🔖 HR | Teknologi

Når selskapet ditt ledes av en algoritme

av | 24. september 2015 @ 12:21

«Aldri før har så mye kunstig mental kapasitet vært tilgjengelig for så mange. Kombinert med bredbåndsmobilitet, sensorer og stadig sterkere dataknusingsmuligheter, endrer algoritmene både strukturen i den globale økonomien og næringslivets grunnleggende natur.».

Du trodde roboter først og fremst erstatter skitne og farlige industriarbeidsplasser? Tenk en gang til. Snart styres virksomheten din av algoritmer.

I hvert fall om vi skal tro de drøyeste spådommene om automatisering, robotisering og algoritmer.

I artikkelen «The Algorithmic CEO» i Fortune i januar i år starter den kjente ledelsesguruen Ram Charan med å fastslå at ingenting i dag driver endring så sterkt som stadig mer avanserte, matematiske algoritmer og den sofistikerte programvaren de er en del av.

Endrer strukturen

«Aldri før har så mye kunstig mental kapasitet vært tilgjengelig for så mange. Kombinert med bredbåndsmobilitet, sensorer og stadig sterkere dataknusingsmuligheter, endrer algoritmene både strukturen i den globale økonomien og næringslivets grunnleggende natur», skriver han.

Charans fokus er først og fremst på næringslivets samspill med kunder.

En stor andel tradisjonelle mellomlederstillinger vil forsvinne, og innholdet i disse jobbene vil endre seg radikaltRam Charan

«Å koble selskapet med kundeopplevelser og berøringspunkter i sanntid har dype implikasjoner for fremtidens organisasjoner. Det reduserer beslutningstiden og reduserer i noen tilfelle antallet lag i virksomheten til det halve. En stor andel tradisjonelle mellomlederstillinger vil forsvinne, og innholdet i disse jobbene vil endre seg radikalt.»

Mellomledere i skvis

Claudia Olsson, en svensk, internasjonalt anerkjent ekspert på hvordan automatisering og robotisering påvirker arbeidslivet, er enig i at det nå er mellomledere som vil bli skviset.

— Frem til ganske nylig var det først og fremst såkalte 3D-jobber – dirty, dull and dangerous – som var utsatt for automatisering, sa Olsson i et intervju jeg gjorde med henne.

— Når sammenkoblinger skjer mer digitalt, er det mellommennene som forsvinner.

Men Olsson ser større endringer enn Ram Charan, og mye av utviklingen drives av lærermangel og en aldrende befolkning i land som Sør-Korea og Japan.

— Der ser de utviklingen som et fremtidsløfte, i kontrast til her i Norden, hvor fokus ofte er mer på trusselen om at arbeidsplasser vil forsvinne enn hvilke muligheter det gir, sier hun.

— Fremover vil robotikk brukes som et produktivitetsfremmende hjelpemiddel, og utviklingen vil gå ulikt i ulike deler av verden. Noen gasser og noen bremser. Jeg mener at det er viktig å se på dette med andre øyne. Robotene vil hjelpe oss med servicetjenester, og dempe effekten av en aldrende befolkning. For samfunnet og den enkelte er utfordringen å se til at man henger med i utviklingen.

Inn i omsorgsyrker

I landene i Sørøstasia har robotene allerede rykket inn i eldreomsorg, helsevesen og skoler. Eksempelvis er det i skolene i Sør-Korea mer enn 2.000 roboter som støtter lærerne i undervisningen.

robosem-transp

En av de er Robosem, som lages av Yujin Robot i Seoul, og er sendt ut i førskoler og skoler for å avlaste den store mangelen på gode engelsklærere.

Robosems jobb er å lære elevene engelsk, og resultatene er gode.

— Robotene lærer barna fra tidlig alder hvilke begrensninger og muligheter teknologien gir, sier Claudia Olsson.

Erstatter aldri mennesker helt

Men de færreste tror at roboter vil erstatte lærere fullstendig.

«Nei, aldri noensinne», sier Intels futurist Brian David Johnson.

«Grunnleggende handler utdanning om mennesker, men roboter kan være utmerkede forlengelser for foreldre og lærere hjemme og i klasserommet», sier han i artikkelen «Robot teachers in the classroom» (se link nederst på siden).

Spesielt for barn med ulike læringsstiler eller lærevansker kan roboter gjøre en stor forskjell. De kan gi eleven sin fulle oppmerksomhet, noe som nesten er umulig for en lærer i et klasserom fullt av elever. Til forskjell fra datamaskiner og nettbrett, er robotene sosiale og kan skape kontakt med barnet.

Regler og beslutninger

Også mange andre yrker merker presset fra algoritmer, automatisering og robotisering. Leger, advokater og dommere er høyt respekterte yrker som i stor grad er basert på regler og tolkning av data for deretter å trekke konklusjoner og ta beslutninger.

«I denne utviklingen har HR en viktig rolle […] spesielt (hva gjelder) behovet for fornying og livslang læring»
Claudia Olsson

— De tradisjonelle forelesningene er innstilt til fordel for studier gjennom interaktive, digitale medier og klasseromtiden brukes til praktiske feltstudier, forteller hun, og legger til at: — Studentenes resultater har vært utrolig gode.

Ny, ekspansiv fase

«Revolusjonen er på vei inn i en ny og ekspansiv fase hvor maskiner kommuniserer med hverandre uten menneskelig intervensjon, mens de lærer gjennom kunstig intelligens og tar regelbaserte beslutninger», skriver Charan i Fortune-artikkelen, og påpeker hvordan «tingenes internett» nå har potensial til å koble datamaskiner med sensordata fra alle slags enheter, det være seg mobiltelefoner, treningssensorer, biler, hytter, hus og husholdningsapparater.

Dette driver frem en arbeidsvirkelighet hvor en rekke avanserte, menneskelige jobber knyttet til salg, logistikk, detaljhandel og annet rett og slett blir overflødige eller i beste fall svært forandret.

HRs rolle

I denne utviklingen har HR en viktig rolle. Claudia Olsson peker spesielt på behovet for fornying og livslang læring. Det er knapt nok noen form for menneskelig kunnskap og kompetanse i dag som ikke vil kreve stadig påfyll og endringsvilje.

— HR har tradisjonelt hatt en visjon om å endre verden på en positiv måte, sier hun.

— Det som er viktig er at HR ikke bare ser på grunnkapasitet blant ansatte og de som ansettes, men at det også ses på hva som kreves for at kompetansen skal kunne utvikles kontinuerlig over tid. Det er også viktig at HR har plass for nytenkning. Mange virksomheter har møtt utfordringer de aldri hadde forestilt seg fra selskap som Airbnb og Uber. Denne typen modeller kommer til å påvirke mange ulike bransjer, og det er stor risiko for at mange ikke forstår at det nå er viktigst å være en «disruptor», ikke en som blir «disrupted», avslutter Claudia Olsson.

Mange virksomheter har møtt utfordringer de aldri hadde forestilt segClaudia Olsson

Denne artikkelen er tidligere publisert på HR Norge sine nettsider, og ble lagd i forbindelse med konferansen HR Forum 2015. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. En helt alminnelig dag på jobben | Tirsdag morgen - […] Et øyeblikk vurderte du å kontakte den lokale landssjefen. Så kom du på at også han ble erstattet av en algoritme…
  2. Digitalisering: IT eller HR? | Tirsdag morgen - […] Claudia Olsson, en svensk, internasjonalt anerkjent ekspert på hvordan automatisering og robotisering påvirker arbeidslivet, spår, som mange andre, en…
  3. Digitalisering: IT eller HR? - tilt.work - […] Claudia Olsson, en svensk, internasjonalt anerkjent ekspert på hvordan automatisering og robotisering påvirker arbeidslivet, spår, som mange andre, en…
  4. En helt alminnelig dag på jobben - tilt.work - […] Et øyeblikk vurderte du å kontakte den lokale landssjefen. Så kom du på at også han ble erstattet av…
  5. Frykten for at teknologien tar jobbene våre - fra 1589 til i dag - tilt.work - […] Olsson, en svensk ekspert på hvordan automatisering og robotisering påvirker arbeidslivet sa i et intervju jeg gjorde med henne…

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: