🔖 Bra folk | HR

HR langs fjord og fjell

av | 12. mai 2016 @ 14:31

Det er ingen selvfølge at Hurtigruten fremdeles flyter. I 2012 var det rett før den bløte barnevitsen «the Fast Window went on ground outside the Black Country» ble tilnærmet sann.

Etter en nær-døden opplevelse for noen år siden, er Hurtigruten mer vital enn noensinne. HR står sentralt når rederiet skal ansette og begeistre sjøfolkene som holder turistene glade og skuta på rett kurs. Møt ukens HR-profil, Hilde Jordan, HR-manager i Hurtigruten.

Hurtigruten er nærmest ikonisk i vår nasjonale bevissthet. Båtene var trauste slitere som stampet seg oppover og nedover langs kysten i all slags vær og var et bindeledd mellom bygder og byer i et langstrakt og humpete land.

Det startet i 1893, da kaptein Richard With fikk tilslag på regjeringens utlyste anbud om en rute langs kysten. Den ble kalt Hurtigruten fordi den brukte bare syv dager på turen fra Bergen til Kirkenes. I dag trafikkerer elleve skip den samme ruten og frakter gods og passasjerer. I fjor reiste 270.000 lokale reisende med båtene, men det dominerende passasjergrunnlaget er turister. 1,1 millioner utenlandske gjestedøgn ble registrert i fjor.

Men det er ingen selvfølge at Hurtigruten fremdeles flyter. I 2012 var det rett før den bløte barnevitsen «the Fast Window went on ground outside the Black Country» ble tilnærmet sann.

Det nesten-havarerte rederiet ble reddet av britisk kapital. Samtidig tråkket de ansatte til for å snu skuta. Den tradisjonsrike norske virksomheten fikk kapital til internasjonal ekspansjon. Nå seiler «The Fast Window» folk til eksotiske mål i Arktis og Antarktis, i tillegg til den berømte norskekysten.

— Visjonen er å bli verdensledende i opplevelsesreiser, forteller ukens HR-profil Hilde Jordan, HR-manager i Hurtigruten.

— I Antarktis, Arktis, Grønland og Svalbard er vi i dag en betydelig leverandør av slike reiser, og til høsten tar vi enda et skip til Antarktis. Samtidig har vi inngått intensjonsavtale med Kleven i Ulsteinvik om bygging av fire nye skip, så i fremtiden vil det bli enda mer ekspansjon i utlandet.

Selskapet har 90 ansatte på hovedkontoret i Tromsø, 50 i Oslo, og forøvrig kontorer en rekke steder rundt i verden.

— Vi er det eneste globale selskap som har hovedkvarter i Tromsø, sier Hilde stolt.

Rederiet har ca 2.300 ansatte, hvor langt de fleste — 1600-1700 stykker — er sjøfolk, og bemanningen er nokså sesongvariert.

Hjem til Tromsø

Hilde kom hjem til Tromsø og Hurtigruten for litt over ett år siden, etter mange års jobb i Oslo. Det første halve året i Tromsø satt hun på hjemmekontor og ivaretok jobben hun hadde i Oslo, som var i Patentstyret.

— Jeg rettet meg ikke inn på HR før jeg hadde vært innom et par andre jobber, først som forvaltningsrevisor og deretter som førstekonsulent i Fiskeri- og kystdepartementet. Da det ble satt i gang en større strategiprosess i departementet ved hjelp av eksterne konsulenter for å meisle ut veien videre for byråkratiet, skjønte jeg virkelig at det var organisasjonsutvikling og HR jeg ville jobbe med, forteller hun.

— Da det så ble lyst ut en HR-stilling internt i departementet søkte jeg der og fikk muligheten til å kaste meg ut på halvdypt vann med en bratt læringskurve.

Etter noen år i det departementale byråkratiet gikk hun til et annet slags byråkrati, denne gangen i Patentstyret.

— Det var en litt større organisasjon med større HR-miljø hvor jeg fikk muligheten til å jobbe mer med utvikling, men fortsatt innen hele HR-feltet.

Gjennom karrieren har hun bevisst søkt seg til stadig større organisasjoner.

— I den første jobben var vi 100, i den andre i underkant av 300 og i Hurtigruten er vi nesten 2300, forteller hun. — Jeg er alltid på jakt etter nye erfaringer og ny læring, og har også tatt videreutdanning underveis for å styrke meg på enkelte kompetanseområder.

Hun rapporterer til HR-direktør Marit Finnanger, og selskapet har en HR-organisering basert på business partner-modellen. HR-avdelingen har vokst fra 2 til 7 ansatte etter at de turbulente årene var over, noe Hilde gir den nye sjefen æren for.

— Det er mye mer komplekst her enn i tidligere jobber, blant annet fordi organisasjonen er så spredt, og at de som jobber til sjøs jobber turnus. Det er ikke like lett å finne felles møtepunkter på tvers av organisasjonen som det er i et kontormiljø.

De har løst noe av det med elektroniske løsninger, blant annet en kompetanseportal for e-læring som er under utvikling.

«Selv om vi snart feirer 125 år er det nesten en slags gründerstemning her»

Gründerstemning

Arbeidsdagene til Hilde er preget av variasjon og høyt tempo.

— Selv om vi snart feirer 125 år er det nesten en slags gründerstemning her, sier hun.

— Ved siden av å lede teamet mitt er jeg selv business partner for en forretningsenhet. I den rollen handler hverdagen om alt fra behovskartlegginger og rekrutteringer til sparring og coaching av lederne.

At hun skulle havne i HR var ikke åpenbart fra starten av.

— På skolen var jeg interessert i samfunn, politikk og idéhistorie for å forstå helheten og hvordan samfunnet og systemene rundt oss fungerer. Det var derfor ikke HR som sto øverst på listen da jeg begynte på universitetet – da var det statsvitenskap, samfunnskunnskap og språk det handlet om. Da jeg etter hvert skulle velge fordypningsfag på mellomfaget og senere masteren sto jeg overfor veivalget — skulle jeg velge politikkretningen med de spennende analysene og teoriene der eller skulle jeg gå organisasjons- og ledelsesvitenskap for å forstå bedre hvordan organisasjoner fungerer og kan utvikles på gode måter?

Hun tok sitt veivalg ved hjelp av Vinmonopolet.

— Jeg hadde deltidsjobb på Vinmonopolet som den gang hadde et stort prosjekt for å implementere nye kjerneverdier. Jeg ble involvert på lik linje med de fast ansatte og syntes prosessen var veldig interessant. Å følge workshopene som ble holdt av egne ledere som hadde fått intern opplæring sentralt, og å se hvordan dette hadde effekt på oss som jobbet der, var utrolig inspirerende. Jeg fikk se i praksis hva man kan få til ved å jobbe med utvikling av organisasjonskultur. 

— Hva er det beste ved jobben din?

— Å kunne bidra til at organisasjoner, team og enkeltpersoner vokser og lykkes – både gjennom etablering eller forbedring av rutiner, strukturer, verktøy og prosesser, og gjennom konkrete utviklingsprosjekter rettet inn mot enkeltområder slik som arbeidsmiljø og organisasjonskultur.

— Et veldig spennende, og samtidig krevende, eksempel på en prosess vi satte i gang i fjor i Hurtigruten er utvikling og implementering av et stort kulturprogram for å skape en felles retning og innarbeide nye felles kjerneverdier i hele konsernet. Vi i HR har selv stått for gjennomføringen av nærmere 100 workshops hvor så å si alle 2300 ansatte har deltatt på 20 ulike lokasjoner, både til lands og til vanns. Det mest inspirerende med dette prosjektet var å bidra aktivt til skape forståelse for visjon, retning og bedriftskultur og være med på å snu oss mot mulighetene som ligger foran oss. Det har samtidig vært en nærmest uuttømmelig kilde for oss som jobber i HR til å forstå organisasjonen og hva som rører seg ute blant alle våre ansatte.

«Selv om dette ikke er gladsiden av HR, så er det mye læring i disse sakene rent HR-faglig og personlig»

— Hva liker du minst?

— Av og til ligger det personalsaker, nedbemanninger og andre mindre hyggelige saker på bordet. Det er viktig at intensjonene bak slike beslutninger som har negative konsekvenser for den enkelte, er gode og velbegrunnede slik at den enkelte kan behandles med respekt. Selv om dette ikke er gladsiden av HR, så er det mye læring i disse sakene rent HR-faglig og personlig.

— Hvorfor er HR viktig?

— Kan man bruke floskelen med at «people matters» – at det er folkene som skaper resultatene? Forvalter man folkene sine på en god måte ved å ha ledere som bidrar til vekst og utvikling og et arbeidsmiljø som bidrar til å skape et positivt engasjement, så vet vi jo at det har innvirkning på sluttresultatet.

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Du må ha en genuin faglig interesse og være sulten på å sette det ut i livet.

— Vær ambisiøs på vegne av HR-faget og sett standardene deretter – HR er et eget fag og ikke noe «alle» automatisk kan.

— Selv om den første jobben kanskje ikke er midt i smørøyet når det kommer til utviklingsoppgaver og spennende prosesser, så husk at basisoppgavene i HR også er viktig å kunne. Det er som oftest rom til å styre sin egen utvikling en del, så vær strategisk når du tar oppgaver og meld deg på når det skjer spennende ting i selskapet.

— For meg har det dessuten vært nyttig å ta videreutdanning på enkeltområder der jeg har hatt behov for å styrke egen kompetanse og egne ferdigheter. Jeg føler at utbyttet av enkeltemnene og kursene jeg har tatt etter noen år i arbeidslivet, har vært større enn det jeg fikk ut av dagene på universitetet. Læringen sitter bedre når man har erfaringsknagger å henge den på.

— Hvem vil du helst lese om i en senere HR-profil?

— Hvis vi skal fortsette på Nord-Norge-touren, så kunne jeg godt tenkt meg å høre fra Hanne-Ma Markussen, nå konsulent i Bedriftskompetanse i Tromsø.

— En av de mest inspirerende jeg har jobbet sammen med, som nå driver forskning, er Karoline Kopperud – tidligere konsulent i Assessit, nå Høyskolen i Oslo og Akershus.


avatar

Hilde Jordan

HR-leder, Hurtigruten

ARBEIDSERFARING
HR Manager, Hurtigruten, januar 2015 – i dag, Tromsø
Seniorrådgiver HR, Patentstyret, juni 2010 – desember 2014: Lederutvikling (ledelsesprinsipper, lederevaluering og lederprogram), arbeidsmiljø (kartlegging, oppfølging), prosessledelse, rekruttering, rapportering og analyse/statistikk mm. Jobber bredt sammen med de øvrige i HR-teamet.
Rådgiver HR, Nærings- og fiskeridepartementet (tidl. Fiskeri- og kystdepartementet), september 2007 – juni 2010, Oslo: Jobbet med hele spekteret av HR-oppgaver, fra administrasjon til større organisasjonsutviklingsprosesser (verdiutvikling, ledelsesprinsipper, lederevaluering mm.).
Førstekonsulent, Nærings- og fiskeridepartementet (tidl. Fiskeri- og kystdepartementet), august 2006 – september 2007, Oslo: Jobbet med mål- og resultatstyring og risikostyring internt og mot underliggende etater i Forsknings- og innovasjonsavdelingen. I tillegg jobbet hun med prosessene rundt statsbudsjettet.
Forvaltningsrevisor – trainee, KomRev NORD IKS, april 2006 – juli 2006: Jobbet som trainee i tre måneder med ansvaret for revisjonen «Iverksettelse av politiske vedtak i Storfjord kommune».
Festivalmedarbeider, Tromsø International Film Festival,1995 – 2006: De første fem årene jobbet hun frivillig, og de siste som lønnet medarbeider under avviklingen av festivalen.
Prosjektmedarbeider (mastergradsstudent), Norut Samfunnsforskning AS, januar 2005 – september 2005: Masteroppgaven var en del av et større prosjekt i regi av Norut Samfunnsforskning AS. Masteroppaven ble gitt ut som del av dette prosjektet.
Ekspeditør, AS Vinmonopolet, juni 2001 – februar 2005: Deltidsjobb ved siden av studiene.
UTDANNING
Styrkebasert ledelse og utvikling, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), 2013 – 2015
Prosesslederstudiet, 2012 – 2013
Russisk politikk og samfunn, The Norwegian University Centre in St.Petersburg/Det norske universitetssenteret i St.Petersburg, 2005 – 2005
UiT- The Arctic University of Norway, 2000 – 2005Master i organisasjons- og ledelsesvitenskap
Grunnleggende bedriftsøkonomi
Cand.mag. i samfunnsvitenskap
Kilde: Hilde Jordans LinkedIn-profil


Artikkelen ble originalt publisert på HR Norges nettsider 12 mai 2016. Republisert etter avtale. Oppslagfoto: Hurtigruten.


Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: