La oss utfordre medarbeiderundersøkelser og -samtaler

Kan vi sammen skape et alternativ til tradisjonelle medarbeidersamtaler?

22. februar @ 15:00 16:15 CET

Annar Aasheim

«Etter at arbeidsmiljøundersøkelsen ble avsluttet i mai i år, ble det som kjent etablert en arbeidsgruppe for å sikre fremdriften i oppfølgingen av kartleggingen. Alle avdelingene skulle gjennomgå arbeidsmiljøundersøkelsen og komme frem med forslag til avdelingsvise tiltak i arbeidsgruppen. Det viste seg imidlertid at det ikke er oppnådd ønsket engasjement og det mangler tilbakemeldinger fra mange avdelinger».

Ovenstående er hentet fra en norsk virksomhets oppsummering etter en gjennomført undersøkelse av arbeidsmiljøet.

Den illustrerer et utbredt problem: vi undersøker og spør, med de beste intensjoner.

Mange etterlyser gode alternativer og utfordrer måten det gjøres på i dag. En av dem er Annar Aasheim.

Bli med på en diskusjon om hvordan vi sammen kan gjøre disse to hjelpemidlene nyttige både for leder, medarbeider og ikke minst for virksomheten.

Annar kommer. Kommer du?


Oppslagsfoto: Leder og ansatte i båt [Internett]. Leverandør: Ikon Images, Leverandør: NTB scanpix.

Registreringen er avsluttet

Kalenderen

De siste artiklene

De siste artiklene

%d bloggere liker dette: