I en sofa på arkivet

av | 23. juni 2016 @ 07:39

Frynsegoder florerer ikke i det offentlige. Anne Størseth og hennes kolleger har likevel en fordel ikke mange har i det private: et atombombesikkert hvelv. I det underjordiske hvelvet er det […]

Frynsegoder florerer ikke i det offentlige. Anne Størseth og hennes kolleger har likevel en fordel ikke mange har i det private: et atombombesikkert hvelv. I det underjordiske hvelvet er det fire etasjer med 150 hyllekilometer arkiver. Velkommen til HR i Riksarkivet.

Jeg kjente jeg var litt forutinntatt der jeg syklet opp mot Sognsvann og Riksarkivet, hvor også Arkivverket holder til. Personalsjef Anne Størseth? Eller var det Støvseth? Støvlett? Nei, det er jo et skotøy. Jeg så for meg en litt innskrumpet, støvete gammel byråkrat dypt nede i personalhvelvet hvor personalmappene sirlig oppdateres med skjønnskrift på gulnet pergament.

Men fantasien min kan gå litt i spinn noen ganger. Etter å ha låst sykkelen og pustet ut litt i skogen utenfor Riksarkivet, innhentet virkeligheten meg.

Og den var mindre stereotyp og langt mer interessant enn fantasien.

Anne Størseth

Hun som møter meg er et stort, strålende smil, og ingen steder er det spor av støv. Tvert imot, vi befinner oss i et romslig, lyst, innbydende, moderne bygg. Med en dialekt som nesten ikke avslører sitt trønderske opphav, viser Anne Størseth vei opp til en kombinert kantine og lesesal i andre etasje.

— Her er det fritt frem for alle som vil å fordype seg i dokumenter fra arkivene, forteller hun.

Klokken ni en onsdag morgen er det imidlertid ingen andre enn Anne og meg i det store, lyse lokalet med utsikt til nabobygningen som rommer selve helligdommen, det fire etasjer dype, atombombesikre hvelvet hvor vår norske historie er dokumentert.

Historiske skatter, som Kong Haakon den VIIs “nei” til å kapitulere for Tyskland i 1945 eller Edvard Munchs testament. Eller et mer HR-faglig innslag, den unike jobbsøknaden fra 1724 hvor presten Jochum Althandt på rim bønnfaller kongen i København om å få slippe de farefulle transportene mellom sine tre menigheter. Sammen med en flott og livfull tegning av de malstrømfulle farvannene mellom Værøy og Røst fulgte følgende kreative søknad som han egenhendig leverte til kongen:

Jobbsøknad anno 1724
Stormægtigste Monarch, skue her med Naadigst Øye,
Hvad ieg i Ellev Aar, udstandet har med Møye,
Saa troer ieg uden tvifl Gud bøyer naadelig
Min Konges Hierte mildt engang til Hielp for mig.

Gif da i Jesu Navn mig fattige, der beder,
Det lidet stycke Brød, Kaldet Ethnee heder,
Saa trøstes ieg der ved, med Hustrue, Børn smaae,
Fordj vi blev bønhørt, og brødet maatte faae.

I dybeste Underdanighed frembaaret af Eders Maijestets allerunderdanigste Arve Undersaat og hos Gud uafladelige Forbedere, Jochum Althand

(Kilde: Aftenposten)

Jochum fikk ny jobb.

Henrik Wergeland

Så Anne jobber virkelig i en organisasjon med lange tradisjoner. Den første riksarkivaren var ingen ringere enn Henrik Wergeland, som startet i jobben i 1841 og hadde den til sin død 4 ½ år etter. Gjennom det meste av disse snart 200 årene har jobben vært knyttet til god bevaring av papirbaserte dokumenter. Men de siste årene har digitaliseringen snudd opp ned på dette.

«… vår solide arkivfaglige kompetanse […] må utvikles slik at vi er rustet til å ivareta de digitale arkivene i et evighetsperspektiv»

I Annes rolle ligger blant annet ansvar for løpende personaladministrative oppgaver, personalpolitikk og organisasjonsutvikling. Hun er også hovedkontakt og ansvarlig for å legge til rette for et godt samarbeid med fagforeningene.

— Arbeidsdagen min er en blanding av operative og utviklingsorienterte oppgaver. Det handler om personalsaker, lederstøtte, samarbeid med fagpersoner om kompetansehevingstiltak, og støtte og ledelse av egne medarbeidere. Og i disse dager er omorganisering og samarbeid med fagforeningene om organisasjonsendring en viktig sak.

Tidsskille

— Vi befinner oss i et tidsskille, forteller Anne. — Under oss er det fire etasjer med 150 hyllekilometer med dokumenter. Bare en promille av disse er digitalisert, mens arkivene som forløpende produseres i forvaltningen i dag er elektroniske.

— Det er disse digitale arkivene vi skal ta imot, bevare og gjøre tilgjengelige . Dette er en stor omstilling som krever en annen type kompetanse blant våre ansatte. Vi skal fortsatt ta vare på vår solide arkivfaglige kompetanse, men denne må utvikles slik at vi er rustet til å ivareta de digitale arkivene i et evighetsperspektiv på en like god måte.

Derfor står Arkivverket nå midt i en omstilling fra analog til digital dokumentasjonsforvaltning.

Og omstilling er som kjent krevende.

Riksarkivar Inga Bolstad har igangsatt en moderniserings- og omstillingsprosess. Hun sikter mot en organisering med styringslinjer basert på gjennomgående funksjonsområder uavhengig av geografi.

Det falt ikke i god jord blant 300 ansatte med sterk faglig tyngde og stolthet for sitt fag. Faktisk blåste det opp til storm som blåste opp dørene på Stortinget. Midt i stormen står Anne.

Og hun liker ikke å snakke om det.

— Det er vanskelig for meg å snakke om dette fordi vi fortsatt ikke har landet en løsning. Omorganiseringsprosessen stoppet opp og saken fikk en politisk dimensjon som gikk helt til Stortinget.

Hun tar selvkritikk på vegne av organisasjonen.

— Vi kunne nok vært bedre til å involvere og kommunisere tidlig i prosessen. Riksarkivaren har nå vært ute og hatt personlige møter med de ansatte i samtlige enheter over hele landet, sier hun, og legger til:

— Ingen ansatte skal sies opp. Statsarkivene som er plassert i åtte byer rundt omkring i Norge skal opprettholdes, og i omstillingsavtalen som er inngått med organisasjonene er det nedfelt at arbeidsgiver skal forsøke å finne løsninger slik at ufrivillig skifte av arbeidssted unngås.

Garantister for ekthet

Det HR-faglige dilemmaet er likevel at selv om virksomheten har tung kompetanse, er det ikke nok av den rette kompetansen.

— På HR-siden er det uten tvil kompetanseutfordringen som er størst. Våre medarbeidere har en arkivfagligkompetanse, språk og kildekompetanse som vi må ta vare på. Utfordringen er å sørge for å utvikle denne kompetansen for en ny teknologisk hverdag. Intern kompetanseheving er ikke tilstrekkelig. Vi må også rekruttere ny kompetanse og sette sammen tverrfaglige team. Samtidig skal vi fremdeles stå som garantister for at ethvert dokument som arkiveres her arkiveres uten at en bit eller byte er endret.

Brukernes etterspørsel etter digital tilgang til dokumentene bidrar samtidig til etterspørsel etter digitalisering av papirarkivene. Det kreves ingen høyere utdanning for å skanne dokumenter, men arbeidet er ressurskrevende.

— Her oppstår det en rekke dilemmaer og et av disse er spørsmålet om alt papirmateriale som er skannet og tilgjengelig digitalt kan kastes, sier Anne.

Veien til arkivet

Anne er HR-generalist med spesialisering innenfor personaljus. Det har vært god bruk for spesialitetene i møtet med de mange komplekse problemstillingene i en omstillingsprosess.

Som nyutdannet startet hun karrieren som saksbehandler i forvaltningen.

— Allerede på studiet hadde jeg interesse for arbeidsrett, og søkte meg til Arbeidstilsynet. Etter det søkte jeg meg til HR-seksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet, og var der som rådgiver og seniorrådgiver i fem år til jeg startet som personalsjef i Arkivverket.

Selv om det blåser litt på Sognsvann akkurat nå, er hun glad og setter pris på jobben sin.

— Det beste ved jobben er følelsen av at jeg bidrar saker som er viktige for mennesker og organisasjonen. Jeg setter også stor pris på variasjonen i oppgavene og muligheten til å lære noe nytt omtrent hver eneste dag. Det jeg liker minst er at det alltid er knapphet på ressurser.


— Hvorfor er HR viktig?

— Vi tilbyr støtte og kunnskap til prosesser og beslutninger som er viktige for at organisasjonen når sine mål, for eksempel gjennom bistand til rekruttering av riktig kompetanse og utvikling av en personalpolitikk som gir utviklingsmuligheter og tiltak som samsvarer med ønsket utvikling/omstilling. Vi er til for organisasjonen og ikke for HR-faget.


— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Skaff deg en relevant utdanning, for eksempel innen organisasjon og ledelse, strategi og styring, eller jus, og erfaring fra en operativ HR-jobb som gir innsikt og erfaring fra bredden av HR-faget – og se hvor veien bringer deg videre.


— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

— Johan Fredrik Jakhelln, HR-rådgiver i Oslo kommune. Johan er en utviklingsorientert fagspesialist som stadig søker ny kunnskap og deler generøst.

— Det er notert.

avatar

Anne Størseth

Personalsjef, Arkivverket (Riksarkivet)

Arbeidserfaring:
2008 -> Arkivverket, personalsjef
2003 – 2008 – Toll- og avgiftsdirektoratet, rådgiver i HR-seksjonen
1999 – 2003 – Arbeidstilsynet i Oslo, juridisk rådgiver
1993 – 1999 – Fylkestrygdekontoret i Oslo, saksbehandler
Utdanning:
1992 – Jurist, UiO
2014 – NTNU, Organisasjon og endring


Artikkelen er originalt publisert på HR Norges nettsider. Republisert etter avtale.

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: