Jannicke setter standarden for 2.800 medarbeidere over hele verden

av | 25. november 2015 @ 17:51

I Elopak, et norsk selskap med mer enn 50 nasjonaliteter spredt over hele verden, er den globale HR-toppen Jannicke Granviken Woxmyhrs ledestjerne tydelig: «Mennesker verden over trenger å bli sett, […]

I Elopak, et norsk selskap med mer enn 50 nasjonaliteter spredt over hele verden, er den globale HR-toppen Jannicke Granviken Woxmyhrs ledestjerne tydelig: «Mennesker verden over trenger å bli sett, hørt og respektert. Det har ingenting med forskjellig kultur å gjøre», fastslår hun.

Da du i morges hentet ut melken eller juicen fra kjøleskapet, plukket du opp noe så sjeldent som et norsk flaggskipprodukt med global rekkevidde.

Nei, vi snakker ikke om juicen, og heller ikke melken.

Vi snakker om kartongen.

Mer enn 13 milliarder slike Pure-Pak® mønekartonger blir levert av det norske globale industrikonsernet Elopak hvert år.

Pure-Pak® patentet,som beskriver produksjon av mønekartongen, var opprinnelig amerikansk og ble registrert i 1915. På 50-tallet kom kartongen til Europa og i 1987 ble det overtatt av Elopak som i dag produserer på 12 fabrikker verden over. 9 av dem er Elopaks egne.

Til dette trengs det pr i dag 2.800 ansatte, i land som Russland, Ukraina, Tyskland, Danmark, Canada, Nederland – og mange flere inklusive joint ventures i blant annet Mexico, Riyadh og Saudi Arabia.

Selskapet har lagd en interessant presentasjon av kartongens historie, se innlimt videoklipp fra Elopaks nettsider.

Jannicke Woxmyhrs oppgave i dette kartongeventyret er å etablere HR-standarder for alle disse menneskene, på tvers av kulturer og geografiske skillelinjer.

Hennes tittel er «Specialist Director Group HR».

Karriéren startet hun som ordrebehandler og sekretær i Helly Hansen i 1979.

— Du har virkelig gått gradene i HR, fra sekretær, ordrebehandler og salgsassistent og hele veien gjennom HR i Elopak. Hvordan har denne reisen vært?

— Veldig spennende. Jeg startet som personalsekretær og har gått alle gradene gjennom å få lov til å utvikle meg og ta tak i et mangfold av oppgaver. Elopak er en bedrift hvor man får lov til å ta ansvar og ta tak i ting som bedriften ser som viktig. Jeg er glad i folk og så at jeg gjennom HR-funksjonen hadde mulighet til å hjelpe mennesker. Fokuset utviklet seg imidlertid raskt i retning av å bringe samsvar mellom bedriftens interesser og ansattes interesser gjennom konstruktive prosesser og god dialog med ledelse og ansatte.

Hun har hatt en rekke ulike roller innen HR i konsernet, og i den nåværende rollen får hun lov til å dele hva hun har lært og erfart med HR-kolleger over hele verden.

— På et tidspunkt ble det behov for større forretningsforståelse og jeg fikk mulighet til å ta en «Diploma i International Business» gjennom et universitet i London. Dette banet veien for hvor jeg er i dag. Jeg anbefaler virkelig andre i HR til å ta en utdanning eller videreutdanning som sikrer at de har en god forretningsforståelse.

— Hva innebærer det å være en «Specialist Director»?

— Det innebærer at jeg forsøker å videreføre min kompetanse til Elopak-gruppen over hele verden. Jeg har praktisk erfaring fra veldig mange områder i HR, og får anledning til å dele med mine kolleger over hele verden. Det gir meg til tider svært hektiske arbeidsdager, og det kan ofte være utfordrende å holde fokus på planlagte arbeidsoppgaver fordi det stadig dukker opp forhold som man må håndtere der og da, forteller hun.

«Jeg anbefaler virkelig andre i HR til å ta en utdanning eller videreutdanning som sikrer at de har en god forretningsforståelse.»

— Det skaper imidlertid et stort mangfold i forhold til utfordrende oppgaver og interessante samspill på tvers av organisasjonen, legger hun til.

Hennes primære ansvarsområder er å utarbeide standarder, beste praksis og retning for HR-funksjonen i Elopak konsernet globalt, i nært samarbeid med CHRO og øvrig ledelse.

I tillegg har hun ansvar for å gi faglig støtte og coaching til Elopaks globale HR-nettverk, ledelse og team etter behov. Hun jobber også tett på konsernledelsen på hovedkontoret på Skøyen, samt ledere og fagforeninger på ’Corporate Office’ på Spikkestad.

I arbeidet med globale standarder har selskapet blant annet etablert standarder for lederopplæring, etiske retningslinjer, prosedyrer for nedbemanning («jeg foretrekker å kalle det rightsizing», sier Jannicke), belønning, HMS og krisehåndtering.

Det kan være utfordrendre i en virksomhet med mer enn 50 nasjonaliteter i arbeidsstokken.

— Det handler om å skape forståelse for prosesser og sikre at vi samtidig respekterer ulike kulturer og ulik lovgivning. Men uansett kultur, er det en ting som er felles for mennesker over hele verden: De trenger å bli sett, hørt og respektert.

Det handler også om å sikre at retningslinjene følges. Da hender det at Jannicke gjør seg «høy og mørk» overfor ledere for å sikre gode prosesser i tråd med gjeldende lovverk, avtaleforhold, etiske retningslinjer samt for å ivareta bedriftens omdømme. Dette er spesielt utfordrende i forhold til ”rightsizing» på et globalt nivå.

Det hender at Jannicke gjør seg «høy og mørk»

Utover de globale standardene, som skal gjelde for alle, er likevel et hovedprinsipp for Elopak å tilpasse seg de lokale forholdene.

— «Think globally, act locally», sier Jannicke. – Vårt hovedprinsipp er å tilpasse oss lokale forhold også når det gjelder avlønning og goder. Vi skal ligge omkring medianen sett i forhold til sammenlignbart arbeidsmarked i de lokale landene.

Elopak er i en meget konkurranseutsatt bransje, og utfordringen er hele tiden å tilpasse bedriften for å nå viktige strategiske mål gjennom å sikre riktig bemanning. Det kan for eksempel være behov for en annen type kompetanse, som igjen springer ut av endringer og innovasjon på produkt- og maskinsiden i Elopak.

— Det handler ikke om å legge ned fabrikker, men noe som er mye vanskeligere: å endre kurs, utvikle ny kompetanse og endre organisasjonskultur.

— Hva er det beste ved jobben din?

— Det beste ved jobben er kontinuerlig utvikling/læring og svært mange interessante utfordringer. Jeg er også veldig glad i den brede kontaktflaten man får gjennom HR rollen og samspillet med ledelse og ansatte. Samtidig liker jeg å forstå de forretningsmessige utfordringene bedriften til enhver tid står overfor og som HR må evne å forholde seg til.

— Hva liker du minst?

— Til tider manglende forståelse for tiden det tar for å gjennomføre gode prosesser.

— Hvorfor er HR viktig?

— HR er en viktig bidragsyter for å skape gode og sunne forhold ved å støtte linjeledelsen i ivaretakelse av sitt personalansvar og drive organisasjonsutvikling gjennom samarbeid, prosesser og opplæring i god ledelse. Det er samtidig viktig å etablere gode og enkle standarder og verktøy for at linjeledere skal kunne ivareta sitt ansvar som personalledere. Dette skaper trygghet for ledere og ansatte og ivaretar forventningsavklaring mellom partene.

— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Det er en spennende og svært utviklende jobb. Utviklingen avhenger imidlertid av egen vilje og innsats i forhold til å være innstilt på kontinuerlig læring. En HR-jobb krever også at man har evnen til å være fleksibel, analytisk og skape gode relasjoner.

Man bør være litt uredd og ikke sky konflikter, de er til for å løses. For å lykkes i en HR-jobb, er min erfaring at det også forventes at man har en proaktiv holdning, er løsningsorientert og trives med et høyt tempo.

HR-jobben kan oppleves som «tøff». Det beste rådet er nok imidlertid å ikke gå på akkord med sin egen integritet og ha evnen til beholde nattesøvnen ved ikke å la ting gå for mye inn på seg. Dette utvikler nok de fleste gjennom tid og erfaring. HR-nettverk, hvor man kan få påfyll og diskutere faglige og personlige forhold er viktige, samt familie og gode og trygge venner.

«Det beste rådet er å ikke gå på akkord med egen integritet og ha evnen til å beholde nattesøvnen ved ikke å la ting gå for mye inn på seg.»

jannicke-woxmyhr

Jannicke Granviken Woxmyhr

Jannicke Granviken Woxmyhr

Arbeidserfaring

  • 2012 -> Specialist Director Elopak Group, Elopak AS
  • 2010 – 2012 Senior Manager Corporate HR, Elopak AS
  • 1998 – 2010 Senior Manager – HR/Area Manager – Elopak AS
  • 1981 – 1982 Salgssekretær , Avis
  • 1979 – 1981 Ordrebehandler/sekretær, Helly Hansen

Utdanning

  • 2005 – 2006 European College of Business and Management, London
    HR Academy

Originalt publisert på HR Norges nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: