Relasjonsintelligens: Sort belte i relasjoner

15. desember 2009
Avatar
Følg Paal
Har relasjoner en egen bevissthet? Har de en egen vilje? Drømmer de andre drømmer enn individene i relasjonen gjør? Har de kunnskap som ingen av individene i relasjonssystemet har? Kan […]

Har relasjoner en egen bevissthet? Har de en egen vilje? Drømmer de andre drømmer enn individene i relasjonen gjør? Har de kunnskap som ingen av individene i relasjonssystemet har? Kan de svare når du spør dem om noe?

Du har sikkert hørt om emosjonell intelligens og sosial intelligens. Nå skal du høre om en ny form for intelligens. Nøkkelen til å hente ut svarene på spørsmålene over ligger nemlig i begrepet relasjonsintelligens. Ved å trene opp din RQ vil du kunne hente ut selvstendig og ny kunnskap fra relasjonene dine, samtidig som du vil bli en mester i å skape positivitet og håndtere endring, konflikt og rolledynamikk.


RQ
Du sitter i et arbeidsmøte. Stemningen er god, og samarbeidet går som en lek. I rommet er det varme, humor og entusiasme. Det er rett og slett skikkelig moro å jobbe.

Så går døren opp. En ny person kommer inn og setter seg ved bordet. Idyllen er brutt. Stemningen i rommet skifter. Den blir ikke nødvendigvis dårligere, bare annerledes. Systemet er rykket ut av balanse, som om noen hadde kastet en stein i vannet. Bølgene brer seg utover og roer seg etter en stund igjen. Men den gode tilstanden som var for et øyeblikk siden er borte.

Forholdet mellom deg og dine medmennesker er dynamisk og pulserende. Små endringer kan gjøre stor forskjell. Graden av relasjonsintelligens i et slikt system er avgjørende for om slike endringer går i ønsket retning.

Relasjonsintelligens kan defineres som et mål på individers evne til å takle sine relasjoner på en bevisst, planlagt og styrt måte.

Dette peker mot noe som mange ikke er seg bevisst: Du trenger ikke å være i relasjonenes vold; det finnes teknikker og metoder som lar dere forme samspillet mellom dere slik dere ønsker.

Bakteppet
Profesjonell individuell coaching kan ha en formidabel effekt. Ingen andre metoder kommer i nærheten hva gjelder å skape reell og varig adferdsendring. Vi coacher vet dette, og brenner for vårt fag og den endringskraften som ligger i det. Slagord som “vi endrer verden – et individ av gangen” er blant mange coachers favoritter.

Relasjonscoaching går et skritt videre enn tradisjonell, individuell coaching. Blant de programmene jeg kjenner best og bruker mest er ORSC (organisasjons- og relasjonssystemcoaching). ORSC er utviklet av sydafrikanske Marita Fridjhon og amerikanske Faith Fuller. Deres agenda var forankret i den samme erkjennelsen mange coacher har gjort seg, men i en større skala. De sier at “verden trenger endring, og vi har ingen tid å miste. Vi endrer verden – et system av gangen.”

Store ord fra kloke kvinner. De to er i dag ledende autoriteter på nettopp coaching av relasjonssystemer, og leder Center for Right Relationship, et selskap som raskt har ekspandert til mer enn 20 land fra sitt hovedkontor nær San Francisco.

Relasjonen er klienten
Vi svømmer alle i et hav av relasjoner. De er det grunnleggende båndet mellom oss. Å arbeide med profesjonell og personlig vekst hos mennesker uten å arbeide med relasjonene deres er nær sagt umulig.

Relasjonscoaching eller systemcoaching er en ny og annerledes tilnærming til teamutvikling og konfliktløsning. Fokus flyttes fra individ til system. Coachen ser relasjonen, eller systemet av relasjoner, som sin klient. Teamdeltakerne blir kanaler som videreformidler hva relasjonssystemet trenger å si eller gjøre. Coachens jobb er å få systemet til å oppdage og “kle av” seg selv.

Tilnærmingen er spesiell, og vil føles uvant for mange, men den har en forbløffende effekt. Ved å betrakte relasjonen som en egen skapning med egen vilje, kunnskap og visdom, får utsagn vi ofte bruker om team, som at “1+1=3”, et virkelig innhold.

Det vi ser gjennom bruk av relasjonstreningsverktøy er at det skapes varig endrede adferdsmønstre og større positivitet og produktivitet i teamene vi jobber med. Metodene brukes for å skape større bevissthet omkring det viktigste aktivum enhver leder, medarbeider og organisasjon som helhet har: Relasjoner.

Suksessparadokset
I successmagazine.com påpeker Richard Eyre at dersom du spør et utvalg respondenter hva som er de viktigste ingrediensene eller målekriteriene for suksess, vil 90 prosent av dem rangere disse tre elementene først:

1. Relasjoner og familie
2. Personlig utvikling og god helse
3. Karriére og prestasjoner på jobb

Hvis du spør de samme menneskene om hvor mye tid og energi de bruker på disse tre områdene, oppstår et paradoks. De snur listen på hodet:
1. Karriére og prestasjoner på jobb
2. Personlig utvikling og god helse
3. Relasjoner og familie

En av grunnene til dette er anerkjennelse. Du får sjelden medalje for å være en omsorgsfull ektemann og god far, mens en ny kontrakt eller en forfremmelse er svært åpenbare bevis på suksess.

En annen og mer dyptgripende årsak til at det er slik, er manglende kompetanse. Vi vet rett og slett for lite om hvordan vi bygger rette relasjoner. Ved å utvikle din relasjonskompetanse og bygge din relasjonsintelligens starter du prosessen med å fylle kompetansegapet.

Bevisste og målbevisste relasjoner
Hensikten med en relasjon er knyttet til det ønskede utfallet. Det handler om mer enn sosiale ferdigheter; det handler om å skape bevisste og målrettede relasjoner; det handler om å regissere nettet av forbindelser fra deg og ut i verden slik at det blir mest mulig hensiktsmessig i forhold til å skape det livet og den karriéren du ønsker å ha.

Relasjonsintelligens er å ta bevisste valg om hvilke relasjoner du ønsker å dyrke og vedlikeholde; men også om hvilke relasjoner du ikke skal prioritere. Gå gjennom ditt profesjonelle og sosiale nettverk med henblikk på dine mål. Dersom en relasjon bidrar til at du når målene, så ta vare på den, sørg for at det blir en toveis god relasjon som er til gode for begge parter. Dersom den ikke bringer deg videre, gjør noe med den: Skap endring og klipp båndene.

Når klare og tydelige mål kombineres med en bevisst holdning til relasjoner, skjer magiske ting. Det er jo slik at det meste vi oppnår her i livet oppnår vi gjennom andre. Er du tydelig på hva du ønsker, er verden mer enn villig til å hjelpe deg med å nå dine mål.

Ingrediensene
Hvordan kjenner du igjen en god relasjon, og hva skal du tilstrebe for å skape en?

Første ingrediens er tillit. “Tillit er som luften vi puster”, har Warren Buffet sagt. “Når den er der, er det ingen som legger merke til den, men når den er borte vet alle det.” Det skal være nok tillit i en relasjon til at sannheten ikke blir marginalisert.

Den andre ingrediensen er toveis forpliktelse. Begge parter må være forpliktet til at forholdet de har blir en suksess.

Den tredje ingrediensen er klare avtaler. Begge må våre tydelige på hva dere vil bidra med, og forstå hva dere kan forvente fra den andre.

Å få disse ingrediensene på plass kommer ikke nødvendigvis av seg selv. Gode relasjonsbyggere tar i hvert fall ikke sjansen på det. De sørger for at det er avklart før de egentlige målene realiseres. De sørger for å designe samspillet de skal ha før spillet starter.

I relasjonscoaching er det å designe samspillet en av de viktigste aktivitetene vi gjør. Det er forbløffende enkelt og effektfullt – når man kan det. Og som med alt som virker enkelt, er det lett å glemme.

Når du designer en partnerskapsallianse, diskuterer dere åpent hva dere ønsker for relasjonen deres. Dere inntar et metaperspektiv: Dere snakker ikke om hvordan dere skal løse utfordringene, men hvordan dere skal være og ha det sammen når dere skal løse utfordringene. Still spørsmål som utforsker klimaet dere vil skape. Dette skaper fundamentet dere bygger alt annet samarbeid på.

Designprosessen er et redskap for å opprette atmosfære og en følelse av delt ansvar. Atmosfæren er det “rommet” eller miljøet partnerne vil skape. Fordelen med å designe klimaet dere ønsker å ha, er at dersom omstendighetene endrer seg vil atmosfæren fremdeles være tilstede. Når du skaper et delt ansvar for det som skal skje, blir dedikasjonen fra den enkelte større og tydeligere, og dere vil kunne holde hverandre ansvarlig for det dere har forpliktet dere til.


Denne artikkelen er skrevet for bladet Kampanje.
Oppslagsfoto: Paal Leveraas (motiv Tone Rose Todalshaug)


 

Ukens tilt?

Hva skjer?

  1. Litt klokere: Motivasjon i krise

    22. september @ 15:00 - 16:00 CEST
  2. TED Circles: Everyone’s environment

    16. oktober @ 14:00 - 15:00 CEST

Mest populære innlegg og sider

Det er ikke lederens oppgave å motivere medarbeiderne
Hvordan utvikle morgendagens ledere digitalt?
Å forebygge egne fordommer er nøkkelen til mer inkludering og mangfold
Hvorfor trekker så mange mot de glorifiserte, men kjedelige mellom­leder­jobbene?
Sårbarhet handler ikke om tårer
Kanskje vi befinner oss i et gigantisk hva-hvis-laboratorium?
Hvem sin apekatt er dette?
En tsunami av positivitet
Operativ eller strategisk leder? Det er to sider av samme sak, mener Kitty Stensrud
Motivasjon, in­spira­sjon ─ og det sa...s hjemme­kontoret!

Instagram

Mer som dette

Konfliktløsning

Det er ikke sikkert vi kan redde verden fra Kim og Donald, men vi kan i det minste prøve å redde jobben fra konflkten mellom to kolleger. Her er en metode.

De siste artiklene

Hvordan utvikle morgendagens ledere digitalt?

Hvordan utvikle morgendagens ledere digitalt?

De første spillefilmene ble laget ved at man satte et kamera i teatersalen og filmet skuespillet. Det var først når kameraet ble løsnet fra stativet og tatt med opp på scenen og ut av salen at spillefilmens muligheter åpenbarte seg. Vi står i samme situasjon nå med digitale møter, kursrom og konferansearenaer.

Noen av våre forfattere

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Share This
%d bloggere liker dette: