Den opprørske generalen

av | 18. august 2016 @ 11:27

Robert Mood er generalen som taler kongen midt i mot. Han har sterke og klare meninger om ledelse. Les intervjuet jeg gjorde med ham for HR Norge her.

Jeg føler uhygge når jeg ser videoer fra valgkampmøter hvor de spiller på konfrontasjon, fremmedfrykt og instinktene til hvite, sinte, middelaldrende menn, sier general Robert Mood.

I september (2017) hadde filmen «Kongens nei» premiere. Den skildrer tre døgn i april 1940, da tyskerne invaderte Norge. Kong Haakons lederskap ble stilt overfor sin tøffeste utfordring noensinne, og han viste stort mot da han trosset okkupantene og egen regjering.

I forkant av premieren inviterte jeg Fritt Ord-prisvinneren Robert Mood til å snakke om lederskap, beslutninger under usikkerhet og ansvar.

Bryter med dagens lederskap

— «Kongens nei» bryter fundamentalt med mye av det lederskapet som utøves i dag, sier general Mood.

— Det som er gjennomgangstonen når det oppstår kriser i dag er at det blir en diskusjon om en leder skal ta ansvar eller ei. Men lederskap er noe du har hele tiden, 24 timer i døgnet, året rundt, og du kan ikke fraskrive deg eller delegere lederskap.

Mood gikk av med pensjon fra Forsvaret den 1. august, 57 år gammel. Han har ikke tenkt å slutte å jobbe. Som selvstendig næringsdrivende skal han nå blant annet jobbe sammen med PRIO, og det er grunn til å tro at den frittalende eks-offiseren fortsatt vil sørge for å bli sett og hørt i samfunnsdebatten i tiden som kommer.

Offiser og embetsmann

Han har aldri nølt med å dele sine meninger om temaer som mer servile embetsmenn i beste fall ville tatt «på kammerset» med sin statsråd.

Det vakte oppsikt da Stiftelsen Fritt Ord annonserte at de hadde utpekt en offiser og embetsmann som prisvinner av en utmerkelse som gjerne forbindes med folk som snakker der andre tier.

Og Mood har nok selv fått en og annen offentlig ansatt til å løfte et øyenbryn over morgenkaffen. Han har aldri nølt med å dele sine meninger om temaer som mer servile embetsmenn i beste fall ville tatt «på kammerset» med sin statsråd.

— Det var overraskende og gledelig å bli oppringt av styreleder Georg Fredrik Rieber-Mohn sent en kveld, selv om jeg av gammel vane koblet ham til riksadvokatembedet og tenkte «hva har jeg gjort nå, siden påtalemakten ringer meg på denne tiden av døgnet?», ler han.

I pressemeldingen fra stiftelsen skriver de blant annet at «det er sjelden at høytstående embets- og tjenestemenn deltar så aktivt og modig i offentlig debatt. […] Robert Moods mange og debattvekkende bidrar er særlig viktige fordi vi lever i en tid da ytringsmulighetene for ansatte i flere deler av offentlig sektor er under betydelig press».

Drivkreftene

— Hva er drivkreftene bak all denne frittalenheten?

— Ja, si det. Deler av det henger nok sammen med at jeg aldri har romantisert militærvesenet. Det falt meg aldri inn da jeg vokste opp at jeg en dag skulle være 3-stjerners general. Lillesøsteren min kaller meg fremdeles «sersjanten», og det liker jeg godt.

— Jeg har aldri vært spesielt fascinert av våpen, store kjøretøy og store fly. Mitt engasjement har vært mer forankret i det idealistiske, Nansen og Amundsen. Både i de ti årene jeg brukte i Nord-Norge i forberedelsene til en sovjetisk invasjon og i tiden i Kosovo og Syria har jeg sett militæret som et virkemiddel for å bevare og skape fred.

— Å gå i kamp er et nødvendig onde, og det er nok i forlengelsen av et slikt ståsted jeg har funnet det helt naturlig å ta en stemme i samfunnsdebatten.

Å gå i kamp er et nødvendig onde, og det er nok i forlengelsen av et slikt ståsted jeg har funnet det helt naturlig å ta en stemme i samfunnsdebatten.

Prisen for å tale fritt

— Hva har det kostet deg å være så frittalende?

Han tenker seg om.

— Egentlig ingen verdens ting. Jeg har aldri opplevd at jeg har gjort noe annet enn å sette ord på noe folk flest forstår, være med å opplyse samfunnsdebatten innenfor rammene av å være en embetsmann som er ytterst lojal i forhold til politiske beslutninger.

— Det har vært noen kritiske røster, og litt pepper har jeg fått, men alltid innenfor rammen av faglige diskusjoner.

Motbør fra Civita

En av de som har vært kritiske, er Kristin Clemet, daglig leder i Civita, som i et innlegg på sin blogg argumenterer for at embetsmenn ikke har samme ytringsfrihet som andre offentlige ansatte.

— Kristin og jeg har ulike ståsted. Gjennom hele min karriere har jeg lagt vekt på at lederskap handler om å kommunisere. Det er ingen grunn til at Forsvaret skal være en lukket musling.

— Jeg har ønsket å fortelle historiene om alle de flotte unge gutter og jenter som går ut i felt og er aller stoltest når de kommer tilbake og alle fem magasinene er fulle fordi det ikke ble nødvendig å løsne skudd. Det soldatene våre står for et verdibasert lederskap som er viktig, og når de kommer hjem må vi anerkjenne dem tydelig og ta vare på dem. Historiene fortjener å bli fortalt, og jeg har hatt en sterk motivasjon for å fortelle dem.

Integritet

— Jeg spurte meg litt rundt om deg før dette intervjuet, og et ord som gikk igjen var «integritet». Hva tenker du om det?

https://tirsdagmorgen.no/tm/tirsdag/en-tilstedevaerende-far/
Tirsdag morgen etter 22. juli

— Det er jo hyggelig å høre. Integritet er mangelvare, ikke minst i det politiske liv, hvor man får inntrykk av at den eneste rettesnoren er politisk gevinst og flere velgere, i stedet for det lederskapet som kreves i en veldig utfordrende situasjon. I stedet for en reell debatt pakkes alt inn av kommunikasjonsrådgivere som enten bortforklarer eller unnlater å sette ord på vår tids store problemer.

— Hva er vår tids store problemer som vi ikke setter ord på?

— For eksempel klimautfordringene og Norges rolle i det. Selv om en ønsker å utfordre holdet i forskningen er Norge i en posisjon hvor vi kan sette oss som mål både å gi våre innbyggere et bedre liv og få miljøgevinst.

— En annen utfordring er den voksende fremmedfrykten. Det er i ferd med å bli en av Europas store svøper. Å stimulere fremmedfrykt skaper konfrontasjon, dårlig integrasjon, parallellsamfunn, vold og i verste fall krig. Og det er ikke de andre som er problemet, det er oss. Måten vi, og ikke minst våre ledere, møter problemene på. I stedet for å lede bort fra denne fremmedfrykten, leder de oss mot den.

Monsteret

Han siterer William Golding og «Lord of the flies», boken om barna som strandet på en øde øy og dannet klaner av «oss» og «dem»:

«Maybe there is a beast […] maybe it’s only us.»

Maybe there is a beast […] maybe it’s only us.William Golding, «Lord of the Flies»

— Jeg har bodd i Midtøsten i 3 ½ år, og blitt invitert på middag med mennesker fra alle trossamfunn. Jeg har sett mye rart på nært hold, og er det noe jeg er 100 prosent sikker på er det at hvis vi viser omsorg, stiller krav og gir muligheter vil de menneskene som kommer være en enorm ressurs for det norske samfunnet. Det betyr ikke at vi skal ta i mot en million flyktninger, men vi kan ta i mot langt flere enn vi gjør. Det er ingen motsetning mellom å stille krav og vise omsorg. Da vil tredje generasjon flyktninger være det Norge trenger for å møte de store utfordringene som ligger foran oss.

— Jeg føler uhygge når jeg ser videoer fra valgkampmøter hvor de spiller på konfrontasjon, fremmedfrykt og instinktene til hvite, sinte, middelaldrende menn, avslutter Mood.

Om Robert Mood Robert Mood er nylig pensjonert generalløytnant i Forsvaret. Han har en lang og suksessrik militær karriere bak seg, blant annet som sjef for hæren, sjef for FN sitt observatørkorps i Midtøsten og sjef for FNs observatørstyrke i Syria. Han har også vært sjef for Telemark Bataljon som da var utplassert i Kosovo. Mood har en tydelig stemme i det offentlige ordskiftet og ble tidligere i år tildelt Fritt Ords pris «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet». I dag arbeider Mood selvstendig.

Om «Kongens nei» «Kongens Nei» er årets norske storfilm (2016). Den er et krigsdrama som følger Kong Haakon tett under avgjørende dager i Norgeshistorien. Kongens Nei beskriver også mot, lederskap, beslutningskraft og hvordan han leder sin familie og Norge gjennom en situasjon med mangelfull informasjon og nasjonal krise.


Dette er et utdrag av en artikkel som første gang ble publisert på HR Norges nettsider den 18. august 2016 med tittelen «Robert Mood: Om ´Kongens nei´, integritet og moderne lederskap». Foto: Paal Leveraas

Fremdeles en film verdt å se for deg som er opptatt av hva lederskap egentlig handler om.
Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: