🔖 HR | Samfunn

Gratulerer med dagen, HR-kvinner! Kampen er vunnet

av | 8. mars 2016 @ 05:55

Få, om noen faglige arenaer er så ettertrykkelig vunnet av kvinner som HR. På fire tiår har kvinneandelen i faget gått fra nesten ingenting til 70-80 prosent. På PersonalForum i […]

Få, om noen faglige arenaer er så ettertrykkelig vunnet av kvinner som HR. På fire tiår har kvinneandelen i faget gått fra nesten ingenting til 70-80 prosent.

På PersonalForum i 1970 var det 2 prosent kvinner. På arvtakeren HR Forum i 2015 var det 70 prosent kvinner. Så om kvinnekampen ennå ikke er vunnet, er i alle fall kvinner dominerende i den disiplinen som sterkest definerer hverdagen i dagens arbeidsliv.

— På den konferansen var det ca 200 deltakere, og bare fire av dem var kvinner, forteller Tore-Wiggo Sørensen, tidligere HR-direktør i blant annet DNB og mangeårig medarbeider i HR Norge inntil han gikk av med pensjon.

En uformell gjennomgang av data HR Norge sitter på fra konferanser og medlemsregister viser at dette har endret seg dramatisk. De to store konferansene til HR Norge – HR Forum og HR-konferansen for offentlig sektor, trekker begge rundt 500 deltakere hvert år. Siden 2002 har andelen mannlige deltakere gradvis sunket fra 46 prosent til 31 prosent i januar 2016.

Medlemsregisteret vårt avspeiler samme skjeve kjønnsfordeling. I mars 2016 er det 70 prosent kvinner og 30 prosent menn.

— Innenfor HR generelt og våre konferanser spesielt ser det ut som om kvinner trekkes mer mot «myke temaer», sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge. — Pensjon, arbeidsrett og måling er områder hvor menn deltar i stor grad, mens kvinner dominerer fullstendig innenfor tematikk som kompetanseutvikling og coaching.

80 prosent kvinnelige studenter

Foreløpig ser det ut som at skjevfordelingen fortsetter ved at kvinner velger en HR-utdannelse i enda større grad enn tallene over viser.

— Jeg kan bekrefte utviklingen mot stadig flere kvinner i HR, sier Tore Fagernes, som er høyskolelektor og faglig studieleder i HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania.

— Da vi startet dette studiet i 2011 var kvinneandelen 75 prosent. I dag er den 78 prosent.

Han legger til at kvinneandelen på høyskolen generelt er høy — 66 prosent.

Lønnskampen vunnet

Selv kampen om lik lønn for likt arbeid er vunnet av HR-kvinner. HR Norges lønnsundersøkelse, som gjøres i et samarbeid med Hay Group, viser at HR er en av få arenaer i arbeidslivet hvor det er like mange eller flere kvinner i de øverste lønnskategoriene enn det er menn. Blant de høyest lønnede er det en svak overvekt av kvinner, og i de to neste kategoriene en svak overvekt av menn.

På den annen side er andelen kvinner i de lavtlønnede HR-yrkene overveldende. I de tre laveste gruppene er det godt over 80 prosent kvinner.

Forrykket balanse

Uansett kan vi fastslå at det som for noen tiår siden var et område totalt dominert av menn i dag er snudd på hodet kjønnsmessig.

Det som er bra med dette, er at kvinnekampen er vunnet på disse områdene.

Det som kanskje ikke er bare bra er at den muligens er vunnet litt for ettertrykkelig.

— Det kan vanskelig kalles en ubetinget seier når vi i realiteten har bikket, eller er på vei til å bikke for langt den andre veien, advarer Tone Rose Todalshaug,fagansvarlig i HR Norge.

— Utgangspunktet for likestilling er balanse mellom kjønn, alder, kompetanse og etnisitet, minner HR-direktør Kari Skybak i Flytoget om.

Både i Flytogets ledergruppe og mellomledergruppe er det 50:50 kvinner og menn, og både administrerende direktør. økonomidirektør og HR-direktør er kvinner. Det er er også IT-sjefen og sikkerhetssjefen.

Også i en del tradisjonelt mannsdominerte yrker har de fått en respektabel, om ikke alltid optimal fordeling. Eksempelvis er 13 prosent av lokførerne kvinner.

— Organisasjonen er preget av en god balanse mellom kjønnene, unntatt på noen få områder, sier Skybak. — Et av de er HR. Der er kvinneandelen opp mot 100 prosent.

Spøkefullt, men med et snev av alvor bak, spør hun om det vil være politisk ukorrekt å skrive «Menn oppfordres til å søke» i neste stillingsutlysning.

— Tross alt er vi ute etter likestilling, og nå har pendelen svingt så langt motsatt vei at det kanskje er på tide å sette inn mottiltak.

«Er det politisk ukorrekt å skrive ‘menn oppfordres til å søke’ i neste stillingsutlysning?»

Hennes medisin er ikke nødvendigvis flere menn inn i HR, men flere kvinner inn i andre lederposisjoner.

— Når det kommer flere kvinner inn i andre toppfunksjoner vil dyktige menn også i større grad orientere seg mot alternative posisjoner, og da vil HR kunne bli mer interessant, fremholder hun.

Hun får støtte av Even Bolstad på dette:

— Vi vet at mange bevisst søker etter kvinner for å balansere ut ledergrupper når de skal tilsette for eksempel HR-direktører og kommunikasjonsdirektører, sier han.

— Så lenge den kjønnsmessige rekrutteringen innenfor øvrige funksjoner i ledergruppene er så mannsdominert som den er, har ofte de kvinner som bygger kompetanse på tvers av funksjonsområder en konkurransefordel også i fordel til sine mannlige konkurrenter på dette nivået, så vel som mer generelt de som har bygget «silokarrierer» uavhengig av kjønn.

Fredrik Remmen, HR-sjef i Olivia AS (Bilde fra LinkedIn)

Kari Skybak har også engasjert seg aktivt for å utvikle og motivere menn i faget ved å stille opp som mentor for unge menn i HR.

En av dem er Fredrik Remmen, HR-sjef og i stor grad alene om HR i Olivia AS, som pr i dag består av 3 restauranter med ca 200 ansatte.

— Årsaken til den skjeve kjønnsfordelingen er nok mangesidig, mener han. —Den viktigste grunnen tror jeg er at mange menn opplever faget litt ullent. Det er vanskelig å tallsette verdien av HR på bunnlinjen. Da blir det vanskelig for mange menn. I HR er den raskeste veien til målet ofte å ta en omvei. Hvis du går rett på sak, går det ofte veldig galt, mener Remmen.

I praksis kreves det en god miks av både kvinnelige og mannlige egenskaper, men der kvinner ofte kan matche menn på de «harde» sidene av HR og kombinere det med klassiske kvinnelige egenskaper, er det kanskje ikke like ofte menn kommer like godt utrustet med typiske kvinnelige egenskaper.

— Det bør de ha, mener HR-sjefen i Olivia.

— Typisk for menn er at de interessert i «harde» ting som tall og strategi, mens kvinner er mer interessert i å forstå prosessen. Selv er jeg en som liker å se hele bildet, også hva som ligger bak. Derfor syns jeg HR er interessant.

Generasjonsskifte?

Kjønnstrenden i HR kan allerede være i ferd med å snu. Dennis Sjögren, som er avdelingsleder i HR i Schibsted, bekrefter en skjev kjønnsfordeling, men opplever nå at det er en voksende andel mannlige søkere til stillinger i selskapets HR.

— Fremdeles er det flere kvinnelige enn mannlige søkere, men jeg ser at det er en voksende andel menn – særlig unge menn – som søker jobb her hos oss, sier han.

En driver i denne retningen kan være at HR-faget i seg selv vokser og utvikler seg. Nye spesialiseringer som kan ha større appell til menn, som HR-analyse, HR-teknologi og «big data» blir en del av bredden i faget. Samtidig hamres det inn fra mange hold at HR-kompetanse i seg selv ikke er nok. HR-folk som ikke forstår og helst har jobbet i linjen risikerer å fanges i en «HR-silo».

— Den nye kvinnefellen

— Lederrollene i HR kommer til å gå til dem som har HR i tillegg til utdanning innen økonomi, teknologiske fag eller annet, sier Even Bolstad. — Når vi snakker med HR-studenter er vi dessuten tydelige på at de bør skaffe seg erfaring utenfor HR også . Å gå inn i «HR-siloen» kan være den nye kvinnefellen.

Spørsmålet er om den skjeve kjønnsbalansen i HR aktivt bør søkes utjevnet, og i så fall hvordan det skal skje.

Et viktig virkemiddel i likestillingsarbeidet i tidligere år var kjønnskvotering av kvinner. HR Norges Henrik Øhrn er en av dem som antyder at kvotering eller andre tiltak kan være nødvendig for å skape en bedre balansere mellom kvinner og menn i HR.

— Fordelingen av kjønn til mange studier, ikke bare HR, men også psykologi og medisin, er helt skjevt, sier han. — Så lenge vi ikke praktiserer radikal kjønnskvotering vil naturlig nok de med best karakterer – som i stor grad er kvinner – komme inn, mens de med dårligere karakterer får avslag. Problemet i første omgang er imidlertid at menn med like gode karakterer som kvinnene velger andre utfordringer.

Hans kollega Sven Kinden Iversen oppfordrer til å løfte blikket og tenke mer helhetlig.

— HR-resultater måles utifra det samlede resultat, og ikke den enkelte medarbeiders bidrag. HR-funksjonen som helhet skal og må inneha spesifikke kompetanser slik blant annet RBL Group skisserer i sin HR Competency Study. I denne sammenheng er det selvsagt viktig med mangfold i teamet, med hensyn til alder, erfaringsbakgrunn, etnisitet – og også kjønn, sier Iversen.


Opprinnelig publisert på HR Norges nettsider 8. mars 2016. Republisert etter avtale. 

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: