tilt | For deg som jobber i ... | HR | Når selskapet ditt ledes av en algoritme

Når selskapet ditt ledes av en algoritme

torsdag 24. september 2015 @ 12:21

«Aldri før har så mye kunstig mental kapasitet vært tilgjengelig for så mange. Kombinert med bredbåndsmobilitet, sensorer og stadig sterkere dataknusingsmuligheter, endrer algoritmene både strukturen i den globale økonomien og næringslivets grunnleggende natur.».
Av Paal Leveraas

Du trodde roboter først og fremst erstatter skitne og farlige industriarbeidsplasser? Tenk en gang til. Snart styres virksomheten din av algoritmer.

I hvert fall om vi skal tro de drøyeste spådommene om automatisering, robotisering og algoritmer.

I artikkelen «The Algorithmic CEO» i Fortune i januar i år starter den kjente ledelsesguruen Ram Charan med å fastslå at ingenting i dag driver endring så sterkt som stadig mer avanserte, matematiske algoritmer og den sofistikerte programvaren de er en del av.

Endrer strukturen

«Aldri før har så mye kunstig mental kapasitet vært tilgjengelig for så mange. Kombinert med bredbåndsmobilitet, sensorer og stadig sterkere dataknusingsmuligheter, endrer algoritmene både strukturen i den globale økonomien og næringslivets grunnleggende natur», skriver han.

Charans fokus er først og fremst på næringslivets samspill med kunder.

En stor andel tradisjonelle mellomlederstillinger vil forsvinne, og innholdet i disse jobbene vil endre seg radikaltRam Charan

«Å koble selskapet med kundeopplevelser og berøringspunkter i sanntid har dype implikasjoner for fremtidens organisasjoner. Det reduserer beslutningstiden og reduserer i noen tilfelle antallet lag i virksomheten til det halve. En stor andel tradisjonelle mellomlederstillinger vil forsvinne, og innholdet i disse jobbene vil endre seg radikalt.»

Mellomledere i skvis

Claudia Olsson, en svensk, internasjonalt anerkjent ekspert på hvordan automatisering og robotisering påvirker arbeidslivet, er enig i at det nå er mellomledere som vil bli skviset.

— Frem til ganske nylig var det først og fremst såkalte 3D-jobber – dirty, dull and dangerous – som var utsatt for automatisering, sa Olsson i et intervju jeg gjorde med henne.

— Når sammenkoblinger skjer mer digitalt, er det mellommennene som forsvinner.

Men Olsson ser større endringer enn Ram Charan, og mye av utviklingen drives av lærermangel og en aldrende befolkning i land som Sør-Korea og Japan.

— Der ser de utviklingen som et fremtidsløfte, i kontrast til her i Norden, hvor fokus ofte er mer på trusselen om at arbeidsplasser vil forsvinne enn hvilke muligheter det gir, sier hun.

— Fremover vil robotikk brukes som et produktivitetsfremmende hjelpemiddel, og utviklingen vil gå ulikt i ulike deler av verden. Noen gasser og noen bremser. Jeg mener at det er viktig å se på dette med andre øyne. Robotene vil hjelpe oss med servicetjenester, og dempe effekten av en aldrende befolkning. For samfunnet og den enkelte er utfordringen å se til at man henger med i utviklingen.

Inn i omsorgsyrker

I landene i Sørøstasia har robotene allerede rykket inn i eldreomsorg, helsevesen og skoler. Eksempelvis er det i skolene i Sør-Korea mer enn 2.000 roboter som støtter lærerne i undervisningen.

robosem-transp

En av de er Robosem, som lages av Yujin Robot i Seoul, og er sendt ut i førskoler og skoler for å avlaste den store mangelen på gode engelsklærere.

Robosems jobb er å lære elevene engelsk, og resultatene er gode.

— Robotene lærer barna fra tidlig alder hvilke begrensninger og muligheter teknologien gir, sier Claudia Olsson.

Erstatter aldri mennesker helt

Men de færreste tror at roboter vil erstatte lærere fullstendig.

«Nei, aldri noensinne», sier Intels futurist Brian David Johnson.

«Grunnleggende handler utdanning om mennesker, men roboter kan være utmerkede forlengelser for foreldre og lærere hjemme og i klasserommet», sier han i artikkelen «Robot teachers in the classroom» (se link nederst på siden).

Spesielt for barn med ulike læringsstiler eller lærevansker kan roboter gjøre en stor forskjell. De kan gi eleven sin fulle oppmerksomhet, noe som nesten er umulig for en lærer i et klasserom fullt av elever. Til forskjell fra datamaskiner og nettbrett, er robotene sosiale og kan skape kontakt med barnet.

Regler og beslutninger

Også mange andre yrker merker presset fra algoritmer, automatisering og robotisering. Leger, advokater og dommere er høyt respekterte yrker som i stor grad er basert på regler og tolkning av data for deretter å trekke konklusjoner og ta beslutninger.

«I denne utviklingen har HR en viktig rolle […] spesielt (hva gjelder) behovet for fornying og livslang læring»
Claudia Olsson

— De tradisjonelle forelesningene er innstilt til fordel for studier gjennom interaktive, digitale medier og klasseromtiden brukes til praktiske feltstudier, forteller hun, og legger til at: — Studentenes resultater har vært utrolig gode.

Ny, ekspansiv fase

«Revolusjonen er på vei inn i en ny og ekspansiv fase hvor maskiner kommuniserer med hverandre uten menneskelig intervensjon, mens de lærer gjennom kunstig intelligens og tar regelbaserte beslutninger», skriver Charan i Fortune-artikkelen, og påpeker hvordan «tingenes internett» nå har potensial til å koble datamaskiner med sensordata fra alle slags enheter, det være seg mobiltelefoner, treningssensorer, biler, hytter, hus og husholdningsapparater.

Dette driver frem en arbeidsvirkelighet hvor en rekke avanserte, menneskelige jobber knyttet til salg, logistikk, detaljhandel og annet rett og slett blir overflødige eller i beste fall svært forandret.

HRs rolle

I denne utviklingen har HR en viktig rolle. Claudia Olsson peker spesielt på behovet for fornying og livslang læring. Det er knapt nok noen form for menneskelig kunnskap og kompetanse i dag som ikke vil kreve stadig påfyll og endringsvilje.

— HR har tradisjonelt hatt en visjon om å endre verden på en positiv måte, sier hun.

— Det som er viktig er at HR ikke bare ser på grunnkapasitet blant ansatte og de som ansettes, men at det også ses på hva som kreves for at kompetansen skal kunne utvikles kontinuerlig over tid. Det er også viktig at HR har plass for nytenkning. Mange virksomheter har møtt utfordringer de aldri hadde forestilt seg fra selskap som Airbnb og Uber. Denne typen modeller kommer til å påvirke mange ulike bransjer, og det er stor risiko for at mange ikke forstår at det nå er viktigst å være en «disruptor», ikke en som blir «disrupted», avslutter Claudia Olsson.

Mange virksomheter har møtt utfordringer de aldri hadde forestilt segClaudia Olsson

Denne artikkelen er tidligere publisert på HR Norge sine nettsider, og ble lagd i forbindelse med konferansen HR Forum 2015. Republisert etter avtale.


Kunstig intelligens

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.