Elektronisk innhold for 5,3 milliarder

12. april 2005
Avatar
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)
For første gang foreligger det tall på omsetningen av elektronisk innhold i Norge. Tallene er oppsiktsvekkende store. e-innholdsbransjen er større enn bergverksindustrien og nærmer seg omsetningvolumer til tekstil- og konfeksjonsindustrien, […]

For første gang foreligger det tall på omsetningen av elektronisk innhold i Norge. Tallene er oppsiktsvekkende store. e-innholdsbransjen er større enn bergverksindustrien og nærmer seg omsetningvolumer til tekstil- og konfeksjonsindustrien, samt leveranser av tjenester til oljeindustrien.

Rapporten og tallene er utarbeidet av InfoSector as på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet. Tallene er basert på offisielle regnskapstall fra 195 bedrifter innen medie- og IKT-næringen. En referansegruppe med bl.a. eForum, Mediebedriftenes Landsforening, INMA, Nettforum og IKT-Norge har estimert andelen av bedriftenes omsetning som er relatert til omsetning av elektronisk innhold.

Som elektronisk innhold (e-innhold) regnes i denne rapporten som ”dokumenterte estimater av næringsinntekter fra salg av tekst, lyd, animasjon, bilde eller en kombinasjon/serie av disse – beregnet for distribusjon i elektronisk format (offline og online)”.

e-innholdsbransjen omfatter rundt 5,3 mrd kr i inntekter til norske foretak fra webannonser (1,3 mrd kr), digitale tjenester og medieobjekter som næringsinformasjon, musikk, bilder, film (2,3 mrd kr.), den digitale delen av radio- og kringkastingsvirksomheten (1,4 mrd kr.) samt andre aktiviteter som ikke er plassert i disse 3 hovedgruppene.

e-innholdsomsetningen kommer fra et utvalg på 195 norske foretak. Disse har i snitt en estimert andel på 24% omsetning fra salg av elektroniske produkter og tjenester. Daglig leder Bård Krogshus i InfoSector, uttaler at man har valgt foretak som har antatt minst 5% eller minimum 500.000 kr av sin omsetning fra salg av e-innhold i 2003.

InfoSector fremhever at undersøkelsen viser at e-innholdsbransjen er overraskende stor, kompleks i form av deltakere fra mange bransjer og med et stort vekstpotensiale. Norge har gode gode tekniske forutsetninger til å gjøre e-innhold til en ny vekstnæring men trenger bedre forretningsmodeller og løsninger for rettighets- og avgiftsproblematikk, avtaleverk, tilgang til offentlig informasjon, klareringstjenester m.m., uttaler Krogshus.

Elektronisk innhold har lave eller ingen transportkostnader over internett og egner seg godt som råvarer for utvikling av nye tjenester eller ny sammenstilling av eksisterende innholdselementer til nye, verdifulle kunnskapsbaserte tjenester. Effektiv utnyttelse og gjenbruk av store mengder med eksisterende digitalt innhold er begrenset av juridiske, økonomiske, tekniske og organisasjonsmessige forhold. Dette er et hinder for norsk konkurransekraft på området.

For en tid tilbake var det rimeligere å kjøpe digitale kartdata over Norge fra Russiske leverandører enn fra Statens kartverk. Jeg håper vi ser både truslene og mulighetene i dette bildet, sier Krogshus.

Norge har mange dyktige, innovative og relativt ukjente bedrifter som ser de internasjonale mulighetene i dette bildet. Eksepelvis har vestlandet fostret e-innholdsbedrifter som Artpages International (grossist for elektronisk musikk til bl.a. Kina), IntraHouse (nyheter via mobiltelefonen) og Peak Broadcast Systems. Sistnevnte vant nylig Eksportprisen for Hordaland for sin systemer for produksjon av TV-grafikk under navnet Vizrt. Disse er eksempler på små, men ekspansive e-innholdsbedrifter som utnytter internasjonale markedsmuligheter med sine mediateknologiløsninger.

På Nordiske Mediedager i Bergen 11.-13. mai arrangeres en sesjon kalt eMatch.no for medie- og IT-bedrifter som ønsker hjelp til internasjonal innovasjons- og prosjektsøknadsprosesser for EU- og EUREKA-godkjennelse. Her skal bl.a. Nokia og Microsoft demonstrere nye teknologiplattformer som kan bistå SMB’er (små- og mellomstore bedrifter) til å utvikle nye e-innholdsløsninger for et internasjonalt marked.

Rapporten om den norske e-innholdsbransjen vil bli presentert på eMatch-delen av Nordiske Mediedager.

Ukens tilt?

Hva skjer?

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

Mest populære innlegg og sider

Hei sjef, har du to minutter?
Hvis hel ved kunne snakke, ville den snakket som denne selgeren
Hva slags bil er du? Har du nok energi og riktig kurs?
Derfor skal du drive politisk spill på jobben
Hvordan skape psykologisk trygghet i en virtuell arbeidshverdag?
En tsunami av positivitet
Hva er poenget med en ung mentor?
Hvordan usynlige privilegier viderefører systematisk urettferdighet (og frarøver oss talent)
Blir resultatene bedre når rekrutteringen skjer gjennom videomøter?
Når din doktorgrad kommer i veien for din karriere

Instagram

Mer som dette

De siste artiklene

3 måter å løse vårt sosiale og digitale dilemma på

3 måter å løse vårt sosiale og digitale dilemma på

«Google is not evil», pleide selskapet å si om seg selv. Det har de sluttet med. Heldigvis. For selv om intensjonene var gode oppdager nå Google, konkurrentene deres, og alle vi andre at vi har skapt et monster. Stadig flere etterlyser en politikk som kan gi oss tilbake kontrollen over våre liv, — og våre samfunns- og forretningsmodeller.

Noen av våre forfattere

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Share This
%d bloggere liker dette: