🔖 Bra folk | HR

Alltid beredt

av | 14. april 2016 @ 15:35

Forsikringsbransjen står foran noen av de største utfordringene noensinne. Teknologi påvirker kundeadferden, marginene presses og produktene forenkles. Storebrands HR-direktør Tove Selnes tror ikke spenningen vil avta med det første. Snarere tvert imot.

Hun gikk fra et ungt, innovativt selskap som utfordrer det bestående til et selskap med 250 år lange tradisjoner som i dag utfordres av disruptive krefter. Ukens HR-profil er Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand.

Ved siden av jobben i Storebrand er Tove Selnes styreleder i HR Norge. Når hun neste uke samler HR-troppene til årsmøte i HR Norge er hun som alltid beredt. Mange unge år i speideren har satt sine spor.

— Speideren er en av de få organisasjonene hvor man får ledertrening fra ung alder. Jeg ble fascinert av hvordan noen grupper i speideren fungerte veldig godt og fikk til mye raskt, mens andre grupper ikke fikk til det samme. Jeg tror dette sådde en interesse i meg for hvordan organisasjoner fungerer.

I august i fjor begynte hun som HR-direktør i Storebrand etter åtte år som HR-direktør i Opera Software. Overgangen var stor, fra et relativt lite, men ekstremt globalt teknologiselskap med noen tiårs historie, til et veldig stort, men relativt lokalt forsikringsselskap med noen hundreårs historie.

— Den største forskjellen mellom de to er vel først og fremst at jeg jobber på norsk og svensk nå, og i bare én tidssone, sier hun.

— Det er også et annet tempo i beslutninger og markedsvingninger her enn i Opera. Forsikring er jo en bransje med mye lenger tradisjoner. Samtidig er vi på full fart inn i digitaliseringen, og må forholde oss til globale aktører. Dette er noe av endringsmandatet jeg skal bidra til.

Storebrands røtter går nesten 250 år tilbake i tid, da «Den Almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt» ble opprettet som en tvungen brannforsikring for bygninger i norske byer. Selskapet ble hetende «Storebrand» (eller «Christiania Almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand») fra 1915, etter at to dominerende forsikringsselskap i Christiania i noen tiår på folkemunne ble kalt «Storebrand» og «Lillebrand».

I disse dager står forsikringsbransjen foran noen av de største utfordringene noensinne. Teknologi påvirker i høyeste grad kundeadferden, marginene presses av økt global konkurranse, og produktene forenkles. Det er en spennende tid, og Tove tror ikke spenningen vil avta med det første. Snarere tvert imot.

— Mye kommer til å skje som vi ennå ikke vet hva er i finans. Robotisering er et stikkord. Teknologi var tidligere noe som løste de enkleste oppgavene, nå tar de over stadig mer komplekse oppgaver, sier hun.

— Men det vi ikke kan bygge inn i teknologien er relasjonskompetanse. Vi vil fortsatt trenge å vise omsorg, bygge relasjoner. Selv om brorparten av kunderelasjonene kan håndteres digitalt, er det fortsatt viktig med ansikt-til-ansikt-kommunikasjon.

«Teknologi tar over stadig mer komplekse oppgaver. Men det vi ikke kan bygge inn i teknologien er relasjonskompetanse.»

Selv om hun har sluttet i speideren, engasjerer hun seg i frivillig arbeid. Et av hennes verv de siste årene har vært som styreleder for HR Norge. Den 20. april leder hun organisasjonens årsmøte og skal oppsummere et 2015 som ikke gikk helt på skinner.

— 2015 var et tøft år for Norge og HR Norge. På organisasjonens vegne er jeg likevel fornøyd med hvordan vi klarte å møte endringene og trendskiftet ved hele tiden å evaluere hvor vi best kan møte medlemmenes behov, hvor vi skal bremse og hvor vi skal gi gass. Vi fortsetter med det i år. Det handler blant annet om å bruke teknologien til å nå ut til medlemmene på enklere måter, blant annet gjennom videoer og web-møter.

Hun fremhever HR Norges betydning for HR-fagets profesjonalisering.

— Selv er jeg to typer fagmenneske, jurist og HR-fagperson. Å være jurist er konsept som er lett for andre å forstå. HR er mye vanskeligere å forklare til mennesker som selv ikke er i faget. Da jeg begynte i HR var det folk fra alle mulige fag der, alt fra prester og økonomer til jurister og eks-offiserer. Nå er det en mye større profesjonalisering, også i form av spesialistutdannede HR-personer.

—Her har HR Norge spilt en viktig rolle. Organisasjonen har vært tydelig på å bygge HR som et nytt fagområde. Det som tidligere var en stabsfunksjon er nå blitt et ekspertområde.

I HR Norges fremtid ser Tove mer av det samme, bare i sterkere grad.

— Vi skal fortsette å bygge communities, vi skal bygge og dele kunnskap i enda større grad. Det er fantastisk hvordan HR Norge har hentet inn globale trender og gjort dem relevante for det norske markedet. Forskning viser jo at at vi som individer kan mindre og mindre, mens det kollektive kan mer og mer. Derfor er det viktig å være del av et nettverk.

 Som medlemsorganisasjon kan vi favne bredt med en agenda som først og fremst er medlemmenes agenda. Som kunnskaps- og informasjonskanal er det en viktig funksjon som noen av konsulentvirksomhetene også tar. Forskjellen er at har sin egen kommersielle agenda, mens HR Norge er opptatt av det beste for alle medlemmene.

Som leder er Tove Selnes opptatt av nærhet til medarbeiderne og organisasjonen.

— Det fine med å jobbe i HR er at det er stor variasjon i arbeidsdagene og at jeg bruker mye tid i samhandling med alle de smarte og hyggelige medarbeiderne i Storebrand. Jeg bruker så mye tid som mulig ute i organisasjonen for å kjenne på pulsen hva som skjer i organisasjonen. Mye av arbeidstiden går nå dessverre med til møter, men jeg prøver å være bevisst på ikke å haste i vei, men å se de på veien. Småprat gir mye nyttig informasjon og interaksjon med medarbeidere. Ofte får man vite viktigere ting i den uformelle praten enn i de formelle møtene.

«Gleden av å jobbe hardt for å nå viktige mål eller løse komplekse utfordringer er undervurdert. Vi fokuserer for mye på gleden ved fritid og ferier.»

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Vis respekt og interesse for alle mennesker du møter – du kan lære noe av de fleste personer og situasjoner – for å gjøre en god jobb i HR må man forstå seg på mennesker som individer og grupper.

— Jobb hardt og gjør en bra jobb der du er. Det er din beste billett til en bra karriereutvikling. Gleden av å jobbe hardt for å nå viktige mål eller løse komplekse utfordringer er undervurdert. Vi fokuserer for mye på gleden ved fritid og ferier. Jeg elsker å jobbe.

«Jeg elsker å jobbe.»

Tove Selnes
Tove Selnes (LinkedIn)
Tove Selnes

Tove Selnes

Erfaring

 • 2015 -> HR Direktør Konsern, Storebrand
 • 2012 -> Styremedlem og fra 2014 styreleder, HR Norge
 • 2012 – 2015 Styremedlem, 4th Screen Advertising
 • 2012 – 2015 Styremedlem, AdMarvel (San Mateo, CA)
 • 2007 – 2016 CHRO, Opera Software
 • 2012 – 2016 Styreleder, Hern Labs AB
 • 2012 – 2016 Styreleder, Mobile Theory, Inc. (del av Opera Software)
 • 2011 – 2015 Styremedlem NHO Oslo Akershus
 • 1999 – 2010 Styremedlem, Dialogpartner as
 • 2004 – 2007 HR-direktør, Eltel Networks
 • 2004 – 2006 Styremedlem, Vertech offshore
 • 1997 – 2004 HR manager, Avinor Region Øst

Utdanning

 • 2008 Styrekompetansekurs, BI
 • 1999 – 2002 Master of Human Resources and Management, BI
 • 1989 – 1995 Cand. jur, Universitetet i Oslo

Artikkelen er skrevet for HR Norge og originalt publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: