Dyveke Hamza, HR-direktør i adv. firmaet Haavind:

Gjeter katter og tar vare på talenter

av | 5. mai 2016 @ 20:46

Hun har knust to glasstak. Nå gjeter hun advokater og passer på at talentene blomstrer.

Norsk arbeidsliv har ikke råd til å gå glipp av talenter, det være seg på grunn av alder, etnisitet eller kjønn, mener Dyveke Hamza. Selv har hun slått seg gjennom to glasstak for å komme der hun er i dag.

HR-direktøren i advokatfirmaet Haavind er en av Norges fremste eksperter på mangfold i arbeidslivet, og dessuten en av få flerkulturelle HR-topper i Norge. Likevel misliker hun fokus på hva hun er eller hvor foreldrene kommer fra.

— Det er viktigere hva du kan enn hva du er, sier hun.

Men i dagens Norge er hun opptatt av vår evne (eller manglende evne) til å ta vare på flerkulturelle talenter.

— I de nedgangstidene vi har nå er det spesielt viktig å ta vare på innovasjonskraften, sier Dyveke Hamza. — Virksomheter som er gode på mangfold er også mer innovative, for det er ofte gjennom mangfold innovasjon oppstår.

— Glipper de flerkulturelle talentene, glipper også potensiell verdiskapning for bedriftene. Og hvis vi ikke bruker dem, mister vi dem, til land som England, Brasil, Kina, USA og Canada.

Hun minner om at det norske arbeidslivet fremdeles er ungt med tanke på mangfold. Dyktige folk ønskes gjerne velkommen ombord, men i likhet med hva mange opplever som et «glasstak» for kvinner i topplederposisjoner, kan det se ut som det fins et glasstak for innvandrere og deres barn også. I alle fall finner man dem særdeles sjelden i toppledelsen i norske virksomheter.

— I HR-faglig sammenheng er tendensen i Norge at vi har kommet lenger med «hvorfor» vi skal ha mangfold, men kortere med «hvordan», sier Dyveke.

— Jeg tror det nå er viktig å samle best practice hos de som kan vise til gevinstrealisering på grunn av et godt, mangfoldig arbeidsmiljø.

To glasstak

Glasstak vet hun litt om. 36 år gammel ble hun direktør for arbeid og kvalifisering i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Da var hun ikke bare den yngste kvinnelige toppleder i sentralforvaltningen noensinne. Hun var også en av de første flerkulturelle.

Dermed har hun slått seg gjennom ikke bare ett glasstak, men to.

Hvordan?

Ved å fokusere på hva hun kan, ikke på hva hun er.

— Jeg har bevisst valgt arbeidsgivere som er mer opptatt av hva jeg leverer enn hvor foreldrene mine kommer fra. Jeg har også hatt gode ledere. Da jeg ble toppleder første gang hadde jeg en sjef som så potensialet mitt. Han slapp meg løs, jeg fikk lov til å prøve og feile.

På veien til der hun er i dag, fikk hun et tips fra sin far, som var den første utlendingen som ble fast ansatt i tv-bransjen i Norge. Han sa: «Vi må alltid prestere litt bedre, for motbakken vår er litt brattere enn de andres».

​«Jeg har bevisst valgt arbeidsgivere som er mer opptatt av hva jeg leverer enn hvor foreldrene mine kommer fra.»

Dyveke Hamza

HR i partnereide selskaper

Hennes motvilje mot å fokusere på eget opphav og kjønn, heller enn egen kompetanse, gjør seg også gjeldende i intervjuet. Dyveke vil heller snakke om HR i Haavind og andre steder enn hvem hun er. Å jobbe med HR i et selskap hvor de ansatte er partnere og medeiere gir helt spesielle utfordringer som hun gjerne snakker om.

— Et advokatfirma som vårt er en typisk kunnskapsbedrift. Hverdagen er til forveksling lik hverdagen i et konsulentfirma som driver med strategisk rådgivning høyt opp i verdikjeden. Det som er annerledes er at partnerne er eiere og mine arbeidsgivere, samtidig som vi jobber sammen til daglig og er kollegaer.

— Partnerne har, i tillegg til advokatpraksisen, oppgaver innenfor personalledelse, prosjektledelse, Key Account Management, kundeutvikling, markedsføring, salg, forretningsutvikling og innovasjon. Det er et annerledes terreng enn i en tradisjonell linjeorganisasjon, og det stiller krav til meg når jeg skal forankre beslutninger og vi skal gjennomføre større HR-faglige utviklingsprosesser.

— En venn mente at å jobbe som HR-direktør i et advokatselskap er som «å gjete katter». Jeg opplever det ikke sånn. Mine partnerkolleger i ledelsen, partnerne generelt og styrets medlemmer er alle eiere av selskapet. Vi er hele tiden bevisste på hvilke hatter vi har på, og har jobbet mye med å avklare roller, beslutningsprosesser og fullmakter.

«En venn mente at å være HR-direktør i et advokatselskap er som å gjete katter.»

Fremst blant likemenn

— Ledelsesoppgaver i partnereide selskaper er ofte fordelt på flere partnere. Vi har partnere som er avdelingsledere, og som har det overordnede ansvaret for sine forretningsområder. Deres ansvarsområder ligner mye på en tradisjonell linjeleder sitt. Likevel er rollen ulik siden våre avdelingsledere leder likeverdige eiere i en gruppe. Man er på en måte fremst blant likemenn. Dette får konsekvenser for hvordan vi jobber med lederutvikling og de lederferdighetene vi trener på.

— Jeg opplever at HR i partnereide selskaper nok må drives mer fleksibelt og mindre byråkratisk enn i linjeorganisasjoner, rett og slett fordi partnerne ikke kan bruke like mye tid på ledelse som linjeledere i andre selskaper. Praktiserende advokater er mye i retten. Da må HR ofte avlaste og holde i interne prosesser slik at vi ikke mister tempo.

— Dette gjør at jeg blir godt kjent med organisasjonen, kjerneoppgavene våre og det som skjer i de ulike avdelingene.

— Skal man trives med å jobbe med HR i partnereide selskaper må man være fleksibel og ikke bli demotivert av endringer, eller om ting ikke akkurat blir som en hadde tenkt i utgangspunktet. Hos oss er all tid penger, og dersom vi velger å ta ansatte eller ledere ut av forretning for å delta på HR-aktiviteter som kurs, coaching, work- shops eller ledersamlinger må vi være sikre på at tiltakene treffer, svarer på konkrete behov og er effektive. Det er en av måtene vi i HR bidrar til verdiskapning; treffsikker og kostnadseffektiv utvikling.

«Hos oss er all tid penger, og dersom vi velger å ta ansatte eller ledere ut av forretning for å delta på HR-aktiviteter må vi være sikre på at tiltakene treffer.»

I likhet med tidligere HR-profiler i denne spalten, har heller ikke Dyveke noen «typisk arbeidsdag».

— Mine dager inneholder alt fra ledermøter eller deltakelse i styremøter, utarbeidelse av strategier og konsepter på overordnet nivå, enkeltsamtaler, intervjuer med kandidater og andre møter. Jeg kan coache partnere, talenter og andre ledere før lunsj og drive med budsjettstyring etter lunsj. Det er denne allsidigheten ved jobben min jeg trives så godt med.

— Jeg er også så heldig å ha en administrerende direktør som inspirerer meg og som jeg lærer av. Hun ser viktigheten av HR og gir oss gode rammebetingelser. Det gjør arbeidsdagene mine morsomme og lærerike.

Fra antropologi til fagbokforfatter

Veien til der hun er i dag startet med antropologi, og når en slags foreløpig topp til høsten med utgivelsen av en fagbok om HR som Dyveke er medforfatter til.

— Jeg har alltid visst at jeg vil jobbe med mennesker og arbeidsliv. På studiet i antropologi tok jeg spesialisering i organisasjonskultur. Min første jobb var som HR-sjef i et internasjonalt firma. Da bygget jeg opp en HR-funksjon fra bunnen, og det var en bratt læringskurve, både faglig og personlig. Det ga mersmak.

— På den tiden var ikke HR etablert som et eget fag i Norge på samme måte som i for eksempel England. Jeg hentet derfor mye inspirasjon og lærdom fra utlandet.

— HR-faget er en akademisk fagretning som må være i kontinuerlig utvikling. Det skal utøves i mange ulike organisasjoner, i forskjellige kandidatmarkeder og tilpasses trendene i arbeidslivet. Selv bruker jeg nok litt for mye tid til å lese og skrive fag. Det hender mannen min kommenterer at jeg er litt av en fagnerd. På nattbordet mitt ligger det heller faglitteratur enn skjønnlitteratur. I tillegg skriver jeg nå på tre kapitler i en fagbok om HR som kommer ut til høsten.

​«HR-faget er en akademisk fagretning som må være i kontinuerlig utvikling.»

Frynsegode

Haavind er ingen noviser i arbeidsrett, og tilgang på noen av landets fremste arbeidsrettsadvokater er et «frynsegode» få andre HR-direktører forunt.

— Jeg er så heldig at jeg har et av landets fremste arbeidsrettsmiljøer rett borti gangen. Jeg har derfor tilgang til den nyeste praksisen på feltet og erfarne, flinke jurister jeg kan diskutere med hver eneste dag. De forstår mitt fagfelt og at HR er mer enn jus og regler.

— De stiller dessuten store krav til egen HR-avdeling, og det er bra. Verdien av å ha dem som sparringpartnere for oss i HR er uvurderlig. Jeg stortrives i dette faglig sterke miljøet.

— Hva liker du minst ved jobben din?
— I et partnereid selskap som lever av fakturering er tid penger. HR må derfor prioritere hvilke utviklingstiltak vi mener forsvarer at medarbeidere tas ut av fakturerbar tid. Noen ganger må vi komprimere prosessene og det er ikke alltid vi har den tiden tilgjengelig som vi skulle ønske. Sånn er det bare, og det gjelder å få mest mulig ut av den tiden vi har.

Tre gode råd

— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Ta formell utdanning innen HR dersom du vil jobbe innen feltet. Det gir en god faglig plattform å bygge videre på. Se an hva slags organisasjon du vil jobbe i, og hvor HR avdelingen er plassert i organisasjonen. Min opplevelse er at det er ganske stor forskjell å jobbe med HR når HR-direktør sitter i selskapets toppledelse, og ikke i en administrasjonsavdeling. Når HR er en av flere støttefunksjoner under samme leder, for eksempel en administrasjonssjef, er det lett at toppledelsen fokuserer mer på økonomi eller IT enn HR.

— Jeg vil også anbefale nyutdannede å begynne med operativt HR arbeid. Det er lettere å jobbe med overordnede strategiske utviklingsprosesser når du har regelverket, rutiner og praksis i bunnen. Det er viktig at overordnede policyer fungerer i organisasjonen, og det tror jeg er lettere å få til dersom HR avdelingen også er litt «nedpå».

— Å jobbe med HR er ganske forskjellig i små og store selskaper, i offentlig- og privat sektor. Også i hierarkiske og flate organisasjoner. Finn ut hva du tror vil passe for deg, uansett vil du ha en spennende karriere dersom du satser på HR.

— Hvem vil du helst lese om i en senere HR-profil?

— Anne Størseth, HR-sjef i Arkivverket. Arkivverket gjennomfører i disse dager tidenes omstilling, med full digitalisering og organisasjonsendringer. Anne står fjellstøtt i stormen, og har krevende ledere og tillitsvalgte rundt seg, og er en sentral person for at dette blir vellykket. Arkivverket gjennomgår en stor kulturendring, og beveger seg fra å være en mer tradisjonell offentlig etat til å bli en moderne, digital organisasjon.


Dyveke Hamza

HR-direktør, Adv. firmaet Haavind AS

Erfaring
2015 -> HR-direktør, Advokatfirmaet Haavind AS
2011 – 2015 Direktør offentlig sektor, Experis
2008 – 2011 Direktør arbeid og kvalifisering, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2007 – 2008 Seniorrådgiver strategisk HR, Toll og avgiftsdirektoratet
2005 – 2007 Avdelingsleder, NAV Intro
2002 – 2005 Seniorrådgiver og HR Manager, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1999- 2002 HR sjef- DETUR Norway a/s
1991 – 1998 Reiseleder/ reisekonsulent, Star Tour
Utdanning
2014- Edinburgh Business School, Master i strategisk HR
2009 – 2011 HiOA, Masterstudier i styring og ledelse, offentlig sektor
1993 – 1998 Sosialantropologi og Midt-Østen-studier


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: