Relasjonsintelligens: Sort belte i relasjoner

av | 15. desember 2009 @ 10:19

Har relasjoner en egen bevissthet? Har de en egen vilje? Drømmer de andre drømmer enn individene i relasjonen gjør? Har de kunnskap som ingen av individene i relasjonssystemet har? Kan […]

Har relasjoner en egen bevissthet? Har de en egen vilje? Drømmer de andre drømmer enn individene i relasjonen gjør? Har de kunnskap som ingen av individene i relasjonssystemet har? Kan de svare når du spør dem om noe?

Du har sikkert hørt om emosjonell intelligens og sosial intelligens. Nå skal du høre om en ny form for intelligens. Nøkkelen til å hente ut svarene på spørsmålene over ligger nemlig i begrepet relasjonsintelligens. Ved å trene opp din RQ vil du kunne hente ut selvstendig og ny kunnskap fra relasjonene dine, samtidig som du vil bli en mester i å skape positivitet og håndtere endring, konflikt og rolledynamikk.


RQ
Du sitter i et arbeidsmøte. Stemningen er god, og samarbeidet går som en lek. I rommet er det varme, humor og entusiasme. Det er rett og slett skikkelig moro å jobbe.

Så går døren opp. En ny person kommer inn og setter seg ved bordet. Idyllen er brutt. Stemningen i rommet skifter. Den blir ikke nødvendigvis dårligere, bare annerledes. Systemet er rykket ut av balanse, som om noen hadde kastet en stein i vannet. Bølgene brer seg utover og roer seg etter en stund igjen. Men den gode tilstanden som var for et øyeblikk siden er borte.

Forholdet mellom deg og dine medmennesker er dynamisk og pulserende. Små endringer kan gjøre stor forskjell. Graden av relasjonsintelligens i et slikt system er avgjørende for om slike endringer går i ønsket retning.

Relasjonsintelligens kan defineres som et mål på individers evne til å takle sine relasjoner på en bevisst, planlagt og styrt måte.

Dette peker mot noe som mange ikke er seg bevisst: Du trenger ikke å være i relasjonenes vold; det finnes teknikker og metoder som lar dere forme samspillet mellom dere slik dere ønsker.

Bakteppet
Profesjonell individuell coaching kan ha en formidabel effekt. Ingen andre metoder kommer i nærheten hva gjelder å skape reell og varig adferdsendring. Vi coacher vet dette, og brenner for vårt fag og den endringskraften som ligger i det. Slagord som «vi endrer verden – et individ av gangen» er blant mange coachers favoritter.

Relasjonscoaching går et skritt videre enn tradisjonell, individuell coaching. Blant de programmene jeg kjenner best og bruker mest er ORSC (organisasjons- og relasjonssystemcoaching). ORSC er utviklet av sydafrikanske Marita Fridjhon og amerikanske Faith Fuller. Deres agenda var forankret i den samme erkjennelsen mange coacher har gjort seg, men i en større skala. De sier at «verden trenger endring, og vi har ingen tid å miste. Vi endrer verden – et system av gangen.»

Store ord fra kloke kvinner. De to er i dag ledende autoriteter på nettopp coaching av relasjonssystemer, og leder Center for Right Relationship, et selskap som raskt har ekspandert til mer enn 20 land fra sitt hovedkontor nær San Francisco.

Relasjonen er klienten
Vi svømmer alle i et hav av relasjoner. De er det grunnleggende båndet mellom oss. Å arbeide med profesjonell og personlig vekst hos mennesker uten å arbeide med relasjonene deres er nær sagt umulig.

Relasjonscoaching eller systemcoaching er en ny og annerledes tilnærming til teamutvikling og konfliktløsning. Fokus flyttes fra individ til system. Coachen ser relasjonen, eller systemet av relasjoner, som sin klient. Teamdeltakerne blir kanaler som videreformidler hva relasjonssystemet trenger å si eller gjøre. Coachens jobb er å få systemet til å oppdage og «kle av» seg selv.

Tilnærmingen er spesiell, og vil føles uvant for mange, men den har en forbløffende effekt. Ved å betrakte relasjonen som en egen skapning med egen vilje, kunnskap og visdom, får utsagn vi ofte bruker om team, som at «1+1=3», et virkelig innhold.

Det vi ser gjennom bruk av relasjonstreningsverktøy er at det skapes varig endrede adferdsmønstre og større positivitet og produktivitet i teamene vi jobber med. Metodene brukes for å skape større bevissthet omkring det viktigste aktivum enhver leder, medarbeider og organisasjon som helhet har: Relasjoner.

Suksessparadokset
I successmagazine.com påpeker Richard Eyre at dersom du spør et utvalg respondenter hva som er de viktigste ingrediensene eller målekriteriene for suksess, vil 90 prosent av dem rangere disse tre elementene først:

1. Relasjoner og familie
2. Personlig utvikling og god helse
3. Karriére og prestasjoner på jobb

Hvis du spør de samme menneskene om hvor mye tid og energi de bruker på disse tre områdene, oppstår et paradoks. De snur listen på hodet:
1. Karriére og prestasjoner på jobb
2. Personlig utvikling og god helse
3. Relasjoner og familie

En av grunnene til dette er anerkjennelse. Du får sjelden medalje for å være en omsorgsfull ektemann og god far, mens en ny kontrakt eller en forfremmelse er svært åpenbare bevis på suksess.

En annen og mer dyptgripende årsak til at det er slik, er manglende kompetanse. Vi vet rett og slett for lite om hvordan vi bygger rette relasjoner. Ved å utvikle din relasjonskompetanse og bygge din relasjonsintelligens starter du prosessen med å fylle kompetansegapet.

Bevisste og målbevisste relasjoner
Hensikten med en relasjon er knyttet til det ønskede utfallet. Det handler om mer enn sosiale ferdigheter; det handler om å skape bevisste og målrettede relasjoner; det handler om å regissere nettet av forbindelser fra deg og ut i verden slik at det blir mest mulig hensiktsmessig i forhold til å skape det livet og den karriéren du ønsker å ha.

Relasjonsintelligens er å ta bevisste valg om hvilke relasjoner du ønsker å dyrke og vedlikeholde; men også om hvilke relasjoner du ikke skal prioritere. Gå gjennom ditt profesjonelle og sosiale nettverk med henblikk på dine mål. Dersom en relasjon bidrar til at du når målene, så ta vare på den, sørg for at det blir en toveis god relasjon som er til gode for begge parter. Dersom den ikke bringer deg videre, gjør noe med den: Skap endring og klipp båndene.

Når klare og tydelige mål kombineres med en bevisst holdning til relasjoner, skjer magiske ting. Det er jo slik at det meste vi oppnår her i livet oppnår vi gjennom andre. Er du tydelig på hva du ønsker, er verden mer enn villig til å hjelpe deg med å nå dine mål.

Ingrediensene
Hvordan kjenner du igjen en god relasjon, og hva skal du tilstrebe for å skape en?

Første ingrediens er tillit. «Tillit er som luften vi puster», har Warren Buffet sagt. «Når den er der, er det ingen som legger merke til den, men når den er borte vet alle det.» Det skal være nok tillit i en relasjon til at sannheten ikke blir marginalisert.

Den andre ingrediensen er toveis forpliktelse. Begge parter må være forpliktet til at forholdet de har blir en suksess.

Den tredje ingrediensen er klare avtaler. Begge må våre tydelige på hva dere vil bidra med, og forstå hva dere kan forvente fra den andre.

Å få disse ingrediensene på plass kommer ikke nødvendigvis av seg selv. Gode relasjonsbyggere tar i hvert fall ikke sjansen på det. De sørger for at det er avklart før de egentlige målene realiseres. De sørger for å designe samspillet de skal ha før spillet starter.

I relasjonscoaching er det å designe samspillet en av de viktigste aktivitetene vi gjør. Det er forbløffende enkelt og effektfullt – når man kan det. Og som med alt som virker enkelt, er det lett å glemme.

Når du designer en partnerskapsallianse, diskuterer dere åpent hva dere ønsker for relasjonen deres. Dere inntar et metaperspektiv: Dere snakker ikke om hvordan dere skal løse utfordringene, men hvordan dere skal være og ha det sammen når dere skal løse utfordringene. Still spørsmål som utforsker klimaet dere vil skape. Dette skaper fundamentet dere bygger alt annet samarbeid på.

Designprosessen er et redskap for å opprette atmosfære og en følelse av delt ansvar. Atmosfæren er det «rommet» eller miljøet partnerne vil skape. Fordelen med å designe klimaet dere ønsker å ha, er at dersom omstendighetene endrer seg vil atmosfæren fremdeles være tilstede. Når du skaper et delt ansvar for det som skal skje, blir dedikasjonen fra den enkelte større og tydeligere, og dere vil kunne holde hverandre ansvarlig for det dere har forpliktet dere til.


Denne artikkelen er skrevet for bladet Kampanje.
Oppslagsfoto: Paal Leveraas (motiv Tone Rose Todalshaug)


 

Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Hva HR kan lære av oljebransjen | Tirsdag morgen - […] har kommet som perler på en snor gjennom de siste tiårene. Trening av emosjonell, sosial og relasjonell intelligens, team-arbeid og…

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: