuell for andre stillinger i privat sektor.

Etter seks måneder som personalsjef for Kims og Sætre var byråkratistøvet byttet med smuler fra chips og kjeks, og nye muligheter i privat sektor kom lettere.

— Nå ble jeg kalt inn på intervjuer til alle stillingene jeg søkte som HR-rådgiver, sier hun.

Drømmejobben

Og det var sånn hun endte i Hafslund, hvor hun fikk det hun kaller «drømmejobben».

— Her i Hafslund begynte jeg som OU-rådgiver med ansvar for et at våre lederutviklingsprogram. Det var spennende å bytte fokus etter seks år som HR-partner med fokus på arbeidsrett, forvaltning og forhandlinger, så var det spennende å kunne få lov til å jobbe med organisasjons- og lederutvikling på heltid.

I ettertid har hun gjort seg noen refleksjoner om de usynlige veggene mellom offentlig og privat sektor.

— Jeg opplevde og opplever fortsatt at det er noen fordommer begge veier, fra offentlig sektor til privat sektor og motsatt. Jeg merker meg at det ofte står i stillingsannonser at det offentlige søker etter de med offentlig erfaring og det private etter de som har privat erfaring. Her tror jeg at vi går glipp av mye og at det er sunt og riktig å bytte mellom sektorer. Vi undervurderer hverandres kompetanse. Det er noe som går begge veier.

— Hva er de største forskjellene mellom HR i offentlig og privat sektor?

— Jeg lærte utrolig mye i min tid i departementet, det var en god skole. Jeg er svært ydmyk overfor de ulike rollene de to sektorene spiller. Jeg har jobbet med dyktige kompetente folk, lært HR-faget fra bunnen, tatt ørten kurs i arbeidslivets rammeverk, og jobbet meg gjennom hele verdikjeden til HR. Hvordan man enn snur og vender på det, så handler det om folk og kompetanse — uansett sektor.

Det som skaper ledere

Noe av det hun fikk med seg fra departementet var sertifiseringer i coaching og ulike personlighetstester, med dertil voksende interesse for hva som skaper gode ledere.

Hennes mantra er «synlig og støttende ledelse», noe hun også skal snakke om som foredragsholder på HR Forum i november.

— I en tid med mye endring er et av de viktigste budskapene til våre ledere at de skal gjøre ting så enkelt som mulig. Grunnmuren i våre ledelsesprinsipper er at lederne skal være synlige, også i form av gode rollemodeller som viser vei, er tydelige og sørger for at medarbeiderne vet hva målet er. En leder skal også være støttende. Som leder er du medansvarlig for at medarbeiderne har de verktøyene de trenger.

Disippel av Kuvaas og Dysvik

Hun erklærer seg som en disippel av Bård Kuvaas og Anders Dysvik. De to BI-professorenes viktigste budskap er at indre motivasjon og ytre prestasjoner henger tett sammen.

Noe av det som tar livet av indre motivasjon er manglende mulighet til å påvirke jobben. For Siw og Hafslund betyr det at beslutninger skal flyttes så langt ned i hierarkiet som mulig. Lederens rolle er å være tett på, informere, være åpen og gi nødvendig støtte.

— Det er ikke noe hokus pokus, sier hun.

— Hva gjør du selv for å være en synlig leder?

— Jeg er veldig åpen med mine medarbeidere. Jeg håper at alle medarbeiderne vet hva som er viktig for konsernet og at de sammen kan finne ut hvordan de skal levere, hva vi prioriterer, hvem som gjør hva, og hva vi trenger vi for å få det til. Jeg er tett på, ikke minst fordi jeg er både leder og kollega. En del av min jobb er å være operativ.

Teknologiske utfordringer

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

— Teknologi. Det å forstå hva ny teknologi og endringer i rammevilkår betyr for virksomheten vår. For HR handler det om å sikre at vi hele tiden er gode sparringspartnere og at vi er proaktive i de mulighetene disse endringene gir oss. Teknologien utfordrer den gamle måten å jobbe på. Hierarkiet er i spill. Vi vil jobbe mer på tvers, i prosjekt. Hva slags konsekvenser dette får vet vi ikke.

Teknologien utfordrer den gamle måten å jobbe på. Hierarkiet er i spill.

Kraftforsyning er en tradisjonsrik bransje, men desto mer eksponert for endring. Manuelle rutiner automatiseres, jobber skifter innhold. I alt dette er Siw opptatt av å få frem hvor spennende det er å jobbe i Hafslund og de spennende oppgavene som skal løses i fremtiden.

Størst på børs

— Hafslund er Norges største børsnoterte kraftselskap, vi leverer fremtidens energiløsninger og vi skal være fremst på å ta i bruk ny teknologi til det beste for miljøet, våre kunder og våre eiere. Det er en spennende arbeidsplass og vi må få frem dette slik at vi fortsatt tiltrekker oss de riktige menneskene, og at vi klarer å beholde og utvikle de dyktige medarbeiderne vi har i dag.

— Hva holder deg våken om natten?

— «Kraftverket». Det er vårt nye kompetansestyringssystem som vi innfører i disse dager. Vi gikk høyt ut på banen og lovet at alt skal bli mye enklere. Nå handler det om at vi faktisk greier å levere som lovet.

— Greier dere det?

— Jeg tror vi klarer det. Det er litt tidlig å si.

Rette verktøy

— Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer over en 3-5 års horisont?

— Vi må følge med i timen og gi ledere og medarbeidere de riktige verktøyene for å sikre at endringene som vil komme skjer på best mulige måte. Jeg tror vi bare må innse at det eneste konstante er endring og at endring er normalt, så må vi fortsatt jobbe aktivt med å utvikle ledere og medarbeidere og fokusere på å gjøre de tingene som styrker og videreutvikler vår kultur.

— Har du en spesialisering i HR? I så fall, hva er det viktig for oss andre å vite om denne spesialiseringen?

— Jeg har ingen spesialisering, jeg har i begynnelsen av karrieren min jobbet med «grunnfjellet» og personaladministrasjon fra a-å, jeg har tatt mye jus og kunne i sin tid rammeverket i arbeidslivet svært godt, de senere år har fokuset vært på organisasjonsutvikling, herunder rekruttering, kompetanseutvikling, forbedringer, lederutvikling. Jeg er ikke en ekspert, men jeg har jobbet i hele verdikjeden i HR og jeg håper det er en fordel. Min erfaring er at kompetanse er ferskvare og må brukes og for å være god må man øve. Derfor er jeg også opptatt av også å jobbe operativt.

Alle de bra folka

— Hva er det beste ved jobben din?

— Alle de bra folka i Hafslund, spennende oppgaver og at vi faktisk får «gjort» noe.

— Hva liker du minst?

— Der melder jeg pass. Skal jeg snakke om noe — nei, det blir bare floskler. Jeg er virkelig glad i Hafslund og alle folkene som jobber her. Jeg gruer meg aldri til å gå på jobb, jeg blir glad når jeg kommer hit. Og de tingene jeg ikke liker – det er tulleting.

— For eksempel er det d… kjedelig å attestere timer og gjøre ting i datasystemene. Jeg er ikke veldig opptatt av detaljkontroll, og følger ikke med på time for time. Sånne administrative ting syns jeg nok er litt kjedelig.

— Mange svarer at det de liker minst er de vanskelige samtalene?

— Hvis du driver synlig og støttende ledelse trenger du ikke de vanskelige samtalene. De vonde temaene skal tas i øyeblikket, ikke på en halvårlig medarbeidersamtale. Det du gjorde for seks måneder siden kan du ikke gjøre noe med.

Viktigere enn noen gang

— Hvorfor er HR viktig?

— HR er mer viktig enn noen gang fordi all verdi vi skaper skjer gjennom mennesker og den kompetansen de innehar. Å få lov til å ha en jobb hvor vi i stor grad skal være katalysator for å utvikle kompetanse er ekstremt viktig. HR trengs fordi skal man få til resultater må man jobbe systematisk med dette.

— Når det er sagt, så er det en forutsetning at vi som jobber med dette forstår rammebetingelsene, endringene og forretningen. Det er alfa og omega. Vi må være relevante, hvis ikke blir vi ikke brukt. Jeg maser mye om dette her. Hver gang vi diskuterer nye tiltak her, er mitt spørsmål: gir det merverdi?

Lær håndverket

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Du må være oppriktig, trygg og interessert i mennesker, det gir et godt utgangspunkt for å etablere gode relasjoner. En høyere utdannelse er en fordel, men det må ikke være en master i HR, det kan også være jus, statsvitenskap, psykologi, sosiologi, økonomi og så videre. Og: Du skal ikke være redd for å være operativ og lære deg «håndverket».

Hvis du driver synlig og støttende ledelse trenger du ikke de vanskelige samtalene

Eksotisk og aktiv

På Siws Facebook-profil er fallskjemhopp, skyting og eksotiske steder et gjennomgangstema. Det oser av aktiv livsstil.

— Er du en adrenalinjunkie?

— Nei, nei, på ingen måte. Det fallskjermhoppet var ikke frivillig, akkurat. Og jeg gjør det aldri igjen. Skytingen er fra en internsamling i Hafslund. Alt jeg har er et luftgevær i kjelleren. Men jeg liker å reise. Jeg jobber mye og sparer opp tid til lange, spennende reiser. Nå har jeg akkurat bestilt en tur til Tokyo.

— Hva gjør du på fritiden?

— He-he. Jobber, tenker jeg. Trener litt på SATS, er sammen med venner og samboer og reiser når jeg har mulighet.

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

— Min tidligere kollega Sveinung Røseid, en stund HR-direktør for Pierre Robert. Nå har han valgt å starte sitt eget HR-selskap.

— Det er notert.

HR-profilen Siw Sporstøl

ERFARING

Siw Sporstøl
  • 2015 –> Direktør organisasjonsutvikling, Hafslund ASA
  • 2011 – 2015 Leder for organisasjonsutvikling, Hafslund ASA
  • 2008 – 2011 Senior organisasjonskonsulent / rekrutteringsansvarlig, Hafslund ASA
  • 2007 – Organisasjonskonsulent / Personalsjef, Orkla Brands, confectionery & Snacks Norge AS
  • 2002 – 2006 Seniorrådgiver, Forsknings- og utdanningsdepartmentet
  • 2004 – 2005 50 % stilling som prosjektmedarbeider i Prosjektet Nye Utdannings- og forskningsdepartementet

UTDANNING

  • 1993 – 2001 Universitetet i Bergen (UiB)

Tidligere publisert på HR Norges nettsider. Republisert etter avtale.

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: