Selvbedrag som forretningsidé

«Verden vil bedras», sier vi, og kunne kanskje tilføyd: «Og hvis ingen andre vil bedra oss, får vi gjøre det selv». For så gjerne vil vi iblant tro noe vi vet ikke er sant at vi overbeviser oss selv om at det er sant likevel.

En virksomhets suksess er omvendt proporsjonal med de ansattes evne til selvbedrag. I hvert fall om man skal tro boken «Lederskap og selvbedrag», skrevet av Arbinger Institute.

«Verden vil bedras», sier vi, og kunne kanskje tilføyd: «Og hvis ingen andre vil bedra oss, får vi gjøre det selv». For så gjerne vil vi iblant tro noe vi vet ikke er sant at vi overbeviser oss selv om at det er sant likevel.

Selvbedrag

Selvbedrag er en mekanisme i oss mennesker som ikke lett lar seg forklare rasjonelt. Det å bedra noen innebærer jo at du bevisst får noen til å tro på noe bedrageren vet ikke er sant.  Siden selvbedrageren er bedrageren og den bedratte i samme person, får hun seg selv til å tro noe hun vet ikke er sant.

Det høres vanskelig ut, men det skjer altså i oss alle hele tiden. Verdensomfattende virksomheter er fundert på vår evne til selvbedrag. Bransjer som reklame, finans og religion ville ikke eksistert uten dette medfødte talentet vårt.

Lønnsomt å unngå

Men selvbedrag er skadelig. Ikke bare overfor deg selv, men også overfor omverdenen. Nå er det mye som tyder på at det heller ikke er lønnsomt. Premisset i boka «Lederskap og selvbedrag» (original «Leadership and Self Deception», norsk oversettelse nylig på Flux Forlag) er at under ellers like forhold vil den bedriften som takler ansattes selvbedrag best være den suverene vinneren.

Bokas hovedperson er Tom, nylig ansatt som divisjonsdirektør i et stort konsern, Zagrum Corp. Introduksjonsprogrammet for nye ansatte i denne bedriften innebærer noen heftige doser samtaleterapi i regi av en av visepresidentene i selskapet. Det er disse samtalene vi følger gjennom boka. Målet er å lære Tom opp i bedriftens «hemmelige våpen», å sprenge seg ut av «boksen» vi alle har en tendens til å ramle inn i.

«Du har et problem»

«Du har et problem», sier Bud til Tom, som nesten får hjerteinfarkt. Han har sett seg selv som en fremadstormende karriéremann, og nå forteller en av toppsjefene i firmaet han beundrer så sterkt at han har et problem. «Problemet er at du ikke vet at du har et problem», fortsetter Bud.

Så er vi i gang med å avsløre lag for lag hvordan Tom bedrar seg selv, og vi ser også hvordan han vokser som menneske gjennom denne prosessen. Det handler ikke om å bryte ned, men om å skape bevissthet.

Arbinger Institute har gjort det til en livsoppgave å bekjempe selvbedrag. På hjemmesidene peker de på at selvbedrag er en viktig komponent i de fleste konflikter. Instituttet definerer selvbedrag som at du benekter at du har et problem.

Naiv. Enkel.

Boka har en enkel form, nesten naiv, men noen ganger er det enkle det beste.  Jeg tror at svært mange ledere ville få noen solide aha-opplevelser gjennom denne boka. Selv vurderer jeg sterkt å gi den i julegave til ledere jeg kjenner.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Computerworld Norge.

[starbox]

Lederskap og selvbedrag

Arbinger Institute

Lederskap og selvbedrag er en klassiker innenfor ledelseslitteraturen. Denne boken retter søkelyset mot den avgjørende rollen selvbedrag spiller i personlig og profesjonelt lederskap. Boken tilbyr også en vei ut av selvbedraget. I den grad vi bedrar oss selv undergraver vi nemlig samtidig vår evne til å lede. Lederskap handler jo nettopp om å løse situasjoner, eller i det minste forbedre dem i forhold til utgangspunktet. For å kunne yte godt lederskap er det derfor essensielt å inneha en forståelse av temaet selvbedrag.

Noen lenker kan gi et lite kickback til tilt.work. 

Bra bøker

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.