Pressens elektroniske dilemma

av | 21. juni 1996 @ 17:05

Artikkel opprinnelig skrevet og publisert i Internett Kanal 1 i 1996.

Når Schibsted nå er blitt et televerk, og Telenor er blitt en mediabedrift, hva blir det neste? Starter Kværner en shipping-avis? Vil Dagbladet starte en bokklubb, og VG begynne å selge solkrem? Begynner Aftenposten å levere wienerbrød med morgenavisen?

Ingenting synes lenger umulig i en situasjon hvor media har gått inn i rollen som aktører i IT-industrien og vice versa – tele- og dataindustrien satser sterkt på å bli betydelige medieaktører.

Hva ville du tenkt dersom en medarbeider fra lokalavisen din en dag stod på døra og skulle selge deg en ny støvsuger? Tar jeg ikke helt feil ville din første tanke vært noe á là “jøss, står det så dårlig til med den fjerde statsmakt at de må spe på inntektene med støvsugersalg”. Dernest, etter at den merkelige opplevelsen hadde rukket å synke litt, ville du begynt å tenke på støvsugerselgeres troverdighet i sin alminnelighet, og sette det i relasjon til lokalavisens troverdighet. Når lokalavisen nå selger støvsugere fra den lokale Snilfisk-fabrikken, hvordan påvirker det dekningen av støvsugerindustrien her i bygda ellers? Neste gang avisa trykket en avslørende og kritisk reportasje om Snilfisk-fabrikkens støvsugerkonkurrent, den store internasjonale støvsugerfabrikanten Slembisk, ville du hatt dine berettigede tvil om i hvilken grad avsløringene var motivert av næringsinteressene knyttet til Snilfisk, eller om det var en ærlig sannhetssøkende reportasje.

Det er en alminnelig oppfatning at presse og media skal være forsiktig med å engasjere seg i annen næringslivsvirksomhet enn det som vedrører selve mediet, særlig i virksomhet mediet selv dekker redaksjonelt. Ikke desto mindre: Rollene er blitt stokket om på de underligste måter i kjølvannet av IT-revolusjonen. Schibsted, en av Nordens største mediebedrifter er i løpet av det siste året blitt en aktør i teleindustrien, og det interne “fiendefokus” i konsernet synes skiftet fra konkurrenter innen media til å være Telenor, Telenor, Telenor.

Schibsted Nett, Schibsteds teleoperatør, lider tilsynelatende av langt fremskreden schizofreni. Selskapets representanter opptrer i det ene øyeblikket som kunderådgiver og selger av informasjonsteknologiske løsninger, i det neste snakker du med et selskap som betrakter seg som en betydelig medieaktør, også på innholdssiden. Schibsted Netts fiendebilde er en underlig kombinasjon av Aftenposten, VG, Telenor Media, Telenor Link og Telenor Online.

Heller ikke gamle, gode stødige Aftenposten, vet lenger opp og ned på sin egen rolle. Aftenposten har med stadig større desperasjon latt synke inn over seg den tunge sannhet at 70% av deres inntektsgrunnlag pr idag er annonseprodukter som vil få langt større funksjonalitet i en elektronisk ramme. Rubrikkannonser innen eiendom, stilling ledig og bil er sterkt truet av Internett-publisering.

Jeg synes å ha registrert flere tegn på at både Aftenposten og VG har begynt å tilpasse sine redaksjonelle prioriteringer til de store satsningene eierselskapet deres har gjort på Internett.

Telenor har på sin side satset betydelige ressurser på å bli en konkurrent til media. Selskapet bruker store penger på å utvikle redaksjonelle produkter for elektronisk publisering via Internett, innenfor budsjettrammer som ifølge Telenor Media ikke vil gi overskudd før i år 2000. I mellomtiden skal altså monopolpengene til Tormod Hermansen brukes til å bygge opp en medieindustri som parallell til tradisjonelle virksomhetsområder.

Kan vi stole på den redaksjonelle integritet i Schibsteds medier når vi vet at de har brukt snart 100 millioner kroner på å bli et televerk? Kan vi ta deres reportasjer om teleindustrien alvorlig? Teleindustrien er den kanskje mest spennende og dynamiske av alle næringsgrener. I våre dager legges grunnsteinene for verdensomspennende telekonsern som i overskuelig fremtid vil legge premissene for menneskelig og sosial utvikling. Overfor en slik industri har et av Nordens største mediekonsern i prinsippet satt seg selv på sidelinjen, og risikerer at enhver redaksjonell dekning av området blir mistenkeliggjort som forsøk på å mele sin egen kake.

Kan vi på den annen side stole på den redaksjonelle uavhengighet i Telenor? Er Tormod Hermansen, som øverste leder for en mediebedrift som bærer kimen i seg til å bli en av de mest betydningsfulle i Norden, en person som i tillegg til alle sine andre roller også skal bli en forvalter av “sannheten”, slik man gjerne oppfatter sterke medier? Vil redaktørene og journalistene i Telenor få alburom til å dekke teleindustrien, katalogindustrien, satelittindustrien, dataindustrien og Internett-industrien på en måte som inngir tillit og troverdighet? Tåler Tormod en trøkk fra sine egne journalister når Telenor trår over streken?

Disse to store aktørene er ikke alene i sin forvirring omkring egen identitet. Apressen er en aktør som også satser sterkt på å bli et televerk gjennom sitt Riksnett. Internasjonalt ser vi at Microsoft allerede er blitt en stor medieaktør, både hva gjelder elektroniske medier som Internett og CD-ROM, TV og tradisjonell papirbasert publishing. AT&T, verdens nest største televerk, benytter også mulighetene som Internett gir til å redigere sin egen virkelighet, uavhengig av kritiske journalister og kranglete, fristilte redaktører. IDG, den internasjonale dataavis- og magasinutgiveren, går sterkt på akkord med egen integritet når eksempelvis det norske datterselskapet nå selger Internett-abonnement i konkurranse med sine egne annonsekunder. IDG skal være en vaktpost overfor den mektige IT-industrien, men har effektivt kastrert seg selv ved å tre inn i rollen som en aktør.

Dette er en forvirrende og alarmerende situasjon. Særlig for mediene, som er vant til å hegne om sin egen integritet, burde advarselsklokkene ha begynt å kime for lengst. Tormod Hermansen ville vel aldri falt på tanken om å starte sitt eget alternativ til VG og Dagbladet i papirbasert form, men når det gjelder elektroniske medier synes ikke de samme barriérene å være tilstede. Schibsted ville vært meget forsiktig med å utnytte sitt fortrinn ved at et tusentall avisbud hver dag oppsøker folk hjemme til å selge wienerbrød i konkurranse med det lokale hjemmebakeriet. Dagbladets stemme innen norsk litteratur- og kulturjournalistikk ville effektivt forstummet dersom avisen startet en bokklubb eller kjøpte seg inn i et plateselskap, og VGs dyptpløyende reportasjer om solforbrenning på Kanariøyene ville ikke få den samme skarpe brodden dersom artiklene ble avsluttet med et telefonnummer hvor man kunne bestille VGs eget spesialutviklede solkremprodukt.

Likefullt har altså store medieaktører blindt tråkket inn i en ny og krevende industri, IT-industrien, som kanskje mer enn noen annen næringsgren på kloden i dag krever en skarp, våken og uavhengig presse. Ved å tre inn som aktører i den samme industrien, har mange av våre eksisterende medier mistet sin troverdighet. Enda viktigere: Disse store aktørenes handlinger fungerer som en veiviser for andre. For et selskap som eksempelvis Kværner er det naturlig å resonnere som så at hvis Telenor kan drive IT-journalistikk, så kan vel vi begynne med shipping-journalistikk?

Som en utøver av faget journalistikk syns jeg det kanskje mest bekymringsfulle ved situasjonen er å konstatere at faginstanser toer sine trykksvarte hender. Instanser som Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har åpenbart ikke oppfattet hva som foregår, men henger seg opp i sidespor som redaktøransvar på Internett og godtgjørelse for publisering på elektroniske medier. Viktige saker, men likefullt sidespor i et perspektiv hvor langt viktigere strukturendringer foregår over hodene deres.

Av Paal Leveraas

(Artikkelen er opprinnelig skrevet og publisert i Internett Kanal 1 i 1996.)

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Generasjon Y kommer! | Tirsdag morgen - […] gjorde jeg selv noen stunt i så måte, da jeg og et lite knippe andre varslet en snarlig og…

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: