🔖 HR | Teknologi

5 HR-trender du må kjenne

av | 10. oktober 2014 @ 11:16

Sommeren kommer, men snart er den over. Her er langtidsvarselet med viktige trender du som er i HR må kjenne til og helst komme på innsiden av. Trend 1: Big […]

Sommeren kommer, men snart er den over. Her er langtidsvarselet med viktige trender du som er i HR må kjenne til og helst komme på innsiden av.

Trend 1: Big Data

«Big Data: Data som er i for store volumer, for ustrukturerte eller for diversifiserte til å lagres og analyseres med tradisjonelle metoder.»

I en artikkel i fjor fortalte vi historien om hvordan Jade Dominquez, en arbeidsløs, kredittkortforgjeldet, selvlært programmerer i California, mottok en epost helt ut av det blå en dag.

Jade var blitt identifisert som et talent av et selskap i Boston ved hjelp av analyser av store mengder data.

Et selskap i bank- og finanssektoren droppet fokuset på karakterer da de oppdaget at karakterer er den minst pålitelige predikator for suksess. Ved å analysere store datamengder fant de seks andre faktorer. Ved å bruke dette i rekrutteringen vokste omsetningen betydelig.

Big data er et område HR i følge flere undersøkelser føler at de egentlig har en nøkkelrolle å spille, og samtidig et område hvor de er mer eller mindre satt på sidelinjen.

Det handler om mer enn «sånne datagreier». Ifølge artikkelen » What is the future of HR?» av HR-trendanalytiker John Boudreau kan det å ta grep om denne disiplinen bli et være eller ikke være for HR-profesjonen.

To områder

Boudreau vektlegger to områder HR må beherske. Det ene er historiefortelling som en metode å engasjere folk på. Skal du skape endring basert på tall, fakta og analyse, må det ligge en historie bak de store dataene.

– Det er ikke mange andre forretningsområder som passer bedre som hjem for denne ekspertisen enn HR, sier Boudreau.

– HR-faget inkluderer disipliner som psykologi, antropologi og kommunikasjon, påpeker han. – Men hvis de ikke kan omsette dette til praktisk og skalérbar historiefortelling vil andre, for eksempel marketing, overta.

Det andre området er kunsten å stille gode spørsmål. Big data handler mye mer om spørsmålene enn om svarene. HR har en unik mulighet til å lede an i virksomhetens spørsmålsutforming ved å skape en god spørrekultur.

– HR har ofte «tillatelse» til å stille de tøffe spørsmålene for å trenge gjennom seiglivede antagelser, sier han.

Eksempelvis kan HR koble strategi og talent ved å stille spørsmål som «hvor vil sterkere satsning på talent gi størst strategisk effekt?»

Trend 2: Generasjonsmangfold

«Generasjonsmangfold: Tilstedeværelsen av mange ulike aldersgrupper, blant de ansatte, i samfunnet og hos kundene.»

Sjelden i menneskets historie har kompetanse- og verdigapet mellom de ulike generasjonene vært større enn i dag. Er du født etter 1995 er du født i internettalderen, og er du født rundt årtusenskiftet er du vokst opp med all verdens kunnskap (og dumskap) praktisk talt i lomma.

Når disse generasjonene skal jobbe sammen med babyboom’ere fra 50 år og oppover, er gapet i mange sammenhenger nesten uoverkommelig stort. Samtidig er den avtroppende generasjonen en så viktig bærer av kunnskap og erfaring at hvis vi ikke greier å skape et samhold hvor kunnskap viderebringes står vi overfor store utfordringer.

HRs rolle i å tilrettelegge for mangfold, både på tvers av generasjoner og på tvers av andre skillelinjer, er akseptert og forstått. Men det er likevel en lang vei å gå fra der vi er til der vi ønsker å være.

-Mitt inntrykk er at HR ofte er en del av problemet, ikke løsningen, sier fagansvarlig Sven Kinden Iversen i HR Norge. – Det er der den første utsilingsprosessen skjer, hvor «ingen» over 35 slipper gjennom nåløyet.

En av barriérene for å investere mer tid, krefter og penger i mangfold er at det er så vanskelig. Forskning viser at diversifisering skaper utfordringer og mangfoldsteam leverer ikke alltid like godt som andre team, med mindre det settes av tilstrekkelige ressurser og gruppen får de beste samhandlingsverktøyene.

HRs utfordring er å ta en ledende rolle i å engasjere og motivere ledere til å se hvilken betydning god mangfoldsledelse kan ha, slik at det gis rom for å sette inn de tiltakene som trengs for å skape disse fordelene.

Trend 3: Segmentering

«Segmentering eller ‘masseskreddersøm’: Masseproduksjon kombinert med invividuell tilpasning til spesifikke kundegrupper eller individer.»

Det er nesten blitt en vane at du tilpasser din egen bil, PC eller mobiltelefon via stadig mer sofistikerte nettjenester kombinert med smarte produksjonssystemer hos produsentene.

For HR betyr masseskreddersøm gjerne å tilpasse eksempelvis karriéreveier, kompetanseutvikling og belønningssystemer til ansattes preferanser.

I veien videre vil HR kunne bruke verktøy fra markedsføring for å segmentere talenter og tilpasse måten man forholder seg til de ulike segmentene på.

Nøkkelen ligger i optimalisering, det å finne den gyldne middelvei. I den ene enden av skalaen er individuelle avtaler for hver enkelt ansatt. I den andre enden av skalaen ligger en rettferdigshetsfilosofi hvor premisset er «det skal være likt for alle». Den mest optimale og produktive tilnærmingen ligger et sted i midten.

HR må etablere prinsipper for å etablere det mest optimale tilpasningsnivået, og også hjelpe ledere med å forklare forskjellene for sine ansatte. Ledere forstår at det kreves skreddersøm for ulike ansattgrupper, men de kvier seg for å ta kampen. Det er lettest å si at «her er det likt for alle». Konseptet «rettferdighet» misforstås ofte som at alle skal behandles likt.

Trend 4: Bærekraft

«Å møte nåtidens behov uten å gå på kompromiss med fremtiden og fremtidige generasjoners mulighet til å få oppfylt sine behov.»

Bærekraft er et begrep som først og fremst ble kjent gjennom miljøforkjemperne. I HR-sammenheng handler det blant annet om faren for omfattende «tretthetsbrudd» i organisasjonene våre.

Vi lever i en teknologisk virkelighet hvor det å alltid være på er fullt mulig, 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Men om det er mulig, er det ikke ønskelig.

HR har en oppgave i å hjelpe til med å etablere prinsipper som sikrer en optimal balanse mellom jobbkrav og behov for å skru av og trekke seg tilbake, ikke minst for å gi rom for innovasjon og personlig og organisatorisk vekst.

Mange trender i samfunnet er effektivt sett mottrender til 24/7-bevegelsen. Eksempelvis er det stort fokus på meditasjon, «mindfulness» og andre teknikker for å samle seg og vende blikket innover. HR kan og bør ta en rolle i å forstå og belyse hvordan dette kan påvirke organisasjonens overordnede helsetilstand i positiv eller negativ forstand.

Trend 5: Personlig teknologi

«Personlig teknologi: Smarttelefoner med tilhørende apper og nettjenester, samt bærbar teknologi som overvåker og rapporterer helstetilstand, alt fra hvor mange skritt du tar til blodsukkernivå og mental tilstand. Inkluderer også smarttelefonens potensielle etterfølger representert av innovative teknologier som Google Glass.»

Se deg rundt på dine kolleger, og legg spesielt merke til håndleddene. Legger du merke til at noen av dem har noen underlige, gjerne blinkende armbånd som ikke nødvendigvis er et smykke?

Det er sannsynligvis en Fitbit, JawBone, Pebble Steel eller Withings Pulse. Hvis de ordene ikke betyr noe for deg, er det på tide at du oppdaterer deg.

Bærbar, personlig selvmålingsteknologi er noe av det «hotteste» på teknologifronten nå. Og enhetene har en betydelig effekt på bærernes helsetilstand. Kundene er først og fremst individuelle, men etterhvert vil selgerne som kan levere deg bedriftsinterne helsesystemer banke på døren din.

Selskapet Overskudd Helsetjenester er en av aktørene som satser på at virksomheter vil komme til å investere mer i å motivere ansatte til å ta vare på helsen sin. Selskapet har et produkt som måler hjerteaktivitet 24 timer i døgnet og gir omfattende rapporter om helsetilstanden.

For HR betyr dette at den personlige teknologien trekkes inn i andre områder. I mer «kyniske» arbeidskulturer enn vår vil vi snart se at forsikringskostnader vil reduseres for virksomheter som investerer i teknologi som hjelper ansatte med å ta vare på helsen.

Personlig teknologi er en massiv kilde for big data, og kan brukes – og misbrukes – av virksomheter som ønsker en dyp innsikt i de ansattes fysiske og psykiske velvære.

På få områder er det flere betenkelige etiske problemstillinger som vil bli reist enn på dette.

To trender til

I tillegg til disse fem viktige trendene, er det minst to til du bør holde øye med:

  • Åpen innovasjon: Ingen enkelt virksomhet er lenger i stand til å finne opp «alt». Åpen innovasjon er et begrep som brukes for å definere økosystemer hvor virksomheter åpner dørene til sine tenketanker og nyvinninger, slik at andre kan ta del i fordelene og samtidig bringe inn merverdi. Produkter som WordPress, Apache, og Java er alle et resultat av åpen innovasjon, og konsepter som «crowd sourcing» og «open source» er utslag av fenonenet.
  • Spillifisering («gamification»): Det å bruke teknikker og metoder fra spillteori og -praksis for å skape endret adferd og sikre motivasjon og engasjement.

Artikkelen er skrevet for HR Norges nettsider. Republisert etter avtale. Foto avCreditDebitPro


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

689 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
60 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
27 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
6 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
6 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Hodejeger, arbeidslivsekspert og Managing Partner i Hammer & Hanborg. Trine Larsen har over 15 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister, og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten om fremtidens arbeidsliv. Hun leder den norske delen av det nordiske rekrutterings- og konsulenthuset Hammer & Hanborg.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →
1 posts
Per Spektiv er, som navnet antyder, en person som er i stand til å se ting fra mange sider, og det er også hans jobb her i tilt.work.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: